A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  E  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Nghi ngờ


Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thì thật ngu xuẩn.

Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd.

Voltaire       loading 326 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.

Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

William Arthur Ward       loading 289 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.

Pure love and suspicion cannot dwell together: at the door where the latter enters, the former makes its exit.

Alexandre Dumas       loading 121 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuồng tín là sự bồi thường quá đà cho ngờ vực.

Fanaticism is overcompensation for doubt.

Robertson Davies       loading 97 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi nghi ngờ, đừng làm gì cả.

When in doubt, don't.

Benjamin Franklin       loading 59 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu sẽ khiến chúng ta nghi ngờ mọi thứ.

Doubt of the reality of love ends by making us doubt everything.

Henri Frederic Amiel       loading 58 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi nghi ngờ hãy nói sự thật.

When in doubt tell the truth.

Mark Twain       loading 53 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngờ vực là bạn đồng hành của những tâm hồn bần tiện, và là tai ương của tất cả xã hội tốt đẹp.

Suspicion is the companion of mean souls, and the bane of all good society.

Thomas Paine       loading 39 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

Doubt, of whatever kind, can be ended by action alone.

Thomas Carlyle       loading 33 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự nghi ngờ luôn luôn dằn vặt tâm trí tội lỗi.

Suspicion always haunts the guilty mind.

William Shakespeare       loading 28 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Quan tâm một người, sẽ toàn tâm toàn ý vì cảm giác an toàn của người đó, không phải sao?
Tình yêu là không thể chịu được nghi ngờ.

Thế nào là một loại yêu không đau - Lâm Địch Nhi       loading 23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có quy luật nào bất biến hơn việc chúng ta được trả công cho sự nghi ngờ của mình bằng cách tìm thấy điều ta nghi ngờ.

There is no rule more invariable than that we are paid for our suspicions by finding what we suspect.

Henry David Thoreau       loading 20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghi ngờ mọi thứ, hoặc tin tưởng mọi thứ, đều là giải pháp tiện lợi như nhau; cả hai đều bỏ qua sự cần thiết của suy ngẫm.

To doubt everything, or, to believe everything, are two equally convenient solutions; both dispense with the necessity of reflection.

Henri Poincare       loading 18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chẳng có bằng chứng đáng buồn nào về sự nhỏ bé của một người xác thực hơn lòng ngờ vực của anh ta đối với những vĩ nhân.

No sadder proof can be given by a man of his own littleness than disbelief in great men.

Thomas Carlyle       loading 17 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nỗi ngờ vực đáng sợ là ngờ vực chính bản thân mình.

The fearful unbelief is unbelief in yourself.

Thomas Carlyle       loading 16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vấn đề với thế giới là người thông minh thì đầy nghi ngờ, trong khi người ngu dốt lại đầy tự tin.

The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.

Charles Bukowski       loading 14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta phải xác nhận hoặc xóa bỏ nghi ngờ của mình, và biến nó thành sự chắc chắn của ĐÚNG hoặc SAI.

One must verify or expel his doubts, and convert them into the certainty of Yes or NO.

Thomas Carlyle       loading 14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta chỉ biết chính xác khi biết ít; sự nghi ngờ tăng lên cùng với kiến thức.

We know accurately only when we know little; doubt grows with knowledge.

Johann Wolfgang von Goethe       loading 9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kẻ tính hay hồ nghi, chớ cùng lo toan việc lớn.

Kinh Viên Tiểu Ngữ       loading 8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi học được rằng mất hàng năm trời để xây dựng lòng tin, và chỉ cần sự ngờ vực, không phải bằng chứng, để phá hủy nó.

I've learned that it takes years to build up trust, and it only takes suspicion, not proof, to destroy it.

Khuyết danh       loading 7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tình yêu sợ sự nghi ngờ, tuy vậy tình yêu lớn lên nhờ sự nghi ngờ và thường chết đi vì sự tin tưởng.

Khuyết danh       loading 6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trong tâm trí, chúng ta hoài nghi và ngờ vực, và chúng ta tìm được một loại lạc thú, một loại niềm vui từ chuyện đó. Nhưng trong trái tim, chúng ta cố gắng chứa đựng cả thế giới, và bằng cách yêu thương thế giới, chúng ta có được niềm vui.

In the mind, we doubt and suspect, and we get a kind of pleasure, a kind of joy from that. But in the heart, we try to encompass the full world, and by loving the world, we get joy.

Sri Chinmoy       loading 6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự nghi ngờ là loài sinh vật trong không trung.
Nó lớn lên khi người ta do dự.

Doubt is a creature within the air.
It grows when someone hesitates.

Toba Beta       loading 5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chỉ có thể loại bỏ nghi ngờ bằng hành động.

Doubt can only be removed by action.

Johann Wolfgang von Goethe       loading 4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Niềm tin và sự nghi ngờ cùng đồng hành, chúng bù đắp lẫn nhau. Người không bao giờ nghi ngờ sẽ không bao giờ thực sự tin tưởng.

Faith and doubt go hand in hand, they are complementaries. One who never doubts will never truly believe.

Hermann Hesse       loading 4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Khi không còn cơ hội nào cho nghi ngờ, cũng không còn cơ hội nào cho tin tưởng.

Where there is no longer any opportunity for doubt, there is no longer any opportunity for faith either.

Paul Tournier       loading 3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khoảng khắc bạn nghi ngờ mình có thể bay, bạn mãi mãi không còn có thể bay nữa.

The moment you doubt whether you can fly, you cease for ever to be able to do it.

James M. Barrie       loading 3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chỉ trong vài tuần, anh ta đã học được rằng không có khổ đau và ngờ vực, không thể có con người trọn vẹn.

In a matter of weeks, he had learned that without suffering and doubt, there can be no whole human being.

Sinclair Lewis       loading 2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự nghi ngờ là một trong những cái tên của trí tuệ.

Doubt is one of the names of intelligence.

Jorge Luis Borges       loading 2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Qua nghi ngờ, ta tới gần sự thật.

By doubting we come at truth.

Marcus Tullius Cicero       loading 0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự trì trệ sinh ra nghi ngờ và sợ hãi. Hành động sinh ra lòng tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ, đừng ngồi ở nhà và nghĩ về điều đó. Hay ra ngoài và bận rộn.

Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.

Dale Carnegie       loading 0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.