Trang chủ       Danh ngôn      

Danh nhân       Sơ đồ trang


Danh ngôn vần s

~♥~♥~♥~

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sắc đẹp  Sắc đẹp (19)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sách  Sách (51)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sai lầm  Sai lầm (51)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sản xuất  Sản xuất (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sáng suốt  Sáng suốt (12)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sáng tác  Sáng tác (5)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sáng tạo  Sáng tạo (18)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sành sỏi  Sành sỏi (2)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Say xỉn  Say xỉn (4)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sinh lực  Sinh lực (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sinh thành  Sinh thành (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sợ hãi  Sợ hãi (50)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sở hữu  Sở hữu (6)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Số lượng  Số lượng (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Số phận  Số phận (13)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sở thích  Sở thích (3)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sự sống  Sự sống (19)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sự thật  Sự thật (89)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sức khỏe  Sức khỏe (20)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sức mạnh  Sức mạnh (8)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Sùng bái  Sùng bái (1)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Suy nghĩ  Suy nghĩ (22)

Danh ngôn - Lời hay ý đẹp về Suy xét  Suy xét (4)


A - B - C - D - Đ - E - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y

Danh ngôn mới

Việc đọc đối với tâm trí cũng giống như thể dục đối với cơ thể.

Joseph Addison          2 người thích    thích danh ngôn Thích

Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.

Barack Obama          1 người thích    thích danh ngôn Thích

Vào khoảng khắc mà chúng ta thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn.

Barack Obama          2 người thích    thích danh ngôn Thích


Danh ngôn hay về Sách


Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng.

Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.

Albert Einstein

 562 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc.

A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Mark Twain

 414 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết.

Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

John Adams

 364 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.

Nature and books belong to the eyes that see them.

Ralph Waldo Emerson

 354 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.

Be careful about reading health books. You may die of a misprint.

Mark Twain

 318 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.

Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.

Louisa May Alcott

 287 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt.

A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Khuyết danh

 251 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Như một đứa trẻ đọc truyện, điều tồi tệ là khi bạn đọc đến hồi kết, và thế rồi xong. Ý tôi là thật đau khổ khi truyện không còn thêm nữa.

The awful thing, as a kid reading, was that you came to the end of the story, and that was it. I mean, it would be heartbreaking that there was no more of it.

Robert Creeley

 231 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.

The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries.

Rene Descartes

 229 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.

It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life.

Victor Hugo

 222 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.

Dr Seuss

 209 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.

In books lies the soul of the whole past time.

Thomas Carlyle

 206 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn.

You know you've read a good book when you turn the last page and feel as if you've lost a friend.

Khuyết danh

 206 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Nghệ thuật đọc là lướt qua một cách khôn ngoan.

The art of reading is to skip judiciously.

Alexander Hamilton

 198 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi.

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.

Mahatma Gandhi

 173 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi càng đọc, tôi càng suy ngẫm; và tôi càng được nhiều, tôi càng có thể tin chắc mình không biết điều gì.

The more I read, the more I meditate; and the more I acquire, the more I am enabled to affirm that I know nothing.

Voltaire

 171 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.

The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all.

Voltaire

 156 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người.

Whenever books are burned, men also in the end are burned.

Heinrich Heine

 148 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.

All that mankind has done, thought or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books.

Thomas Carlyle

 146 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.

What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books.

Thomas Carlyle

 139 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia.

Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations.

Henry David Thoreau

 137 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi thấy truyền hình rất có tính giáo dục. Mỗi khi ai đó bật ti vi lên, tôi lại sang phòng khác và đọc sách.

I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book.

Groucho Marx

 128 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Sách cũng giống như bạn hữu, nên ít và nên được lựa chọn kỹ.

Books like friends, should be few and well-chosen.

Samuel Johnson

 116 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại.

Books are but waste paper unless we spend in action the wisdom we get from thought.

Edward Bulwer Lytton

 114 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi đọc lồi cả mắt và vẫn không đọc được đủ tới một nửa... người ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải đọc.

I read my eyes out and can't read half enough...the more one reads the more one sees we have to read.

John Adams

 112 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác.

Perhaps they were right in putting love into books... Perhaps it could not live anywhere else.

William Faulkner

 111 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đừng bao giờ cho mượn sách - chưa ai từng trả lại chúng; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn.

Never lend books - nobody ever returns them; the only books I have in my library are those which people have lent me.

Anatole France

 108 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi ghét sách; chúng chỉ dậy ta nói về những điều mà ta chẳng biết gì.

I hate books; they only teach us to talk about things we know nothing about.

Jean Jacques Rousseau

 108 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa - hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.

Let us read and let us dance — two amusements that will never do any harm to the world.

Voltaire

 106 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Từ lúc tôi nhặt cuốn sách của anh lên cho tới khi tôi đặt nó xuống, tôi cười đến đau bụng. Một ngày nào đó tôi sẽ đọc nó.

From the moment I picked your book up until I laid it down, I was convulsed with laughter. Someday I intend reading it.

Groucho Marx

 103 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Ngoài con chó, sách là người bạn tốt nhất của con người. Trong con chó, quá tối để đọc.

Outside of a dog, a book is a man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Groucho Marx

 99 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Hãy đọc cuốn sách hay nhất trước, nếu không bạn có thể chẳng có cơ hội đọc nó đâu.

Read the best books first, or you may not have a chance to read them at all.

Henry David Thoreau

 99 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Người không đọc không có ưu thế gì hơn người không biết đọc.

A person who won't read has no advantage over one who can't read.

Mark Twain

 91 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Người biết đọc nắm trong tay sức mạnh để khuếch đại bản thân mình, để nhân lên những cách mình tồn tại, để lấp đầy cuộc đời mình một cách đáng kể và thú vị.

Every man who knows how to read has it in his power to magnify himself, to multiply the ways in which he exists, to make his life full, significant and interesting.

Aldous Huxley

 85 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Điều khiến làm tình và đọc sách giống nhau nhất chính là việc trong chúng, thời gian và không gian rộng mở, khác biệt với thời gian và không gian có thể đo đếm được.

What makes lovemaking and reading resemble each other most is that within both of them times and spaces open, different from measurable time and space.

Italo Calvino

 84 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Có những cuốn sách mà bìa trước sau là các phần khá khẩm nhất.

There are books of which the backs and covers are by far the best parts.

Charles Dickens

 84 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Một cuốn sách thực sự hay nên đọc trong tuổi trẻ, rồi đọc lại khi đã trưởng thành, và một lần nữa lúc tuổi già, giống như một tòa nhà đẹp nên được chiêm ngưỡng trong ánh bình minh, nắng trưa và ánh trăng.

A truly great book should be read in youth, again in maturity and once more in old age, as a fine building should be seen by morning light, at noon and by moonlight.

Robertson Davies

 81 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

'Kinh điển.' Cuốn sách mà người ta ca ngợi và không đọc.

'Classic.' A book which people praise and don't read.

Mark Twain

 77 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Số lượng sách cứ tiếp tục lớn dần lên, và ta có thể dự đoán rằng rồi sẽ đến lúc học được từ sách cũng khó như học toàn bộ vũ trụ. Rồi tìm kiếm từng chút sự thật ẩn dấu trong tự nhiên cũng sẽ thuận tiện như tìm nó giữa vô vàn chồng sách.

The number of books will grow continually, and one can predict that a time will come when it will be almost as difficult to learn anything from books as from the direct study of the whole universe. It will be almost as convenient to search for some bit of truth concealed in nature as it will be to find it hidden away in an immense multitude of bound volumes.

Denis Diderot

 75 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi ngủ gật khi đang đọc một cuốn sách tẻ nhạt và mơ tôi tiếp tục đọc, vì vậy tôi thức giấc vì quá buồn chán.

I fell asleep reading a dull book and dreamed I kept on reading, so I awoke from sheer boredom.

Heinrich Heine

 74 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Chúng ta là ai, mỗi người trong chúng ta là ai nếu không phải tổ hợp của kinh nghiệm, thông tin, những cuốn sách chúng ta đã đọc, những điều chúng ta đã tưởng tượng ra?

Who are we, who is each one of us, if not a combinatoria of experiences, information, books we have read, things imagined?

Italo Calvino

 74 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Một vài cuốn sách được lựa chọn kỹ lưỡng, và được dùng tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn bối rối trước thư viện Alexandrian.

A few books well chosen, and well made use of will be more profitable than a great confused Alexandrian library.

Thomas Fuller

 73 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Một cuốn sách thực sự hay dạy tôi nhiều điều hơn là đọc nó. Tôi phải nhanh chóng đặt nó xuống, bắt đầu sống theo những điều nó chỉ dẫn. Điều tôi bắt đầu bằng cách đọc, tôi phải kết thúc bằng hành động.

A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint. What I began by reading, I must finish by acting.

Henry David Thoreau

 72 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Lí tưởng là cuốn sách không có trật tự gì cả, và người đọc phải tự khám phá ra cho mình.

Ideally a book would have no order to it, and the reader would have to discover his own.

Mark Twain

 71 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Cuốn sách tốt nhất cho bạn là cuốn sách nói nhiều nhất với bạn vào lúc bạn đọc nó. Tôi không nói tới cuốn sách cho bạn nhiều bài học nhất mà là cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Và điều đó phụ thuộc vào tuổi tác, trải nghiệm, nhu cầu về tâm lý và tinh thần.

The great book for you is the book that has the most to say to you at the moment when you are reading. I do not mean the book that is most instructive, but the book that feeds your spirit. And that depends on your age, your experience, your psychological and spiritual need.

Robertson Davies

 71 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Làm người sưu tập sách là sự kết hợp những đặc điểm tồi tệ nhất của người nghiện và người bủn xỉn.

To be a book-collector is to combine the worst characteristics of a dope fiend with those of a miser.

Robertson Davies

 69 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Trên thế gian này không có cuốn sách nào mà ai cũng phải đọc, chỉ có những cuốn sách mà một cá nhân phải đọc vào một thời điểm ở một nơi nhất định trong một hoàn cảnh nhất định, và vào một giai đoạn trong cuộc đời.

There are no books in this world that everybody must read, but only books that a person must read at a certain time in a given place under given circumstances and at a given period of his life.

Lâm Ngữ Đường

 5 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Không cần phải có thời điểm và địa điểm đúng để đọc sách. Khi tâm trạng muốn đọc tới, ta có thể đọc ở bất cứ đâu.

There is no proper time and place for reading. When the mood for reading comes, one can read anywhere.

Lâm Ngữ Đường

 4 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Vào khoảng khắc mà chúng ta thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn.

At the moment that we persuade a child, any child, to cross that threshold, that magic threshold into a library, we change their lives forever, for the better

Barack Obama

 2 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Việc đọc đối với tâm trí cũng giống như thể dục đối với cơ thể.

Reading is to the mind what exercise is to the body.

Joseph Addison

 2 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.

Reading is important. If you know how to read then the whole world opens up to you

Barack Obama

 1 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~


Danh ngôn tình yêu

Tình cảm trong cuộc đời này như tơ, không vò mà rối. Một người cố cắt mà chẳng được, một người cố nối mà chẳng xong.Khuyết danh

   4 người thích  thích danh ngôn Thích


Danh ngôn tình bạn

Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là bạn của tôi.


He's my friend that speaks well of me behind my back.


Thomas Fuller

   242 người thích  thích danh ngôn Thích


Danh ngôn sống đẹp

Đừng đợi sự phán xét cuối cùng. Ngày nào nó cũng đến.


Do not wait for the last judgment. It comes every day.


Albert Camus

   54 người thích  thích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.