A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sức mạnh


Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.

Patience and time do more than strength or passion.

La Fontaine        322 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai cũng có thể bỏ cuộc, đó là điều dễ nhất trên thế giới. Nhưng để vững tâm ngay cả khi tất cả mọi người sẽ thông cảm nếu bạn suy sụp, đó là sức mạnh thật sự.

Anyone can give up, it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone else would understand if you fell apart, that's true strength.

Khuyết danh        270 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kỹ năng, chứng không phải sức mạnh,điều khiển con tàu.

'Tis skill, not strength, that governs a ship.

Thomas Fuller        172 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng.

Power is not revealed by striking hard or often, but by striking true.

Balzac        84 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tự do, theo quan điểm siêu hình học của tôi, là quyền lực tự quyết trong một thực thể có tư duy. Nó đưa đến suy nghĩ, lựa chọn và sức mạnh.

Liberty, according to my metaphysics is a self-determining power in an intellectual agent. It implies thought and choice and power.

John Adams        65 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngày mới đến cùng với sức mạnh mới và suy nghĩ mới.

With the new day comes new strength and new thoughts.

Eleanor Roosevelt        58 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những con người nhỏ bé cần phải được những người lớn lao tôn kính, và chính từ quyền lợi của kẻ yếu mà bổn phận của kẻ mạnh hình thành.

The little people must be sacred to the big ones, and it is from the rights of the weak that the duty of the strong is comprised.

Victor Hugo        48 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trí tưởng tượng không trở nên lớn lao cho tới khi con người, với lòng can đảm và sức mạnh, sử dụng nó để sáng tạo.

Imagination does not become great until human beings, given the courage and the strength, use it to create.

Maria Montessori        44 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì ngoài ý nghĩa mà con người tự tạo ra cho cuộc đời mình bằng cách phát huy sức mạnh của bản thân.

There is no meaning to life except the meaning man gives his life by the unfolding of his powers.

Erich Fromm        40 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy xây dựng sức mạnh và khả năng kiểm soát khi còn trẻ và ôm lấy sự yêu thương với trái tim vị tha. Chỉ như vậy, bạn mới tìm được yên bình thực sự trong tim và bắt đầu cuộc hành trình tiến tới cái tôi tốt đẹp hơn và những ngày tháng tốt đẹp hơn trong đời.

Develop strength and control at an early age and embrace love coupled with a selfless heart. Only then, will you find true peace in your heart and begin the journey to the best version of yourself and the best days of your life.

Tony Gaskins        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Những hành động tốt trao cho chúng ta sức mạnh, và gợi mở người khác cũng làm điều tốt.

Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.

Plato        36 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sức mạnh lớn lao đi kèm với trách nhiệm lớn lao.

With great power comes great responsibility.

Ben Parker (Nhân vật truyện Người nhện)        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi bắt đầu hiểu rằng sức mạnh của tôi nằm ở sự dịu dàng. Người lãnh đạo không phải kẻ độc tài, người lãnh đạo là người phục vụ.

I started understanding that my strength is my gentleness. A leader isn't a dictator, a leader is a servant.

Tony Gaskins        31 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tiếng cười không những là dấu hiệu của sức mạnh, mà bản thân nó cũng đã là sức mạnh.

Khuyết danh        28 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nguồn sức mạnh to lớn thường là sự kiên nhẫn giản đơn.

The greatest power is often simple patience.

E. Joseph Cossman        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Càng mạnh mẽ, càng cô độc.

Mệnh Phượng Hoàng - Hoại Phi Vãn Vãn        20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự bình tĩnh là cái nôi của sức mạnh.

Calmness is the cradle of power.

Josiah Gilbert Holland        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đạo đức bao giờ cũng thắng uy vũ. Nhưng đạo đức thiếu uy vũ thì nhiều khi là đạo đức nhu nhược.

Hàn Tín        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh vì hòa hảo cũng tương đương sức mạnh.

Remain calm in every situation because peace equals power.

Joyce Meyer        17 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đức khiêm nhường đến từ tri thức; sức mạnh đến từ sự hy sinh.

Humble because of knowledge; mighty by sacrifice.

Rudyard Kipling        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chính sức mạnh không giới hạn để săn sóc và yêu thương sẽ có thể tạo ra khác biệt lớn nhất trong chất lượng cuộc sống.

It’s your unlimited power to care and to love that can make the biggest difference in the quality of your life.

Tony Robbins        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sức mạnh không thể làm được phúc, trí khôn không thể tránh được vạ.

Kê Khang        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sức mạnh và sự phát triển chỉ đến qua những nỗ lực và sự đấu tranh không ngừng nghỉ.

Strength and growth come only through continuous effort and struggle.

Napoleon Hill        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc đời rất thú vị. Ở điểm kết thúc, một vài nỗi đau lớn nhất của bạn trở thành nguồn sức mạnh lớn nhất của bạn.

Life is very interesting. In the end, some of your greatest pains become your greatest strengths.

Drew Barrymore        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Công lý, sức mạnh. – Rất đúng rằng điều gì công bằng cần phải được tuân theo; rất cần thiết rằng điều gì mạnh nhất cần phải được phục tùng. Công lý không có sức mạnh là bất lực; sức mạnh không có công lý là bạo ngược. Công lý không có sức mạnh bị chống đối, bởi luôn luôn có kẻ vi phạm; sức mạnh không có công lý bị lên án. Vì vậy chúng ta cần kết hợp công lý và sức mạnh, và để đạt được điều này, hãy khiến điều công bằng trở nên mạnh mẽ, và điều mạnh cần đảm bảo công bằng.

Justice, might.—It is right that what is just should be obeyed; it is necessary that what is strongest should be obeyed. Justice without might is helpless; might without justice is tyrannical. Justice without might is gainsaid, because there are always offenders; might without justice is condemned. We must then combine justice and might, and for this end make what is just strong, or what is strong just.

Blaise Pascal        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Hành động mới mang đến sức mạnh mới.

The undertaking of a new action brings new strength.

Richard L Evans        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thật không đúng khi coi sức mạnh tốt hơn sự thông tuệ.

It isn't right to judge strength as better than good wisdom.

Xenophanes        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một người thực sự mạnh mẽ không cần đến sự tán thành của người khác, cũng giống như sư tử chẳng cần đến sự tán thành của cừu.

A truly strong person does not need the approval of others any more than a lion needs the approval of sheep.

Vernon Howard        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Công lý khó tránh khỏi tranh cãi; sức mạnh dễ dàng nhận ra và không bị tranh cãi. Vậy nên chúng ta không thể trao sức mạnh cho công lý, bởi vì sức mạnh mâu thuẫn với công lý, và tuyên bố chính bản thân mình là đúng. Và bởi vậy, không thể khiến điều đúng mạnh mẽ, chúng ta đã biến điều mạnh thành đúng.

Justice is subject to dispute; might is easily recognised and is not disputed. So we cannot give might to justice, because might has gainsaid justice, and has declared that it is she herself who is just. And thus being unable to make what is just strong, we have made what is strong just.

Blaise Pascal        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi ta coi mình như nạn nhân, ta đang trao đi sức mạnh của mình.

When we see ourselves as victims, we are giving away our power.

Katrina Mayer        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta không được nhầm lẫn lòng tốt với sự yếu đuối. Lòng tốt không yếu đuối. Lòng tốt là một loại sức mạnh.

We must not mistake kindness for weakness. Kindness isn't weak. Kindness is a certain type of strength.

Jim Rohn        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn càng quan tâm nhiều, bạn càng trở nên mạnh mẽ.

The more you care, the stronger you can be.

Jim Rohn        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tri thức là sức mạnh tiềm năng duy nhất.

Knowledge is only potential power.

Napoleon Hill        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nỗ lực không ngừng - chứ không phải sức mạnh hay trí tuệ - là chìa khóa để mở ra tiềm năng.

Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.

Winston Churchill        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy mạnh mẽ lên. Hãy đứng dậy. Hãy có tiếng nói của mình.

Stay strong. Stand up. Have a voice.

Shawn Johnson        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thế giới bẻ gãy tất cả, và sau đó, một số người mạnh mẽ hơn ở nơi từng bị bẻ gãy.

The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places.

Ernest Hemingway        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sức mạnh không đến từ chiến thắng. Bạn đấu tranh để xây dựng sức mạnh cho mình. Khi bạn bước qua gian khó và quyết định không đầu hàng, đó là sức mạnh.

Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths. When you go through hardships and decide not to surrender, that is strength.

Arnold Schwarzenegger        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không sức mạnh nào đủ mạnh để kéo dài nếu nó sinh ra dưới sức nặng của nỗi sợ hãi.

No power is strong enough to be lasting if it labors under the weight of fear.

Marcus Tullius Cicero        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Từ điểm yếu của tôi, tôi tìm ra sức mạnh không bao giờ rời bỏ mình.

From my weakness, I drew strength that never left me.

Jorge Luis Borges        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn được trao cho cuộc sống bởi bạn đủ mạnh mẽ để sống nó.

You were given this life because you are strong enough to live it.

Khuyết danh        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Tôi thích những lời phê bình. Nó khiến ta trở nên mạnh mẽ.

I like criticism. It makes you strong.

LeBron James        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự tập trung là bí mật của sức mạnh.

Concentration is the secret of strength.

Ralph Waldo Emerson        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kỷ luật tự thân là sức mạnh. Suy nghĩ đúng là ưu thế. Sự bình tĩnh là quyền lực.

Self-control is strength. Right thought is mastery. Calmness is power.

James Allen        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người mạnh không thể giúp kẻ yếu trừ phi kẻ yếu muốn được giúp đỡ, và thậm chí ngay cả khi đó, kẻ yếu cũng phải tự mình trở nên mạnh mẽ; anh ta phải dựa trên nỗ lực của chính mình để phát triển thứ sức mạnh mà anh ta ngưỡng mộ ở người khác. Không ai ngoài chính anh ta có thể thay đổi tình cảnh của anh ta.

A strong man cannot help a weaker unless the weaker is willing to be helped, and even then the weak man must become strong of himself; he must, by his own efforts, develop the strength which he admires in another. None but himself can alter his condition.

James Allen        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người tựu thành hay hủy diệt là do bản thân. Trong xưởng đúc của tư duy, anh ta rèn lên những vũ khí mà anh ta dùng để hủy diệt chính mình. Anh ta cũng tạo ra những công cụ mà anh ta dùng để xây dựng cho mình những tòa lâu đài tráng lệ của niềm vui, sức mạnh và sự yên bình.

Man is made or unmade by himself. In the armory of thought he forges the weapons by which he destroys himself. He also fashions the tools with which he builds for himself heavenly mansions of joy and strength and peace.

James Allen        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Gánh nặng là dành cho những bờ vai đủ mạnh mẽ để nâng chúng.

Burdens are for shoulders strong enough to carry them.

Margaret Mitchell        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nằm trong tầm kiểm soát của bạn có sức mạnh lớn hơn sự nghèo đói, lớn hơn sự thiếu giáo dục, lớn hơn tất cả nỗi sợ và niềm tin mê tín cộng lại. Đó là sức mạnh để nắm giữ tâm trí chính mình và hướng nó tới bất cứ nơi nào bạn muốn.

There is a power under your control that is greater than poverty, greater than the lack of education, greater than all your fears and superstitions combined. It is the power to take possession of your own mind and direct it to whatever ends you may desire.

Andrew Carnegie        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.