A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Nguyên tắc


Những tác phẩm nghệ thuật tạo nên nguyên tắc; nguyên tắc không tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.

Works of art make rules; rules do not make works of art.

Claude Debussy        324 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta thường cẩn thận với tiền bạc của mình hơn là các nguyên tắc của mình.

A man is usually more careful of his money than he is of his principles.

Ralph Waldo Emerson        176 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự thịnh vượng là người bảo vệ tốt nhất cho nguyên tắc.

Prosperity is the best protector of principle.

Mark Twain        157 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi yêu những người có thể mỉm cười trong gian khó, có thể tìm được sức mạnh từ đau thương, và trở nên can đảm nhờ suy ngẫm. Những điều này có thể làm chùn bước một tinh thần yếu đuối, nhưng những người có trái tim kiên cường và hành động không trái với lương tâm sẽ theo đuổi các nguyên tắc của mình tới chết.

I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. 'Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death.

Leonardo da Vinci        84 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một số người muốn nhất là tuân theo nguyên tắc, tôi chỉ muốn diễn tả điều tôi nghe được. Không có nguyên lý. Bạn chỉ phải lắng nghe. Hưởng thụ chính là luật lệ.

Some people wish above all to conform to the rules, I wish only to render what I can hear. There is no theory. You have only to listen. Pleasure is the law.

Claude Debussy        52 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Luôn luôn đứng về phía nguyên tắc... thậm chí nếu như bạn phải đứng một mình.

Always stand on principle....even if you stand alone.

John Adams        48 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu người ta quá cố chấp với những nguyên tắc của mình, người ta khó mà thấy được ai khác.

If one sticks too rigidly to one's principles, one would hardly see anybody.

Agatha Christie        40 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hôn nhân đòi hỏi trao và giữ sự tin tưởng, chia sẻ ý nghĩ và cảm xúc, tôn trọng và luôn luôn thấu hiểu, hôn nhân đòi hỏi sự nhún nhường - nhún nhường để hối lỗi, nhún nhường để tha thứ. Hôn nhân đòi hỏi sự linh động (để cho đi và nhận lại) và sự kiên quyết: không thỏa hiệp đối với các nguyên tắc. Và một khiếu hài hước sáng dạ và tương đối. Cả hai cần cùng kéo về một hướng.

Marriage requires the giving and keeping of confidences, the sharing of thoughts and feelings, respect and understanding always, marriage requires humility - the humility to repent, the humility to forgive. Marriage requires flexibility (to give and take) and firmness: not to compromise principles. And a wise and moderate sense of humor. Both need to be pulling together in the same direction.

Richard L Evans        38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Luôn dễ dàng để chiến đấu vì nguyên tắc hơn là sống theo nó.

It is always easier to fight for one's principles than to live up to them.

Alfred Adler        38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tiết chế tâm tính luôn luôn là thói quen tốt; nhưng tiết chế nguyên tắc luôn luôn là thói xấu.

Moderation in temper is always a virtue; but moderation in principle is always a vice.

Thomas Paine        33 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Giữa sức ép của những sự kiện lớn, nguyên tắc bình thường không có tác dụng.

Amid the pressure of great events, a general principle gives no help.

Hegel        27 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Để mình chìm đắm vào các nguyên tắc là sẵn sàng chết - và chết cho một tình yêu bất khả thi đối lập với tình yêu.

To abandon oneself to principles is really to die - and to die for an impossible love which is the contrary of love.

Albert Camus        27 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đội quân nguyên tắc có thể xuyên thủng cả những nơi mà đội quân con người không thể.

An army of principles can penetrate where an army of soldiers cannot.

Thomas Paine        21 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khoa học nào cũng đặt trên nền tảng hệ thống nguyên lý cố định và bất biến như những nguyên lý chi phối và điều hòa vạn vật. Con người không thể đặt ra nguyên lý; con người chỉ có thể phát hiện ra chúng.

Every science has for its basis a system of principles as fixed and unalterable as those by which the universe is regulated and governed. Man cannot make principles; he can only discover them.

Thomas Paine        20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn càng có nhiều nguyên tắc về việc người ta phải như thế nào, cuộc sống phải như thế nào để bạn hạnh phúc, thì bạn càng ít hạnh phúc.

The more rules you have about how people have to be, how life has to be for you to be happy, the less happy you’re going to be.

Tony Robbins        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đây là những nguyên tắc của tôi, và nếu bạn không thích chúng... chậc, tôi còn những nguyên tắc khác.

Those are my principles, and if you don't like them... well, I have others.

Groucho Marx        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Phải giữ lấy nguyên tắc của mình thì mới có thể thành công.

자기의 원칙을 지켜야 성공한다.

Danh ngôn tiếng Hàn        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi một người lấy nền tảng cho cuộc đời là nguyên tắc, 99% quyết định của anh ta đã được lập hết rồi.

When one bases his life on principle, 99 percent of his decisions are already made.

Khuyết danh        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người luôn luôn lùi bước trước người khác đến cuối cùng sẽ chẳng có nguyên tắc cho bản thân mình.

He that always gives way to others will end in having no principles of his own.

Aesop        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.