Chuyên mục liên quan

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Số phận


Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao.

It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.

William Shakespeare        287 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

Has fortune dealt you some bad cards. Then let wisdom make you a good gamester.

Francis Quarles        224 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!

Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood!

Balzac        195 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Số phận là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho sự thật rằng bạn không tự kiểm soát được cuộc đời mình.

Fate is a misconception, it's only a cover-up for the fact you don't have control over your own life.

Khuyết danh        103 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người chẳng bao giờ thực sự là kẻ theo thuyết định mệnh, hay thậm chí người khắc kỷ. Con người thường liều mạng chống lại số phận mình, vĩnh viễn dũng cảm đặt mình bên ngoài sự chi phối của thần linh. Không nghi ngờ rằng cuộc chiến này thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, bởi nó ủng hộ kẻ mạnh mẽ can trường. Nó cũng thúc đẩy cái đẹp, bởi những người yếu đuối hơn thường tìm cách trốn thoát khỏi thế giới vô vọng và khắc nghiệt bằng cách tạo ra một thế giới đáng yêu hơn cho mình.

Man is never honestly the fatalist, nor even the stoic. He fights his fate, often desperately. He is forever entering bold exceptions to the rulings of the bench of gods. This fighting, no doubt, makes for human progress, for it favors the strong and the brave. It also makes for beauty, for lesser men try to escape from a hopeless and intolerable world by creating a more lovely one of their own.

Henry Louis Mencken        102 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta thường gặp vận mệnh của mình trên con đường mình chọn để lảng tránh nó.

A person often meets his destiny on the road he took to avoid it.

La Fontaine        75 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vận mệnh, chẳng qua chỉ là lời tự an ủi vô vị của kẻ thất bại, là những lời đánh trống lảng của kẻ nhút nhát.
Tiền đồ của con người chỉ có thể dựa vào ý chí, sự nỗ lực của bản thân để quyết định.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng        74 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.

Whatever fortune brings, don't be afraid of doing things.

A. A. Milne        70 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

"Đó là cái số", câu cửa miệng của những trái tim yếu đuối! "Đó là cái số", lời xin lỗi u ám cho mọi sai lầm! Kẻ mạnh và chân chính không chấp nhận số phận.

'It is destiny' phrase of the weak human heart! 'It is destiny' dark apology for every error! The strong and virtuous admit no destiny.

Edward Bulwer Lytton        64 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ban đầu tôi cho rằng mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu. Cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra, mạnh mẽ nhất trên đời đó là vận mệnh... Con người ta rất khó hiểu, đau khổ đắng cay là điều không tránh khỏi, những khi hạnh phúc không hề biết trân trọng. Mà đến khi bất hạnh mới nhớ đến những hạnh phúc đã qua, lúc đó mới cảm thấy tiếc nuối khổ đau.

Năm tháng là đoá hoa hai lần nở - Đường Thất Công Tử        56 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Số phận chẳng là gì hơn ngoài những việc được thực hiện trong một trạng thái tồn tại trước đó.

Fate is nothing but the deeds committed in a prior state of existence.

Ralph Waldo Emerson        55 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vận mệnh có hai cách để hủy diệt chúng ta - bằng cách chối từ mơ ước của ta, hoặc bằng cách đáp ứng nó.

Destiny has two ways of crushing us - by refusing our wishes and by fulfilling them.

Henri Frederic Amiel        34 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mặc dù số phận tạo ra hoàn cảnh, phản ứng như thế nào lại phụ thuộc vào tính cách.

Although fate presents the circumstances, how you react depends on your character.

Khuyết danh        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người ai chả có số mệnh nhưng sợ hãi một tương lai chưa xảy ra mà quên mất đi hiện tại cần phải sống chẳng phải là một sự hèn nhát hay sao?

Phim: Gu Family Book        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự cô đơn là con đường mà số phận thử dùng để dẫn dắt con người tới với chính mình.

Loneliness is the way by which destiny endeavors to lead man to himself.

Hermann Hesse        17 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Số phận không phải quan trọng là cơ hội. Quan trọng là lựa chọn.

Destiny is not a matter of chance. It is a matter of choice.

Dale Carnegie        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có lẽ định mệnh là thứ để đối đầu, không phải để trốn chạy.

Trở lại - Nguyễn Nhật Lâm        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trên đời này mọi người đều có bổn phận của riêng mình, có số phận của riêng mình. Nên là cái gì thì sẽ là cái đó, nên làm thế nào thì sẽ làm thế ấy. Ông trời cho ngươi phú quý, tự nhiên sẽ lấy đi của ngươi cái gì đó, muốn oán hận cũng không được. Trên đời đâu thế nào có chuyện mọi thứ đều như ý nguyện. Nếu trên đời ai cũng làm mọi chuyện theo ý mình thì nhân thế đâu còn là nhân thế, mọi thứ sẽ loạn cả lên.

Hạ tân lang - Công Tử Hoan Hỉ        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tính cách là vận mệnh.

성격이 운명이다.

Tục ngữ Hàn Quốc        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy khắc thành vận mệnh của mình bằng đôi tay của chính mình.

With your hands carve out your own destiny.

Guru Nanak        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có một số thứ một khi đã được số mệnh định đoạt, muốn chống đỡ cũng chẳng được, chi bằng cứ đón nhận nó, cái kết cục cần đến rồi sẽ đến.chấp

Bình minh và hoàng hôn - Tân Di Ổ        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu điều gì đó ắt xảy ra, nó sẽ xảy ra... đúng lúc, đúng người, và vì lý do tốt nhất.

If something's bound to happen, it will happen.. Right time, right person, and for the best reason.

Aristotle        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Số phận chẳng bao giờ quá hào phóng thậm chí cả với những kẻ mình nuông chiều nhất. Thần linh hiếm khi ban cho người trần nhiều hơn một kỳ công siêu phàm.

Fate is never too generous even to its favorites. Rarely do the gods grant a mortal more than one immortal deed.

Stefan Zweig        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Số phận đáp lại ước nguyện của ta, nhưng theo cách riêng của nó, để cho ta thứ gì đó vượt ra ngoài ước nguyện của ta.

Destiny grants us our wishes, but in its own way, in order to give us something beyond our wishes.

Johann Wolfgang von Goethe        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chính trong khoảng khắc lập ra quyết định mà vận mệnh bạn hình thành.

It is in your moments of decision that your destiny is shaped.

Tony Robbins        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Hơn bất cứ điều gì, tôi tin rằng chính những quyết định của chúng ta, không phải những điều kiện của cuộc sống, mới định đoạt vận mệnh của chúng ta.

More than anything else, I believe it’s our decisions, not the conditions of our lives, that determine our destiny.

Tony Robbins        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Việc người ta làm hoặc có khiến mới làm, việc thôi không làm hoặc có ai ngăn không làm, làm hay không làm không phải tại người ta mà nên được. Một hớp uống một miếng ăn cũng là việc có định trước, muôn sự đều đã chia định, muôn sự chẳng phải do người mưu tính mà nên, cả một đời người số mạng đều đã được an bài trước.

行或使之,止或尼之,行止非人所能也。一飲一啄,事皆前定。萬事分已定,浮生空自忙。萬事不由人計較,一生都是命安排。
Hành hoặc sử chi, chỉ hoặc ni chi, hành chỉ phi nhân sở năng dã. Nhất ẩm nhất trác, sự giai tiền định. Vạn sự phân dĩ định, phù sinh không tự mang. Vạn sự bất do nhân kế giảo, nhất sinh đô thị mệnh an bài.

Mạnh Tử        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Còn trẻ ta, từng nghĩ đến tình yêu có thể siêu việt hết thảy, khi đó ta không rõ, trên đời có khác một loại lực lượng, tên là vận mệnh, chỉ có thể thừa nhận, không thể thay đổi.

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vận mệnh không đứng ở bên người hèn nhát.

Fortune is not on the side of the faint-hearted.

Sophocles        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Quyết định là sức mạnh tối thượng. Các quyết định định hình vận mệnh.

Decision is the ultimate power. Decisions shape destiny.

Tony Robbins        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mọi thứ đều được sắp đặt hết cho chúng ta. Tôi phải chết đến hai lần chỉ để học được điều này.

Phim 2005: Constantine        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn làm chủ vận mệnh của mình. Bạn có thể ảnh hưởng, định hướng và khống chế môi trường của bản thân. Bạn có thể khiến cuộc đời của mình trở thành như bạn mong muốn.

You are the master of your destiny. You can influence, direct and control your own environment. You can make your life what you want it to be.

Napoleon Hill        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Số phận có quyền năng kinh khủng. Bạn không thể trốn thoát nó bằng sự giàu sang hay đấu tranh. Không thành trì nào ngăn được nó bên ngoài, không con tàu nào chạy trốn được nó.

Fate has terrible power. You cannot escape it by wealth or war. No fort will keep it out, no ships outrun it.

Sophocles        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người muốn đi thì số phận dẫn đi, người không muốn đi thì số phận kéo lê.

Ngạn ngữ Latinh        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy sống làm người can đảm; và nếu số phận đầy thù địch, hãy đối mặt những cú đánh của nó với trái tim can trường.

Live as brave men; and if fortune is adverse, front its blows with brave hearts.

Marcus Tullius Cicero        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Luật thu hoạch là gặt hái nhiều hơn gieo hạt. Gieo một hành động, và bạn gặt một thói quen. Gieo một thói quen, và bạn gặt tính cách. Gieo một tính cách, và bạn gặt vận mệnh.

The law of harvest is to reap more than you sow. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny.

James Allen        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta không có quyền năng đoán trước được vận mệnh của mình.

It is not in our power to anticipate our destiny.

Winston Churchill        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sức mạnh của số phận được thốt lên bởi những người khốn khổ, còn người hạnh phúc quy thành công của họ đến từ công lao hoặc sự khôn ngoan.

The power of fortune is confessed only by the miserable, for the happy impute all their success to prudence or merit.

Jonathan Swift        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc sống tựa như một cuốn thiên thư không chữ, trang cũ vừa lật qua, trang mới đã mở ra. Bàn tay số phận soạn nên nội dung gì trên trang sách, không ai có thể biết được. Tất cả đều là ẩn số…

Gặp anh trong vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.