A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Khả năng


Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm.

Don't let your will roar when your power only whispers.

Thomas Fuller        265 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.

Sooner or later, those who win are those who think they can.

Paul Tournier        247 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm.

No one knows what he can do till he tries.

Publilius Syrus        198 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi chỉ là một, nhưng tôi vẫn là một. Tôi không thể làm mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể làm gì đó; và bởi vì tôi không thể làm tất cả, tôi sẽ không từ chối làm điều tôi có thể.

I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do.

Helen Keller        86 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.

One may miss the mark by aiming too high as too low.

Thomas Fuller        73 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn về lạc quan, danh ngôn về bi quan, danh ngôn về khả năng vô tận, danh ngôn William Arthur Ward

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đảo của những do dự vô cùng.

The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision.

William Arthur Ward        66 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Khi bạn tin mình có thể... bạn có thể!

When you believe you can... you can!

Maxwell Maltz        58 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trừ phi một người đảm nhận nhiều hơn những gì mình có thể làm, anh ta sẽ không bao giờ làm được tất cả những gì mình có thể.

Unless a man undertakes more than he possibly can do, he will never do all he can do.

Henry Drummond        47 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự khác biệt giữa điều chúng ta làm và điều chúng ta có thể làm là đủ để giải quyết phần lớn những vấn đề của thế giới.

The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world's problem.

Mahatma Gandhi        44 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn có thể đi, bạn cũng có thể chạy.

If you can walk, you can run.

Publilius Syrus        40 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Bạn thân thiết của tôi, hãy loại bỏ "không thể" ra khỏi đầu.

My dear friend, clear your mind of can't.

Samuel Johnson        38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tốt không phải là tốt nếu bạn có thể làm được tốt hơn.

Good is not good, where better is expected.

Thomas Fuller        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người chỉ có thể làm những điều trong khả năng. Nhưng nếu ngày nào anh ta cũng làm được điều đó thì anh ta sẽ ngủ ngon buổi đêm và tiếp tục công việc của mình ngày hôm sau.

A man can do only what he can do. But if he does that each day he can sleep at night and do it again the next day.

Albert Schweitzer        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai cũng giữ được bánh lái khi biển lặng yên.

In tranquillo esse quisque gubernator potest.

Publilius Syrus        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta chỉ có thể rút ra lý lẽ từ hiện thực; chúng ta có thể đặt lý lẽ trên thực tế chứ không thể trên khả năng.

We can only reason from what is; we can reason on actualities, but not on possibilities.

Thomas Paine        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không thể có thiên tài nếu không có nghị lực đặc biệt và khả năng làm việc đặc biệt. Cái thứ thiên tài không cần nghị lực đặc biệt và khả năng làm việc đặc biệt chỉ là một cái bong bóng xà phòng đẹp đẽ hoặc một văn tự cho hưởng những phúc lợi tương lai ở một nơi nào đó trên mặt trăng.

Khuyết danh        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều ta có thể hay không thể thực hiện, điều ta coi là khả thi hay bất khả thi, hiếm khi là biểu hiện của khả năng thực sự ta có. Đúng hơn, nó là biểu hiện của niềm tin của ta về con người bản thân ta.

What we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs about who we are.

Tony Robbins        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta có thể thay đổi cuộc đời mình. Chúng ta có thể thực hiện, có và trở thành chính xác điều gì mình muốn.

We can change our lives. We can do, have, and be exactly what we wish.

Tony Robbins        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bởi vì bạn đang sống, tất cả mọi thứ là có thể

Thích Nhất Hạnh        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mọi thứ mở rộng quyền năng của con người, cho con người thấy mình có thể làm được điều mình nghĩ mình không thể, đều đáng giá.

Everything that enlarges the sphere of human powers, that shows man he can do what he thought he could not do, is valuable.

Samuel Johnson        17 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mọi thành quả lớn lao ban đầu đều tưởng chừng bất khả thi.

Every noble work is at first impossible.

Thomas Carlyle        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một số người nhìn mọi thứ đang có và hỏi “Tại sao?” Một số người khác mơ về những thứ chưa bao giờ có và hỏi “Tại sao không?”

Some men see things as they are and ask “Why?” Others dream things that never were and ask “Why not?”

George Bernard        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hứng thú chỉ là hứng thú, không phải mọi hứng thú đều có thể phát triển thành tài hoa của cao nhân được, mọi chuyện không phải vì bạn đã cố gắng và nhiệt tình bao nhiêu mà có hồi đáp, khả năng của bạn chỉ đến đây, có trả giá thêm cũng chỉ vô ích.

Luyện yêu - Hoàng Mặc Kỳ        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi tin vào hai nguyên tắc: Thái độ của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn. Cũng tương tự, quyết định của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn.

I believe in two principles: Your attitude is more important than your capabilities. Similarly, your decision is more important than your capabilities!

Jack Ma        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự khác biệt giữa bất khả thi và khả thi nằm ở sự quyết tâm của con người.

The difference between the impossible and the possible lies in a person’s determination.

Tommy Lasorda        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Cách duy nhất để tìm ra giới hạn của những điều có thể là vượt qua chúng để tiến vào những điều không thể.

The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.

Arthur C. Clarke        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đôi khi việc phát hiện ra ta không thể làm gì quan trọng hơn phát hiện ra ta có thể làm gì.

Sometimes it is more important to discover what one cannot do, than what one can do.

Lâm Ngữ Đường        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ta sống, không phải như ta muốn, mà như ta có thể.

We live, not as we wish to, but as we can.

Menander        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi không nghĩ có gì phi thực tế nếu bạn tin rằng mình làm được điều đó.

I don't think anything is unrealistic if you believe you can do it.

Richard L Evans        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy cố gắng chắc chắn rằng không phải chỉ ở trong phim bạn mới thấy được một Nhiệm vụ Bất khả thi. Trong đời thực, bạn cũng phải khiến nhiệm vụ trở thành khả thi.

Try to make sure that it’s not only in the movies you see a Mission Impossible. In real life, you have to make a mission possible.

Jack Ma        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất cứ điều gì nằm trong khả năng ta có thể làm cũng nằm trong khả năng ta có thể không làm.

Whatever lies within our power to do lies also within our power not to do.

Aristotle        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đôi khi tôi tin vào tận sáu điều bât khả thi trước bữa sáng.

Sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast.

Lewis Carroll        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đây là thời gian tuyệt vời để sống. Chưa bao giờ có nhiều khả năng và cơ hội hơn cho bạn để đạt được nhiều mục tiêu hơn ngày hôm nay.

This is a wonderful time to be alive. There have never been more possibilities and opportunities for you to achieve more of your goals than exist today.

Brian Tracy        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ta có thể làm được nhiều chuyện hơn nhiều nếu ta không coi chúng là bất khả thi.

Many more things would be accomplished if we didn't consider them impossible.

Vince Lombardi        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn phải thử điều bất khả thi để đạt được điều khả thi.

You have to try the impossible to achieve the possible.

Hermann Hesse        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất khả thi là một từ nằm trong từ điển.

Impossibility is a dictionary word.

Sri Chinmoy        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta không được để điều ta không thể làm ngăn ta làm điều ta có thể làm.

We must not let the things we can't do keep us from doing the things we can do.

Richard L Evans        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hầu hết con người không có khái niệm về khả năng khổng lồ mà chúng ta có thể lập tức điều khiển khi chúng ta tập trung tất cả nguồn lực vào để làm chủ một lĩnh vực trong đời.

Most people have no idea of the giant capacity we can immediately command when we focus all of our resources on mastering a single area of our lives.

Tony Robbins        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn có thể làm được bất cứ chuyện gì, nhưng không phải là mọi chuyện.

You can do anything, but not everything.

David Allen        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Alice: Điều này không thể làm được.
Thợ làm mũ: Chỉ nếu cô tin là thế.

Alice: This is impossible.
The Mad Hatter: Only if you believe it is.

Lewis Carroll        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Không gì dễ say hơn bầu rượu của những khả năng.

Nothing is as heady as the wine of possibility.

Soren Kierkegaard        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có hai loại người hành động: người đủ thông minh để biết việc có thể làm, và người quá ngu xuẩn đến nỗi không biết việc không thể làm.

There are two types of doers: those smart enough to know it can be done, and those too foolish to know that it cannot.

Khuyết danh        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.