Chuyên mục liên quan

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Quan điểm


Chúng ta có thể có quan điểm riêng, nhưng tại sao chúng lại phải là trở ngại ngăn trái tim gặp gỡ?

We may have our private opinions but why should they be a bar to the meeting of hearts?

Mahatma Gandhi        188 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không gì giả dối hơn tỏ vẻ nhún nhường. Thường thì nó chỉ là sự cẩu thả trong quan điểm, và đôi khi là khoe khoang gián tiếp.

Nothing is more deceitful than the appearance of humility. It is often only carelessness of opinion, and sometimes an indirect boast.

Jane Austen        172 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta thường không nhận ra rằng quan điểm của họ về thế giới cũng là lời thú nhận về tính cách.

People do not seem to realize that their opinion of the world is also a confession of character.

Ralph Waldo Emerson        153 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Công thức cho sự ngu dốt chung thân là: Thỏa mãn với quan điểm của mình và hài lòng với tri thức của mình.

The recipe for perpetual ignorance is: Be satisfied with your opinions and content with your knowledge.

Elbert Hubbard        107 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng để quan điểm của người khác về bạn trở thành hiện thực của bạn.

Don't let someone else's opinion of you become your reality.

Les Brown        88 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người đau khổ vì họ bị mắc kẹt trong quan điểm. Chỉ khi nào chúng ta giải phóng được những quan điểm đó, chúng ta mới tự do và không còn đau khổ.

Thích Nhất Hạnh        77 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Quan điểm giống như lỗ đít: ai cũng có một, và chúng đều hôi.

Opinions are like assholes: everybody's got one, and they all stink.

Khuyết danh        36 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta đều là tù nhân của hình ảnh trong đầu chúng ta - niềm tin rằng thế giới ta trải nghiệm là thế giới thực sự tồn tại.

We are all captives of the picture in our head - our belief that the world we have experienced is the world that really exists.

Walter Lippmann        29 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự lừa lọc lớn nhất mà con người phải chịu chính là quan điểm riêng của bản thân mình.

The greatest deception men suffer is from their own opinions.

Leonardo da Vinci        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, bạn chỉ có mỗi thứ này; nếu bạn chịu buông xuống, bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí tuệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.

因为你自己的内心,放不下;当你手中抓住一件东西不放时,你只能拥有这件东西,如果你肯放下,你就有机会选择别的。人的心若执着于自己的观念,不肯放下,那么他的智慧也只能达到某种程度而已。

Phật học Trung Hoa        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Mọi quan điểm ở thời khắc khởi đầu đều chỉ thuộc về thiểu số duy nhất một người.

Every new opinion, at its starting, is precisely in a minority of one.

Thomas Carlyle        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn để đầu mình trống dù chỉ một góc nhỏ nhất, những quan điểm của người khác sẽ đổ tới từ mọi hướng.

If you leave the smallest corner of your head vacant for a moment, other people's opinions will rush in from all quarters.

George Bernard Shaw        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn phải nói với tôi về quan điểm của bạn, hãy nói với tôi điều mà bạn tin tưởng. Tôi đã có đủ hoài nghi cho mình rồi.

If you must tell me your opinions, tell me what you believe in. I have plenty of doubts of my own.

Johann Wolfgang von Goethe        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những chuyện trải qua của mỗi người không giống nhau, tự nhiên đối với quan niệm trong mọi chuyện cũng khác.

Sắc màu ấm - Phong Tử Tam Tam        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tuy trong hầu hết trường hợp, quan điểm của người đời sẽ thay đổi, nhưng niềm tin rằng mình đúng thì không bao giờ.

While most peoples' opinions change, the conviction of their correctness never does.

Khuyết danh        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Các quan điểm chẳng có ý nghĩa gì cả; chúng có thể đẹp hay xấu, thông minh hay ngu xuẩn, ai cũng có thể hoặc ôm lấy chúng hoặc từ bỏ chúng.

Opinions mean nothing; they may be beautiful or ugly, clever or foolish, anyone can embrace or reject them.

Hermann Hesse        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn càng có ít sở cứ về một luận điểm, tình cảm của bạn lại càng gắn chặt với quan điểm đó.

The fewer clear facts you have in support of an opinion, the stronger your emotional attachment to that opinion.

Khuyết danh        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Từ chối nêu quan điểm là một cách có quan điểm, không phải sao?

Refusing to have an opinion is a way of having one, isn't it?

Luigi Pirandello        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc tranh luận tồi tệ nhất không phải là khi quan điểm của người này chống lại quan điểm của người khác, cuộc tranh luận tồi tệ nhất là khi hai người nói về cùng một thứ - và tranh cãi về cách hiểu, và hai cách hiểu khác nhau nhiều về phẩm chất.

The most terrible fight is not when there is one opinion against another, the most terrible is when two men say the same thing - and fight about the interpretation, and this interpretation involves a difference of quality.

Soren Kierkegaard        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.