A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Bạo lực


Sự nghèo đói là hình thức bạo lực tồi tệ nhất.

Poverty is the worst form of violence.

Mahatma Gandhi        226 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hận thù và bạo lực không thể chỉ ở trong một phần của thế giới mà không gây ảnh hưởng lên phần còn lại.

Hate and force cannot be in just a part of the world without having an effect on the rest of it.

Eleanor Roosevelt        198 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không khoan dung cũng là một hình thức bạo lực và là trở ngại cho sự phát triển của một tinh thần dân chủ thực sự.

Intolerance is itself a form of violence and an obstacle to the growth of a true democratic spirit.

Mahatma Gandhi        185 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hòa bình không thể đạt được qua bạo lực, nó chỉ có thể đạt được qua sự thông hiểu.

Peace cannot be achieved through violence, it can only be attained through understanding.

Ralph Waldo Emerson        160 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Luật lệ không công bằng tự nó đã là một dạng bạo lực.

An unjust law is itself a species of violence.

Mahatma Gandhi        128 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là biến đổi ý thức của mình để bạo lực không còn là một lựa chọn trong cuộc sống cá nhân, để hiểu rằng một thế giới hòa bình chỉ có thể có được nếu chúng ta coi nhau như những con người hòa bình, từng cá nhân một.

Our most important task is to transform our consciousness so that violence is no longer an option for us in our personal lives, that understanding that a world of peace is possible only if we relate to each other as peaceful beings, one individual at a time.

Deepak Chopra        100 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất bạo lực và chân lý không thể tách rời và bao hàm lẫn nhau.

Non-violence and truth are inseparable and presuppose one another.

Mahatma Gandhi        89 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sức mạnh đạt được nhờ bạo lực chỉ là sự chiếm đoạt và chỉ tồn tại chừng nào thế lực của người ra lệnh vượt lên trên tất cả những kẻ phục tùng.

Power acquired by violence is only a usurpation, and lasts only as long as the force of him who commands prevails over that of those who obey.

Denis Diderot        86 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạo lực chỉ có thể được che đậy với một lời nói dối, và lời nói dối chỉ có thể được duy trì nhờ bạo lực. Ai từng đem bạo lực ra làm cách thức rồi chắc chắn sẽ buộc phải lấy dối trá làm nguyên tắc.

Violence can only be concealed by a lie, and the lie can only be maintained by violence. Any man who has once proclaimed violence as his method is inevitably forced to take the lie as his principle.

Aleksandr Solzhenitsyn        82 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi phản đối bạo lực vì khi nó định làm điều thiện, điều thiện chỉ là tạm thời; cái ác nó gây ra là vĩnh viễn.

I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.

Mahatma Gandhi        63 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Thà bạo lực, nếu trong trái tim là bạo lực, còn hơn khoác áo bất bạo lực để dấu đi sự bất tài.

It is better to be violent, if there is violence in our hearts, than to put on the cloak of nonviolence to cover impotence.

Mahatma Gandhi        50 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạo lực chẳng bao giờ mang đến điều gì tốt đẹp.

Nothing good ever comes of violence.

Martin Luther        47 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Anh có thể làm mọi thứ với lưỡi lê, chỉ trừ ngồi lên nó.

You can do anything with bayonets except sit on them.

Thomas Hardy        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người với quá khứ bạo lực sống trong sợ hãi về quả báo.

Men with a history of violence live in fear of retribution.

Jennifer Egan        21 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.