A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Đúng đắn


Làm điều đúng không bao giờ là sớm quá.

What is right to be done cannot be done too soon.

Jane Austen       loading 177 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Theo đuổi điều gì đúng không phải là theo đuổi điều gì đáng ao ước.

Seeking what is true is not seeking what is desirable.

Albert Camus       loading 154 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai chỉ đúng đắn, đó là người khắt khe; ai chỉ sáng suốt, đó là người buồn rầu.

He is a hard man who is only just, and a sad one who is only wise.

Voltaire       loading 133 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mong sao chúng ta nghĩ về tự do không phải như quyền làm bất cứ điều gì mình muốn, mà là cơ hội làm điều đúng đắn.

May we think of freedom, not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right.

Peter Marshall       loading 69 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Anh ta hẳn phải rất ngu dốt vì anh ta trả lời mọi câu mình được hỏi.

He must be very ignorant for he answers every question he is asked.

Voltaire       loading 58 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mỗi người đều có tội với tất cả những điều tốt mình không làm.

Every man is guilty of all the good he did not do.

Voltaire       loading 32 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có những điều đáng để ta chết, nhưng không có gì xứng đáng để chém giết.

There are causes worth dying for, but none worth killing for.

Albert Camus       loading 20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trên thế gian không có gì bất lực hơn biết rằng mình đúng, và con sóng của thế giới sai lầm, nhưng con sóng ấy lại đổ ập lên mình.

There is no greater impotence in all the world like knowing you are right and that the wave of the world is wrong, yet the wave crashes upon you.

Norman Mailer       loading 10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ.

Hồ Chí Minh       loading 8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả đều nên gắng sức đi theo điều đúng, chứ không phải điều đã được thiết lập.

All persons ought to endeavor to follow what is right, and not what is established.

Aristotle       loading 4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Hãy làm điều đúng đắn. Nó sẽ làm hài lòng một số người và làm kinh ngạc những người còn lại.

Do the right thing. It will gratify some people and astonish the rest.

Mark Twain       loading 4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Giáo dục là dạy cho con trẻ biết muốn điều đúng đắn.

Education is teaching our children to desire the right things.

Plato       loading 1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi luôn luôn đi theo quan điểm là việc không được quần chúng ưa chuộng vì làm điều đúng không phải đánh mất danh tiếng, mà chính là vinh quang.

I have always been of the opinion that unpopularity earned by doing what is right is not unpopularity at all, but glory.

Marcus Tullius Cicero       loading 0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.