Lời hay ý đẹp

Nỗi tuyệt vọng lớn nhất trên đời, không phải là từ đầu không có hy vọng, mà là mang lại hy vọng sau đó lại không chút lưu tình cướp đi.Mạnh Bà truyền - Lý Triều Cẩn

 25 người thích      Thích

Danh ngôn theo vần

A

B

C

D

Đ

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y


Danh ngôn mới

Không gì mang tính lừa gạt như lý trí con người, không gì trơn trượt và có thể đảo ngược như thứ mà ta gọi là 'logic'. La bàn thực sự của cuộc đời là bản năng tinh thần.

Nothing is so deceptive as human reasoning, - nothing so slippery and reversible as what we have decided to call 'logic.' The truest compass of life is spiritual instinct.

Marie Corelli   | Chủ đề: Lý trí, Bản năng

 0 người thích      Thích

~*~

Con người xuất sắc; anh ta không có kẻ thù; và cũng chẳng được bạn bè nào ưa thích.

An excellent man; he has no enemies; and none of his friends like him.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Kẻ thù, Bạn bè, Ưu việt

 2 người thích      Thích

~*~

Gương mặt của đàn ông là cuốn tiểu sử của anh ta. Gương mặt của phụ nữ là tác phẩm giả tưởng của cô ta.

A man’s face is his autobiography. A woman’s face is her work of fiction.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Đàn ông, Phụ nữ, Bề ngoài

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy nhớ là nếu bạn làm điều bạn phải làm khi bạn phải làm chúng, rồi một ngày kia bạn sẽ có thể làm điều bạn muốn làm khi bạn muốn làm chúng... Cho dù bạn hành động hay mơ mình có thể thực hiện - hãy bắt đầu đi. Sự bạo dạn có quyền năng và phép màu trong nó.

Remember, if you do the things you ought to do when you ought to do them, then someday you can do the things you want to do when you want to do them… Whatever you do or dream you can do - begin it. Boldness has genius and power and magic in it.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Can đảm, Bắt đầu

 2 người thích      Thích

~*~

Sự lớn lao luôn luôn bị ghen tị - chỉ sự tầm thường mới có thể khoe mẽ cả đống bạn bè.

Greatness is always envied - it is only mediocrity that can boast of a host of friends.

Marie Corelli   | Chủ đề: Bạn bè, Ghen tị

 2 người thích      Thích

~*~

Không gì bất bình đẳng hơn là đối xử bình đẳng những người không bình đẳng.

There is nothing more unequal than the equal treatment of unequal people.

Thomas Jefferson   | Chủ đề: Bình đẳng

 0 người thích      Thích

~*~

Chẳng phải là 'khiến mình không buồn chán' cũng là một trong những mục tiêu chính của cuộc đời sao?

Isn’t ‘not to be bored’ one of the principal goals of life?

Gustave Flaubert   | Chủ đề: Buồn chán, Mục tiêu

 0 người thích      Thích

~*~

Kẻ bi quan: Người khi phải lựa chọn giữa hai cái ác, sẽ chọn cả hai.

Pessimist: One who, when he has the choice of two evils, chooses both.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Bi quan

 1 người thích      Thích

~*~

Một người bạn qua đời, có phần nào đó trong bạn cũng qua đời.

A friend who dies, it's something of you who dies.

Gustave Flaubert   | Chủ đề: Bạn bè, Tình bạn

 3 người thích      Thích

~*~

Tôi không muốn lên thiên đường. Bạn bè tôi chẳng ai ở đó.

I don't want to go to heaven. None of my friends are there.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Bạn bè

 1 người thích      Thích

~*~

Một người bình thường, với tài năng bình thường và tham vọng bình thường có thể vượt qua cả thiên tài sáng chói nhất trong xã hội của chúng ta; nếu người đó tập trung vào những mục tiêu rõ ràng.

An average person with average talents and average ambition can outstrip the most brilliant genius in our society; if that person has clear focused goals.

Mary Kay Ash   | Chủ đề: Mục tiêu, Thiên tài, Bình thường

 0 người thích      Thích

~*~

Cái cây tự do đôi khi lại phải làm tươi mới bằng máu của những nhà ái quốc và những tên bạo chúa.

The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.

Thomas Jefferson   | Chủ đề: Tự do, Bạo chúa, Ái quốc

 1 người thích      Thích

~*~

Tại sao bạn lại keo kiệt với bản thân? Tại sao bạn lại chần chừ? Bạn tiết kiệm vì cái gì - vì một lúc nào đó khác? Không có lúc nào đó khác. Chỉ có hiện tại. Ngay lúc này.

Why are you stingy with yourselves? Why are you holding back? What are you saving for - for another time? There are no other times. There is only now. Right now.

George Balanchine   | Chủ đề: Bủn xỉn, Trân trọng hiện tại, Bản thân

 0 người thích      Thích

~*~

Hầu hết con người sống là người khác. Ý nghĩ của họ là quan điểm của ai đó, cuộc sống của họ là sự bắt chước, đam mê của họ là lời trích dẫn.

Most people are other people. Their thoughts are someone else’s opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation.

Oscar Wilde   | Chủ đề: Bắt chước

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy chiến thắng sự giận dữ bằng bình thản;
Hãy chiến thắng sự ác độc bằng lòng tốt;
Hãy chiến thắng sự keo kiệt bằng cách cho đi,
Và kẻ dối trá bằng sự thật.

Conquer anger with non-anger; Conquer wickedness with goodness; Conquer stinginess with giving, And a liar with truth.

Khuyết danh   | Chủ đề: Bình tĩnh, Ác độc, Lòng tốt, Chia sẻ, Bủn xỉn, Giận dữ, Sự thật, Dối trá

 0 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.