Danh ngôn vần y

~♥~♥~♥~

Ý chí (28)

Y học (28)

Ý nghĩa (25)

Ý thức (10)

Ý tưởng (36)

Yên bình (44)

Yên tĩnh (7)

Yêu bản thân (68)

Yếu đuối (8)

Yêu thương (199)


A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Ý tưởng


Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.

The value of an idea lies in the using of it.

Thomas Edison        248 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn phải sẵn sàng vất vả và chi tiêu tằn tiện để đưa được ý tưởng cất cánh.

You have to be ready for hard work and frugal spending to get the idea off the ground.

Garrett Camp        170 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng!

Get your ideas on paper and study them. Do not let them go to waste!

Les Brown        138 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Để biến những ý tưởng thú vị trở thành hiện thực và những công nghệ còn non yếu thành một công ty có thể tiếp tục đổi mới trong nhiều năm trời, ta cần nhiều kỷ luật.

To turn really interesting ideas and fledgling technologies into a company that can continue to innovate for years, it requires a lot of disciplines.

Steve Jobs        117 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhà soạn nhạc nào cũng biết nỗi đau khổ và tuyệt vọng đôi khi đến với ta vì quên mất những ý tưởng không đủ thời gian ghi lại.

Every composer knows the anguish and despair occasioned by forgetting ideas which one had no time to write down.

Hecto Berlioz        84 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một ý tưởng không nguy hiểm không đáng được gọi là ý tưởng.

An idea that is not dangerous is unworthy to be called an idea at all.

Elbert Hubbard        81 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trường học không phải nơi để đi tìm ý tưởng.

College isn't the place to go for ideas.

Helen Keller        69 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thường thì sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không nằm ở việc ai có khả năng hay ý tưởng tốt hơn, mà ở lòng can đảm để đánh cược cho ý tưởng của mình, để chấp nhận rủi ro đã được tính kỹ, và hành động.

Often the difference between a successful man and a failure is not one's better abilities or ideas, but the courage that one has to bet on his ideas, to take a calculated risk, and to act.

Maxwell Maltz        55 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ý tưởng phải được tạo thành qua khối óc và bàn tay của những người tốt và can đảm, không thì nó cũng chẳng hơn là những giấc mơ.

Ideas must work through the brains and the arms of good and brave men, or they are no better than dreams.

Ralph Waldo Emerson        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhưng sự đổi mới đến từ những cuộc gặp gỡ giữa hàng lang hay gọi nhau vào 10:30 giờ đêm vì một ý tưởng mới, hay bởi họ nhận ra điều gì đó có thể công phá cách chúng ta nghĩ về một vấn đề. Đó là những cuộc họp bất thường của sáu người được triệu tập bởi một người nghĩ rằng mình đã tìm ra một thứ mới hay ho nhất từ trước đến nay và muốn biết người khác nghĩ gì về ý tưởng đó.

But innovation comes from people meeting up in the hallways or calling each other at 10:30 at night with a new idea, or because they realized something that shoots holes in how we’ve been thinking about a problem. It’s ad hoc meetings of six people called by someone who thinks he has figured out the coolest new thing ever and who wants to know what other people think of his idea.

Steve Jobs        36 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Nhiều người có ý tưởng hay, nhưng chẳng có gì rẻ rúng trên thế gian này hơn là ý tưởng hay không đi kèm hành động.

A lot of people have great ideas, but nothing in the world is cheaper than a good idea with no action.

Khuyết danh        25 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không phải là chúng ta cần ý tưởng mới, nhưng chúng ta cần phải ngừng có những ý tưởng cũ.

It’s not we need new ideas, but we need to stop having old ideas.

Edwind Land        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi tôi đi trong xe ngựa, hoặc tản bộ sau bữa ăn ngon, hay khi tôi không thể ngủ được trong đêm; chính những lúc như thế này ý tưởng đến nhiều và tốt nhất.

When I am traveling in a carriage, or walking after a good meal, or during the night when I cannot sleep; it is on such occasions that ideas flow best and most abundantly.

Wolfgang Amadeus Mozart        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Suy nghĩ xuất hiện đầu tiên; rồi ý nghĩ được tổ chức, trở thành ý tưởng và kế hoạch; sau đó là biến những kế hoạch đó trở thành hiện thực. Điểm bắt đầu, như bạn sẽ thấy, nằm trong trí tưởng tượng của bạn.

First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into reality. The beginning, as you will observe, is in your imagination.

Napoleon Hill        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh nhân - Danh ngôn Johann Wolfgang von Goethe - Những ý tưởng táo bạo giống như các quân cờ tiến về phía trước. Quân

Những ý tưởng táo bạo giống như các quân cờ tiến về phía trước. Quân cờ có thể bị ăn, nhưng chúng có thể giúp bạn chiến thắng.

Daring ideas are like chessmen moved forward. They may be beaten, but they may start a winning game.

Johann Wolfgang von Goethe        10 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Nếu bạn có một quả táo và tôi có một quả táo và chúng ta trao đổi những quả táo này, bạn và tôi đều vẫn sẽ có một quả táo. Nhưng nếu bạn có một ý tưởng và tôi có một ý tưởng và chúng ta trao đổi những ý tưởng này, thì mỗi chúng ta sẽ có hai ý tưởng.

If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.

George Bernard Shaw        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta phải có lòng can đảm để đặt cược cho ý tưởng của mình, chấp nhận nguy cơ đã được tính toán, và hành động. Cuộc sống mỗi ngày đòi hỏi lòng can đảm, để đời hiệu quả và mang lại hạnh phúc.

We must have courage to bet on our ideas, to take the calculated risk, and to act. Everyday living requires courage if life is to be effective and bring happiness.

Maxwell Maltz        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ý tưởng là nguồn gốc của tất cả.

Ideas are the source of all things.

Plato        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ý tưởng là một loại phương tiện di chuyển, một chiếc xe mà bạn có thể sử dụng để đưa bạn từ bất cứ nơi nào bạn đang ở đến bất cứ nơi nào bạn muốn đi.

Ideas are a mode of transportation, a vehicle that you can use to take yourself from wherever you are to wherever you want to go.

Brian Tracy        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nền văn minh là quá trình chậm chạm tiếp thu ý tưởng của số ít.

Civilization is a slow process of adopting the ideas of minorities.

Khuyết danh        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi bạn viết xuống ý tưởng của mình, bạn tự động tập trung toàn bộ sự chú ý vào chúng. Ít ai trong chúng ta có thể vừa viết xuống một ý nghĩ vừa nghĩ một ý nghĩ khác cùng một lúc. Bởi vậy cây bút và tờ giấy là công cụ tuyệt hảo để tập trung.

When you write down your ideas you automatically focus your full attention on them. Few if any of us can write one thought and think another at the same time. Thus a pencil and paper make excellent concentration tools.

Michael Leboeuf        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.