A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sự chuẩn bị


Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.

William Arthur Ward        627 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thất bại trong chuẩn bị cũng có nghĩa là chuẩn bị thất bại.

By failing to prepare, you are preparing to fail.

Benjamin Franklin        274 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe.
Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi.
Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị.
Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phụng sự.
Chúng ta phải phụng sự trước khi có thể dẫn đường.

We must be silent before we can listen.
We must listen before we can learn.
We must learn before we can prepare.
We must prepare before we can serve.
We must serve before we can lead.

William Arthur Ward        239 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người chỉ thấy những thứ mà họ đã chuẩn bị tinh thần để thấy.

People only see what they are prepared to see.

Ralph Waldo Emerson        123 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn về thành tựu, danh ngôn về kế hoạch, danh ngôn về chuẩn bị, danh ngôn về sự bền bỉ, danh ngôn về mục đích, danh ngôn William Arthur Ward

Bốn bước dẫn tới thành tựu: Lên kế hoạch có mục đích. Chuẩn bị chuyên tâm. Tiến hành tích cực. Theo đuổi bền bỉ.

Four steps to achievement: Plan purposefully. Prepare prayerfully. Proceed positively. Pursue persistently.

William Arthur Ward        94 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Khi trời đẹp hãy chuẩn bị cho thời tiết xấu.

In fair weather prepare for foul.

Thomas Fuller        68 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai cũng nên làm ít nhất hai việc mình ghét mỗi ngày, chỉ để luyện tập.

Everybody should do at least two things each day that he hates to do, just for practice.

William James        39 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc của ngày mai là làm tốt công việc hôm nay.

The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.

Elbert Hubbard        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi không vô tư lự nhưng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả và vì vậy, tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi bất cứ điều gì tương lai sắp đặt.

I am not thoughtless but am prepared for anything and as a result can wait patiently for whatever the future holds in store, and I'll be able to endure it.

Wolfgang Amadeus Mozart        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có bí mật nào cho sự thành công. Thành công là kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng, sự chăm chỉ và học hỏi từ thất bại.

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

Colin Powell        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Bước đầu tiên trong tình yêu là làm mình trở nên xinh đẹp.
Bước đầu tiên trong hôn nhân là làm mình trở nên đáng tin cậy.
Bước đầu tiên để sinh con là làm mình có tài chính vững chắc.
Có những chuyện không phải bạn muốn làm là làm được. Đầu tiên, hãy làm cho mình có đủ điều kiện.

Weibo - Dịch: Thiên Lam        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người không lo xa tất có nỗi ưu phiền gần.

人无远虑,必有近忧。
Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu.

Khổng Tử        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn về sự chuẩn bị, danh ngôn về cơ hội, danh ngôn về may mắn, những câu nói hay về cơ hội

Cuộc gặp gỡ giữa sự chuẩn bị và cơ hội tạo ra lứa con mà chúng ta gọi là may mắn.

The meeting of preparation with opportunity generates the offspring we call luck.

Tony Robbins        8 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Chuẩn bị và ngăn chặn, đừng sửa chữa và hối tiếc.

Prepare and prevent, don't repair and repent.

Khuyết danh        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng đợi tới khi rắc rối xảy ra.

Never wait for trouble.

Chuck Yeager        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi thư thả hãy chuẩn bị sẵn sàng cho lúc khó khăn.

When at leisure make preparations for a time of need.

Khuyết danh        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai là tập trung tất cả trí tuệ, tất cả nhiệt huyết vào việc thực hiện thật tốt công việc của ngày hôm nay. Đó là cách duy nhất khả thi để chuẩn bị cho tương lai.

The best possible way to prepare for tomorrow is to concentrate with all your intelligence, all your enthusiasm, on doing today's work superbly today. That is the only possible way you can prepare for the future.

Dale Carnegie        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh nhân - Danh ngôn Menander - Con người phải sẵn sàng cho mọi sự kiện trong đời, bởi không có gì là

Con người phải sẵn sàng cho mọi sự kiện trong đời, bởi không có gì là bền vững.

Man must be prepared for every event of life, for there is nothing that is durable.

Menander        4 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Làm việc gì có chuẩn bị trước thì thành tựu, không phòng xa thì hư hỏng. Lời nói mà chuẩn bị trước thì không vấp ngã, việc làm tính trước thì không thất bại, tính nết có tính trước thì mới không sinh lầm lỗi.

Khuyết danh        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi tin rằng người ta tự xây nên vận may của mình bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược tốt.

I believe that people make their own luck by great preparation and good strategy.

Jack Canfield        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là làm điều tốt nhất vào ngày hôm nay.

The best preparation for tomorrow is doing your best today.

H. Jackson Brown, Jr.        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.