A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Dốt nát


Danh nhân - Danh ngôn Mark Twain - Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự

Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

Mark Twain       loading 1082 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine       loading 561 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.

A learned blockhead is a greater blockhead than an ignorant one.

Benjamin Franklin       loading 390 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi nói với những kẻ thông thái nửa vời, hãy nói điều nhảm nhí. Khi nói với những kẻ dốt nát, hãy khoe khoang. Khi nói với những người khôn ngoan, hãy nhún nhường và xin họ lời khuyên.

When you talk to the half-wise, twaddle; when you talk to the ignorant, brag; when you talk to the sagacious, look very humble and ask their opinion.

Edward Bulwer Lytton       loading 278 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự ngưỡng mộ là con gái của ngu dốt.

Admiration is the daughter of ignorance.

Thomas Fuller       loading 268 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta đều sinh ra dốt nát, nhưng phải nỗ lực lắm mới giữ nguyên được là kẻ ngu xuẩn.

We are all born ignorant, but one must work hard to remain stupid.

Benjamin Franklin       loading 225 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kẻ ngu dốt nghĩ mình thông thái, nhưng người thông thái biết mình ngu dốt.

The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself a fool.

Anatole France       loading 152 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.

Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn.

Benjamin Franklin       loading 115 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn nói, học hỏi luôn có giá trị của mình.

Let ignorance talk as it will, learning has its value.

La Fontaine       loading 108 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Công thức cho sự ngu dốt chung thân là: Thỏa mãn với quan điểm của mình và hài lòng với tri thức của mình.

The recipe for perpetual ignorance is: Be satisfied with your opinions and content with your knowledge.

Elbert Hubbard       loading 95 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Cái ác trên thế gian hầu như thường đến từ sự ngu muội, và ý tốt cũng có thể gây hại nhiều như ác ý nếu nó thiếu đi sự thấu hiểu.

The evil that is in the world almost always comes of ignorance, and good intentions may do as much harm as malevolence if they lack understanding.

Albert Camus       loading 83 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sáu mươi năm trước tôi biết mọi thứ; giờ tôi chẳng biết gì cả; giáo dục là cuộc khám phá không ngừng về sự ngu dốt của chúng ta.

Sixty years ago I knew everything; now I know nothing; education is a progressive discovery of our own ignorance.

Will Durant       loading 81 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự thông thái thực sự ít tự tin hơn là sự điên rồ. Người thông thái thường nghi ngờ và thay đổi quan điểm; kẻ ngu dốt thường ngoan cố và không nghi ngờ; hắn biết tất cả ngoại trừ sự ngu dốt của chính mình.

True wisdom is less presuming than folly. The wise man doubteth often, and changeth his mind; the fool is obstinate, and doubteth not; he knoweth all things but his own ignorance.

Akhenaton       loading 81 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngu dốt sinh ra sự quả quyết hơn là tri thức; chính những người biết ít chứ không phải những người biết nhiều mới quả quyết khẳng định vấn đề này hay vấn đề kia sẽ không bao giờ được khoa học giải đáp.

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much, who so positively assert that this or that problem will never be solved by science.

Charles Darwin       loading 67 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lí lẽ tự phục tùng chính nó, còn ngu dốt thì phục tùng bất cứ thứ gì nó được ra lệnh.

Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it.

Thomas Paine       loading 65 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Anh ta hẳn phải rất ngu dốt vì anh ta trả lời mọi câu mình được hỏi.

He must be very ignorant for he answers every question he is asked.

Voltaire       loading 58 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người có học biết mình ngu dốt.

The learned man knows that he is ignorant.

Victor Hugo       loading 57 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những điều ít ỏi mà tôi biết đến từ sự ngu dốt của tôi.

The little I know I owe to my ignorance.

Sacha Guitry       loading 52 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi không tin vào tập hợp trí tuệ chung của những cá nhân ngu dốt.

I do not believe in the collective wisdom of individual ignorance.

Thomas Carlyle       loading 47 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tri thức của chúng ta là ảnh ảo lùi dần trong sa mạc của sự ngu dốt đương mở rộng.

Our knowledge is a receding mirage in an expanding desert of ignorance.

Will Durant       loading 45 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự thiếu hiểu biết có sức mạnh to lớn. Đôi khi nó khiến con người có thể chinh phục thế giới.

Lack of understanding is a great power. Sometimes it enables men to conquer the world.

Anatole France       loading 44 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự dốt nát và sai lầm cần thiết cho cuộc sống, cũng giống như bánh mỳ và nước.

Ignorance and error are necessary to life, like bread and water.

Anatole France       loading 38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu ngạo.

Ngạn ngữ Anh       loading 35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự ngu dốt là lời nguyền rủa của Chúa trời; tri thức là đôi cánh đưa ta bay tới thiên đường.

Ignorance is the curse of God; knowledge is the wing wherewith we fly to heaven.

William Shakespeare       loading 35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi người sáng suốt không hiểu, anh ta nói: "Tôi không hiểu." Kẻ khờ và kẻ không được giáo dục xấu hổ về sự ngu dốt của mình. Họ im lặng trong khi câu hỏi có thể đem đến cho họ tri thức.

When a wise man does not understand, he says: "I do not understand." The fool and the uncultured are ashamed of their ignorance. They remain silent when a question could bring them wisdom.

Frank Herbert       loading 23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Vấn đề với thế giới là người thông minh thì đầy nghi ngờ, trong khi người ngu dốt lại đầy tự tin.

The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.

Charles Bukowski       loading 14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kẻ ngu dốt hỏi những câu hỏi mà người thông thái đã trả lời cả ngàn năm trước.

Ignorant men raise questions that wise men answered a thousand years ago.

Johann Wolfgang von Goethe       loading 12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều mà thế giới cần phải tiêu diệt là nỗi sợ hãi và sự ngu dốt.

What the world has to eradicate is fear and ignorance.

Jan Masaryk       loading 12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không gì đáng sợ hơn sự ngu dốt trong guồng hành động.

There is nothing more frightful than ignorance in action.

Johann Wolfgang von Goethe       loading 7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.