A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sự quả quyết


Không cần nhiều sức mạnh để thực hiện, nhưng cần nhiều sức mạnh để quyết định phải làm gì.

It does not take much strength to do things, but it requires great strength to decide on what to do.

Elbert Hubbard        132 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Quyết đoán là một tính cách của những người đàn ông và phụ nữ năng động. Quyết định nào cũng hơn là không có quyết định.

Decisiveness is a characteristic of high-performing men and women. Almost any decision is better than no decision at all.

Brian Tracy        76 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.

The man who insists upon seeing with perfect clearness before he decides, never decides. Accept life, and you must accept regret.

Henri Frederic Amiel        74 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con đường dẫn tới thành công cần hành động lớn lao và quả quyết.

The path to success is to take massive, determined action.

Tony Robbins        25 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Với một cái đầu cương quyết, muốn làm là bước đầu tiên dẫn tới làm. Nhưng nếu chúng ta không muốn làm, nó sẽ trở thành không thể.

To a resolute mind, wishing to do is the first step toward doing. But if we do not wish to do a thing it becomes impossible.

Robert Southey        22 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy suy nghĩ trước khi hành động và rồi hành động quả quyết. Vận mệnh ưu ái người can đảm.

Think before you act and then act decisively. Fortune favors the brave.

Brian Tracy        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự thiếu quả quyết là kẻ trộm cơ hội.

Indecision is the thief of opportunity.

Jim Rohn        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự thiếu quả quyết là hạt giống của nỗi sợ.

Indecision is the seedling of fear.

Napoleon Hill        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đứng giữa đường rất nguy hiểm; bạn sẽ bị đâm ngã bởi xe cộ từ cả hai bên.

Standing in the middle of the road is very dangerous; you get knocked down by the traffic from both sides.

Margaret Thatcher        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.