A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Chí khí


Không gì nghèo bằng thiếu tài. Không gì hèn bằng thiếu trí.

Uông Cách88 người thíchthích danh ngôn Thích

Tài năng, kỹ năng hay tài hùng biện, dù nhiều bao nhiêu cũng không thể chống đỡ ta như sự chính trực, chí khí và thái độ.

No amount of talents, skills or charisma can sustain us the way integrity, character & attitude does.

Sidney Mohede52 người thíchthích danh ngôn Thích

Tài năng là thiên bẩm, nhưng chí khí là lựa chọn.

Talent is a gift, but character is a choice.

John C. Maxwell29 người thíchthích danh ngôn Thích

Chí khí, trong những điều lớn lao và nhỏ nhặt, có nghĩa là làm đến tận cùng những gì bạn cảm thấy mình có thể làm.

Character, in great and little things, means carrying through what you feel able to do.

Johann Wolfgang von Goethe12 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nào có chí, làm việc hay nên.

Hậu Hán Thư12 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có can đảm và chí khí luôn khiến kẻ khác cảm thấy họ hung hãn.

People with courage and character always seem sinister to the rest.

Hermann Hesse11 người thíchthích danh ngôn Thích

Những viên đá nền móng cho thành công cân bằng là trung thực, chí khí, chính trực, niềm tin, yêu thương và trung thành.

The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love and loyalty.

Zig Ziglar9 người thíchthích danh ngôn Thích

Ðại trượng phu sinh ra ở đời để phò nguy cứu khổ lưu tiếng lại nghìn năm, chớ đâu để làm tôi tớ cho người.

Lê Lợi9 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống không phải là ký sinh trùng của thế gian, sống để mưu đồ một công cuộc hữu ích gì cho đồng bào tổ quốc.

Phan Chu Trinh7 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm quan mà có tính nhàn tản yên vui, công việc tất nhiên trễ nải; làm quan mà đem lòng thương công kế lợi, tâm địa tất nhiên gian tham.

Lã Khôn7 người thíchthích danh ngôn Thích

Gian khổ chất chồng là lò tôi luyện hình thành chí khí.

Surmounting difficulty is the crucible that forms character.

Tony Robbins7 người thíchthích danh ngôn Thích

Không thành công cũng thành nhân.

Nguyễn Thái Học7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Hải kình ở biển Ðông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chớ không thèm bắt chước người ta cúi đầu cong lưng để làm tỳ thiếp cho người.

Triệu Thị Trinh7 người thíchthích danh ngôn Thích

Dậy sớm, thức khuya, nghĩ làm sao không để nhục đến cha mẹ.

Thư Kinh7 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức mạnh tinh thần là nhiều thứ và khá khó để diễn giải. Những phẩm chất của nó là sự hy sinh và tiết chế. Và quan trọng nhất, nó được kết hợp với ý chí kỷ luật sắt đá không chịu thỏa hiệp. Đó là một trạng thái tinh thần mà bạn có thể gọi là chí khí trong hành động.

Mental toughness is many things and rather difficult to explain. Its qualities are sacrifice and self-denial. Also, most importantly, it is combined with a perfectly disciplined will that refuses to give in. It's a state of mind-you could call it character in action.

Vince Lombardi6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tâm phải cho to để dung nạp những người trong thiên hạ; tâm phải cho rộng để chịu đựng cái hay trong thiên hạ; tâm phải công bằng để bàn việc trong thiên hạ; tâm phải trầm tiềm để xét lý trong thiên hạ; tâm phải vững vàng để chống lại với biến cố trong thiên hạ.

Lã Khôn5 người thíchthích danh ngôn Thích

Học trò trong nước mà không có chí tiết, thì thế nước thoi thóp như người sắp chết.

Tiết Huyên5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tâm niệm trầm tiềm mãi mãi, thì lẽ gì mà nghĩ chả ra. Chí khí phấn phát luôn luôn, thì việc gì mà chả làm nổi.

Lã Khôn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có chí thì việc gì cũng nên.

Hán Quang Vũ2 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người vĩ đại chỉ vĩ đại vì chúng ta quỳ xuống. Hãy đứng lên.

The great are only great because we are on our knees. Let us rise up.

Sully Prudhomme2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người đặt mọi thứ dẫn tới hạnh phúc phụ thuộc vào bản thân mình, chứ không phải người khác, đã lập kế hoạch tốt nhất để sống hạnh phúc. Đây là con người biết tiết chế, con người có chí khí và có sự sáng suốt.

The man who makes everything that leads to happiness depends upon himself, and not upon other men, has adopted the very best plan for living happily. This is the man of moderation, the man of manly character and of wisdom.

Plato0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.