Lời hay ý đẹp

Sự tổn thương là một điều thật buồn cười.
Mặc dù nó khiến bạn cảm thấy yếu đuối bên trong,
cuối cùng nó lại khiến bạn mạnh mẽ hơn.


Hurt is a funny thing.
Even though it makes you feel weak inside,
it actually makes you stronger.


Khuyết danh

 234 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Chúng ta không thể trở lại từ đầu, nhưng ta có thể bắt đầu bây giờ và tạo ra kết thúc mới.

We cannot start over, but we can begin now and make a new ending.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Bắt đầu, Kết thúc

 0 người thích      Thích

~*~

Ký ức... đó là cuốn nhật ký tất cả chúng ta đều mang theo bên mình.

Memory… is the diary that we all carry about with us.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Ký ức

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy kỳ vọng điều tốt nhất. Chuẩn bị cho khả năng xấu nhất. Chuyển hóa thành vốn với chuyện xảy ra.

Expect the best. Prepare for the worst. Capitalize on what comes.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Kỳ vọng, Chuẩn bị

 0 người thích      Thích

~*~

Bạn có thể làm được mọi điều mà bạn muốn làm trên thế gian này, nếu bạn mong muốn đủ mãnh liệt.

You can do anything in this world that you want to do, if you want to do it badly enough.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Ước mong, Khả năng

 0 người thích      Thích

~*~

Chỉ vì thứ gì đó không hoạt động như kế hoạch của bạn không có nghĩa là nó vô dụng.

Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless.

Thomas Edison   | Chủ đề: Kế hoạch

 0 người thích      Thích

~*~

Với mỗi lần bán hàng bạn thất bại vì không đủ nhiệt tình, bạn sẽ bỏ lỡ cả trăm lần vì bạn không đủ nhiệt tình.

For every sale you miss because you’re too enthusiastic, you’ll miss a hundred because you’re not enthusiastic enough.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Kinh doanh

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy ném tất cả cái cớ sang bên và nhớ lấy điều này: Bạn có khả năng.

Put all excuses aside and remember this: You are capable.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Khả năng

 0 người thích      Thích

~*~

Niềm vui thực sự đến khi bạn truyền cảm hứng, cổ vũ, và hướng dẫn ai đó đi trên con đường có lợi cho người ấy.

True joy comes when you inspire, encourage, and guide someone else on a path that benefits him or her.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Khuyến khích, Niềm vui

 0 người thích      Thích

~*~

Điều duy nhất tồi tệ hơn chuyện đào tạo nhân viên rồi họ lại bỏ việc, là chuyện không đào tạo họ và họ ở lại.

The only thing worse than training an employee and having them leave, is to not train them, and have them stay.

Zig Ziglar   | Chủ đề: Kinh doanh

 0 người thích      Thích

~*~

Hãy ném đi những từ, nếu tôi có thể, tôi hy vọng thế, và có lẽ, và hãy thay thế chúng bằng những từ, tôi có thể, tôi sẽ, tôi phải.

Throw out the words, if I can, I hope, and maybe, and replace them with I can, I will, I must.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Khả năng, Thái độ

 0 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn nghĩ mình có thể, bạn đúng. Và nếu bạn nghĩ mình không thể, bạn cũng đúng.

If you think you can, you can. And if you think you can’t, you’re right.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Khả năng, Thái độ

 0 người thích      Thích

~*~

Nếu xét theo khí động lực học, ong nghệ hẳn không thể bay được, nhưng ong nghệ không biết điều đó, cho nên nó cứ bay thôi.

Aerodynamically, the bumble bee shouldn't be able to fly, but the bumble bee doesn't know it so it goes on flying anyway.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Khả năng

 1 người thích      Thích

~*~

Vấn đề ô nhiễm lớn nhất mà ngày nay ta phải đối mặt là sự tiêu cực. Hãy tiêu diệt thái độ tiêu cực và tin rằng mình có thể làm mọi chuyện.

The greatest pollution problem we face today is negativity. Eliminate the negative attitude and believe you can do anything.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Suy nghĩ tích cực, Khả năng

 0 người thích      Thích

~*~

Đừng để những tiêu cực trong cuộc sống điều khiển bạn. Hãy vượt lên chúng. Hãy dùng chúng như là những viên đá lót đường để đi tới nơi cao hơn cả những gì bạn từng mơ có thể.

Don’t let the negatives of life control you. Rise above them. Use them as your stepping stones to go higher than you ever dreamed possible.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Nghịch cảnh, Kiên cường

 0 người thích      Thích

~*~

Bạn không thể ngăn cản những con người kiên quyết đến được thành công. Nếu bạn đặt đá tảng trên đường của họ, họ sẽ dùng chúng làm viên đá lót chân để trèo lên những tầm cao mới. Người thành công có mục tiêu, có giấc mơ, và lập kế hoạch rồi theo đuổi chúng.

You cannot keep determined people from success. If you place stumbling blocks in their way, they will use them for stepping-stones and climb to new heights. People who succeed have a goal, a dream and make their plans and follow them.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Kế hoạch, Mục tiêu, Kiên quyết, Thành công, Giấc mơ

 3 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.