A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Chất lượng


Chất lượng của khoảng khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.

It is the quality of the moment, not the number of days, or events, or of actors, that imports.

Ralph Waldo Emerson

 139 người thích      Thích

 

 

Khi bạn là thợ mộc đang đóng một cái tủ ngăn kéo đẹp, bạn sẽ không sử dụng một tấm gỗ dán cho phần lưng, cho dù mặt lưng đối diện với tường và sẽ chẳng ai thấy nó. Bạn biết nó ở đó, và bạn sẽ sử dụng một tấm gỗ đẹp cho phần lưng. Bởi để bạn có thể ngủ yên vào buổi đêm, thẩm mỹ và chất lượng phải được thực hiện đồng bộ.

When you’re a carpenter making a beautiful chest of drawers, you’re not going to use a piece of plywood on the back, even though it faces the wall and nobody will ever see it. You’ll know it’s there, so you’re going to use a beautiful piece of wood on the back. For you to sleep well at night, the aesthetic, the quality, has to be carried all the way through.

Steve Jobs

 68 người thích      Thích

 

 

Nếu bạn muốn chất lượng, hãy hành động như thể bạn đã có nó rồi.

If you want a quality, act as if you already had it.

William James

 39 người thích      Thích

 

 

Chất lượng của một tổ chức không bao giờ vượt qua chất lượng của những trí tuệ đã làm nên nó.

The quality of an organization can never exceed the quality of the minds that make it up.

Khuyết danh

 38 người thích      Thích

 

 

Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình.

If I cannot overwhelm with my quality, I will overwhelm with my quantity.

Emile Zola

 29 người thích      Thích

 

 

Chính sức mạnh không giới hạn để săn sóc và yêu thương sẽ có thể tạo ra khác biệt lớn nhất trong chất lượng cuộc sống.

It’s your unlimited power to care and to love that can make the biggest difference in the quality of your life.

Tony Robbins

 12 người thích      Thích

 

 

Chất lượng cuộc sống là chất lượng của những mối quan hệ ta có.

The quality of your life is the quality of your relationships.

Tony Robbins

 6 người thích      Thích

 

 

Để có chất lượng cuộc sống vượt trội bạn cần hai kỹ năng: kỹ thuật tựu thành (khả năng nắm lấy bất cứ điều gì bạn mường tượng và biến nó thành sự thật) và nghệ thuật thỏa nguyện (cho phép bạn tận hưởng mọi khoảng khắc).

To have an extraordinary quality of life you need two skills: the science of achievement (the ability to take anything you envision and make it real) and the art of fulfillment (this allows you to enjoy every moment of it.

Tony Robbins

 2 người thích      Thích

 

 

Sự chuyên nghiệp có nghĩa là chất lượng bền vững.

Professionalism means consistency of quality.

Frank Tyger

 2 người thích      Thích

 

 

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.

Khuyết danh

 1 người thích      Thích

 

 

 

Những câu hỏi chất lượng tạo nên cuộc đời chất lượng.

Quality questions create a quality life.

Tony Robbins

 0 người thích      Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.

mobil porno