A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sự giàu sang


Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình.

Who is rich? He that rejoices in his portion.

Benjamin Franklin538 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta giàu vì biết lao động, giàu hơn nữa vì biết tiết kiệm chi tiêu.

Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ536 người thíchthích danh ngôn Thích

Giàu sang chỉ đạt được nhờ những gì mà sự chăm chỉ kiếm ra và sự tằn tiện tiết kiệm.

Wealth can only be accumulated by the earnings of industry and the savings of frugality.

John Tyler328 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất hạnh làm nên con người, giàu sang tạo nên quái vật.

Adversity makes men, and prosperity makes monsters.

Victor Hugo314 người thíchthích danh ngôn Thích

Giàu có chính là khả năng hết mình trải nghiệm cuộc đời.

Wealth is the ability to fully experience life.

Henry David Thoreau260 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ khi người giàu ốm họ mới thực hiểu sự bất lực của giàu sang.

It is only when the rich are sick that they fully feel the impotence of wealth.

Benjamin Franklin257 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hai cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có - thế nào cũng được - kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn.

There are two ways of being happy: We must either diminish our wants or augment our means - either may do - the result is the same and it is for each man to decide for himself and to do that which happens to be easier.

Benjamin Franklin213 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu có không phải là người có nhiều, mà là người cho nhiều.

Not he who has much is rich, but he who gives much.

Erich Fromm176 người thíchthích danh ngôn Thích

Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Birth and wealth together have prevailed over virtue and talent in all ages.

John Adams157 người thíchthích danh ngôn Thích

Chắc chắn trên thế gian này không có đủ đàn ông giàu có cho phụ nữ đẹp sánh đôi.

There are certainly not so many men of large fortune in the world, as there are pretty women to deserve them.

Jane Austen117 người thíchthích danh ngôn Thích

Cả giàu sang lẫn sự vĩ đại đều không thể mang cho chúng ta hạnh phúc.

Neither wealth or greatness render us happy.

La Fontaine106 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.

Every man is rich or poor according to the proportion between his desires and his enjoyments.

Samuel Johnson99 người thíchthích danh ngôn Thích

Ở bất cứ đất nước nào mà tài năng và đức hạnh không có sự tiến bộ, tiền bạc sẽ là thần thánh. Người dân hoặc có tiền hoặc khiến người khác tin rằng mình có tiền. Sự giàu sang sẽ là đức hạnh cao quý nhất, nghèo khó là sự xấu xa thấp hèn nhất. Người có tiền sẽ thể hiện điều đó theo mọi cách có thể. Nếu sự phô trương đó không vượt qua tài sản của họ, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng nếu sự phô trương đó vượt qua tài sản của họ, họ sẽ hủy diệt chính mình. Trong đất nước ấy, những cơ đồ lớn nhất sẽ biến mất trong nháy mắt. Người không có tiền sẽ tự hủy diệt mình trong nỗ lực tuyệt vọng để che dấu sự nghèo khó. Đó cũng là một sự sung túc: dấu hiệu giàu sang bên ngoài cho số ít, mặt nạ che sự nghèo khó cho số đông, và nguồn tha hóa cho tất cả.

In any country where talent and virtue produce no advancement, money will be the national god. Its inhabitants will either have to possess money or make others believe that they do. Wealth will be the highest virtue, poverty the greatest vice. Those who have money will display it in every imaginable way. If their ostentation does not exceed their fortune, all will be well. But if their ostentation does exceed their fortune they will ruin themselves. In such a country, the greatest fortunes will vanish in the twinkling of an eye. Those who don't have money will ruin themselves with vain efforts to conceal their poverty. That is one kind of affluence: the outward sign of wealth for a small number, the mask of poverty for the majority, and a source of corruption for all.

Denis Diderot95 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thỏa mãn khiến người nghèo giàu có; bất mãn khiến người giàu nghèo khổ.

Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor.

Benjamin Franklin90 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai chi tiêu quá nhanh không bao giờ giàu có được.

Those who spend too fast never grow rich.

Balzac81 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống giàu có vẫn hay hơn là chết giàu có.

It is better to live rich than to die rich.

Samuel Johnson78 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh vọng và tài sản có thể rơi xuống từ bầu trời, và sự giàu sang có thể tự tìm đến chúng ta, nhưng ta phải tự đi tìm sự hiểu biết.

The clouds may drop down titles and estates, and wealth may seek us, but wisdom must be sought.

Edward Young78 người thíchthích danh ngôn Thích

Người thông thái là ai? Là người học được từ tất cả mọi người. Người mạnh mẽ là ai? Là người kiểm soát được niềm đam mê của mình. Người giàu có là ai? Là người tự biết bằng lòng. Đó là ai vậy? Không ai cả.

Who is wise? He that learns from everyone. Who is powerful? He that governs his passions. Who is rich? He that is content. Who is that? Nobody.

Benjamin Franklin77 người thíchthích danh ngôn Thích

Học hỏi cho thấy người phàm biết ít thế nào; Giàu sang nhiều cho thấy lời lẽ trống rỗng thế nào.

Much learning shows how little mortals know; much wealth, how little wordings enjoy.

Edward Young66 người thíchthích danh ngôn Thích

Không, không giàu có. Tôi là người nghèo có tiền, hoàn toàn không giống nhau.

No, not rich. I am a poor man with money, which is not the same thing.

Gabriel Garcia Marquez63 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu có không thuộc về người có nó mà thuộc về người biết hưởng thụ nó.

Wealth is not his that has it, but his that enjoys it.

Benjamin Franklin61 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không quan tâm tới việc trở thành người giàu có nhất trong nghĩa địa... Nói rằng chúng ta đã làm điều gì đó tuyệt vời trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối... đó là điều quan trọng đối với tôi.

Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me … Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… that’s what matters to me.

Steve Jobs54 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng trở nên phù phiếm.

A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last.

Edward Bulwer Lytton51 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh không sở hữu sự giàu sang; nó sở hữu anh.

He does not possess wealth; it possesses him.

Benjamin Franklin49 người thíchthích danh ngôn Thích

Học hỏi là vật trang hoàng trong cảnh giàu sang, là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh, và là nguồn dự trữ lúc tuổi già.

Learning is an ornament in prosperity, a refuge in adversity, and a provision in old age.

Aristotle48 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghèo chẳng nên nói dối, giàu chẳng nên cậy mình.

Thái Công47 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi chúng ta rồi đều sẽ có một ngày được phán xét vì chuẩn mực của cuộc đời ta, không phải mức sống của ta; bởi mức độ chúng ta cho đi - không phải vì mức độ giàu sang; bởi lòng tốt giản đơn - không phải bởi sự vĩ đại bề ngoài.

Each of us will one day be judged by our standard of life - not by our standard of living; by our measure of giving - not by our measure of wealth; by our simple goodness - not by our seeming greatness.

William Arthur Ward47 người thíchthích danh ngôn Thích

Không người tốt nào lại đột ngột trở nên giàu có.

Repente dives nemo factus est bonus.

Publilius Syrus40 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa thường ban sự giàu sang cho những kẻ ngu ngốc, Người chỉ ban cho họ có thế.

The Lord commonly gives riches to foolish people, to whom he gives nothing else.

Martin Luther39 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người thực sự giàu sang chỉ có thể là những người không muốn nhiều hơn những gì mình có.

The only truly affluent are those who do not want more than they have.

Erich Fromm36 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người giàu có tỷ lệ thuận với những gì mình có thể buông tay.

A man is rich in proportion to the number of things he can afford to let alone.

Henry David Thoreau29 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu thường biết lắng nghe.

부자들은 귀가 크다.

Danh ngôn tiếng Hàn25 người thíchthích danh ngôn Thích

Người muốn giàu sau một ngày rồi sẽ bị treo cổ sau một năm.

He who wishes to be rich in a day will be hanged in a year.

Leonardo da Vinci20 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ giàu muốn rượu ngon, kẻ nghèo muốn nhiều rượu.

The rich want good wine, the poor, plenty of wine.

Johann Wolfgang von Goethe16 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiều người sống hạnh phúc dù phải đấu tranh với nghịch cảnh, và còn nhiều người hơn sống khốn khổ giữa cảnh giàu sang.

We see many who are struggling against adversity who are happy, and more although abounding in wealth, who are wretched.

Tacitus14 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang che giấu vô số phiền muộn.

Riches cover a multitude of woes.

Menander12 người thíchthích danh ngôn Thích

Thước đo thực sự cho sự giàu có của bạn là giá trị bạn có sau khi đã đánh mất tất cả tiền bạc.

The real measure of your wealth is how much you'd be worth if you lost all your money.

Khuyết danh9 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu có tốt nhất là từ bỏ những ham muốn quá mực.

The best kind of wealth is to give up inordinate desires.

Rabindranath Tagore8 người thíchthích danh ngôn Thích

Giàu sang mà tài đức không xứng, thì tai vạ lớn.

Vương Phù7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi hoàn toàn nhận ra rằng không sự giàu sang hay địa vị nào có thể trường tồn, trừ phi được xây dựng trên sự thật và sự công bằng, bởi vậy, tôi sẽ không tham gia vào giao dịch nào mà không có lợi cho tất cả các bên.

I fully realize that no wealth or position can long endure, unless built upon truth and justice, therefore, I will engage in no transaction which does not benefit all whom it affects.

Napoleon Hill5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thước đo của sự giàu có không phải là ở những thứ ta đang sở hữu, mà là những thứ ta có nhưng không thể mua được bằng tiền.

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thịnh vượng là thước đo và đá thử đối với đức hạnh, bởi chịu đựng bất hạnh ít khó khăn hơn là giữ mình trước lạc thú.

Prosperity is the measure or touchstone of virtue, for it is less difficult to bear misfortune than to remain uncorrupted by pleasure.

Tacitus5 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh không sinh ra từ sự giàu sang, nhưng sự giàu sang và tất cả những điều tốt đẹp khác của con người, cả hướng ngoại và trong đời sống riêng, đều xuất phát từ đức hạnh.

Virtue does not spring from riches, but riches and all other human blessings, both private and public, from virtue.

Plato4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người chỉ làm giàu là người bất nhân, người chỉ làm nhân là người không giàu.

Mạnh Tử4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người tri túc (*) thì nghèo hèn cũng vui sướng, người không tri túc thì giàu sang cũng lo buồn.
(*) tri túc: biết đủ.

Lã Bang Hiến4 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc tự nhiên cần làm là lao động - để nhận ra rằng sự thịnh vượng và hạnh phúc chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực thực sự.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

Henry Ford4 người thíchthích danh ngôn Thích

Có người có tiền, và có người giàu. Và họ không phải là một.

There are rich people, and there are those who have money. They are not the same people.

Coco Chanel3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục đích duy nhất của việc trở nên giàu có là để cho tiền bạc đi.

The sole purpose of being rich is to give away money.

Andrew Carnegie3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thỏa mãn với điều ta có là sự giàu có lớn nhất và vững bền nhất.

To be content with what we possess is the greatest and most secure of riches.

Marcus Tullius Cicero3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang không phải để nuôi dưỡng cái tôi, mà để nuôi dưỡng người đói và để giúp người khác tự giúp chính họ.

Wealth is not to feed our egos but to feed the hungry and to help people help themselves.

Andrew Carnegie3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang lớn nhất là sống thỏa mãn với chút ít.

The greatest wealth is to live content with little.

Plato2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sai không phải là việc tạo ra sự giàu sang, mà sai là việc yêu tiền bạc chỉ bởi vì tiền bạc.

It is not the creation of wealth that is wrong, but the love of money for its own sake.

Margaret Thatcher2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi gọi người ta là giàu có khi người ta có thể thực hiện được những đòi hỏi từ trí tưởng tượng của mình.

I call people rich when they're able to meet the requirements of their imagination.

Henry James2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chất đầy vàng lên cánh chim, và chim sẽ chẳng bao giờ còn sải cánh trên trời cao được nữa.

Set the bird's wings with gold and it will never again soar in the sky.

Rabindranath Tagore2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu nhất không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất.

The richest man is not he who has the most, but he who needs the least.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang, cũng giống như hạnh phúc, không bao giờ đạt được khi ta tìm nó trực tiếp. Nó là sản phẩm phụ của việc làm được việc hữu ích.

Wealth, like happiness, is never attained when sought after directly. It comes as a by-product of providing a useful service.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Của cải của một người không phải bởi người đó có được rất nhiều, mà bởi vì người đó yêu cầu rất ít.

一个人的财富并不是因为他拥有很多,而是因为他要求的很少。

Phật học Trung Hoa1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy hiểu rằng bạn không bao giờ giàu có nếu bạn không đạt được lợi thế nào từ việc đó.

Be it understood you are never rich when you get no advantage from it.

Jules Verne1 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai có thể trở nên giàu có mà không lôi kéo người khác cũng giàu có hơn.

No man can become rich without himself enriching others.

Andrew Carnegie1 người thíchthích danh ngôn Thích

Rất dễ để có nguyên tắc khi bạn giàu có. Quan trọng là phải có nguyên tắc khi bạn nghèo khổ.

Its easy to have principles when you're rich. The important thing is to have principles when you're poor.

Ray Kroc1 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai đủ giàu để mua lại quá khứ của mình.

No man is rich enough to buy back his past.

Oscar Wilde1 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang và huy hoàng không thể cho bạn hạnh phúc; sự bình yên và công việc mới có thể.

It is neither wealth nor splendor; but tranquility and occupation which give you happiness.

Thomas Jefferson0 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang chỉ là cái gương cho thấy bản tính con người ở điểm tồi tệ nhất.

Wealth acts merely as a kind of mirror to show you human nature at its worst.

Marie Corelli0 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu có nhất là người hài lòng với ít nhất, bởi sự mãn nguyện là của cải của tự nhiên.

He is richest who is content with the least, for content is the wealth of nature.

Socrates0 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm giàu thì dễ hơn là giải thích tại sao ta không giàu.

It's easier to get rich than it is to explain not getting rich.

Jim Rohn0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.