A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Kiếm sống


Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian.

Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time.

Brian Tracy        529 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kiếm nhiều hết sức có thể. Tiết kiệm nhiều hết sức có thể. Đầu tư nhiều hết sức có thể. Cho đi nhiều hết sức có thể.

Earn as much as you can. Save as much as you can. Invest as much as you can. Give as much as you can.

John Wesley        66 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thật khó mà suy nghĩ cao cả khi người ta chỉ nghĩ tới việc kiếm sống.

It is too difficult to think nobly when one thinks only of earning a living.

Jean Jacques Rousseau        65 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi biết tôi không đủ mạnh mẽ để xẻ mình ra thành người kiếm sống và người sáng tác.

I know that I haven't powers enough to divide myself into one who earns and one who creates.

Tillie Olsen        46 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cách trị nhà cốt ở hòa, cách mưu sinh cốt ở chăm.

Chu Hy        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Để kiếm được nhiều hơn bạn phải học nhiều hơn.

To earn more, you must learn more.

Brian Tracy        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không phải bạn kiếm được bao nhiêu, mà bạn sử dụng cái kiếm được như thế nào mới quyết định đẳng cấp.

It isn't what you earn but how spend it that fixes your class.

Sinclair Lewis        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn có hai lựa chọn: Bạn có thể kiếm sống, hoặc bạn có thể hoạch định cuộc sống.

You have two choices: You can make a living, or you can design a life.

Jim Rohn        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những đồng xu không rơi xuống từ thiên đường. Chúng phải được kiếm ở chốn phàm trần này.

Pennies do not come from heaven. They have to be earned here on earth.

Margaret Thatcher        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.