A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Đam mê


Độ lâu bền của sự đan mê tỉ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của người phụ nữ.

The duration of passion is proportionate with the original resistance of the woman.

Balzac443 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm dây cương.

If passion drives you, let reason hold the reins.

Benjamin Franklin334 người thíchthích danh ngôn Thích

Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.

Our passions are ourselves.

Anatole France248 người thíchthích danh ngôn Thích

Tri thức là con mắt của đam mê, và có thể trở thành hoa tiêu của tâm hồn.

Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul.

Will Durant219 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ đam mê, những đam mê lớn lao mới nâng linh hồn tới những điều vĩ đại.

Only passions, great passions can elevate the soul to great things.

Denis Diderot209 người thíchthích danh ngôn Thích

Đam mê tái tạo thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và đáng kể.

Passion rebuilds the world for the youth. It makes all things alive and significant.

Ralph Waldo Emerson196 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tò mò, đối với những tâm hồn vĩ đại và rộng lượng, là niềm đam mê đầu tiên và cuối cùng.

Curiosity is, in great and generous minds, the first passion and the last.

Samuel Johnson158 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả tính nhân văn là sự đam mê; không có đam mê, tôn giáo, lịch sử, tiểu thuyết, nghệ thuật đều là vô ích.

All humanity is passion; without passion, religion, history, novels, art would be ineffectual.

Balzac141 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng.

All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsion, habit, reason, passion, and desire.

Aristotle123 người thíchthích danh ngôn Thích

Bản lĩnh là sức mạnh hợp nhất của kinh nghiệm, trí tuệ và đam mê trong guồng hành động.

Skill is the unified force of experience, intellect and passion in their operation.

John Ruskin90 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có đam mê, không có thiên tài.

Without passion, there is no genius.

Theodor Mommsen75 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai yêu thích âm nhạc hơn tiếng ồn, niềm vui hơn lạc thú, tâm hồn hơn vàng bạc, công việc sáng tạo hơn chuyện kinh doanh, đam mê hơn trò khờ dại, không tìm thấy mái nhà trong thế giới tầm thường của chúng ta.

Whoever wants music instead of noise, joy instead of pleasure, soul instead of gold, creative work instead of business, passion instead of foolery, finds no home in this trivial world of ours.

Hermann Hesse67 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không bao giờ tìm kiếm thành công vì danh tiếng và tiền bạc; tài năng và đam mê nằm trong thành công mới đáng quý.

I've never sought success in order to get fame and money; it's the talent and the passion that count in success.

Ingrid Bergman53 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tuệ thông suốt cũng có nghĩa là đam mê thông suốt; đó là vì sao một trí tuệ vĩ đại và thông suốt yêu say đắm và thấy rõ tình yêu là gì.

Clarity of mind means clarity of passion, too; this is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves.

Blaise Pascal46 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan trọng là làm mọi việc với lòng đam mê, điều đó tô điểm vô cùng cho cuộc sống.

It is important to do everything with passion, it embellishes life enormously.

Lev Landau37 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu là thứ đam mê tồi tệ nhất, và cũng hào phóng nhất; nó là đam mê duy nhất mang trong những giấc mơ của nó niềm hạnh phúc của một người khác.

Love is the most terrible, and also the most generous of the passions; it is the only one which includes in its dreams the happiness of someone else.

Alphonse Karr32 người thíchthích danh ngôn Thích

Không thể tồn tại mà không có đam mê.

It is impossible to exist without passion.

Soren Kierkegaard31 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà lạc lối trong đam mê còn hơn đánh mất đam mê.

It's better to get lost in the passion than to lose the passion.

Soren Kierkegaard27 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tuệ dẫn ta vào cuộc theo đuổi Sự thật. Đam mê khuyến khích ta Hành động.

The Intellect engages us in the pursuit of Truth. The Passions impel us to Action.

Marcus Tullius Cicero18 người thíchthích danh ngôn Thích

Đam mê cũng giống như nước và lửa, chúng là người hầu tốt nhưng là ông chủ tồi.

It is with our passions, as it is with fire and water, they are good servants but bad masters.

Aesop17 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy xây dựng niềm đam mê học tập. Nếu bạn làm được, bạn sẽ không ngừng tiến bộ.

Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.

Anthony J. D'Angelo15 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tỏa sáng một phần là tài năng, hai phần là trí tuệ, và ba phần là đam mê.

Brilliance is one part talent, two parts wisdom and three parts passion.

Margaret Mitchell13 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc và đau khổ chỉ khác nhau như màu hồng và màu tím. Đứng ở xa nhìn lại, tôi sẽ không còn phân biệt được giữa hai màu, chỉ nhớ lại rằng, cả hai đều là một thứ đam mê.

Đoàn Minh Phượng12 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự ám ảnh đam mê là hoạt động lãng phí nhất của con người, vì với một ám ảnh đam mê, bạn tiếp tục quay trở lại, trở lại và trở lại với cùng câu hỏi và chẳng bao giờ đạt được câu trả lời.

Obsession is the single most wasteful human activity, because with an obsession you keep coming back and back and back to the same question and never get an answer.

Norman Mailer10 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng theo đuổi tiền bạc, hãy theo đuổi đam mê.

Stop chasing the money and start chasing the passion.

Tony Hsieh9 người thíchthích danh ngôn Thích

Một bước chủ chốt để sống một cuộc đời tràn ngập đam mê là học cách lờ đi giọng nói của dư luận.

One key step for you to live a passion filled life is by you learning to ignore the voices of public opinion.

Anthony E. Jobe8 người thíchthích danh ngôn Thích

Sai lầm của tôi, thất bại của tôi không nằm ở những niềm đam mê tôi có, mà vì tôi thiếu kiểm soát chúng.

My fault, my failure, is not in the passions I have, but in my lack of control of them.

Jack Kerouac6 người thíchthích danh ngôn Thích

Đam mê là gỗ củi giữ ngọn lửa mục đích luôn bùng cháy.

Passion is the log that keeps the fire of purpose blazing.

Oprah Winfrey5 người thíchthích danh ngôn Thích

Đam mê là năng lượng. Hãy cảm nhận sức mạnh đến từ việc tập trung vào điều làm bạn hưng phấn.

Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you.

Oprah Winfrey5 người thíchthích danh ngôn Thích

Đam mê và tình yêu đi hướng trái ngược nhau. Tình yêu là chiếc lưới thả trên vĩnh cửu, đam mê là mánh lới để tránh mệt mỏi đánh lưới. Đúng theo bản tính của chúng, tình yêu cố gắng để kéo dài đam mê mãi mãi. Trái ngược, đam mê lại căm ghét gông xiềng của tình yêu.

Desire and love act at cross purposes. Love is a net cast on eternity, desire is a stratagem to be spared the chores of net weaving. True to their nature, love would strive to perpetuate the desire. Desire, on the other hand, would shun love's shackles.

Zygmunt Bauman3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đam mê vô hạn có thể chứa đựng chỉ trong một phút, giống như đám đông chen chúc trong một không gian nhỏ.

An infinity of passion can be contained in one minute, like a crowd in a small space.

Gustave Flaubert2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.