A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Luật lệ


Luật lệ không bao giờ khiến con người tự do, chính con người phải làm cho luật lệ tự do.

The law will never make a man free; it is men who have got to make the law free.

Henry David Thoreau

 240 người thích      Thích

 

 

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều tôi làm.

I am free, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them; if I find them too obnoxious, I break them. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do.

Robert A Heinlein

 126 người thích      Thích

 

 

Luật lệ không công bằng tự nó đã là một dạng bạo lực.

An unjust law is itself a species of violence.

Mahatma Gandhi

 98 người thích      Thích

 

 

Tự do phục tùng luật lệ mà một người tự thiết lập cho chính mình.

Liberty is obedience to the law which one has laid down for oneself.

Jean Jacques Rousseau

 93 người thích      Thích

 

 

Con người trở nên tự do khi anh ta nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc.

Man became free when he recognized that he was subject to law.

Will Durant

 57 người thích      Thích

 

 

Bạn được nhớ tới vì những luật lệ bạn phá vỡ.

You are remembered for the rules you break.

Douglas MacArthur

 39 người thích      Thích

 

 

Nền cộng hòa càng mục ruỗng, nó càng có nhiều luật lệ.

In pessima republica plurimae leges.

Tacitus

 35 người thích      Thích

 

 

Người tốt không thể phục tùng luật lệ quá mức.

Good men must not obey the laws too well.

Ralph Waldo Emerson

 31 người thích      Thích

 

 

Ở mặt tốt nhất, con người cao thượng nhất trong tất cả các loài động vật; tách khỏi luật lệ và công lý, anh ta trở thành tồi tệ nhất.

At his best, man is the noblest of all animals; separated from law and justice he is the worst.

Aristotle

 14 người thích      Thích

 

 

Luật lệ được tạo ra cho những người không sẵn lòng xây dựng luật lệ cho bản thân mình.

Rules are made for people who aren't willing to make up their own.

Chuck Yeager

 10 người thích      Thích

 

 

 

Thậm chí ngay cả khi luật lệ đã được viết xuống, chúng cũng không nên luôn luôn không thay đổi.

Even when laws have been written down, they ought not always to remain unaltered.

Aristotle

 3 người thích      Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.

mobil porno