Danh ngôn vần a

~♥~♥~♥~

Ác độc (9)

Ái quốc (32)

Am hiểu (7)

Âm nhạc (76)

Ăn mặc (30)

Ăn năn (18)

An phận (20)

An toàn (29)

An ủi (7)

Anh em (11)

Anh hùng (13)

Ảnh hưởng (45)

Ảo tưởng (8)

Áp bức (9)

Áp lực (9)

Ấu thơ (24)


A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Ảnh hưởng


Danh ngôn tình bạn, những câu nói hay về tình bạn, lời hay ý đẹp về tình bạn

Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau.

We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everywhere.

Khuyết danh        583 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.
Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.

Hồ Chí Minh        317 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy làm hết sức để gieo những hạt giống của tâm hồn bạn vào những người đi cùng bạn trên đường đời, và hãy chấp nhận những điều quý giá mà họ tặng lại cho bạn.

Impart as much as you can of your spiritual being to those who are on the road with you, and accept as something precious what comes back to you from them.

Albert Schweitzer        156 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn xấu cũng có tính truyền thụ như sự phóng túng. Con người đem sự xóa bỏ thành kiến ra bù cho sự trong trắng đánh mất.

Bad company is as instructive as licentiousness. One makes up for the loss of one's innocence with the loss of one's prejudices.

Denis Diderot        140 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn.

The people who influence you are the people who believe in you.

Henry Drummond        136 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Quần áo làm nên con người. Những kẻ trần truồng không có hay có rất ít ảnh hưởng lên xã hội.

Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society.

Mark Twain        91 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng để quan điểm của người khác về bạn trở thành hiện thực của bạn.

Don't let someone else's opinion of you become your reality.

Les Brown        87 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng.

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.

Henry Brooks Adams        83 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném hòn đá lên mặt nước để tạo nhiều con sóng.

I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.

Mẹ Teresa        58 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một chiếc đinh gỉ đặt cạnh cái la bàn trung thực sẽ lôi kéo nó rời khỏi sự thật, và làm đắm con tàu.

A rusty nail placed near a faithful compass, will sway it from the truth, and wreck the argosy.

Walter Scott        54 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Những tư tưởng tốt nhất của chúng ta đến từ người khác.

Our best thoughts come from others.

Ralph Waldo Emerson        51 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn không bao giờ có thể thực sự sống cuộc đời của người khác, thậm chí cả của con mình. Ảnh hưởng bạn cho người khác hình thành qua cuộc đời bạn, và điều bạn đã trở thành chính mình.

You can never really live anyone else's life, not even your child's. The influence you exert is through your own life, and what you've become yourself.

Eleanor Roosevelt        50 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn đồng hành xấu làm tha hóa tính cách tốt.

Bad company corrupts good character.

Menander        49 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thà ở một mình còn hơn đi cùng người xấu.

Better be alone than in bad company.

Thomas Fuller        48 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chân giá trị của mỗi người không nằm trong bản thân anh ta, mà nằm ở những sắc màu và đường nét đã trở nên sống động trong người khác.

The true worth of a man is not to be found in man himself, but in the colours and textures that come alive in others.

Albert Schweitzer        45 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không điều gì ngoại thân có quyền lực chi phối bạn.

Nothing external to you has any power over you.

Ralph Waldo Emerson        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một vài người bước vào đời ta và rồi lại nhanh chóng ra đi. Một vài người dừng bước trong chốc lát, để lại bước chân trên trái tim ta, và ta không bao giờ còn như trước nữa.

Some people come into our lives and quickly go. Some stay for a while, leave footprints on our hearts, and we are never, ever the same.

Flavia Weedn        36 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy cẩn thận môi trường bạn chọn vì nó sẽ định hình bạn; hãy cẩn thận những người bạn mà bạn lựa chọn bởi bạn sẽ trở nên như họ.

Be careful the environment you choose for it will shape you; be careful the friends you choose for you will become like them.

W. Clement Stone        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngày nối tiếp ngày chúng ta bước qua cuộc đời, nhưng đôi khi ta hoàn toàn vô tình bắt gặp những người sẽ mãi mãi thay đổi đời ta, và chừng nào ta còn chưa tìm thấy họ, cuộc sống còn chưa bắt đầu.

We walk through our lives one day after the next but every once in a while we stumble completely unknowingly into people that will forever alter our lives, and until we find our way to these people, life has not yet begun.

Khuyết danh        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi là một phần của tất cả những gì tôi đã gặp.

I am a part of all that I have met.

Alfred Tennyson        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu tất cả những người quanh bạn cùng tin vào một điều gì đó, bạn sẽ nhanh chóng bị lôi kéo cùng chia sẻ niềm tin đó.

If all those around you believe some particular thing, you will soon be tempted to share in that belief.

Frank Herbert        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có hai cách để tỏa sáng: làm một ngọn nến hoặc làm tấm gương phản chiếu lại ngọn nến.

There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.

Edith Wharton        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chọn bạn đồng hành xấu, sẽ chẳng ai tin mình không xấu.

If you choose bad companions, no one will believe that you are anything but bad yourself.

Aesop        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn đi theo ruồi bạn vào nhà vệ sinh
Nếu bạn đi theo ong bạn sẽ đươc gặp hoa
Nếu bạn đi theo kẻ ăn xin bạn sẽ trở thành ăn xin.

리를따라다니면화장실로가게되고
꿀벌을따라다니면꽃을만나게되고
거지를따라다니면구걸을하게된다.

Danh ngôn tiếng Hàn        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Gần son thì đỏ, gần mực thì đen
Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông
Gần người lành thì có đức, gần người ngu thì dại
Gần kẻ nịnh hót thì a dua
Gần đứa tham lam thì trộm cắp.

Mạnh Tử        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Kết giao với người sáng suốt và bạn sẽ trở nên sáng suốt.

By associating with wise people you will become wise yourself.

Menander        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn ở với gà, bạn cục tác giống gà, và nếu bạn ở với đại bàng, bạn sẽ sải cánh bay.

If you hang out with chickens, you're going to cluck and if you hang out with eagles, you're going to fly.

Steve Maraboli        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn không bao giờ có thể nói được bạn sẽ ảnh hưởng lên cuộc đời người khác như thế nào qua hành động của bạn, hoặc việc bạn không hành động. Đôi khi chỉ một nụ cười trên đường phố dành cho người xa lạ đi qua cũng có thể tạo ra sự khác biệt mà ta không thể hình dung nổi.

You can never tell what type of impact you may make on another's life by your actions or lack of action. Some times just with a smile on the street to a passing stranger can make a difference we could never imagine.

Ed Foreman        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Gần lửa thì nóng, gần roi thì đau.

Tục ngữ Thái        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy nói với tôi người ngưỡng mộ và yêu thương bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào.

Tell me who admires you and loves you, and I will tell you who you are.

Charles Augustin Sainte-Beuve        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ảnh hưởng của mỗi người lên người khác trong cuộc đời là một kiểu bất diệt.

The influence of each human being on others in this life is a kind of immortality.

John Quincy Adams        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn là trung bình của năm người bạn bỏ nhiều thời gian nhất để ở bên cạnh.

You are the average of the five people you spend the most time with.

Jim Rohn        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trong thế giới hiện thực, việc bạn kết giao với ai rất quan trọng

현실속에서당신이누구랑함께하느냐는아주중요하다.

Danh ngôn tiếng Hàn        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thà ở một mình, còn hơn đi cùng kẻ xấu.

It is far better to be alone, than to be in bad company.

George Washington        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn trở thành con người như thế nào trực tiếp ảnh hưởng tới điều bạn nhận được.

What you become directly influences what you get.

Jim Rohn        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.