Hán học danh ngôn về việc đời, thế sự

Nước lấy nhà làm gốc.

Mạnh Tử

 19 người thích      Thích

~*~

Vạn vật đều có gốc có ngọn, sự việc đều có đầu có cuối, biết được cái gì có trước có sau thì đã gần với cái đạo rồi.

物有本末,事有終始,知所先後,則近道矣。
Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ.

Lễ Ký

 4 người thích      Thích

~*~

Khi mới sinh ra, tính nết người ta gần giống nhau, về sau tập quán khác nhau nên tính tình sẽ khác xa nhau.

性相近也,习相远也。
Tính tương cận dã, tập tương viễn dã.

Khổng Tử

 3 người thích      Thích

~*~

Thiên hạ thật không có cảnh ngộ nào dễ xử, nhân gian thật không có thì giờ nào là bỏ đi.

Tăng Quốc Phiên

 3 người thích      Thích

~*~

Trời đất bốn mùa còn có thăng trầm, huống chi là con người!

天地四時猶有消,而況人乎?
Thiên đích tứ thì do hữu tiêu, nhi huống nhân hồ.

Thế thuyết tân ngữ

 3 người thích      Thích

~*~

Dân nghèo thì mưu trí xảo trá phát sinh.

民貧則姦智生。
Dân bần tắc gian trí sanh.

Quản Tử

 2 người thích      Thích

~*~

Thiên hạ đều vì lợi mà xô đẩy nhau đi, thiên hạ đều vì lợi mà đua chen nhau lại.

Lục Thao Dật Văn

 2 người thích      Thích

~*~

Dụng ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cắm liễu liễu lên um.

有意栽花花不发,无心插柳柳成阴。
Hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm.

Tăng Quảng Hiền Văn

 2 người thích      Thích

~*~

Nước trôi cuối bãi đâu tình ý, mây tụ đầu non vốn tự nhiên.

流水下滩非有意,白云出岫本无心。
Lưu thủy hạ than phi hữu ý, bạch vân xuất tụ bản vô tâm.

Tăng Quảng Hiền Văn

 2 người thích      Thích

~*~

Chẳng đứng cao để ngắm trông, nào ai tin được biển Đông sâu vời.

当时若不登高望,谁信东流海洋深。
Đương thời nhược bất đăng cao vọng, thùy tín đông lưu hải dương thâm.

Tăng Quảng Hiền Văn

 2 người thích      Thích

~*~

Kẻ dũng mà ghét sự nghèo hèn của mình thì dễ làm loạn. Kẻ bất nhân mà bị ghét bỏ quá mức cũng dễ làm loạn.

好勇疾贫,乱也。人而不仁,疾之已甚,乱也。
Hiếu dũng tật bần, loạn dã. Nhân nhi bất nhân, tật chi dĩ thậm, loạn dã.

Khổng Tử

 2 người thích      Thích

~*~

Phong tục xô đẩy, người khôn cũng khó tránh.

Dương Vận Truyện

 2 người thích      Thích

~*~

Gần nước biết tính cá, gần núi hiểu tiếng chim.

近水知鱼性,近山识鸟音。
Cận thủy tri ngư tính, cận sơn thức điểu âm.

Tăng Quảng Hiền Văn

 2 người thích      Thích

~*~

Lấp nước không lấp tự nguồn, tất nước lại chảy; chặt cây không chặt từ gốc, tất cây lại nảy mầm.

Sử Tô

 2 người thích      Thích

~*~

Người “trí” hay lo, người “nghĩa” hay làm, người “nhân” hay trì thủ.

Cốc Lương

 2 người thích      Thích

~*~

Nước đục thì cá ló khỏi mặt nước để thở, lệnh khắc nghiệt thì dân làm loạn.

水濁則魚喁, 令苛則民亂。
Thuỷ trọc tắc ngư ngung, lệnh hà tắc dân loạn.

Hàn Thi ngoại truyện

 2 người thích      Thích

~*~

Vận hội lỡ làng vàng hoá sắt, thời cơ may mắn sắt như vàng.
Đọc sách nghiền ngẫm kỹ càng, một chữ đáng giá nghìn vàng hỡi ai.

运去金成铁,时来铁似金,
读书须用意,一字值千金。

Vận khứ kim thành thiết, thời lai thiết tự kim.
Ðộc thư tu dụng ý, nhất tự trị thiên kim.

Tăng Quảng Hiền Văn

 2 người thích      Thích

~*~

Cũng một chữ “tình” đem dùng cho quốc gia, xã hội, thì hay vô cùng, đem dùng ở chốn nguyệt hoa, thì có khi thiệt mạng.

Hiệp Tà Kính

 2 người thích      Thích

~*~

Người sinh ở đời, thế lực, chức vị và tiền của có thể coi thường được đâu!

人生世上, 勢位富貴, 蓋可忽乎哉!
Nhân sanh thế thượng, thế vị phú quý, cái khả hốt hồ tai!

Chiến Quốc Sách

 1 người thích      Thích

~*~

Má hồng người đẹp đừng già sớm, du tử hào hoa chớ có nghèo

紅粉佳人休使老,風流浪子莫教貧。
Hồng phấn giai nhân hưu sử lão, phong lưu lãng tử mạc giáo bần.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Ngựa không sức chạy do gầy yếu, người chẳng phong lưu chỉ vì nghèo.

馬行無力皆因瘦,人不風流只為貧。
Mã hành vô lực giai nhân sấu, nhân bất phong lưu chỉ vi bần.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Tất cả những người đời nay đều gấp cầu danh vọng và quan tước.

凡今之人急名以官。
Phàm kim chi nhân cấp danh dĩ quan.

Hàn Dũ

 1 người thích      Thích

~*~

Việc gì mà công chúng đang giận, thì chớ phạm đến; việc gì mà riêng mình ham muốn, thì khó làm nên.

Tử Sản

 1 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.