A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Kế hoạch


 

 

Ước mơ cũng tốn nhiều năng lượng như lên kế hoạch.

It takes as much energy to wish as it does to plan.

Eleanor Roosevelt        208 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc sống là điều xảy ra trong khi bạn còn đang bận lên những kế hoạch khác.

Life is what happens while you are busy making other plans.

John Lennon        133 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn về thành tựu, danh ngôn về kế hoạch, danh ngôn về chuẩn bị, danh ngôn về sự bền bỉ, danh ngôn về mục đích, danh ngôn William Arthur Ward

Bốn bước dẫn tới thành tựu: Lên kế hoạch có mục đích. Chuẩn bị chuyên tâm. Tiến hành tích cực. Theo đuổi bền bỉ.

Four steps to achievement: Plan purposefully. Prepare prayerfully. Proceed positively. Pursue persistently.

William Arthur Ward        94 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết kế hoạch lên trên cát.

Write your goals in concrete and your plans in sand.

Khuyết danh        56 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một trong những bí quyết để làm được nhiều việc hơn là lập nên danh sách Việc Cần Làm mỗi ngày, giữ nó ở nơi bạn có thể nhìn thấy và dùng nó để hướng dẫn hành động của bạn trong suốt một ngày.

One of the secrets of getting more done is to make a TO DO List every day, keep it visible, and use it as a guide to action as you go through the day.

La Fontaine        54 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một kế hoạch không cho phép sửa đổi là một kế hoạch tồi.

It is a bad plan that admits of no modification.

Publilius Syrus        50 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những kế hoạch để bảo vệ không khí, nước, thiên nhiên và động vật hoang dã thực chất là những kế hoạch để bảo vệ con người.

Plans to protect air and water, wilderness and wildlife are in fact plans to protect man.

Khuyết danh        50 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được.

Hồ Chí Minh        20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chuyện nhỏ hoàn thành tốt hơn chuyện lớn chỉ mãi trong kế hoạch.

Small deeds done are better than great deeds planned.

Peter Marshall        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Hãy tiến lên trước với cuộc đời mình, những kế hoạch của mình... Đừng lãng phí thời gian ngừng bước trước khi những cản trở bắt đầu xuất hiện.

Go ahead with your life, your plans... Don't waste time by stopping before the interruptions have started.

Richard L Evans        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn thất bại trong việc lên kế hoạch thì kế hoạch của bạn sẽ khó thành công. Nếu như bạn không lập kế hoạch thì có lẽ sẽ chẳng có thành công nào gõ cửa nhà bạn.

Yến Đỗ        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mỗi phút bạn dùng để lên kế hoạch tiết kiệm cho bạn mười phút thực thi; điều này cho bạn 1000% năng lượng thu lại!

Every minute you spend in planning saves 10 minutes in execution; this gives you a 1,000 percent Return on Energy!

Brian Tracy        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Xây kết hoạch tốt là một chuyện, thực hiện nó lại là một chuyện khác.

It is one thing to conceive a good plan, and another to execute it.

Aesop        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trước khi bắt đầu, hãy lên kế hoạch cẩn thận.

Before beginning, plan carefully.

Marcus Tullius Cicero        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Suy nghĩ xuất hiện đầu tiên; rồi ý nghĩ được tổ chức, trở thành ý tưởng và kế hoạch; sau đó là biến những kế hoạch đó trở thành hiện thực. Điểm bắt đầu, như bạn sẽ thấy, nằm trong trí tưởng tượng của bạn.

First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into reality. The beginning, as you will observe, is in your imagination.

Napoleon Hill        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy cắn nhiều hơn mình có thể nhai, rồi nhai xuống. Hãy lên kế hoạch nhiều hơn mình có thể làm, rồi thực hiện.

Bite off more than you can chew, then chew it. Plan more than you can do, then do it.

Khuyết danh        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi bạn thất bại, hãy chấp nhận nó như một dấu hiệu cho thấy các kế hoạch của bạn không hoàn chỉnh, hãy xây dựng lại chúng, và lại một lần nữa giương buồm đi về hướng mục tiêu.

When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound, rebuild those plans, and set sail once more toward your coveted goal.

Napoleon Hill        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Việc lên kế hoạch tồi ở phía anh không có nghĩa là chuyện khẩn cấp ở phía tôi.

Bad planning on your part does not constitute an emergency on my part.

Khuyết danh        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn không hoạch định cuộc đời mình, rất có thể bạn sẽ rơi vào kế hoạch của người khác. Và đoán xem họ lên kế hoạch gì cho bạn? Không nhiều đâu.

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.

Jim Rohn        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy lập ra một kế hoạch cụ thể để triển khai khát vọng của bạn, và hãy bắt đầu biến kế hoạch thành hành động ngay lập tức, dù bạn sẵn sàng hay không.

Create a definite plan for carrying out your desire and begin at once, whether you ready or not, to put this plan into action.

Napoleon Hill        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất cứ một ý tưởng, kế hoạch hay mục đích nào đều có thể được đặt vào tâm trí qua các suy nghĩ lặp đi lặp lại.

Any idea, plan, or purpose may be placed in the mind through repetition of thought.

Napoleon Hill        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy lên kế hoạch công việc cho ngày hôm nay, và cho mỗi ngày, rồi thực hiện kế hoạch đó.

Plan your work for today and every day, then work your plan.

Margaret Thatcher        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ta chỉ có thể đến được đích nhờ chiếc xe kế hoạch, trong nó ta phải tin tưởng mãnh liệt, và với nó ta phải hành động mạnh mẽ. Không có đường khác dẫn đến thành công.

Our goals can only be reached through a vehicle of a plan, in which we must fervently believe, and upon which we must vigorously act. There is no other route to success.

Pablo Picasso        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.