Ca dao về Lao động, sản xuất

Trang 2 trên 2«12
Ca dao Việt Nam - Nay mừng những kẻ nông phu...

Nay mừng những kẻ nông phu,
Cầu cho hoà cốc, phong thu bình thời.
Vốn xưa nông ở bậc hai,
Thuận hoà mưa gió ấy thời lên trên.
Quý hồ nhiều lúa là tiên,
Rõ ràng phú túc, bình yên cả nhà.
Bốn mùa xuân lại thu qua,
Muốn cho tiền lúa đầy nhà hán sương.
Bước sang hạ giá thu tàng,
Thu thu tiễn hoạch, giàu ngang Thạch Sùng.
Quý nhân dùng kẻ anh hùng,
Rắp toan muốn hỏi nhà nông ê hề.
Thực thà chân chỉ thú quê,
Chuyên cần nông nghiệp là nghề đoan trang.
Gặp thời là được thọ khang,
Tam đa, ngũ phúc rõ ràng trời cho.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ngó ra Hòn Dứa, Hòn Chùa...

Ngó ra Hòn Dứa, Hòn Chùa,
Anh đi đánh cá không chừa một con.

 12 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ngó vô Hòn Yến xanh xanh...

Ngó vô Hòn Yến xanh xanh,
Thấy em đan lưới, thấy anh kéo mành.

 15 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Người ta đi cấy lấy công...

Người ta đi cấy lấy công,
Còn tôi đi cấy trông mong mỗi ngày.
Mong cho đừng có nhiều mây,
Đừng có bão táp, mỗi ngày mỗi trông.
Để tôi cày cấy cho xong,
Mong đồng lúa tốt, bõ công cấy cày.
Mong sao vựa lúa thật đầy,
Tháng, năm no đủ, ngày ngày thảnh thơị.

 16 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Người ta đi cấy lấy công...

Người ta đi cấy lấy công,
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời êm, bể lặng mới yên tấm lòng.

 128 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Người ta rượu sớm trà trưa...

Người ta rượu sớm trà trưa,
Em nay đi nắng về mưa đã nhiều.
Lạy trời mưa thuận gió đều,
Cho đồng lúa tốt, cho chiều lòng em.

 108 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nhờ trời mưa gió thuận hòa...

Nhờ trời mưa gió thuận hòa,
Nào cày nào cấy, trẻ già đua nhau.
Chim, gà, cá, lợn, cành cau,
Mùa nào thức ấy giữ màu nhà quê.

 129 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nứa xanh lột rối bòng bong...

Nứa xanh lột rối bòng bong,
Gàu giai múc nước, ngọt lòng gàu giai.

 2 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Nước lụt thì lụt cả vùng...

Nước lụt thì lụt cả vùng,
Già trẻ, trai gái, ta cùng đắp đê.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ơn trời mưa nắng phải thì...

Ơn trời mưa nắng phải thì,
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
Công lênh chẳng quản lâu đâu,
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.
Ai ơi! Đừng bỏ ruộng hoang,
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

 123 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Qua đồng ghé nón thăm chồng...

Qua đồng ghé nón thăm chồng,
Ðồng bao nhiêu lúa, thương chồng bấy nhiêu.

 11 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Quê nhà em ở Gành Hàu...

Quê nhà em ở Gành Hàu,
Chèo ghe vớt sứa, rau câu nhọc nhằn.

 3 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Quê ta đồng trắng, nước trong...

Quê ta đồng trắng, nước trong,
Lúa gạo thì ít, rêu rong thì nhiều.
Dặn con phải nhớ lấy điều,
Muốn cho no ấm phải sớm chiều siêng năng.

 108 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Rạng ngày vác cuốc ra đồng...

Rạng ngày vác cuốc ra đồng,
Tay cầm mồi lửa tay thòng sừng trâu.
Ruộng đầm nước cả bùn sâu,
Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa.
Việc làm chẳng quản nắng mưa,
Cơm ăn để đổi muối dưa qua ngày.
Ai ơi, bưng bát cơm đầy,
Biết công kẻ cấy người cày mới nao.

 92 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Rủ nhau đi cấy đi cày...

Rủ nhau đi cấy đi cày,
Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu.
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu,
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa.

 151 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Rủ nhau lên núi đốt than...

Rủ nhau lên núi đốt than,
Chồng mang đòn gánh vợ mang quanh giành.
Củi than nhem nhuốc với tình,
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên.

 23 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Rủi riu anh đẩy anh đun...

Rủi riu anh đẩy anh đun,
Được tôm, được tép sớm hôm nhọc nhằn.
Nhọc nhằn anh chẳng ngại ngùng,
Chỉ thương em ở phòng không một mình.

 96 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Ruộng đầm nước cả bùn sâu...

Ruộng đầm nước cả bùn sâu,
Suốt ngày anh với con trâu cày bừa.

 2 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Socrates...

Rủ nhau lên núi đốt than,
Anh đi Tam Điệp em mang nón trình.
Củi than nhem nhuốc với tình,
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên.

 70 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Thằng Cuội ngồi gốc cây đa...

Thằng Cuội ngồi gốc cây đa,
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời.
Cha còn cắt cỏ trên trời,
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.
Ông thì cầm bút, cầm nghiên,
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa.

 0 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Tháng giêng chân bước đi cày...

Tháng giêng chân bước đi cày,
Tháng hai vãi lúa ngày ngày siêng năng.
Thuận mưa lúa tốt đằng đằng,
Tháng mười gặt lúa ta ăn đầy nhà.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Tháng Giêng là tháng ăn chơi...

Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
Tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
Tháng Ba thì đậu đã già,
Ta đi ta hái về nhà phơi khô.
Tháng Tư đi tậu trâu bò,
Để ta sắm sửa làm mùa tháng Năm.
Sáng ngày đêm lúa ra ngâm,
Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra.
Gánh đi ta ném ruộng ta,
Đến khi lên mạ thì ta nhổ về.
Sắp tiền mượn kẻ cấy thuê,
Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi.
Cỏ lúa dọn đã sạch rồi,
Nước ruộng vơi mười còn độ một, hai.
Ruộng thấp đóng một gàu giai,
Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng.
Chờ cho lúa có đòng đòng,
Bây giờ ta sẽ trả công cho người.
Bao giờ cho đến tháng mười,
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta.
Gặt hái ta đem về nhà,
Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.

 8 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Tháng một là tháng trồng khoai...

Tháng một là tháng trồng khoai,
Tháng hai trồng đậu, tháng Ba trồng cà.
Tháng Tư cày vỡ ruộng ra,
Tháng Năm làm mạ mưa sa đầy đồng.
Ai ai cùng vợ cùng chồng,
Chồng cày vợ cấy trong lòng vui thay.
Tháng Bảy gặt hái đã xong,
Nhờ Trời một mẫu năm nong thóc đầy.
Năm nong thóc đầy em xay em giã,
Trấu ủ phân cám bã nuôi heo.
Sang năm lúa tốt tiền nhiều,
Em đem đóng thuế, đóng siêu cho chàng.
Đói no có thiếp có chàng,
Còn hơn chung đỉnh giàu sang một mình.

 9 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Tháng tư mua nửa đan thuyền...

Tháng tư mua nửa đan thuyền,
Tháng năm tháng sáu gặt miền lúa chiêm.

 115 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Thấy nếp thì lại thèm xôi...

Thấy nếp thì lại thèm xôi,
Ngồi bên thúng gạo nhớ nồi cơm thơm.
Hai tay xới xới đơm đơm,
Công ai cày cấy sớm hôm đó mà.

 4 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trai thì cày ruộng khiển trâu...

Trai thì cày ruộng khiển trâu,
Gái thì phải biết bổ cau têm trầu.

 0 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trăm hoa đua nở tháng giêng...

Trăm hoa đua nở tháng giêng,
Có bông hoa cải nở riêng tháng mười.

 4 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trăng kia còn có đêm rằm...

Trăng kia còn có đêm rằm,
Thấu chăng kiếp thợ tối tăm một đời.

 12 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trâu anh con cưỡi con dòng...

Trâu anh con cưỡi con dòng,
Lại thêm con nghé cực lòng thằng chăn.

 0 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trâu năm sáu tuổi còn nhanh...

Trâu năm sáu tuổi còn nhanh,
Bò năm sáu tuổi đã tranh về già.
Đồng chiêm xin chớ nuôi bò,
Mùa đông tháng giá, bò dò làm sao.

 0 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trâu ơi ta bảo trâu này...

Trâu ơi ta bảo trâu này:
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.
Cấy cày giữ nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.
Bao giờ cây lúa còn bông,
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.

 0 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trâu ơi ta bảo trâu này...

Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu ăn cho béo trâu cày cho sâu.
Ở đời khôn khéo chi đâu,
Chẳng qua cũng chỉ hơn nhau chữ cần.

 7 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trâu ta ăn cỏ đồng ta...

Trâu ta ăn cỏ đồng ta,
Tham thanh chuộng lạ dắt qua đồng người.
Đồng người cỏ tốt nhưng hôi,
Đồng ta cỏ xấu nhưng bùi trâu ăn.

 0 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trời cao đất rộng thênh thang...

Trời cao đất rộng thênh thang,
Tiếng hò giọng hát ngân vang trên đồng,
Cá tươi gạo trắng nước trong,
Hai mùa lúa chín thơm nồng tình quê.

 3 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Trời mưa cho lúa thêm bông...

Trời mưa cho lúa thêm bông,
Cho đồng thêm cá, cho sông thêm thuyền.

 4 người thích  Thích

Ca dao Việt Nam - Tua rua một tháng mười ngày...

Tua rua một tháng mười ngày,
Cấy trốc luống cày cũng được lúa xôi.

 6 người thích  Thích

Trang 2 trên 2«12

Chú thích

(*) Gành Hàu: Địa danh thuộc thôn Tân Hòa, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nằm ở phía Nam bán đảo An Hải.

(*) Hòn Chùa: Hòn đảo nằm trong cụm đảo hòn Dứa, hòn Than ngoài khơi của vùng biển Long Thủy, thuộc địa phận xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

(*) Hòn Dứa: Một hòn đảo nhỏ thuộc địa phận thôn Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trên đảo có rất nhiều dứa mọc thành từng chòm, vì vậy nên đảo có tên Hòn Dứa.

(*) Hòn Yến: Hòn Yến Tên một đảo đá cao nằm ngoài khơi xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ngày xưa nơi đây có rất nhiều chim yến đến làm tổ, nên có tên gọi như vậy. Hiện nay Hòn Yến được xem là một thắng cảnh độc đáo của Phú Yên.

(*) Tam Điệp: Dãy núi Tam Điệp là dải núi cuối cùng của khối núi cao đá vôi Hòa Bình - Sơn La đâm ra gần sát biển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Điều đặc biệt là dãy núi Tam Điệp cắt ngang vùng đồng bằng duyên hải thành 2 phần châu thổ sông Hồng và sông Mã nên nó được xem là ranh giới giữa miền Bắc và miền Trung. Núi Tam Điệp có giá trị như một bức tường thành thiên nhiên lợi hại ngăn cách hai vùng Ninh Bình – Thanh Hoá và án ngữ các đường thuỷ bộ từ Bắc vào Nam từ xa xưa.

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.