A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Cơ hội


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Cơ hội thứ hai chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn chưa học được gì từ sai lầm đầu tiên.

Zig Ziglar

 0 người thích     thích danh ngôn Thích

Bạn có thể học được thứ mới vào bất cứ thời điểm nào trong đời nếu bạn sẵn lòng làm người bắt đầu. Nếu bạn thực sự học được cách thích làm người bắt đầu, cả thế giới mở ra cho bạn.

Barbara Sher

 1 người thích     thích danh ngôn Thích

Khi bạn tập trung vào rắc rối, bạn gặp nhiều rắc rối hơn. Khi bạn tập trung vào khả năng, bạn gặp nhiều cơ hội hơn.

Zig Ziglar

 0 người thích     thích danh ngôn Thích

Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.

The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity.

Victor Hugo        610 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy nản lòng. Đó là lý do để bắt đầu, để trưởng thành, để tìm những con đường mới, để đi vào bên trong và khám phá sức mạnh, sự tận tụy, lòng quyết tâm và tính kỷ luật. Con đường phía trước còn dài và gian khó, và tràn đầy cơ hội ở từng ngã rẽ. Hãy bắt đầu điều cần bắt đầu. Hãy kết thúc điều cần kết thúc. Bước lên đường. Vững bước trên đường. Ngay lúc này bạn ở đoạn đầu của cuộc hành trình. Thật là một nơi tuyệt diệu! Cứ tưởng tượng tất cả những điều bạn sẽ học, tất cả những người bạn sẽ gặp, tất cả những trải nghiệm bạn sẽ có. Hãy thấy biết ơn rằng con đường dài và đầy thử thách, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời có thể cho bạn.

Just because the road ahead is long, is no reason to slow down. Just because there is much work to be done, is no reason to get discouraged. It is a reason to get started, to grow, to find new ways, to reach within yourself and discover strength, commitment, determination, discipline. The road ahead is long, and difficult, and filled with opportunity at every turn. Start what needs starting. Finish what needs finishing. Get on the road. Stay on the road. Get on with the work. Right now you’re at the beginning of the journey. What a great place to be! Just imagine all the things you’ll learn, all the people you’ll meet, all the experiences you’ll have. Be thankful that the road is long and challenging, because that is where you’ll find the best that life has to offer.

Khuyết danh        358 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mọi thứ tiêu cực - áp lực, thử thách - đều là cơ hội để tôi vươn lên.

Everyting negative - pressure, challenges - is all an opportunity for me to rise.

Kobe Bryant        288 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy nắm lấy cơ hội! Tất cả cuộc đời là cơ hội. Người tiến xa nhất thường là người sẵn sàng hành động và chấp nhận thách thức.

Take a chance! All life is a chance. The man who goes farthest is generally the one who is willing to do and dare.

Dale Carnegie        234 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn càng tìm kiếm sự bảo đảm, bạn càng ít có nó. Nhưng bạn càng tìm kiếm cơ hội, bạn càng có thể đạt được sự bảo đảm mà mình muốn.

The more you seek security, the less of it you have. But the more you seek opportunity, the more likely it is that you will achieve the security that you desire.

Brian Tracy        209 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến... Vậy mà bạn vẫn chờ đợi và không dám thử - Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên.

Time is swift, it races by; Opportunities are born and die... Still you wait and will not try - A bird with wings who dares not rise and fly.

A. A. Milne        186 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận.

To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions.

Benjamin Franklin        139 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi hiếm khi nhận ra được cơ hội cho tới khi mà nó không còn là cơ hội.

I was seldom able to see an opportunity until it had ceased to be one.

Mark Twain        121 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ cửa rất khẽ khàng.

Learn to listen. Opportunity could be knocking at your door very softly.

Frank Tyger        111 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Anh muốn bỏ phần còn lại của cuộc đời mình đi bán nước đường hay anh muốn có cơ hội thay đổi thế giới? - Câu hỏi nổi tiếng của Steve Jobs dành cho John Sculley, giám đốc trước của Apple.

“Do you want to spend the rest of your life selling sugared water or do you want a chance to change the world?” – Steve Jobs’ famous question to John Sculley, former Apple CEO.

Steve Jobs        93 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Cơ hội thành công của bạn trong mọi chuyện luôn có thể được đo bằng niềm tin của bạn vào chính bản thân mình.

Your chances of success in any undertaking can always be measured by your belief in yourself.

Robert Collier        81 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thử thách càng lớn, cơ hội càng lớn.

The bigger the challenge, the greater the opportunity.

Khuyết danh        81 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người bi quan luôn tìm thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Người lạc quan luôn nhìn được cơ hội trong từng khó khăn.

Khuyết danh        81 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy tập trung nỗ lực cao nhất vào những cơ hội tốt nhất chứ không phải những rắc rối tồi tệ nhất.

Put your best effort towards your best opportunities, not your biggest problems.

Khuyết danh        75 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trên trái đất này không có sự bảo đảm; chỉ có cơ hội.

There is no security on this earth; there is only opportunity.

Douglas MacArthur        72 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cốc, cốc.
Ai đó?
Cơ hội đây.
Đừng ngốc thế - cơ hội không gõ cửa hai lần!

Knock, Knock.
Who's there?
Opportunity.
Don't be silly - opportunity doesn't knock twice!

Khuyết danh        68 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó.

Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them.

William Arthur Ward        68 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Anh ta chưa bao giờ thành công lắm. Khi cơ hội gõ cửa, anh ta phàn nàn về tiếng ồn.

He’s never been very successful. When opportunity knocks, he complains about the noise.

Khuyết danh        66 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội đến với tất cả mọi người, nhưng ít người có thể nắm bắt được cơ hội.

Chance happens to all, but to turn chance to account is the gift of few.

Edward Bulwer Lytton        64 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn vẫn còn cơ hội. Bỏ cuộc là thất bại lớn nhất.

If you don’t give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure.

Jack Ma        62 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thà lấy thứ không thuộc về mình còn hơn là để nó nằm quanh bị bỏ mặc.

It is better to take what does not belong to you than to let it lie around neglected.

Mark Twain        56 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thường trong khi dừng lại để nghĩ, chúng ta để lỡ cơ hội.

While we stop to think, we often miss our opportunity.

Publilius Syrus        56 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh nhân - Danh ngôn Albert Einstein - Nằm giữa khó khăn là cơ hội.

Nằm giữa khó khăn là cơ hội.

In the middle of difficulty lies opportunity.

Albert Einstein        55 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Vỏ bọc cải trang mà cơ hội yêu thích nhất là rắc rối.

Opportunity's favorite disguise is trouble.

Frank Tyger        47 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.

The optimist sees opportunity in every danger; the pessimist sees danger in every opportunity.

Winston Churchill        43 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Bạn chuẩn bị bản thân để nhận ra cơ hội, để theo đuổi và nắm bắt cơ hội trong khi phát triển sức mạnh của tính cách, và xây dựng hình ảnh cái tôi cho phép bạn sống càng biết tôn kính bản thân mình.

You prepare yourself to recognize opportunity, to pursue and seize opportunity as you develop the strength of your personality, and build a self-image with which you are able to live with your self-respect alive and growing.

Maxwell Maltz        41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lời hay ý đẹp, câu nói ý nghĩa, ngạn ngữ ả rập, danh ngôn lời nói, danh ngôn cuộc sống, danh ngôn cơ hội

Bốn điều không quay lại: lời đã nói, mũi tên đã lao đi, cuộc đời đã sống, cơ hội đã bỏ qua.

Four things come not back: The spoken word, The sped arrow, The past life, The neglected opportunity.

Ngạn ngữ Ả rập        36 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Cơ hội, đó là vị thần tối cao đang sinh nở.

Chance, my dear, is the sovereign deity in child-bearing.

Balzac        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc đời luôn cho bạn thêm một cơ hội. Nó gọi là Ngày mai.

Life always offers you a second chance. It's called tomorrow.

Khuyết danh        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người khôn biết biến cơ hội thành của cải.

A wise man turns chance into good fortune.

Thomas Fuller        34 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có những chuyện đời này chỉ có một lần, đã bỏ lỡ rồi thì không thể quay đầu được nữa.

Chàng mù em yêu anh - Mộc Phù Sinh        33 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội thường khó để nhận ra; thế mà chúng ta lại thường chờ mong nó mời gọi ta với tiếng còi và bảng hiệu.

Opportunity is often difficult to recognize; we usually expect it to beckkon us with beepers and billboards.

William Arthur Ward        31 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự vượt trội không bao giờ chỉ là vô tình; đó là kết quả của sự chú tâm cao độ, nỗ lực tận tâm, định hướng thông minh, thực hành khéo léo, và tầm nhìn để thấy được cơ hội trong trở ngại.

Excellence is never an accident; it is the result of high intention, sincere effort, intelligent direction, skillful execution and the vision to see obstacles as opportunities.

Khuyết danh        30 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu hơn 90% đám đông nói “Có” với việc duyệt một bản đề xuất, tôi chắc chắn sẽ vứt nó vào thùng rác. Lý do rất đơn giản: nếu có nhiều người như vậy nghĩ rằng bản đề xuất là tốt, chắc chắn sẽ có nhiều người hẳn đã đi theo hướng đó, và cơ hội không còn thuộc về chúng tôi.

If there are over 90% of the crowd saying “Yes” to approving a proposal, I will surely dispose the proposal into the bin. The reason is simple: if there are so many people who thinks that the proposal is good, surely there will be many people who would have been working on it, and the opportunity no longer belongs to us.

Jack Ma        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc sống là một món quà, và nó cho chúng ta đặc ân, cơ hội, và trách nhiệm trao tặng lại điều gì đó bằng cách trở nên lớn lao hơn.

Life is a gift, and it offers us the privilege, opportunity, and responsibility to give something back by becoming more.

Tony Robbins        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội nằm ở cùng nơi với những tiếng kêu ca.

Opportunity lies in the place where the complaints are.

Jack Ma        22 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy chấp nhận bản thân như chính con người thật của mình. Nếu không bạn sẽ không bao giờ thấy cơ hội. Bạn sẽ không cảm thấy tự do để tiến về phía nó; bạn sẽ cảm thấy mình không xứng đáng.

Accept yourself as you are. Otherwise you will never see opportunity. You will not feel free to move toward it; you will feel you are not deserving.

Maxwell Maltz        21 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thận trọng là rất tốt, nhưng nếu thận trọng quá chúng ta sẽ bỏ lỡ mất cơ hội.

It is all very well to be cautious, but if we are too cautious we will miss our opportunity.

Yoshijir Umezu        20 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn không bao giờ thử, làm sao bạn biết được liệu có cơ hội nào không?

If you’ve never tried, how will you ever know if there’s any chance?

Jack Ma        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội là gì, và khi nào thì nó gõ cửa? Nó chẳng bao giờ gõ cửa. Bạn có thể đợi cả đời, nghe ngóng, hy vọng, và bạn sẽ chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa nào đâu. Hoàn toàn không có. Bạn là cơ hội, và bạn phải gõ lên cánh cửa dẫn tới vận mệnh của mình...

What is opportunity, and when does it knock? It never knocks. You can wait a whole lifetime, listening, hoping, and you will hear no knocking. None at all. You are opportunity, and you must knock on the door leading to your destiny...

Maxwell Maltz        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Xem xét kỹ sẽ cho thấy hầu hết 'tình huống khủng hoảng' đều là cơ hội, hoặc để tiến lên, hoặc để ở yên tại chỗ.

Close scrutiny will show that most 'crisis situations' are opportunities to either advance, or stay where you are.

Maxwell Maltz        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội lớn thường khó giải thích được rõ ràng; những thứ có thể giải thích rõ ràng thường không phải cơ hội tốt nhất.

A great opportunity is often hard to be explained clearly; things that can be explained clearly are often not the best opportunities.

Jack Ma        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm cơ hội tốt. Ngày nay, nếu bạn muốn có một công ty lớn, hãy nghĩ về vấn đề xã hội nào bạn có thể giải quyết.

If you want to grow, find a good opportunity. Today, if you want to be a great company, think about what social problem you could solve.

Jack Ma        17 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh nhân - Danh ngôn Khuyết danh - Rất nhiều cơ hội đã mất đi vì người ta còn bận đi tìm nhánh cỏ bốn lá

Rất nhiều cơ hội đã mất đi vì người ta còn bận đi tìm nhánh cỏ bốn lá may mắn.

Many an opportunity is lost because a man is out looking for four-leaf clovers.

Khuyết danh        17 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Mỗi ngày đều là một cơ hội mới. Ngày hôm qua đã kết thúc. Hôm nay là ngày đầu tiên của tương lai.

Each day is a new opportunity. Yesterday is over and done. Today is the first day of my future.

Louise Hay        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Quá nhiều người nghĩ về sự an toàn hơn là về cơ hội. Họ dường như sợ sống hơn là sợ chết.

Too many people are thinking of security instead of opportunity. They seem more afraid of life than death.

James F. Byrnes        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự cám dỗ, không giống như thời cơ, luôn cho bạn nhiều cơ hội thứ hai.

Temptations, unlike opportunities, will always give you many second chances.

Orlando Aloysius Battista        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Số phận không phải quan trọng là cơ hội. Quan trọng là lựa chọn.

Destiny is not a matter of chance. It is a matter of choice.

Dale Carnegie        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu đúng là vết thương vừa lành đã quên cảm giác đau. Nhưng chỉ vì sợ đau, mà không cho hạnh phúc của mình một cơ hội, một con đường thì liệu có đáng không?

Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương - Mộc Cẩn Thiên Lam        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy sống trong hiện tại. Quá khứ đã qua; tương lai còn chưa biết - nhưng hiện tại là thực, và cơ hội của bạn là lúc này. Bạn phải nhìn thấy những cơ hội đó; chúng phải là thực với bạn. Bí quyết là chúng sẽ dường như không có thực chừng nào tâm trí bạn còn chôn vùi trong những thất bại của quá khứ, nếu bạn cứ tiếp tục nhớ lại những sai lầm cũ, những hối hận cũ, những bi kịch cũ. Hãy chiến đấu vượt lên những Thương tổn không thể tránh khỏi của bản ngã, trốn thoát sự đọa đày của quá khứ, và nhìn vào những cơ hội của hiện tại. Ý tôi không phải là một khoảng khắc mơ hồ nào đó trong hiện tại - có lẽ như tuần tới hay tháng tới. Ý tôi là ngày hôm nay, phút giây này.

Live in the present. The past is gone; the future is unknown - but the present is real, and your opportunities are now. You must see these opportunities; they must be real for you. The catch is that they can't seem real if your mind is buried in past failures, if you keep reliving old mistakes, old guilts, old tragedies. Fight your way above the many inevitable Traumatizations of your ego, escape damnation by the past, and look to the opportunities of the present. I don't mean some vague moment in the present - next week or next month, perhaps. I mean today, this minute.

Maxwell Maltz        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cửa sẽ mở cho những ai đủ bạo dạn để gõ.

The doors will be opened to those who are bold enough to knock.

Tony Gaskins        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người giàu không làm việc vì tiền. Người giàu làm việc vì cơ hội.

Khuyết danh        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bắt lấy cơ hội và bạn có thể sẽ thất bại. Không bắt lấy cơ hội, và chưa gì bạn đã thất bại rồi.

Take a chance and you may lose. Take not a chance and you have lost already.

Soren Kierkegaard        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những cơ hội nhỏ thường mở đầu cho những sự nghiệp lớn.

Small opportunities are often the beginning of great enterprises.

Demosthenes        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội lớn nhất của bạn có lẽ nằm ngay dưới chân bạn, trong công việc, ngành nghề, học vấn, kinh nghiệm hay mối quan tâm hiện tại của bạn.

Your biggest opportunity probably lies under your own feet, in your current job, industry, education, experience or interests.

Brian Tracy        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy bỏ tám mươi phần trăm thời gian tập trung vào cơ hội của ngày mai hơn là vấn đề của ngày hôm qua.

Spend eighty percent of your time focusing on the opportunities of tomorrow rather than the problems of yesterday.

Brian Tracy        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta sẽ mở cuốn sách. Các trang của nó trắng trơn. Chúng ta sẽ tự viết lời vào đó. Cuốn sách ấy gọi là Cơ hội và chương đầu tiên của nó là Ngày Năm Mới.

We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year's Day.

Edith Lovejoy Pierce        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vấn đề với cơ hội là nó luôn luôn tới cải trang như là sự vất vả.

The trouble with opportunity is that it always comes disguised as hard work.

Khuyết danh        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội mà không phải ai cũng thấy mới là cơ hội thực sự.

The opportunities that everyone cannot see are the real opportunities.

Jack Ma        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn về sự chuẩn bị, danh ngôn về cơ hội, danh ngôn về may mắn, những câu nói hay về cơ hội

Cuộc gặp gỡ giữa sự chuẩn bị và cơ hội tạo ra lứa con mà chúng ta gọi là may mắn.

The meeting of preparation with opportunity generates the offspring we call luck.

Tony Robbins        10 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Cơ hội chỉ đến với người mở mắt.

기회는 눈뜬 자한테 열린다.

Tục ngữ Hàn Quốc        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đây là thời gian tuyệt vời để sống. Chưa bao giờ có nhiều khả năng và cơ hội hơn cho bạn để đạt được nhiều mục tiêu hơn ngày hôm nay.

This is a wonderful time to be alive. There have never been more possibilities and opportunities for you to achieve more of your goals than exist today.

Brian Tracy        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội có thể chỉ gõ cửa một lần, nhưng sự cám dỗ thì bám dính lấy chuông cửa.

Opportunity may knock only once, but temptation leans on the doorbell.

Khuyết danh        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội lớn có thể ở ngay nơi bạn đang đứng.

Your big opportunity may be right where you are now.

Napoleon Hill        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhất thời để lỡ, là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại.

Đại mạc dao - Đồng Hoa        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sáng tạo cơ hội là kẻ dũng. Chờ đợi cơ hội là kẻ ngu.

创造机会的人是勇者。等待机会的人是愚者。
Sáng tạo ky hội đích nhân thị dũng giả. Đẳng đãi ky hội đích nhân thị ngu giả.

Khuyết danh        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những cánh cửa cơ hội được đánh dấu đẩy và kéo.

The doors of opportunity are marked push and pull.

Khuyết danh        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi không bao giờ coi sai lầm là thất bại. Chúng chỉ là cơ hội để tìm hiểu thứ gì không hoạt động.

I never view mistakes as failures. They are simply opportunities to find out what doesn't work.

Thomas Edison        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mỗi ngày có 1,440 phút. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta có 1,440 cơ hội để tạo nên một tác động tích cực.

In every day there are 1,440 minutes. That means we have 1,440 daily opportunities to make a positive impact.

Les Brown        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn đang ở ngã tư đường. Đây là cơ hội của bạn để lập quyết định quan trọng nhất trong đời. Hãy quên quá khứ đi. Bây giờ bạn là người như thế nào? Bạn đã quyết định trở thành người như thế nào. Đừng nghĩ về con người bạn trước đây. Bây giờ bạn là ai? Bạn đã quyết định trở thành ai? Hãy chủ đích lập quyết định này. Hãy mạnh mẽ lập quyết định này.

You are now at a crossroads. This is your opportunity to make the most important decision you will ever make. Forget your past. Who are you now? Who have you decided you really are now? Don’t think about who you have been. Who are you now? Who have you decided to become? Make this decision consciously. Make it carefully. Make it powerfully.

Tony Robbins        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng lo về thất bại, hãy lo về những cơ hội mà bạn bỏ lỡ nếu bạn không chịu thử.

Don't worry about failures, worry about the chances you miss when you don't even try.

Jack Canfield        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trước khi bạn muốn bỏ cuộc hay nản lòng, hãy nhớ rằng tất cả thành công đều dựa trên sự tận tâm, niềm tin, kỷ luật, thái độ trong thời gian dài, và một vài viên đá kê chân dọc trên đường. Bạn có thể không thích viên đá giờ mình đang dẫm lên, nhưng nó chắc chắn là một trong những viên đá dẫn tới những cơ hội lớn trong tương lai.

So, before you are tempted to give up or get discouraged, remember all success is based on long term commitment, faith, discipline, attitude and a few stepping stones along the way. You might not like the stone you are on right now, but it's sure to be one of the stones that lead to great opportunities in the future.

Jim Rohn        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Làm chủ được khó khăn là chiến thắng được cơ hội.

Difficulties mastered are opportunities won.

Winston Churchill        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội bị hầu hết mọi người bỏ lỡ vì nó mặc áo khoác làm việc và trông giống như công việc.

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work.

Thomas Edison        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội lúc này có vẻ đã mất đi có thể sẽ lại xuất hiện vào thời khắc cuối.

The chance which now seems lost may present itself at the last moment.

Jules Verne        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không thiếu thốn cơ hội. Chỉ thiếu thốn những người áp dụng cho mình những nguyên tắc cơ bản mà thành công cần.

There is no shortage of opportunity. There is only a shortage of those who will apply themselves to the basics that success requires.

Jim Rohn        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy giữ lấy thái độ rằng mọi thứ đều có thể đàm phán. Cả một thế giới cơ hội sẽ chào đón bạn.

Adopt the attitude that everything is negotiable. A world of opportunity will greet you.

Jim Rohn        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có ba thứ không bao giờ trở lại trong đời: lời nói, thời gian và cơ hội.

There are three things in life that leave and never return; words, time and opportunities.

Khuyết danh        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi bạn thực sự có mục đích, con người, tài nguyên và cơ hội sẽ tự nhiên được hút về phía bạn.

When you truly are on purpose, the people, resources, and opportunities you need naturally gravitate toward you.

Jack Canfield        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhiều người thành đạt chú trọng vào cánh cửa mở ra trước họ. Họ có lòng can đảm và sự sáng suốt để bước qua cánh cửa đó và "bắt vào" cơ hội ở bên kia cửa.

Ví dụ như họ bỏ vài tháng vào một công ty khởi nghiệp. Họ thuyết trình miễn phí cho một tổ chức toàn cầu. Họ bỏ vài trăm đô bay qua đất nước cho một mối quan hệ mới. Họ thử nắm bắt cơ hội, học được điều gì đó mới mẻ, và quyết định xem liệu con đường mới này có phải là con đường sẽ dẫn họ tới mục tiêu của mình không. Thường thì thành công tối thượng tìm thấy bạn khi bạn đang bắt vào điều gì đó và bạn mở lòng đón nhận cơ hội, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thành công. Đừng trì hoãn chờ đợi một dấu hiệu đặc biệt, một cầu vồng đôi, hay 12 con chim bay qua đầu; bạn chỉ việc bắt đầu hành động mà thôi.

Many successful people pay attention to a door opening in front of them. They have the courage and wisdom to walk through that door and "lean into" the opportunity on the other side.

For example, they worked several months on a start-up company. They did a free speaking engagement for a global organization. They spent a few hundred dollars flying across the country to meet a new contact. They checked out the opportunity, learned something new, and determined whether that new path was the one that would lead them to their goal. Oftentimes, ultimate success finds you when you're leaning into something and you find yourself open to opportunities, willing to do whatever it takes to succeed. Don't keep putting things off waiting for a special sign, a double rainbow, or for 12 doves to fly overhead; you just have to start.

Jack Canfield        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.