Lời hay ý đẹp

Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ.


Energy and persistence conquer all things.


Benjamin Franklin

 644 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Chúng ta phải nhắc bản thân nhớ rằng để làm điều khả thi, đôi khi ta phải tự thách thức bản thân với điều bất khả thi.

We must remind ourselves that to do what is possible we must sometimes challenge ourselves with the impossible.

Jim Rohn   | Chủ đề: Khả năng

 0 người thích      Thích

~*~

Dám nghĩ dám làm đầu tiên là sự sáng tạo. Bạn cần sự sáng tạo để thấy ở ngoài kia có gì và định hình nó có lợi cho mình. Bạn cần sự sáng tạo để nhìn vào thế giới hơi khác đi một chút. Bạn cần sự sáng tạo để tiếp cận theo hướng khác, để khác biệt.

Enterprise is first creativity. You need creativity to see what's out there and shape it to your advantage. You need creativity to look at the world a little differently. You need creativity to take a different approach, to be different.

Jim Rohn   | Chủ đề: Sáng tạo, Khác biệt

 0 người thích      Thích

~*~

Thừa nhận đau khổ cũng không ý nghĩa là yếu đuối, sau khi khóc xong thì hôm sau vẫn có thể đứng lên tiếp tục bước đi, trong mắt tôi đó cũng là một người anh hùng kiên cường.

Đồng Thể - Cửu Lộ Phi Hương   | Chủ đề: Đau khổ, Ngôn tình, Kiên cường, Nhân sinh

 2 người thích      Thích

~*~

Sự khác biệt nhỏ bé trong thái độ của ta có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong tương lai. Nó có thể chỉ đơn giản như ngôn ngữ ta sử dụng.

The subtle difference in our attitude can make a major difference in our future. It can be as simple as the language we use.

Jim Rohn   | Chủ đề: Khác biệt, Thái độ

 1 người thích      Thích

~*~

Một trong những điều kỳ diệu được trao cho con người chúng ta là khát khao không thể dập tắt đạt được giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn, và khả năng lập mục tiêu để sống những giấc mơ đó.

One of the amazing things we have been given as humans is the unquenchable desire to have dreams of a better life, and the ability to establish goals to live out those dreams.

Jim Rohn   | Chủ đề: Con người, Khát vọng, Mục tiêu, Giấc mơ

 0 người thích      Thích

~*~

Nếu Chúa trời ban phước cho bạn bằng cách dạy bạn một bài học thảm khốc, bạn sẽ không bao giờ quên nó.

If God treats you well by teaching you a disastrous lesson, you never forget it.

Ray Bradbury   | Chủ đề: Kinh nghiệm

 0 người thích      Thích

~*~

Có nhiều hơn một cách để đốt sách. Và thế giới đầy những kẻ chạy quanh cầm diêm cháy.

There is more than one way to burn a book. And the world is full of people running about with lit matches.

Ray Bradbury   | Chủ đề: Kiểm duyệt

 0 người thích      Thích

~*~

Có người sắp lên kế hoạch sẽ dẫn người đó tới tương lai mà mình mơ. Hãy để người đó là bạn.

Someone is going to develop a plan that will take them into the future of their dreams. Let it be you.

Jim Rohn   | Chủ đề: Kế hoạch, Tương lai, Giấc mơ

 2 người thích      Thích

~*~

Có hai bài học chính:
a) Cách duy nhất để sinh tồn trong kinh doanh là có lợi nhuận, trừ phi bạn có nguồn tiền bất tận;
b) Đi qua khó khăn và học cách làm tốt hơn lần sau.

There are two key lessons:
a) The only way to survive in business is to be profitable, unless you have an unlimited amount of money;
b) Get through your difficulty and learn to do better next time.

Jim Rohn   | Chủ đề: Kinh doanh

 0 người thích      Thích

~*~

Đôi khi không có ngưỡng vọng cũng là một loại bi ai, không ưu sầu, nhưng cũng không vui vẻ, cái giá phải trả có lẽ quá lớn.

Hoa Thiên Cốt - Fresh Quả Quả   | Chủ đề: Khát vọng, Ngôn tình, Nhân sinh

 2 người thích      Thích

~*~

Mối nguy hiểm nhất của bạn là để những chuyện khẩn cấp đẩy việc quan trọng ra ngoài.

Your greatest danger is letting the urgent things crowd out the important.

Charles E. Hummel   | Chủ đề: Ưu tiên, Khẩn cấp

 0 người thích      Thích

~*~

Mọi điều lớn lao đều đơn giản, và nhiều điều có thể được thể hiện chỉ bằng một danh từ: tự do, công lý, danh dự, bổn phận, khoan dung, hy vọng.

All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.

Winston Churchill   | Chủ đề: Tự do, Danh dự, Bổn phận, Hy vọng, Khoan dung, Công lý, Đơn giản

 4 người thích      Thích

~*~

Mỗi chúng ta đều có trong mình điều gì đó không thể bị khước từ, thậm chí dù nó khiến ta gào thét để chết. Ta là bản thân mình, đó là tất cả. Giống như truyền thuyết Celtic cổ về con chim với cái gai đâm vào ngực, vẫn hót hết mình và chết. Bởi vì nó phải làm như thế, nhận thức tự thân của nó chẳng thể ảnh hưởng hay thay đổi kết quả, phải không? Ai cũng ngân nga điệu ca nhỏ bé của mình, tin tưởng rằng đó là bài hát hay nhất trên đời. Bạn không thấy sao? Chúng ta tự tạo ra những cái gai của chính mình, và chẳng bao giờ ngừng đếm cái giá. Tất cả những gì ta có thể làm là chịu đựng nỗi đau, và bảo bản thân mình rằng điều đó đáng giá.

Each of us has something within us which won't be denied, even if it makes us scream aloud to die. We are what we are, that's all. Like the old Celtic legend of the bird with the thorn in its breast, singing its heart out and dying. Because it has to, its self-knowledge can't affect or change the outcome, can it? Everyone singing his own little song, convinced it's the most wonderful song the world has ever heard. Don't you see? We create our own thorns, and never stop to count the cost. All we can do is suffer the pain, and tell ourselves it was well worth it.

Colleen McCullough   | Chủ đề: Khát vọng, Đau khổ, Trả giá, Cuộc sống

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy đừng ai sợ tự do tư duy thực sự. Chúng ta hãy tự do về tư tưởng và về phê bình; nhưng với tự do, chúng ta sẽ đi đến kết luận rằng khoa học không đối nghịch tôn giáo, mà hỗ trợ tôn giáo.

Let nobody be afraid of true freedom of thought. Let us be free in thought and criticism; but, with freedom, we are bound to come to the conclusion that science is not antagonistic to religion, but a help to it.

William Thomson   | Chủ đề: Tự do tư tưởng, Khoa học, Tôn giáo

 0 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn không thể đo lường nó, đấy không phải là khoa học.

If you cannot measure it, then it is not science.

William Thomson   | Chủ đề: Khoa học

 2 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.