George Orwell

(25/06/1903 - 21/01/1950)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - George Orwell

George Orwell ( - , tên thật là Eric Arthur Blair) là tiểu thuyết gia, phóng viên, nhà viết luận văn người Anh. Các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Trại súc vật (Animal Farm, 1945) và Một Chín Tám Tư (Nineteen Eighty-Four, 1949) bài xích tính độc tài của nhà nước toàn trị và chủ nghĩa Stalin. Tác phẩm của Orwell có ảnh hưởng lớn văn hóa đại chúng và văn hóa chính trị. Nhiều từ mới do ông đặt ra đã đi vào ngôn ngữ cùng với khái niệm Orwellian, được dùng để mô tả một tình huống, một ý tưởng hay trạng thái xã hội có tác động xấu tới xã hội tự do và rộng mở, hoặc "một hệ thống chính trị mà chính phủ tìm cách khống chế mọi phần trong đời sống con người, tương tự như được mô tả trong tiểu thuyết Một Chín Tám Tư". (Từ điển Cambridge). 

Orwell được xếp thứ hai trên danh sách "50 tác giả người Anh vĩ đại nhất kể từ 1945" của tờ New York Times (2016), và cũng vào năm 2016, một bức tượng của ông được dựng lên trước trụ sở BBC tại Luân Đôn.

Anh

View: 176      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của George Orwell


Trang 1 trên 212»

Không cuốn sách nào có thể thực sự thoát khỏi khuynh hướng về chính trị.

No book is genuinely free from political bias.

 16 người thích      Thích

 

Hạnh phúc chỉ tồn tại khi ta biết chấp nhận.

Happiness can exist only in acceptance.

 12 người thích      Thích

 

Có lẽ người ta không mong muốn được yêu thương nhiều bằng mong muốn được thấu hiểu.

Perhaps one did not want to be loved so much as to be understood.

 3 người thích      Thích

 

Chủ nghĩa dân tộc là cơn đói quyền lực được tôi luyện bằng sự tự dối mình.

Nationalism is power hunger tempered by self-deception.

 3 người thích      Thích

 

Ngôn ngữ phải là tạo phẩm chung của thi sĩ và người lao động chân tay.

Language ought to be the joint creation of poets and manual workers.

 2 người thích      Thích

 

Với một người bình thường, tình yêu thương chẳng có nghĩa lý gì nếu nó không phải là yêu thương một vài người hơn những người khác.

To an ordinary human being, love means nothing if it does not mean loving some people more than others.

 2 người thích      Thích

 

Những người 'chối bỏ' bạo lực có thể làm điều đó chỉ bởi vì có những người khác đang thực hiện bạo lực vì lợi ích của họ.

Those who 'abjure' violence can do so only because others are committing violence on their behalf.

 1 người thích      Thích

 

Cái kết được chứa đựng trong sự khởi đầu.

The end was contained in the beginning.

 1 người thích      Thích

 

Ai cũng tin vào sự tàn bạo của kẻ thù và không tin vào sự tàn bạo của phía bên mình, chẳng thèm bao giờ xem xét bằng chứng.

Everyone believes in the atrocities of the enemy and disbelieves in those of his own side, without ever bothering to examine the evidence.

 1 người thích      Thích

 

Nhìn chung thì con người muốn sống tốt đẹp, nhưng không tốt đẹp quá mức, và không phải tất cả mọi lúc.

On the whole human beings want to be good, but not too good, and not quite all the time.

 1 người thích      Thích

 

Nếu người ta không thể viết tốt, người ta không thể nghĩ tốt, và nếu người ta không thể nghĩ tốt, kẻ khác sẽ suy nghĩ thay phần họ.

If people cannot write well, they cannot think well, and if they cannot think well, others will do their thinking for them.

 1 người thích      Thích

 

Nếu bạn giữ những luật lệ nhỏ, bạn có thể phá vỡ những luật lệ lớn.

If you kept the small rules, you could break the big ones.

 1 người thích      Thích

 

Không ai có thể nhìn lại những ngày đi học và thực tâm nói rằng những ngày tháng ấy hoàn toàn bất hạnh.

No one can look back on his schooldays and say with truth that they were altogether unhappy.

 1 người thích      Thích

 

Trong thời gian dài, chúng ta có thể sẽ phát hiện rằng thực phẩm đóng hộp là thứ vũ khí chết người hơn nhiều súng máy.

We may find in the long run that tinned food is a deadlier weapon than the machine-gun.

 1 người thích      Thích

 

Tất cả các tuyên truyền về chiến tranh, tất cả những lời la hét, dối trá và căm thù, đều đến từ những kẻ không chiến đấu.

All the war-propaganda, all the screaming and lies and hatred, comes invariably from people who are not fighting.

 1 người thích      Thích

 

Lựa chọn dành cho nhân loại là giữa tự do và hạnh phúc, và đối với phần lớn nhân loại, hạnh phúc tốt đẹp hơn.

The choice for mankind lies between freedom and happiness and for the great bulk of mankind, happiness is better.

 1 người thích      Thích

 

Mỗi thế hệ đều tưởng tượng mình thông minh hơn thế hệ trước mình, và sáng suốt hơn thế hệ sau mình.

Every generation imagines itself to be more intelligent than the one that went before it, and wiser than the one that comes after it.

 1 người thích      Thích

 

Ngôn ngữ chính trị được tạo ra để khiến những lời dối trá nghe đúng thật, những kẻ sát nhân tỏ ra đáng kính trọng, và khiến gió có vẻ như rắn chắc.

Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind.

 1 người thích      Thích

 

Trong thời kỳ dối trá, nói lên sự thật là một hành động mang tính cách mạng.

In a time of deceit telling the truth is a revolutionary act.

 1 người thích      Thích

 

Cách hữu hiệu nhất để hủy diệt một dân tộc là phủ nhận và phá hủy sự thấu hiểu của họ về lịch sử của chính họ.

The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history.

 1 người thích      Thích

 

Để sống sót thường cần phải chiến đấu, và để chiến đấu, bạn phải làm bẩn tay mình.

To survive it is often necessary to fight and to fight you have to dirty yourself.

 1 người thích      Thích

 

Trí tưởng tượng, cũng như một số loài động vật hoang dã, sẽ không sinh sản khi bị giam cầm.

The imagination, like certain wild animals, will not breed in captivity.

 1 người thích      Thích

 

Nếu bạn muốn giữ một bí mật, bạn cũng phải giấu nó đi trước cả chính mình. Bạn luôn luôn phải biết bí mật có ở đó, nhưng trừ phi nó bị cần đến, bạn không bao giờ được để nó trồi lên trong ý thức dưới bất kỳ hình dạng nào có thể gọi tên.

If you want to keep a secret, you must also hide it from yourself. You must know all the while that it is there, but until it is needed you must never let it emerge into your consciousness in any shape that can be given a name.

 0 người thích      Thích

 

Đối mặt với đau đớn, không có anh hùng.

In the face of pain there are no heroes.

 0 người thích      Thích

 

Ta biết rằng chẳng có ai nắm lấy quyền lực với mục đích sẽ buông bỏ nó.

We know that no one ever seizes power with the intention of relinquishing it.

 0 người thích      Thích

 

Anh ta đeo mặt nạ, và gương mặt của anh ta trở nên vừa vặn với nó.

He wears a mask, and his face grows to fit it.

 0 người thích      Thích

 

Hành động cốt yếu của chiến tranh là hủy diệt, đối tượng không nhất thiết phải là sinh mạng con người, mà còn là sản phẩm lao động của con người. Chiến tranh là cách phá vỡ thành từng mảnh, hay chôn vào tầng bình lưu, hay làm đắm xuống đáy biển sâu, những vật chất có thể khiến dân chúng quá thoải mái, và vậy nên về dài lâu, quá thông minh.

The essential act of war is destruction, not necessarily of human lives, but of the products of human labour. War is a way of shattering to pieces, or pouring into the stratosphere, or sinking in the depths of the sea, materials which might otherwise be used to make the masses too comfortable, and hence, in the long run, too intelligent.

 0 người thích      Thích

 

Trong một số giới hạn nhất định, đúng thực rằng bạn càng có ít tiền, bạn càng ít lo lắng.

Within certain limits, it is actually true that the less money you have, the less you worry.

 0 người thích      Thích

 

Nếu cả quá khứ và thế giới bên ngoài chỉ tồn tại trong tâm trí, và nếu chính tâm trí cũng có thể khống chế - thì sao?

If both the past and the external world exist only in the mind, and if the mind itself is controllable - what then?

 0 người thích      Thích

 

Người theo chủ nghĩa dân tộc không chỉ không phản đối những sự bạo ngược do bên mình gây ra, mà còn có khả năng đáng kể về chuyện thậm chí không nghe thấy gì về chúng.

The nationalist not only does not disapprove of atrocities committed by his own side, but he has a remarkable capacity for not even hearing about them.

 0 người thích      Thích

 

Không sự tăng trưởng thịnh vượng nào, không sự mềm hóa nào trong cách xử sự, không đổi mới hay cải cách nào từng đưa sự bình đẳng tới gần hơn dù chỉ một milimet.

No advance in wealth, no softening of manners, no reform or revolution has ever brought human equality a millimeter nearer.

 0 người thích      Thích

 

Chẳng có gì là của chính bạn, chỉ trừ vài centimet vuông trong đầu bạn.

Nothing was your own except the few cubic centimetres inside your skull.

 0 người thích      Thích

 

Quần chúng chẳng bao giờ tự họ nổi dậy, và họ chẳng bao giờ nổi dậy chỉ vì họ bị đàn áp. Thực ra, chừng nào họ không được cho phép có chuẩn mực để so sánh, họ thậm chí chẳng bao giờ nhận thức được là mình đang bị đàn áp.

The masses never revolt of their own accord, and they never revolt merely because they are oppressed. Indeed, so long as they are not permitted to have standards of comparison, they never even become aware that they are oppressed.

 0 người thích      Thích

 

Hãy đối mặt với điều đó: cuộc đời của chúng ta khốn khổ, vất vả và ngắn ngủi.

Let's face it: our lives are miserable, laborious, and short.

 0 người thích      Thích

 

Nếu tư duy làm ngôn ngữ đồi bại, thì ngôn ngữ cũng có thể làm đồi bại tư duy.

But if thought corrupts language, language can also corrupt thought.

 0 người thích      Thích

 

Nếu bạn yêu thương ai đó, bạn yêu người ấy, và khi bạn chẳng còn gì để cho, bạn vẫn cho người ấy tình yêu.

If you loved someone, you loved him, and when you had nothing else to give, you still gave him love.

 0 người thích      Thích

 

Hiện thực nằm trong tâm trí con người, và không ở đâu khác.

Reality exists in the human mind, and nowhere else.

 0 người thích      Thích

 

Nhìn chung, càng thấu hiểu sâu, càng ảo tưởng mạnh; càng thông minh, càng ít minh mẫn.

In general, the greater the understanding, the greater the delusion; the more intelligent, the less sane.

 0 người thích      Thích

 

Chiến tranh với quốc gia khác chỉ xảy ra khi tầng lớp có tiền nghĩ họ sẽ thu được lợi từ nó.

War against a foreign country only happens when the moneyed classes think they are going to profit from it.

 0 người thích      Thích

 

Xã hội luôn luôn đòi hỏi ở con người nhiều hơn một chút những gì nó sẽ nhận được trong thực tiễn.

Society has always to demand a little more from human beings than it will get in practice.

 0 người thích      Thích

 

Trang 1 trên 212»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.