A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Phán xét


Những người vội vã phán xét dựa trên bề ngoài hiếm khi thấy được bản chất sự việc.

How little do they see what is, who frame their hasty judgments upon that which seems.

Robert Southey       loading 148 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng bao giờ phán xét hành động của một người chừng nào bạn còn chưa biết động cơ của anh ta.

Never judge a man's actions until you know his motives.

Khuyết danh       loading 136 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa.

If you judge people, you have no time to love them.

Mẹ Teresa       loading 133 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không phán xét nhầm.

Do not judge, and you will never be mistaken.

Jean Jacques Rousseau       loading 117 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít.

The more one judges, the less one loves.

Balzac       loading 105 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chừng nào bạn còn sống, hãy cẩn thận khi đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.

Beware, so long as you live, of judging men by their outward appearance.

La Fontaine       loading 91 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi bạn thấy ai đó quyết định sai lầm và gặp rắc rối, có lẽ họ cần sự giúp đỡ và cảm thông của bạn chứ không phải là sự phán xét.

When you see someone making bad decisions and getting in trouble, they probably need your help and understanding, not your judgement.

Khuyết danh       loading 76 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng đợi sự phán xét cuối cùng. Ngày nào nó cũng đến.

Do not wait for the last judgment. It comes every day.

Albert Camus       loading 74 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.

People hasten to judge in order not to be judged themselves.

Albert Camus       loading 50 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lịch sử thế giới là phiên tòa phán xét.

World history is a court of judgment.

Hegel       loading 49 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Người ta không tốt hay xấu chỉ vì một hành động.

A man is not good or bad for one action.

Thomas Fuller       loading 43 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Phán xét người khác không định hình con người họ. Nó định hình con người bạn.

Judging a person does not define who they are. It defines who you are.

Khuyết danh       loading 41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng vô tình phán xét bất kì ai, vì bạn không thể biết những gì họ đã từng trải qua.

Lê Ngọc Minh       loading 37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những kẻ ngu xuẩn cho rằng khi sự phán xét đối với cái ác bị trì hoãn, công lý không tồn tại; nhưng chỉ có sự ngẫu nhiên ở đây. Sự phán xét đối với cái ác nhiều khi bị trì hoãn một hai ngày, thậm chí một hai thế kỷ, nhưng nó chắc chắn như cuộc đời, nó chắc chắn như cái chết.

Foolish men imagine that because judgment for an evil thing is delayed, there is no justice; but only accident here below. Judgment for an evil thing is many times delayed some day or two, some century or two, but it is sure as life, it is sure as death.

Thomas Carlyle       loading 36 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta chẳng thể tử tế với nhau nơi đây, dù chỉ trong một giờ. Chúng ta thì thầm, chỉ trỏ, cười khẽ mỉa mai trước nỗi tủi thẹn của anh em đồng loại; dù nhìn như thế nào, loài người chúng ta là giống loài nhỏ mọn.

We cannot be kind to each other here for even an hour. We whisper, and hint, and chuckle and grin at our brother's shame; however you take it we men are a little breed.

Alfred Tennyson       loading 22 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Luôn luôn có vẻ như nỗi sợ bị phán xét là dấu hiệu của tội lỗi và là gánh nặng bất an.

It has always seemed that a fear of judgment is the mark of guilt and the burden of insecurity.

Criss Jami       loading 16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng vì người ta khác mình mà dè biểu gièm pha, đừng vì họ khác mình mà ghét họ. Đừng cho những người ở nhà là buồn chán cổ hủ, cũng đừng lên án kẻ lang thang là sống vô ích vô tâm.

Ta balo trên đất Á – Rosie Nguyễn       loading 16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhiều người đang sống đáng phải chết. Và một số người đã chết đáng được sống. Anh có thể trao điều đó cho họ không? Vậy đừng quá vội vã phán xét ai phải chết. Bởi ngay cả người sáng suốt nhất cũng không thể thấy hết mọi mặt.

Many that live deserve death. And some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be too eager to deal out death in judgement. For even the very wise cannot see all ends.

Tolkien       loading 14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trước khi anh phán xét con đường tôi đi, xin hãy chú ý bùn trên giày của chính anh.

Before you judge the path I walk, please notice the mud on your own shoes.

Katrina Mayer       loading 13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không thể yêu hay ghét cái gì trước khi hiểu thấu nó.

Nothing can be loved or hated unless it is first understood.

Leonardo da Vinci       loading 12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi là ai mà có thể phán xét điều tôi không hiểu?

Who am I to judge what I don't understand?

Katrina Mayer       loading 9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự phóng đãng, tôi đã biết. Sự phóng đãng, tôi không thể phán xét.

Immorality, I know. Immortality, I cannot judge.

T. E. Lawrence       loading 8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi là tôi. Và tôi sẽ không hạ thấp thị hiếu của mình vì sự phán xét chung của con người.

I am I. And I won't subordinate my taste to the unanimous judgment of mankind.

Jack London       loading 8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Dưới tất cả những nụ cười, lời đùa giỡn, niềm hân hoan ấy là một con người hoàn toàn khác...

Under all those smiles, jokes and laughs is a whole different person...

Khuyết danh       loading 7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có những điều lớn lao hơn trí tuệ của chúng ta, vượt qua công lý của chúng ta. Sự đúng và sai của điều này ta không thể nói được, và ta không có quyền phán xét.

There are things greater than our wisdom, beyond our justice. The right and wrong of this we cannot say, and it is not for us to judge.

Jack London       loading 5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Là người viết, bạn không nên phán xét, mà nên thấu hiểu.

As a writer, you should not judge, you should understand.

Ernest Hemingway       loading 3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thậm chí ngay của Chúa cũng không phán xét một người chừng nào còn chưa tới ngày cuối cùng của anh ta, vậy tại sao bạn và tôi lại nên làm vậy chứ?

Even god doesn't propose to judge a man till his last days, why should you and I?

Dale Carnegie       loading 2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.