A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sự bắt đầu


Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy nản lòng. Đó là lý do để bắt đầu, để trưởng thành, để tìm những con đường mới, để đi vào bên trong và khám phá sức mạnh, sự tận tụy, lòng quyết tâm và tính kỷ luật. Con đường phía trước còn dài và gian khó, và tràn đầy cơ hội ở từng ngã rẽ. Hãy bắt đầu điều cần bắt đầu. Hãy kết thúc điều cần kết thúc. Bước lên đường. Vững bước trên đường. Ngay lúc này bạn ở đoạn đầu của cuộc hành trình. Thật là một nơi tuyệt diệu! Cứ tưởng tượng tất cả những điều bạn sẽ học, tất cả những người bạn sẽ gặp, tất cả những trải nghiệm bạn sẽ có. Hãy thấy biết ơn rằng con đường dài và đầy thử thách, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời có thể cho bạn.

Just because the road ahead is long, is no reason to slow down. Just because there is much work to be done, is no reason to get discouraged. It is a reason to get started, to grow, to find new ways, to reach within yourself and discover strength, commitment, determination, discipline. The road ahead is long, and difficult, and filled with opportunity at every turn. Start what needs starting. Finish what needs finishing. Get on the road. Stay on the road. Get on with the work. Right now you’re at the beginning of the journey. What a great place to be! Just imagine all the things you’ll learn, all the people you’ll meet, all the experiences you’ll have. Be thankful that the road is long and challenging, because that is where you’ll find the best that life has to offer.

Khuyết danh        357 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ.

The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.

William Faulkner        350 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn thành công, danh ngôn Mark Twain, danh ngôn về sự bắt đầu

Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.

The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

Mark Twain        295 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Điều gì cũng khó trước khi trở nên dễ dàng.

All things are difficult before they are easy.

Thomas Fuller        186 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy.

If you wish to reach the highest, begin at the lowest.

Publilius Syrus        176 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.

William James        147 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kinh doanh giống như một cái xe cút kít. Chẳng có gì xảy ra nếu bạn không bắt đầu đẩy.

Business is like a wheelbarrow. Nothing ever happens until you start pushing.

Khuyết danh        112 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người học trò luôn luôn bắt đầu bằng cách tìm ra khiếm khuyết, nhưng nhà học giả thấy ưu điểm trong mọi thứ.

The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything.

Hegel        85 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng để cuộc đời làm bạn nản chí; ai tới được vị thế của mình hôm nay cũng phải bắt đầu từ đâu đó trong quá khứ.

Don't let life discourage you; everyone who got where he is had to begin where he was.

Richard L Evans        77 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thất bại chỉ đơn giản là cơ hội để khởi đầu lại một lần nữa một cách sáng suốt hơn.

Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently.

Henry Ford        68 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Cảm thấy tuyệt đối đúng là điểm bắt đầu của kết thúc.

To feel absolutely right is the beginning of the end.

Albert Camus        38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có lớp học dạy đời cho những người mới bắt đầu; luôn luôn bạn sẽ buộc phải ứng phó với điều khó khăn nhất ngay lập tức.

There are no classes in life for beginners; right away you are always asked to deal with what is most difficult.

Rainer Maria Rilke        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mỗi điều tốt đẹp đều là những điều bắt tay vào khó nhất.

Each goodly thing is hardest to begin.

Edmund Spenser        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trong bóng râm mờ nhạt của tâm trí, chúng ta biết mình phải làm gì nhưng lại không thể bắt đầu.

In the dim background of mind we know what we ought to be doing but somehow we cannot start.

William James        34 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có điều gì đáng buồn hơn công việc không được hoàn thành không? Có chứ, công việc chưa bao giờ được bắt đầu.

Can anything be sadder than work left unfinished? Yes, work never begun.

Christina Rossetti        27 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mỗi ngày mang theo nó lời hứa hẹn của một khởi đầu mới.

Every day brings with it the promise of a new beginning.

Katrina Mayer        25 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mọi bắt đầu mới đều đến từ kết thúc của một bắt đầu nào đó khác.

Every new beginning comes from some other beginning's end.

Seneca        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trong mọi hiện tượng, sự bắt đầu luôn luôn là thời điểm đáng chú ý nhất.

In every phenomenon the beginning remains always the most notable moment.

Thomas Carlyle        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Suy nghĩ xuất hiện đầu tiên; rồi ý nghĩ được tổ chức, trở thành ý tưởng và kế hoạch; sau đó là biến những kế hoạch đó trở thành hiện thực. Điểm bắt đầu, như bạn sẽ thấy, nằm trong trí tưởng tượng của bạn.

First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into reality. The beginning, as you will observe, is in your imagination.

Napoleon Hill        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng sợ cuộc đời bạn sẽ chấm dứt; hãy sợ rằng nó sẽ không bao giờ bắt đầu.

Don't be afraid your life will end; be afraid that it will never begin.

Grace Hansen        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều quan trọng nhất phải làm để giải quyết vấn đề là bắt đầu.

The most important thing to do in solving a problem is to begin.

Frank Tyger        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi đã phải trải nghiệm không biết bao nhiêu sự ngu xuẩn, ác độc, sai lầm, buồn nôn, vỡ mộng và bi ai, chỉ để lại trở thành đứa trẻ và có bắt đầu mới. Tôi phải trải qua sự tuyệt vọng, tôi phải chìm xuống đáy sâu nhất của tinh thần, xuống những suy nghĩ về tự sát, để có thể trải nghiệm sự cao quý.

I have had to experience so much stupidity, so many vices, so much error, so much nausea, disillusionment and sorrow, just in order to become a child again and begin anew. I had to experience despair, I had to sink to the greatest mental depths, to thoughts of suicide, in order to experience grace.

Hermann Hesse        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trước khi bắt đầu, hãy lên kế hoạch cẩn thận.

Before beginning, plan carefully.

Marcus Tullius Cicero        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mọi thứ đều khó trước khi dễ.

Everything is hard before it is easy.

Johann Wolfgang von Goethe        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Để bắt đầu, hãy bắt đầu đi.

To begin, begin.

William Wordsworth        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Bắt đầu thường đáng sợ, kết thúc thường buồn thương, nhưng điều ở giữa mới quan trọng. Vậy nên khi bạn đứng ở điểm khởi đầu, hãy cho hy vọng có cơ hội bay lên. Và nó sẽ làm như vậy.

Beginnings are scary, endings are usually sad, but it's what's in the middle that counts. So, when you find yourself at the beginning, just give hope a chance to float up. And it will.

Steven Rogers        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự bắt đầu là phần quan trọng nhất của công việc.

The beginning is the most important part of the work.

Plato        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bởi những lời của năm ngoái thuộc về ngôn ngữ của năm ngoái
Và những lời của năm mới chờ đợi giọng nói khác.
Và kết thúc chính là bước khởi đầu.

For last year's words belong to last year's language
And next year's words await another voice.
And to make an end is to make a beginning.

T.S. Eliot        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một cây to lớn lên từ hạt mầm nhỏ bé. Những điều lớn lao đôi khi cũng được xây dựng từ một khởi đầu khiêm tốn mà thôi.

Khuyết danh        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn không cần phải xác định rõ mọi thứ mới có thể bắt đầu bước về hướng đúng.

You don't have to have it all figured out to take a step in the right direction.

Katrina Mayer        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Công việc không bao giờ được bắt đầu là công việc mất lâu nhất để kết thúc.

It's the job that's never started as takes longest to finish.

Tolkien        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy biết bắt đầu từ nơi kết thúc. Những cánh cửa cuộc sống không bao giờ đóng mãi.

Khuyết danh        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vạn vật đều có gốc có ngọn, sự việc đều có đầu có cuối, biết được cái gì có trước có sau thì đã gần với cái đạo rồi.

物有本末,事有終始,知所先後,則近道矣。
Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ.

Lễ Ký        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cho dù con gà trống không gáy thì một ngày mới vẫn cứ bắt đầu.

Ngạn ngữ Nam Phi        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu người đang bên bờ hành động phải tự đánh giá dựa trên kết quả, anh ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu được.

If anyone on the verge of action should judge himself according to the outcome, he would never begin.

Soren Kierkegaard        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Biết rằng tình yêu đã bắt đầu là cái khó, biết nó bắt đầu từ lúc nào còn khó hơn.

Khuyết danh        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không thể nghĩ đến chuyện kết thúc, bởi việc vươn tới những vì sao, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, là chuyện của hàng thế hệ, nhưng cho dù một người có tiến bộ bao nhiêu, luôn luôn có sự phấn khích của điểm khởi đầu.

There can be no thought of finishing, for aiming at the stars, both literally and figuratively, is the work of generations, but no matter how much progress one makes there is always the thrill of just beginning.

Robert H. Goddard        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đã bao giờ bạn nghĩ tới việc ra đi và không bao giờ quay trở lại? Ra đi và không còn dấu vết, tới một nơi xa xôi và bắt đầu một lần nữa sống, sống cuộc đời mới, cuộc đời chỉ của bạn mà thôi, thật sự sống? Bạn có bao giờ nghĩ thế không?

Have you ever thought to go away and never come back? Run away and lose your tracks, to go to a place far away and start living again, living a new life, only yours, really live? Did you ever think?

Luigi Pirandello        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Động lực là thứ giúp bạn bắt đầu. Thói quen là thứ giúp bạn tiếp tục.

Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.

Jim Rohn        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mỗi sáng, hãy sẵn lòng làm người mới bắt đầu.

Be willing to be a beginner every single morning.

Meister Eckhart        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Kết thúc là khởi đầu, và bạn vẫn tiếp tục.

The end is in the beginning and yet you go on.

Samuel Beckett        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bi kịch của cuộc đời là nó kết thúc quá sớm, nhưng chúng ta lại chờ đợi quá lâu để bắt đầu sống.

The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it.

W.M. Lewis        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy bắt đầu từ nơi hiện tại của bạn và với bất cứ thứ gì bạn đang có.

Start from wherever you are and with whatever you’ve got.

Jim Rohn        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc hành trình bất khả thi duy nhất là cuộc hành trình bạn không bao giờ bắt đầu.

The only impossible journey is the one you never begin.

Anthony Robbins        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt tay vào việc.

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn có thể tiếp tục kể những câu chuyện cũ về đời bạn hoặc bạn có thể bắt đầu sống một câu chuyện mới.

You can keep telling the same stories about your life or you can start living a new one.

Katrina Mayer        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn chờ đợi tới khi tất cả đèn đều xanh trước khi rời nhà, bạn sẽ không bao giờ bắt đầu được trên con đường lên đỉnh.

If you wait until all the lights are green before you leave home, you’ll never get started on your trip to the top.

Zig Ziglar        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tuổi già cũng có thể huy hoàng nếu người ta chưa quên cách bắt đầu.

To be old can be glorious if one has not unlearned how to begin.

Martin Buber        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái kết được chứa đựng trong sự khởi đầu.

The end was contained in the beginning.

George Orwell        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con đường được bắt đầu tốt là trận chiến thắng lợi một nửa. Điều quan trọng là bắt tay vào khởi đầu.

A road well begun is the battle half won. The important thing is to make a beginning and get under way.

Soren Kierkegaard        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hôm nay là một ngày mới, một điểm bắt đầu mới cho cuộc đời mới của bạn. Với tính kỷ luật, bạn sẽ thấy kinh ngạc mình có thể tiến bộ đến thế nào. Bạn có gì để mất đâu chứ, ngoại trừ sự nuối tiếc và nỗi sợ của quá khứ?

It's a new day, a new beginning for your new life. With discipline you will be amazed at how much progress you'll be able to make. What have you got to lose except the guilt and fear of the past?

Jim Rohn        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sống trên đời cũng giống như xây dựng một tòa nhà: nếu bạn bắt đầu sai, bại sẽ kết thúc sai.

Living a life is like constructing a building: if you start wrong, you'll end wrong.

Maya Angelou        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn không phải lớn lao để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu nếu muốn trở nên lớn lao.

You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.

Zig Ziglar        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cách để học làm việc gì là làm việc đó. Cách học kinh doanh là bắt tay vào việc. Thành công dạy cách thành công. Bắt đầu với quyết tâm thành công, và chuyện đã thành một nửa.

The way to learn to do things is to do things. The way to learn a trade is to work at it. Success teaches how to succeed. Begin with the determination to succeed, and the work is half done already.

Henry Ford        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khởi đầu tốt đẹp chỉ là điều tốt khi đi kèm với kết thúc tốt đẹp.

A strong beginning is a good thing only when coupled with a strong finish.

Mary Kay Ash        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn có thể bắt đầu từ vị trí hiện tại của mình với thứ mình hiện đang có và đi tới bất cứ nơi đâu mình muốn đi.

You can start where you are with what you've got and go wherever it is you want to go.

Zig Ziglar        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta không thể trở lại từ đầu, nhưng ta có thể bắt đầu bây giờ và tạo ra kết thúc mới.

We cannot start over, but we can begin now and make a new ending.

Zig Ziglar        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn bắt đầu ở đâu không quan trọng bằng việc bạn kết thúc ở đâu.

Where you start is not as important as where you finish.

Zig Ziglar        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai cũng bắt đầu mạnh mẽ. Thành công đến với những người quyết tâm không lay chuyển sẽ ở lại đến cuối cùng.

Everyone starts strong. Success comes to those with unwavering commitment to be at the end.

Howard Schultz        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.