A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Đức hạnh


Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.

There never was a truly great man that was not at the same time truly virtuous.

Benjamin Franklin

 280 người thích      Thích

 

 

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Morality is the basis of things and truth is the substance of all morality.

Mahatma Gandhi

 242 người thích      Thích

 

 

Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.

Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue.

John Adams

 213 người thích      Thích

 

 

Với tôi thì tôi ưa thói xấu câm lặng hơn là đức hạnh phô trương.

As far as I'm concerned, I prefer silent vice to ostentatious virtue.

Albert Einstein

 163 người thích      Thích

 

 

Hãy dạy cho con cái anh đức hạnh; bởi chỉ có nó chứ không phải tiền bạc là có thể đem lại cho con cái anh hạnh phúc. Tôi nói điều này từ trải nghiệm bản thân.

Recommend virtue to your children; it alone, not money, can make them happy. I speak from experience.

Beethoven

 127 người thích      Thích

 

 

Có lẽ chẳng có hiện tượng nào chứa nhiều cảm xúc tiêu cực như sự phẫn nộ vì đạo đức, nó cho phép ghen tị được hoành hành dưới vỏ bọc của đức hạnh.

There is perhaps no phenomenon which contains so much destructive feeling as moral indignation, which permits envy or to be acted out under the guise of virtue.

Erich Fromm

 118 người thích      Thích

 

 

Hãy kiên quyết đừng để mình trở nên nghèo túng: hãy sử dụng ít hơn bạn có. Sự nghèo túng là kẻ thù lớn đối với hạnh phúc của con người; nó phá hủy tự do, và nó khiến một vài đức hạnh trở thành không thực tế, và số còn lại cực kỳ khó khăn.

Resolve not to be poor: whatever you have, spend less. Poverty is a great enemy to human happiness; it certainly destroys liberty, and it makes some virtues impracticable, and others extremely difficult.

Samuel Johnson

 114 người thích      Thích

 

 

Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.

Men are equal; it is not birth but virtue that makes the difference.

Voltaire

 112 người thích      Thích

 

 

Có lẽ đức hạnh không là gì hơn ngoài sự nhã nhặn của tâm hồn.

Virtue, perhaps, is nothing more than politeness of soul.

Balzac

 87 người thích      Thích

 

 

Đức hạnh là cuộc chiến, và để sống trong nó, chúng ta luôn phải chiến đấu với bản thân mình.

Virtue is a state of war, and to live in it we have always to combat with ourselves.

Jean Jacques Rousseau

 85 người thích      Thích

 

 

 

Nếu anh muốn được yêu, hãy thể hiện nhiều khiếm khuyết hơn đức hạnh.

If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues.

Edward Bulwer Lytton

 62 người thích      Thích

 

 

Bất cứ ai được trao quyền lực sẽ lạm dụng nó nếu không có động lực là tình yêu sự thật và đức hạnh, cho dù kẻ đó là hoàng tử hay dân thường.

Anyone entrusted with power will abuse it if not also animated with the love of truth and virtue, no matter whether he be a prince, or one of the people.

La Fontaine

 60 người thích      Thích

 

 

Sự kín đáo là thành tố của mọi điều tốt đẹp; thậm chí cả đức hạnh, thậm chí cả cái đẹp cũng bí ẩn.

Secrecy is the element of all goodness; even virtue, even beauty is mysterious.

Thomas Carlyle

 54 người thích      Thích

 

 

Chỉ đức hạnh vẫn giữ vẻ uy nghi trong cái chết.

Virtue alone has majesty in death.

Edward Young

 48 người thích      Thích

 

 

Ít người nói về sự khiêm tốn một cách khiêm tốn, về nhân đức một cách đức hạnh, về sự hoài nghi một cách ngờ vực.

Few men speak humbly of humility, chastely of chastity, skeptically of skepticism.

Blaise Pascal

 46 người thích      Thích

 

 

Đức hạnh khoác mành che mặt, sự xấu xa khoác mặt nạ.

Virtue has a veil, vice a mask.

Victor Hugo

 41 người thích      Thích

 

 

Sự can đảm là đức hạnh vĩ đại nhất trong mọi loại đức hạnh, bởi nếu bạn không có sự can đảm, bạn có thể sẽ không có cơ hội phát huy tất cả những thứ còn lại.

Courage is the greatest of all virtues, because if you haven't courage, you may not have an opportunity to use any of the others.

Samuel Johnson

 41 người thích      Thích

 

 

Có những kẻ tiến lên nhờ tội lỗi, và có những người ngã xuống vì đức hạnh.

Some rise by sin, and some by virtue fall.

William Shakespeare

 39 người thích      Thích

 

 

Đức hạnh biết tới từng đồng chinh điều nó đã mất vì không làm điều xấu.

Virtue knows to a farthing what it has lost by not having been vice.

Horace Walpole

 38 người thích      Thích

 

 

Thiên tài và đức hạnh giống như viên kim cương: đẹp nhất là lồng trong chiếc khung giản dị.

X. Batle

 37 người thích      Thích

 

 

Thế giới này đã có đủ phụ nữ biết cách thông minh. Nó cần phụ nữ sẵn lòng đơn giản. Thế giới này đã có đủ phụ nữ biết cách nổi bật. Nó cần phụ nữ biết cách can đảm. Thế giới này đã có đủ phụ nữ được ưa thích. Nó cần phụ nữ đức hạnh. Chúng ta cần phụ nữ, và cả đàn ông nữa, hướng tới sống đúng đắn về đạo đức hơn là đúng đắn về xã giao.

The world has enough women who know how to be smart. It needs women who are willing to be simple. The world has enough women who know how to be brilliant. It needs some who will be brave. The world has enough women who are popular. It needs more who are pure. We need women, and men, too, who would rather be morally right than socially correct.

Peter Marshall

 32 người thích      Thích

 

 

Vì động cơ tốt, làm sai cũng là đức hạnh.

Honesta turpitudo est pro causa bona.

Publilius Syrus

 27 người thích      Thích

 

 

Sự chịu đựng và sự thờ ơ là những đức hạnh cuối cùng của một xã hội đang giãy chết.

Tolerance and apathy are the last virtues of a dying society.

Aristotle

 24 người thích      Thích

 

 

Khi chúng ta lên kế hoạch cho hậu thế, chúng ta phải nhớ rằng đức hạnh không có tính di truyền.

When we are planning for posterity, we ought to remember that virtue is not hereditary.

Thomas Paine

 21 người thích      Thích

 

 

Chỉ đức hạnh sẽ trường tồn vượt qua cả các Kim tự tháp; những tượng đài của nó sẽ tồn tại mãi mãi ngay cả khi Ai Cập đã sụp đổ.

Virtue alone outbuilds the Pyramids; Her monuments shall last when Egypt's fall.

Edward Young

 19 người thích      Thích

 

 

 

Mọi điều xấu xa đều từng là đức hạnh, và có thể lại được kính trọng, cũng như hận thù trở thành điều đáng kính trong chiến tranh.

Every vice was once a virtue, and may become respectable again, just as hatred becomes respectable in wartime.

Will Durant

 19 người thích      Thích

 

 

Đức hạnh không thể tách rời khỏi hiện thực mà không trở thành nguồn gốc của xấu xa.

Virtue cannot separate itself from reality without becoming a principle of evil.

Albert Camus

 17 người thích      Thích

 

 

Con người khen ngợi đức hạnh, nhưng họ căm ghét nó, họ chạy trốn nó. Nó làm ta chết rét, và trong thế giới này, ta phải giữ chân mình ấm.

People praise virtue, but they hate it, they run away from it. It freezes you to death, and in this world you've got to keep your feet warm.

Denis Diderot

 17 người thích      Thích

 

 

Đức hạnh không phải là kiêng không làm điều xấu, mà là không mong muốn nó.

Virtue consists, not in abstaining from vice, but in not desiring it.

George Bernard Shaw

 15 người thích      Thích

 

 

Thói đạo đức giả là lòng tôn kính mà sự xấu xa dành cho đức hạnh.

Hypocrisy is the homage that vice pays to virtue.

Theodor Mommsen

 12 người thích      Thích

 

 

Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng cực đoan trong bảo vệ nền độc lập không phải là vô đạo đức! Và tôi cũng muốn nhắc bạn rằng tiết chế trong theo đuổi công lý chẳng phải là đức hạnh.

I would remind you that extremism in the defense of liberty is no vice! And let me remind you also that moderation in the pursuit of justice is no virtue.

Barry Goldwater

 11 người thích      Thích

 

 

Sự ăn năn là tiếng vọng của đức hạnh đánh mất.

Remorse is the echo of a lost virtue.

Edward Bulwer-Lytton

 10 người thích      Thích

 

 

Tất cả mọi đức hạnh gộp lại đều nhằm để sống chính trực.

All virtue is summed up in dealing justly.

Aristotle

 9 người thích      Thích

 

 

Đức hạnh là sự trừng phạt của chính nó.

Virtue is its own punishment.

Khuyết danh

 9 người thích      Thích

 

 

Đức hạnh của con người không nên được đo bằng những nỗ lực đặc biệt, mà bằng hành động thường ngày.

The power of a man's virtue should not be measured by his special efforts, but by his ordinary doing.

Blaise Pascal

 5 người thích      Thích

 

 

Tri thức là một chuyện, đức hạnh lại là chuyện khác.

Knowledge is one thing, virtue is another.

John Henry Newman

 5 người thích      Thích

 

 

Sự gọn gàng là một đức hạnh, sự cân đối thường là một yếu tố của cái đẹp.

Tidiness is a virtue, symmetry is often a constituent of beauty.

Winston Churchill

 4 người thích      Thích

 

 

Đức hạnh là kết quả của thói quen. Chúng ta chính trực nhờ làm những hành động chính trực, ôn hòa vì làm những hành động ôn hòa, can đảm nhờ làm những hành động can đảm.

Moral excellence comes about as a result of habit. We become just by doing just acts, temperate by doing temperate acts, brave by doing brave acts.

Aristotle

 4 người thích      Thích

 

 

Sự thịnh vượng là thước đo và đá thử đối với đức hạnh, bởi chịu đựng bất hạnh ít khó khăn hơn là giữ mình trước lạc thú.

Prosperity is the measure or touchstone of virtue, for it is less difficult to bear misfortune than to remain uncorrupted by pleasure.

Tacitus

 3 người thích      Thích

 

 

Đức hạnh lớn lao nhất khi đức hạnh hữu dụng nhất cho người khác.

The greatest virtues are those which are most useful to other persons.

Aristotle

 3 người thích      Thích

 

 

 

Đức hạnh là thiên thần, nhưng cũng là một thiên thần mù lòa, và phải nhờ tri thức dẫn đường tới mục tiêu của mình.

Virtue is an angel, but she is a blind one, and must ask knowledge to show her the pathway that leads to her goal.

Horace Mann

 2 người thích      Thích

 

 

Đức hạnh khó có được hơn tri thức của thế giới và, nếu đánh mất ở người thanh niên, khó khi nào tìm lại được.

Virtue is harder to be got than knowledge of the world and, if lost in a young man, is seldom recovered.

John Locke

 2 người thích      Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.

mobil porno