A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sự bảo thủ


Người không thể thay đổi cách nghĩ chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.

Those who cannot change their minds cannot change anything.

George Bernard Shaw        128 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu người ta quá cố chấp với những nguyên tắc của mình, người ta khó mà thấy được ai khác.

If one sticks too rigidly to one's principles, one would hardly see anybody.

Agatha Christie        41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những trí óc đóng chặt đáng sợ hơn nhiều những cánh cửa đóng chặt.

There's more to be feared from closed minds than from closed doors.

Frank Tyger        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trí óc cũng giống như dù. Nó không hoạt động nếu nó không mở.

A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.

Frank Zappa        20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vấn đề với những người với trí óc khép kín là miệng họ luôn luôn mở.

The problem with closed-minded people is that their mouth is always open.

Khuyết danh        20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nơi duy nhất mà cơ hội không thể tìm thấy là trong một người bảo thủ.

The only place opportunity cannot be found is in a closed-minded person.

Bo Bennett        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một trí óc bảo thủ là một trí óc đang chết dần.

A closed mind is a dying mind.

Edna Ferber        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta chỉ nghe thấy điều mình hiểu.

A person hears only what they understand.

Johann Wolfgang von Goethe        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đôi mắt là vô dụng khi mà tâm trí mù.

The eyes are useless when the mind is blind.

Khuyết danh        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người phần lớn cảm thấy thoải mái với những vấn đề cũ hơn là với những giải pháp mới.

Most people are more comfortable with old problems than with new solutions.

Charles Brower        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Người với đầu óc mở nhìn cuộc sống không có giới hạn, trong khi người bảo thủ chỉ có thể thấy những gì ở ngay trước mắt mình.

An open-minded person sees life without boundaries, whereas a close-minded person can only see what's beyond their eyes.

Kaoru Shinmon        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một số người thể xác bị nhốt sau những chấn song sắt, trong khi có những người khác là tù nhân trong chính trí óc đóng chặt của mình.

Some people are physically trapped behind metal bars while others are prisoners within their own closed minds.

Ramona Matta        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi không biết điều gì khiến một người thủ cựu hơn - không biết gì ngoài hiện tại, hay không biết gì trừ quá khứ.

I do not know which makes a man more conservative - to know nothing but the present, or nothing but the past.

John Maynard Keynes        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.