A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Chính quyền


Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.

Never do anything against conscience even if the state demands it.

Albert Einstein        652 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Luôn trung thành với Tổ quốc. Chỉ trung thành với chính quyền khi nó xứng đáng với điều đó.

Loyalty to the country always. Loyalty to the government when it deserves it.

Mark Twain        332 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Dưới một chính quyền có thể bỏ tù bất kỳ ai một cách không chính đáng, nơi phù hợp duy nhất cho người chính trực cũng là nhà tù.

Under a government which imprisons any unjustly, the true place for a just man is also a prison.

Henry David Thoreau        172 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Rất nguy hiểm khi đúng về những vấn đề mà chính quyền hiện tại cho là sai.

It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong.

Voltaire        164 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền.

Fear is the foundation of most governments.

John Adams        103 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý.

Hồ Chí Minh        86 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không chính phủ nào nên thiếu sự kiểm duyệt; và khi báo chí tự do, chẳng ai sẽ tự do. Tình cờ là bút danh của Chúa khi Ngài không muốn ký.

No government ought to be without censors; and where the press is free, no one ever will. Chance is the pseudonym of God when he did not want to sign.

Anatole France        68 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi tin rằng tất cả công cụ Chính quyền nhắm tới mục tiêu khiến người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo trở nên nghèo hơn.

I believe that all the measures of the Government are directed to the purpose of making the rich richer and the poor poorer.

William Henry Harrison        65 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trong một xã hội tự do, nhà cầm quyền không cai quản công việc của con người. Nhà cầm quyền chỉ cai quản công lý giữa những con người tự thực hiện công việc của mình.

In a free society the state does not administer the affairs of men. It administers justice among men who conduct their own affairs.

Walter Lippmann        40 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nền cộng hòa càng mục ruỗng, nó càng có nhiều luật lệ.

In pessima republica plurimae leges.

Tacitus        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Những người cai trị chưa bao giờ học được thứ gì từ lịch sử, hay hành động theo những nguyên tắc được trừ khỏi nó.

Governments have never learned anything from history, or acted on principles deducted from it.

Hegel        33 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chính quyền cần tới cả người chăn cừu lẫn đồ tể.

Governments need to have both shepherds and butchers.

Voltaire        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhà cầm quyền, dù ở tình trạng tốt nhất, cũng chỉ là cái ác cần thiết; và trong tình trạng xấu nhất, cái ác không thể chịu nổi.

Government, even in its best state, is but a necessary evil; in its worst state, an intolerable one.

Thomas Paine        25 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu nhân dân không thể tin tưởng được chính quyền sẽ làm nhiệm vụ vốn là căn nguyên tồn tại của nó - bảo vệ và phát triển những lợi ích chung của nhân dân - mọi thứ khác đều đã mất.

If the people cannot trust their government to do the job for which it exists – to protect them and to promote their common welfare – all else is lost.

Barack Obama        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tự do không thể có mà thiếu chính quyền - nếu không nó sẽ biến thành sự hỗn loạn, và chính quyền không thể tồn tại mà thiếu tự do - nếu không nó sẽ biến thành chuyên quyền.

Freedom is not possible without authority - otherwise it would turn into chaos and authority is not possible without freedom - otherwise it would turn into tyranny.

Stefan Zweig        22 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bộ máy hành chính là cơ cấu khổng lồ được những người lùn điều khiển.

Bureaucracy is a giant mechanism operated by pygmies.

Balzac        22 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bản chất của bộ máy quyền đến mức nó buộc anh phải gây bất công cho người khác thì, tôi muốn nói, hãy phá luật đi.

If the machine of government is of such a nature that it requires you to be the agent of injustice to another, then, I say, break the law.

Henry David Thoreau        20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hình thái chính quyền lý tưởng là nền dân chủ được rèn với sự mưu sát.

An ideal form of government is democracy tempered with assassination.

Voltaire        20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chính quyền làm tốt nhất khi cai trị ít nhất.

That government is best which governs least.

Henry David Thoreau        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trong mọi trường hợp, sự trừng phạt thường xuyên là dấu hiệu yếu ớt và chểnh mảng của chính quyền. Không có người nào xấu đến nỗi không thể có ích về mặt nào đó. Không người nào nên bị đẩy tới cái chết, dù chỉ là ví dụ, nếu có thể để anh ta sống mà không gây nguy hại cho xã hội.

In any case, frequent punishments are a sign of weakness or slackness in the government. There is no man so bad that he cannot be made good for something. No man should be put to death, even as an example, if he can be left to live without danger to society.

Jean Jacques Rousseau        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi tin tưởng rằng một chính quyền mạnh mẽ nhất là một chính quyền cho phép nhiều tự do nhất.

I contend that the strongest of all governments is that which is most free.

John Tyler        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Về lâu dài, mọi Chính quyền đều là biểu tượng chính xác cho Nhân dân của mình, với đầy đủ những mặt trí tuệ và ngu dốt; chúng ta phải nói, Nhân dân nào Chính quyền đấy.

In the long-run every Government is the exact symbol of its People, with their wisdom and unwisdom; we have to say, Like People like Government.

Thomas Carlyle        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngân sách quốc gia phải được cân bằng. Nợ công phải giảm; sự kiêu ngạo của chính quyền phải được tiết chế và kiểm soát. Các khoản phải trả cho chính phủ các quốc gia khác phải được giảm xuống. Nếu quốc gia không muốn vỡ nợ, người dân phải học cách làm việc, thay vì sống dựa vào trợ cấp xã hội.

The national budget must be balanced. The public debt must be reduced; the arrogance of the authorities must be moderated and controlled. Payments to foreign governments must be reduced. If the nation doesn't want to go bankrupt, people must again learn to work, instead of living on public assistance.

Marcus Tullius Cicero        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kinh nghiệm của tất cả các thời đại đã qua cho thấy trong mọi loại chính phủ, chính phủ dân chủ là bất ổn định, dao động và ngắn ngủi nhất.

The experience of all former ages had shown that of all human governments, democracy was the most unstable, fluctuating and short-lived.

John Quincy Adams        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một chính quyền cướp của Peter để trả cho Paul luôn có thể dựa dẫm vào sự ủng hộ của Paul.

A government that robs Peter to pay Paul can always depend on the support of Paul.

George Bernard Shaw        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Những người tôi không tin tưởng nhất là những người muốn cải thiện cuộc sống của chúng ta nhưng lại chỉ có một hướng hành động.

The people I distrust most are those who want to improve our lives but have only one course of action.

Frank Herbert        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

- Thang thuốc chữa bệnh quan liêu:
+ Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết.
+ Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân.
+ Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình.
+ Phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư.

Hồ Chí Minh        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chẳng có chính phủ nào không được hợp thành từ những kẻ lừa lọc, kẻ bất lương và kẻ trộm.

Never was a government that was not composed of liars, malefactors and thieves.

Marcus Tullius Cicero        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thuế thu nhập tạo ra nhiều tội phạm hơn bất cứ hành động đơn lẻ nào khác của chính quyền.

The income tax created more criminals than any other single act of government.

Barry Goldwater        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy nhớ rằng một chính quyền đủ lớn để cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn cũng đủ lớn để lấy đi bất cứ thứ gì bạn có.

Remember that a government big enough to give you everything you want is also big enough to take away everything you have.

Barry Goldwater        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.