Lời hay ý đẹp

Khi bạn đặt niềm tin, hy vọng và yêu thương lại bên nhau, bạn có thể nuôi dạy những đứa trẻ tích cực trong một thế giới tiêu cực.


When you put faith, hope and love together, you can raise positive kids in a negative world.


Zig Ziglar

 0 người thích      Thích
A - B - C - D - Đ - E - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y

Danh ngôn vần x


Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Ai cũng treo trên cổ bảng hiệu vô hình ghi, hãy làm tôi cảm thấy mình quan trọng. Đừng bao giờ quên thông điệp này khi tương tác với người khác.

Everyone has an invisible sign hanging from their neck saying, make me feel important. Never forget this message when working with people.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Giao tiếp, Xử thế

 1 người thích      Thích

~*~

Chúng ta có nghĩa vụ phải trao lại thứ gì đó cho cộng đồng đã cho ta quá nhiều.

We have an obligation to give something back to the community that gives so much to us.

Ray Kroc   | Chủ đề: Xã hội, Nghĩa vụ

 0 người thích      Thích

~*~

Làm việc nhóm hoạt động hữu hiệu nhất nếu mỗi cá nhân đều giúp người khác thành công, tăng cường sự hiệp lực của đội ngũ; lý tưởng thì mỗi người đều cống hiến những kỹ năng khác nhau để tăng tính hiệu quả của đội ngũ và tăng cường sự đoàn kết.

Teamwork appears most effective if each individual helps others to succeed, increasing the synergy of that team; ideally, every person will contribute different skills to increase the efficiency of the team and develop its unity.

Andrew Carnegie   | Chủ đề: Xây dựng đội ngũ

 0 người thích      Thích

~*~

Người ta không bao giờ nên làm điều sai trái để đáp trả, hay ngược đãi bất cứ ai khác, cho dù người đó đã ngược đãi mình thế nào.

One should never do wrong in return, nor mistreat any man, no matter how one has been mistreated by him.

Socrates   | Chủ đề: Xử thế

 0 người thích      Thích

~*~

Tất cả tài năng trên thế giới cũng sẽ chẳng đưa bạn tới được đâu nếu bạn không có đội ngũ của mình.

All the talent in the world won't take you anywhere without your teammates.

Khuyết danh   | Chủ đề: Tài năng, Xây dựng đội ngũ

 0 người thích      Thích

~*~

Người cho phải lập giới hạn, vì người nhận hiếm khi làm điều đó.

Givers have to set limits because takers rarely do.

Henry Ford   | Chủ đề: Xử thế, Giới hạn

 0 người thích      Thích

~*~

Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường.

Teamwork is the ability to work together toward a common vision. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results.

Andrew Carnegie   | Chủ đề: Xây dựng đội ngũ

 0 người thích      Thích

~*~

Có người nghĩ đối lập với sự xa hoa là nghèo đói. Không phải. Đối lập với nó là sự thô tục.

Some people think luxury is the opposite of poverty. It is not. It is the opposite of vulgarity.

Coco Chanel   | Chủ đề: Xa hoa

 0 người thích      Thích

~*~

Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, thành công sẽ tự đến.

If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.

Henry Ford   | Chủ đề: Xây dựng đội ngũ, Đoàn kết, Thành công

 7 người thích      Thích

~*~

Có ba nguyên tắc trong con người và cuộc đời, nguyên tắc của tư duy, nguyên tắc của lời nói, và nguyên tắc của hành động. Nguồn gốc của mọi xung đột giữa tôi và người khác là do tôi không nói điều tôi thực nghĩ và tôi không làm điều tôi nói.

There are three principles in a man's being and life, the principle of thought, the principle of speech, and the principle of action. The origin of all conflict between me and my fellow-men is that I do not say what I mean and I don't do what I say.

Martin Buber   | Chủ đề: Xung đột, Quan hệ

 1 người thích      Thích

~*~

Lòng yêu nước là nguồn lực bí mật của một xã hội hạnh phúc.

Patriotism is the secret resource of a successful society.

Michael Ignatieff   | Chủ đề: Xã hội, Ái quốc

 1 người thích      Thích

~*~

Chỉ thời gian mới chứng tỏ người chính trực; nhưng chỉ cần một ngày để biết được ai là kẻ xấu.

Time alone reveals the just man; but you might discern a bad man in a single day.

Sophocles   | Chủ đề: Chính trực, Xấu xa

 0 người thích      Thích

~*~

Con người thường đối xử với người khác tồi tệ hơn đối xử với bản thân mình, nhưng họ hiếm khi đối xử với ai tốt đẹp hơn. Sẽ là cực kỳ ngu xuẩn khi mong chờ sự suy xét và đúng mực từ người đối xử tệ với chính mình.

Men often treat others worse than they treat themselves, but they rarely treat anyone better. It is the height of folly to expect consideration and decency from a person who mistreats himself.

Thomas Szasz   | Chủ đề: Xử thế

 3 người thích      Thích

~*~

Nobody adopts antisocial behaviour unless they fear that they will fail if they remain on the social side of life.

Không ai có những hành vi phản xã hội trừ phi họ sợ rằng họ sẽ thất bại nếu vẫn ở bên mặt xã hội của cuộc đời.

Alfred Adler   | Chủ đề: Xã hội

 0 người thích      Thích

~*~

Xã hội làm gì cho những đứa trẻ của mình, những đứa trẻ cũng sẽ làm như vậy với xã hội.

What society does to its children, so will its children do to society.

Marcus Tullius Cicero   | Chủ đề: Trẻ con, Xã hội

 0 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.