A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sáng suốt


Ai chỉ đúng đắn, đó là người khắt khe; ai chỉ sáng suốt, đó là người buồn rầu.

He is a hard man who is only just, and a sad one who is only wise.

Voltaire       loading 133 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người sáng suốt không cần lời khuyên. Kẻ ngu ngốc không chịu nhận lời khuyên.

Wise men don't need advice. Fools won't take it.

Benjamin Franklin       loading 130 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bi kịch của cuộc đời là chúng ta già đi quá sớm và trở nên sáng suốt quá muộn.

Life's Tragedy is that we get old to soon and wise too late.

Benjamin Franklin       loading 129 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ sự ngu ngốc.

Our wisdom comes from our experience, and our experience comes from our foolishness.

Sacha Guitry       loading 112 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi thích sự ngu dốt nhiệt tình hơn là sự thông thái thờ ơ.

I prefer the folly of enthusiasm to the indifference of wisdom.

Anatole France       loading 85 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trái tim của kẻ khờ khạo nằm ở cửa miệng, nhưng cái miệng của người sáng suốt lại ngự ở trong tim.

The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart.

Benjamin Franklin       loading 83 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Châm biếm là cuộc hoan hỉ của suy ngẫm và niềm vui của sự sáng suốt.

Irony is the gaiety of reflection and the joy of wisdom.

Anatole France       loading 66 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chỉ một người sáng suốt mới hiểu được một người sáng suốt.

It takes a wise man to recognize a wise man.

Xenophanes       loading 38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đây là điều sáng suốt nhất mà tôi biết; tự do và cuộc đời chỉ đến với những ai chinh phục chúng hàng ngày.

This is the highest wisdom that I own; freedom and life are earned by those alone who conquer them each day anew.

Johann Wolfgang von Goethe       loading 24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người sáng suốt lên tiếng khi họ có điều cần nói, kẻ khờ lên tiếng bởi vì họ phải nói gì đó.

Wise men speak when they have something to say, fools speak because they have to say something.

Aristotle       loading 23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Khi người sáng suốt không hiểu, anh ta nói: "Tôi không hiểu." Kẻ khờ và kẻ không được giáo dục xấu hổ về sự ngu dốt của mình. Họ im lặng trong khi câu hỏi có thể đem đến cho họ tri thức.

When a wise man does not understand, he says: "I do not understand." The fool and the uncultured are ashamed of their ignorance. They remain silent when a question could bring them wisdom.

Frank Herbert       loading 23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sáng suốt là biết được khi nào thì chia sẻ sự sáng suốt của mình và khi nào thì nên im lặng.

Wisdom is knowing when to share your wisdom and when to just keep quiet.

Katrina Mayer       loading 22 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chẳng có gì tồi tệ hơn những hành động không có sự sáng suốt.

Nothing is more terrible than activity without insight.

Thomas Carlyle       loading 14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Để già cả và sáng suốt, đầu tiên bạn phải trẻ dại và ngu ngốc.

To be old and wise, you must first be young and stupid.

Khuyết danh       loading 14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi con châu chấu cố gắng đá xe, người ta có thể thán phục sự dũng cảm của nó, nhưng không phải sự phán đoán của nó.

If a grasshopper tries to fight a lawnmower, one may admire his courage but not his judgement.

Robert A Heinlein       loading 13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự sáng suốt không đến từ việc nói. Nó đến từ việc lắng nghe.

Wisdom doesn't come from speaking. It comes from listening.

Katrina Mayer       loading 12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự sáng suốt thường ở gần hơn khi ta xuống thấp
hơn là khi ta vút lên cao.

Wisdom is oft-times nearer when we stoop
than when we soar.

William Wordsworth       loading 6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những giờ ngu ngốc có thể dùng đồng hồ để đếm; nhưng những giờ sáng suốt, không chiếc đồng hồ nào đo được.

The hours of folly are measured by the clock; but of wisdom, no clock can measure.

William Blake       loading 3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kẻ ngu ngốc không thấy cùng một cái cây với người sáng suốt.

A fool sees not the same tree that a wise man sees.

William Blake       loading 2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Luật lệ của con người có thể xiềng xích con người hay thậm chí giết chết anh ta, nhưng không bao giờ có thể khiến anh ta sáng suốt, đức hạnh, hay hạnh phúc.

The laws of man may bind him in chains or may put him to death, but they never can make him wise, virtuous, or happy.

John Quincy Adams       loading 2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người sáng suốt không lên tiếng trong thời kỳ nguy hiểm.

Wise men say nothing in dangerous times.

Aesop       loading 1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy sáng suốt hơn người khác nếu có thể; nhưng đừng nói với họ về điều đó.

Be wiser than other people if you can; but do not tell them so.

Dale Carnegie       loading 0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.