A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Chính quyền


Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.

Never do anything against conscience even if the state demands it.

Albert Einstein

 502 người thích      Thích

 

 

Luôn trung thành với Tổ quốc. Chỉ trung thành với chính quyền khi nó xứng đáng với điều đó.

Loyalty to the country always. Loyalty to the government when it deserves it.

Mark Twain

 268 người thích      Thích

 

 

Dưới một chính quyền có thể bỏ tù bất kỳ ai một cách không chính đáng, nơi phù hợp duy nhất cho người chính trực cũng là nhà tù.

Under a government which imprisons any unjustly, the true place for a just man is also a prison.

Henry David Thoreau

 170 người thích      Thích

 

 

Rất nguy hiểm khi đúng về những vấn đề mà chính quyền hiện tại cho là sai.

It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong.

Voltaire

 156 người thích      Thích

 

 

Sự sợ hãi là nền tảng của hầu hết các bộ máy chính quyền.

Fear is the foundation of most governments.

John Adams

 95 người thích      Thích

 

 

Không chính phủ nào nên thiếu sự kiểm duyệt; và khi báo chí tự do, chẳng ai sẽ tự do. Tình cờ là bút danh của Chúa khi Ngài không muốn ký.

No government ought to be without censors; and where the press is free, no one ever will. Chance is the pseudonym of God when he did not want to sign.

Anatole France

 67 người thích      Thích

 

 

Tôi tin rằng tất cả công cụ Chính quyền nhắm tới mục tiêu khiến người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo trở nên nghèo hơn.

I believe that all the measures of the Government are directed to the purpose of making the rich richer and the poor poorer.

William Henry Harrison

 60 người thích      Thích

 

 

Nền cộng hòa càng mục ruỗng, nó càng có nhiều luật lệ.

In pessima republica plurimae leges.

Tacitus

 35 người thích      Thích

 

 

Trong một xã hội tự do, nhà cầm quyền không cai quản công việc của con người. Nhà cầm quyền chỉ cai quản công lý giữa những con người tự thực hiện công việc của mình.

In a free society the state does not administer the affairs of men. It administers justice among men who conduct their own affairs.

Walter Lippmann

 34 người thích      Thích

 

 

Những người cai trị chưa bao giờ học được thứ gì từ lịch sử, hay hành động theo những nguyên tắc được trừ khỏi nó.

Governments have never learned anything from history, or acted on principles deducted from it.

Hegel

 29 người thích      Thích

 

 

 

Nhà cầm quyền, dù ở tình trạng tốt nhất, cũng chỉ là cái ác cần thiết; và trong tình trạng xấu nhất, cái ác không thể chịu nổi.

Government, even in its best state, is but a necessary evil; in its worst state, an intolerable one.

Thomas Paine

 24 người thích      Thích

 

 

Chính quyền cần tới cả người chăn cừu lẫn đồ tể.

Governments need to have both shepherds and butchers.

Voltaire

 24 người thích      Thích

 

 

Bộ máy hành chính là cơ cấu khổng lồ được những người lùn điều khiển.

Bureaucracy is a giant mechanism operated by pygmies.

Balzac

 21 người thích      Thích

 

 

Nếu bản chất của bộ máy quyền đến mức nó buộc anh phải gây bất công cho người khác thì, tôi muốn nói, hãy phá luật đi.

If the machine of government is of such a nature that it requires you to be the agent of injustice to another, then, I say, break the law.

Henry David Thoreau

 20 người thích      Thích

 

 

Hình thái chính quyền lý tưởng là nền dân chủ được rèn với sự mưu sát.

An ideal form of government is democracy tempered with assassination.

Voltaire

 19 người thích      Thích

 

 

Tự do không thể có mà thiếu chính quyền - nếu không nó sẽ biến thành sự hỗn loạn, và chính quyền không thể tồn tại mà thiếu tự do - nếu không nó sẽ biến thành chuyên quyền.

Freedom is not possible without authority - otherwise it would turn into chaos and authority is not possible without freedom - otherwise it would turn into tyranny.

Stefan Zweig

 16 người thích      Thích

 

 

Nếu nhân dân không thể tin tưởng được chính quyền sẽ làm nhiệm vụ vốn là căn nguyên tồn tại của nó - bảo vệ và phát triển những lợi ích chung của nhân dân - mọi thứ khác đều đã mất.

If the people cannot trust their government to do the job for which it exists – to protect them and to promote their common welfare – all else is lost.

Barack Obama

 16 người thích      Thích

 

 

Chính quyền làm tốt nhất khi cai trị ít nhất.

That government is best which governs least.

Henry David Thoreau

 14 người thích      Thích

 

 

Trong mọi trường hợp, sự trừng phạt thường xuyên là dấu hiệu yếu ớt và chểnh mảng của chính quyền. Không có người nào xấu đến nỗi không thể có ích về mặt nào đó. Không người nào nên bị đẩy tới cái chết, dù chỉ là ví dụ, nếu có thể để anh ta sống mà không gây nguy hại cho xã hội.

In any case, frequent punishments are a sign of weakness or slackness in the government. There is no man so bad that he cannot be made good for something. No man should be put to death, even as an example, if he can be left to live without danger to society.

Jean Jacques Rousseau

 12 người thích      Thích

 

 

Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý.

Hồ Chí Minh

 11 người thích      Thích

 

 

Tôi tin tưởng rằng một chính quyền mạnh mẽ nhất là một chính quyền cho phép nhiều tự do nhất.

I contend that the strongest of all governments is that which is most free.

John Tyler

 10 người thích      Thích

 

 

Về lâu dài, mọi Chính quyền đều là biểu tượng chính xác cho Nhân dân của mình, với đầy đủ những mặt trí tuệ và ngu dốt; chúng ta phải nói, Nhân dân nào Chính quyền đấy.

In the long-run every Government is the exact symbol of its People, with their wisdom and unwisdom; we have to say, Like People like Government.

Thomas Carlyle

 8 người thích      Thích

 

 

Một chính quyền cướp của Peter để trả cho Paul luôn có thể dựa dẫm vào sự ủng hộ của Paul.

A government that robs Peter to pay Paul can always depend on the support of Paul.

George Bernard Shaw

 2 người thích      Thích

 

 

Những người tôi không tin tưởng nhất là những người muốn cải thiện cuộc sống của chúng ta nhưng lại chỉ có một hướng hành động.

The people I distrust most are those who want to improve our lives but have only one course of action.

Frank Herbert

 1 người thích      Thích

 

 

- Thang thuốc chữa bệnh quan liêu:
+ Phải đặt lợi ích dân chúng lên trên hết, trước hết.
+ Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân.
+ Phải thật thà thực hành phê bình và tự phê bình.
+ Phải làm kiểu mẫu: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư.

Hồ Chí Minh

 1 người thích      Thích

 

 

 

Thuế thu nhập tạo ra nhiều tội phạm hơn bất cứ hành động đơn lẻ nào khác của chính quyền.

The income tax created more criminals than any other single act of government.

Barry Goldwater

 0 người thích      Thích

 

 

Hãy nhớ rằng một chính quyền đủ lớn để cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn cũng đủ lớn để lấy đi bất cứ thứ gì bạn có.

Remember that a government big enough to give you everything you want is also big enough to take away everything you have.

Barry Goldwater

 0 người thích      Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.

mobil porno