Hán học danh ngôn về sự cẩn thận, lo xa

Lúc có tiền nên nghĩ đến ngày không có tiền; chớ để đến ngày không có tiền, mới nhớ lại đến lúc có tiền.

Cổ Ngữ

 22 người thích      Thích

~*~

Người không lo xa tất có nỗi ưu phiền gần.

人无远虑,必有近忧。
Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu.

Khổng Tử

 11 người thích      Thích

~*~

Cái tường thấp hay mời kẻ trộm đến.

Thi Tử

 6 người thích      Thích

~*~

Nghĩ sâu, tính xa, thì không cùng khốn.

Tố Thư

 5 người thích      Thích

~*~

Người khôn lo việc: không lo việc một ngày, thường lo việc trăm năm.

Tạ Kim

 4 người thích      Thích

~*~

Nếu không phải là bậc thánh, yên ổn bên ngoài ắt có mối lo bên trong.

自非聖人, 外寧必有內憂。
Tự phi thánh nhân, ngoại ninh tất hữu nội ưu.

Tả truyện

 3 người thích      Thích

~*~

Biết phòng xa thì cai quản người, không biết phòng xa thì người cai quản.

Diêm Thiết Luận

 3 người thích      Thích

~*~

Tôi giết vua, con giết cha, không ở trong một sớm một chiều, nguyên do dần dần mà đến, bởi những kẻ lo liệu phòng bị những việc ấy không biết lo liệu phòng bị sớm.

臣弒其君,子弒其父,非一朝一夕之故,其所由來者漸矣,由辯之不早辯也。
Thần thí kì quân, tử thí kì phụ, phi nhất triêu nhất tịch chi cố, kì sở do lai giả tiệm hĩ, do biện chi bất tảo biện dã.

Khổng Tử

 2 người thích      Thích

~*~

Dưới con mồi thơm, tất có con cá chết.

Tam Lược

 2 người thích      Thích

~*~

Phàm việc để tâm lo sợ thì hay nên, khinh thường thì hay hỏng.

Lã Tổ Khiêm

 1 người thích      Thích

~*~

Làm người chẳng biết lo xa, hẳn là sầu muộn sảy ra cũng gần.

人無遠慮,必有近憂。
Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu.

Tăng Quảng Hiền Văn

 1 người thích      Thích

~*~

Trù bị lúc còn chưa mưa, chớ đợi khát mới đào giếng.
Tự dâng biếu phải kiệm ước, thết đãi khách chớ liên miên.

宜未雨而綢繆,毋臨渴而掘井。
自奉必須儉約,宴客切勿留連。

Nghi vị vũ nhi trù mậu, vô lâm khát nhi quật tỉnh.
Tự phụng tất tu kiệm ước, yến khách thiết vật lưu liên.

Chu Tử Gia Huấn

 0 người thích      Thích

~*~

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.