A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Định hướng


Nếu bạn đi đúng đường và bạn quyết tâm vững bước, cuối cùng bạn sẽ có tiến triển.

If you're walking down the right path and you're willing to keep walking, eventually you'll make progress.

Barack Obama        36 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đôi khi trong gió bão, ta tìm ra đúng hướng đi của mình.

Khuyết danh        21 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Về cơ bản, nếu chúng ta muốn định hướng cuộc đời mình, chúng ta phải kiểm soát những hành động nhất quán của mình. Điều tạo hình cuộc đời không phải là những gì ta thỉnh thoảng làm, mà là những gì ta kiên định làm.

In essence, if we want to direct our lives, we must take control of our consistent actions. It's not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently.

Tony Robbins        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một bước sai hướng còn tốt hơn đứng yên tại chỗ suốt cả cuộc đời. Một khi tiến lên phía trước, bạn có thể chỉnh lại phương hướng khi bạn đi. Hệ thống dẫn đường tự động của bạn không thể hướng dẫn bạn nếu bạn ngừng đi và đứng yên.

A step in the wrong direction is better than staying "on the spot" all your life. Once you're moving forward you can correct your course as you go. Your automatic guidance system cannot guide you when you're stalled, "standing still".

Maxwell Maltz        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không ai sẵn lòng tin rằng ngay cả người lớn, cũng giống như trẻ con, mê muội lang thang trên mặt đất này, và giống như trẻ con, không biết mình đến từ đâu và mình đang đi đâu, hiếm khi hành động với động cơ chân thật, và bị chi phối toàn diện bởi bánh ngọt và đòn roi.

No one is willing to believe that adults too, like children, wander about this earth in a daze and, like children, do not know where they come from or where they are going, act as rarely as they do according to genuine motives, and are as thoroughly governed as they are by biscuits and cake and the rod.

Johann Wolfgang von Goethe        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh nhân - Danh ngôn Tony Robbins - Năm mới = Cuộc sống mới! Ngay hôm nay hãy quyết định bạn sẽ trở thành

Năm mới = Cuộc sống mới! Ngay hôm nay hãy quyết định bạn sẽ trở thành ai, bạn sẽ trao gì cho cuộc đời, bạn sẽ sống thế nào.

New Year = A New Life! Decide today who you will become, what you will give, how you will live.

Tony Robbins        7 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Phương hướng của bạn quan trọng hơn tốc độ.

Your direction is more important than your speed.

Richard L Evans        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều lớn lao nhất trên thế gian này không phải là nơi ta đứng mà là hướng ta đi.

The greatest thing in this world is not so much where we stand as in what direction we are moving.

Johann Wolfgang von Goethe        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta không thể đi xa khi không biết mình đang đi đâu.

One never goes so far as when one doesn't know where one is going.

Johann Wolfgang von Goethe        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc đời không hề có những định luật, công thức áp dụng đúng cho tất cả mọi người - chính bạn phải tìm ra số phận và con đường đi riêng cho mình.

Khuyết danh        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Nếu bạn không biết mình đang đi đâu thì đường nào cũng sẽ dẫn bạn tới đó.

If you don't know where you are going, any road will get you there.

Lewis Carroll        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Về cơ bản, nếu chúng ta muốn định hướng cuộc sống của mình, chúng ta phải kiểm soát những hành động nhất quán của mình. Định hình cuộc đời ta không phải điều ta thỉnh thoảng mới làm, mà là điều mà ta thường xuyên làm.

In essence, if we want to direct our lives, we must take control of our consistent actions. It’s not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently.

Tony Robbins        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mục tiêu cho chúng ta phương hướng. Chúng tạo nên một lực lượng hùng mạnh ở cả mức phổ quát, ý thức và tiềm thức.

Goals give us direction. They put a powerful force into play on a universal, conscious, and subconscious level. Goals give our life direction.

Melody Beattie        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều quan trọng không phải ở vị trí ta đang đứng mà ở ở hướng ta đang đi.

Khuyết danh        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn không thể thay đổi cái đích chỉ sau một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi phương hướng chỉ sau một đêm.

You cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight.

Jim Rohn        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cả thế giới bước sang bên cho người biết mình đang đi đâu.

The whole world steps aside for the man who knows where he is going.

Khuyết danh        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một trong những lý do khiến quá ít người trong chúng ta đạt được điều mình thực sự muốn, đó là bởi chúng ta chẳng bao giờ định hướng sự tập trung của mình; chẳng bao giờ tập trung sức mạnh. Hầu hết người đời nhẩn nha đi qua cuộc đời, chẳng bao giờ quyết định chuyên sâu về bất cứ thứ gì cụ thể.

One reason so few of us achieve what we truly want is that we never direct our focus; we never concentrate our power. Most people dabble their way through life, never deciding to master anything in particular.

Tony Robbins        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc đời chỉ di chuyển về một hướng – và mỗi ngày chúng ta đều đối mặt với những hoàn cảnh thực tế, không phải với điều hẳn đã xảy ra, không phải với điều ta hẳn đã làm, nhưng với điều hiện có, và với nơi ta đang ở - và từ điểm này chúng ta phải tiến tới; không phải từ nơi ta đã ở, không phải từ nơi ta ước mình đã ở - mà từ nơi ta đang đứng.

Life moves in one direction only - and each day we are faced with an actual set of circumstances, not with what might have been, not with what we might have done, but with what is, and with where we are now- and from this point we must proceed; not from where we were, not from where we wish we were - but from where we are.

Richard L Evans        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn phải tìm được giấc mơ của mình, rồi con đường sẽ trở nên dễ dàng.

You must find your dream, then the way becomes easy.

Hermann Hesse        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cho dù bạn đã đi sai hướng lâu như thế nào, bạn luôn có lựa chọn quay đầu lại.

No matter how long you have travelled in the wrong direction, you always have the choice to turn around.

Khuyết danh        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn không thể thay đổi quyết định của mình chỉ sau một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi định hướng của mình chỉ sau một đêm.

You cannot change your decision overnight, but you can change your direction overnight.

Jim Rohn        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.