Danh ngôn vần x

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Xử thế


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Khi ta học cách hiểu và điều khiển hành vi của bản thân, ta học được cách hiểu và điểu khiển hành vi của người khác.

Khuyết danh

 0 người thích      Thích

Hãy lịch sự với tất cả, nhưng chỉ thân mật với ít người.

Thomas Jefferson

 1 người thích      Thích

Hãy giả vờ rằng tất cả những người bạn gặp đều đeo trên cổ tấm biển ghi, 'Hãy làm tôi cảm thấy mình quan trọng". Không chỉ bạn sẽ bán hàng thành công, bạn sẽ thành công trong cuộc đời.

Mary Kay Ash

 3 người thích      Thích

Người nói càng nhiều càng tạo ra nhiều nhầm lẫn.

He that speaks much, is much mistaken.

Benjamin Franklin1339 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai hết.

Love all, trust afew, do wrong to none.

William Shakespeare957 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bận tâm về những điều người ta nói xấu sau lưng bạn, vì họ là những người chỉ bới móc sai lầm trong đời bạn thay vì lo sửa sai lỗi lầm của chính mình!

Don't worry about what people say behind your back, they are the people who are finding faults in your life instead of fixing the faults in their own life!

Khuyết danh950 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy kính trọng người già khi bạn còn trẻ.
Hãy giúp đỡ kẻ yếu khi bạn còn khỏe.
Hãy thừa nhận khi bạn phạm sai lầm.
Bởi sẽ có một ngày trong đời, bạn sẽ già nua, yếu đuối và sai lầm.

Respect the old when you are young.
Help the weak when you are strong.
Confess the fault when you are wrong.
Because one day in life you will be old, weak and wrong.

Khuyết danh633 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói đẹp - đó là chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất.

Ngạn ngữ Anh541 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người bắt đầu nói dở khi người đó chẳng có gì để nói.

One always speaks badly when one has nothing to say.

Voltaire481 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải câu hỏi nào cũng cần trả lời.

It is not every question that deserves an answer.

Publilius Syrus446 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những người có thể làm được mọi điều tốt và anh hùng, chỉ trừ một việc - không kể hạnh phúc của mình cho người bất hạnh.

There are people who can do all fine and heroic things but one - keep from telling their happiness to the unhappy.

Mark Twain399 người thíchthích danh ngôn Thích

Khôn ngoan thì không bao giờ nên tin tưởng hoàn toàn những ai đã gạt ta dù chỉ một lần.

It is prudent never to trust wholly those who have deceived us even once.

Rene Descartes359 người thíchthích danh ngôn Thích

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more.

William Cowper337 người thíchthích danh ngôn Thích

Khó mà làm hài lòng được tất cả mọi người.

It is a very hard undertaking to seek to please everybody.

Publilius Syrus337 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn cố để làm người đầu tiên: người đầu tiên gật đầu, người đầu tiên cười, người đầu tiên khen ngợi, và người đầu tiên tha thứ.

Strive to be first: first to nod, first to smile, first to compliment, and first to forgive.

Khuyết danh333 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi nói với những kẻ thông thái nửa vời, hãy nói điều nhảm nhí. Khi nói với những kẻ dốt nát, hãy khoe khoang. Khi nói với những người khôn ngoan, hãy nhún nhường và xin họ lời khuyên.

When you talk to the half-wise, twaddle; when you talk to the ignorant, brag; when you talk to the sagacious, look very humble and ask their opinion.

Edward Bulwer Lytton316 người thíchthích danh ngôn Thích

Người muốn sống yên bình và thoải mái không được nói lên tất cả những gì mình biết và tất cả những gì mình thấy.

He that would live in peace and at ease must not speak all he knows or all he sees.

Benjamin Franklin310 người thíchthích danh ngôn Thích

Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.

Voltaire304 người thíchthích danh ngôn Thích

Bí mật để biến thành một kẻ buồn chán... là cái gì cũng kể.

The secret of being a bore... is to tell everything.

Voltaire296 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ khi nào bạn xung đột với ai đó, có một yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa hủy hoại mối quan hệ và làm nó trở nên sâu sắc hơn. Yếu tố đó là thái độ.

Whenever you're in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude.

William James270 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói; nơi đó ẩn dấu bí mật của thời gian.

It is not what you say that matters but the manner in which you say it; there lies the secret of the ages.

William Carlos Williams249 người thíchthích danh ngôn Thích

Tầm cỡ thực sự của một người được đo bằng cách anh ta đối xử những người chẳng đem lại cho anh ta lợi ích gì.

The true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no good.

Samuel Johnson203 người thíchthích danh ngôn Thích

Ít ai thấy sự tài giỏi ở người đã xúc phạm mình.

Few people can see genius in someone who has offended them.

Robertson Davies197 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn lấy mật, đừng đá tổ ong.

If you want to gather honey, don't kick over the beehive.

Dale Carnegie191 người thíchthích danh ngôn Thích

danh ngôn về thời điểm, danh ngôn về lời nói, danh ngôn về tài hùng biện, những câu nói về thời điểm

Nói hay và hùng hồn là một nghệ thuật, nhưng biết lúc nào cần ngừng lời cũng là một nghệ thuật chẳng kém hơn.

To talk well and eloquently was a very great art, but that an equally great one was to know the right moment to stop.

Wolfgang Amadeus Mozart166 người thíchthích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

Sáng suốt trong thế giới của người điên cũng chính là điên.

To be sane in a world of madman is in itself madness.

Jean Jacques Rousseau165 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm hết sức để gieo những hạt giống của tâm hồn bạn vào những người đi cùng bạn trên đường đời, và hãy chấp nhận những điều quý giá mà họ tặng lại cho bạn.

Impart as much as you can of your spiritual being to those who are on the road with you, and accept as something precious what comes back to you from them.

Albert Schweitzer163 người thíchthích danh ngôn Thích

Con đường tốt nhất dẫn đến trái tim một người là nói chuyện với anh ta về những điều anh ta trân trọng nhất.

The royal road to a man's heart is to talk to him about the things he treasures most.

Dale Carnegie160 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nắm lấy một cái đĩa và ném nó xuống đất.
- Được rồi, đã xong.
Nó có vỡ không?
- Có.
Giờ hãy nói xin lỗi đi.
- Xin lỗi.
Nó có quay trở lại như trước không?
- Không.
Bạn hiểu không?

Grab a plate and throw it on the ground.
- Okay, done.
Did it break?
- Yes.
Now say sorry to it.
- Sorry.
Did it go back to the way it was before?
- No.
Do you understand?

Khuyết danh160 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nhận được ân tình nhiều nhất là người biết đáp trả chúng.

The person who receives the most favors is the one who knows how to return them.

Publilius Syrus159 người thíchthích danh ngôn Thích

Lắng nghe nhiều người, nói với ít người.

Listen to many, speak to a few.

William Shakespeare158 người thíchthích danh ngôn Thích

Khách, cũng như cá, bắt đầu bốc mùi sau ba ngày.

Guests, like fish, begin to smell after three days.

Benjamin Franklin157 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đã đến lúc để dừng bước và tự ngẫm lại mình.

Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.

Mark Twain152 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật đơn giản khi ứng phó với những người khó ở cùng là hãy nhớ rằng người này đang cố gắng thể hiển sự ưu việt của mình; và bạn phải ứng phó với anh ta từ quan điểm đó.

A simple rule in dealing with those who are hard to get along with is to remember that this person is striving to assert his superiority; and you must deal with him from that point of view.

Alfred Adler152 người thíchthích danh ngôn Thích

Nêu rõ luận điểm mà không tạo kẻ thù đòi hỏi tài ứng xử khéo léo.

Tact is the knack of making a point without making an enemy.

Isaac Newton147 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật thông thái là nghệ thuật biết phải bỏ qua cái gì.

The art of being wise is the art of knowing what to overlook.

William James132 người thíchthích danh ngôn Thích

"Biết mình" là một câu nói hay, nhưng không phải trong mọi tình huống. Trong nhiều tình huống, tốt nhất là hãy nói "biết người".

'Know thyself' is a good saying, but not in all situations. In many it is better to say 'know others.'

Menander127 người thíchthích danh ngôn Thích

Tốt nhất là hãy trở nên hiểu biết nhờ bất hạnh của kẻ khác hơn là của bạn.

Better be wise by the misfortunes of others than by your own.

Aesop127 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nhớ không chỉ nói điều đúng ở đúng chỗ, mà còn khó hơn nhiều là không nói điều sai vào lúc thấy cám dỗ nhất.

Remember not only to say the right thing in the right place, but far more difficult still, to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment.

Benjamin Franklin116 người thíchthích danh ngôn Thích

Trái tim của kẻ khờ khạo nằm ở cửa miệng, nhưng cái miệng của người sáng suốt lại ngự ở trong tim.

The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart.

Benjamin Franklin110 người thíchthích danh ngôn Thích

Sư tử không thể bảo vệ mình khỏi bẫy, và cáo không thể bảo vệ mình khỏi sói. Vì vậy, ta phải là cáo để nhận ra bẫy, và là sư tử để dọa được sói.

The lion cannot protect himself from traps, and the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognize traps, and a lion to frighten wolves.

Niccolo Machiavelli94 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta có thể không ngăn nổi cái ác trên thế gian, nhưng cách chúng ta đối xử với nhau hoàn toàn phụ thuộc vào ta.

We may not be able to stop evil in the world, but how we treat one another is entirely up to us.

Barack Obama92 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta thường nói, dại cũng chết mà khôn cũng chết, biết mới sống. Biết chính là tuệ giác biết tùy lúc tùy thời ứng xử nhịp nhàng. Không trụ, không chấp sống an nhiên, tùy duyên tiếp vật, lợi mình và lợi người… chính là minh triết trong cuộc sống mà mỗi người cần phải thực tập để thành tựu.

Phật tử Việt Nam90 người thíchthích danh ngôn Thích

Chớ vội hí hửng vì người lầm lỗi.
Chớ vội kiêu căng vì mình được khen.

Tục ngữ Campuchia87 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn hãy cẩn thận để sự giúp đỡ của bạn không trở thành việc can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác.

Khuyết danh86 người thíchthích danh ngôn Thích

Vắng mặt không bao giờ không có lỗi, cũng như hiện diện mà không có lý do.

The absent are never without fault, nor the present without excuse.

Benjamin Franklin86 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhã quá thì dễ bị lờn. Nghiêm quá thì chẳng ai thân.

Gia Ngữ82 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những bài học của lịch sử: không gì cả thường là điều tốt để làm và luôn là điều sáng suốt để nói.

One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say.

Will Durant81 người thíchthích danh ngôn Thích

Đối với người có tài đức to, thì đừng chê bai những nết nhỏ mọn. Đối với người có danh dự lớn, thì đừng chỉ trích những lỗi cỏn con.

Hoài Nam Tử80 người thíchthích danh ngôn Thích

Chân thật giả quả ngôn. Hư nguỵ giả đa biện. Chân thật thì ít lời, Gian dối lắm miệng lưỡi.

Lão Tử77 người thíchthích danh ngôn Thích

Người sáng suốt trong tình yêu, yêu nhiều, nói ít.

Who is wise in love, love most, say least.

Alfred Tennyson77 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về cách xử thế, danh ngôn về cái tâm, danh ngôn về tài năng, danh ngôn Lữ Khôn

Khí, kiêng nhất là hung hăng.
Tâm, kiêng nhất là hẹp hòi.
Tài, kiêng nhất là bộc lộ.

Lữ Khôn77 người thíchthích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

Đừng bao giờ buộc mình phải có chỗ đứng trong cuộc đời người khác, vì nếu họ thực sự hiểu giá trị của bạn, họ chắc chắn sẽ tạo ra chỗ trống cho bạn.

Never force yourself to have a space in anyone's life because if they really know your worth, they'll surely create one for you.

Khuyết danh77 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể dễ dàng đánh giá tính cách của con người qua cách anh ta đối xử với những người không đem lại lợi ích cho mình.

You can easily judge the character of a man by how he treats those who can do nothing for him.

Johann Wolfgang von Goethe76 người thíchthích danh ngôn Thích

Không hứa bậy, nên mình không phụ ai; không tin bậy, nên không ai phụ mình.

Ngô Hoài Dã74 người thíchthích danh ngôn Thích

Sai; phải, quấy; tốt, xấu; tài và bất tài… đều tùy thuộc vào sự uyển chuyển, tỉnh sáng của tâm. Phật pháp vốn là pháp bất định, nếu sống cứ chấp chặt một bên, ứng xử không hợp lúc hợp thời thì dễ chuốc lấy tai họa, khổ lụy. Bởi vậy, người trí tuy hay nhìn vào nội tâm, song ứng đối với ngoại giới luôn nhanh lẹ, khế cơ khế thời. Đôi lúc thấy như hay, đôi lúc nhìn như dở! Họ tùy duyên, song lại bất biến! Điểm chính là tâm tư phải bình an, tĩnh lặng thì mới có được sự hành xử sáng suốt, ít lỗi lầm.

Phật tử Việt Nam73 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi khi, bạn cần lặng lẽ lùi lại, rồi tránh thật xa ra, vì bạn không thể xen vào. Chỉ để, chính bạn không phải xót xa khi loay hoay trong hạnh phúc của người khác.

Nguyễn Thương71 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về cách xử thế, danh ngôn về lời khen, danh ngôn Văn Trung Tử, danh ngôn về sự chê bai

Nghe lời chê bai mà giận là làm ngòi cho người gièm pha; nghe câu khen tặng mà mừng là làm mồi cho kẻ nịnh hót.

Văn Trung Tử70 người thíchthích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

Người quân tử ta nên thân, song không nên quá chiều mà phụ hoạ. Kẻ tiểu nhân ta nên tránh song, không nên ruồng rẫy như hận thù.

Thân Hàm Quang67 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng có thể tức giận – điều đó dễ lắm, nhưng nổi giận với đúng người ở đúng mức vào đúng thời điểm vì đúng mục đích, và theo cách đúng – không hề dễ và không phải ai cũng làm được.

Anybody can become angry — that is easy, but to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose, and in the right way — that is not within everybody's power and is not easy.

Aristotle64 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu ai, nên biết điều dở của người ấy,
Ghét ai, phải biết điều hay của người ta.

Khổng Tử64 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn biết sự quyến rũ là gì: cách nhận được câu trả lời có mà không phải hỏi bất cứ câu hỏi rõ ràng nào.

You know what charm is: a way of getting the answer yes without having asked any clear question.

Albert Camus63 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhịn một chút gió lặng sóng êm. Lui một bước trời cao biển rộng.

Khuyết danh61 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đến với những người thông minh và trung thực, thận trọng với những kẻ thông minh nhưng dối trá, thương hại những kẻ thành thực nhưng ngốc nghếch.

Khuyết danh60 người thíchthích danh ngôn Thích

Những kẻ biết người – đó là kẻ chín chắn.
Những kẻ biết mình – đó là kẻ sáng suốt.
Những kẻ chiến thắng kẻ khác – đó là kẻ có sức mạnh.
Những kẻ chiến thắng bản thân mình – đó là kẻ kiên cường.

Lão Tử58 người thíchthích danh ngôn Thích

Hai bên cùng hối, thì không sự căm giận gì là không tan; hai bên cùng ưa, thì không sự giao du gì mà không hợp; hai bên cùng giận, thì không sự tai vạ gì là không gây nên.

Lã Khôn57 người thíchthích danh ngôn Thích

Giữa con người và con người luôn có những mối dây liên kết. Đó có thể là một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ trong ứng xử. Chỉ thế thôi nhưng có những người có thể cảm nhận, trân trọng và giữ gìn chúng suốt đời.

Khuyết danh56 người thíchthích danh ngôn Thích

Quen biết sơ sài mà nói chuyện thân thiết là kẻ ngu.

Thôi Nhân55 người thíchthích danh ngôn Thích

Lấy sự yên vui để đối đãi người giả cả, lấy chữ tín để đối đãi bạn bè, lấy sự yêu mến để đối đãi con trẻ.

老者安之,朋友信之,少者懷之。
Lão giả an chi, bằng hữu tín chi, thiếu giả hoài chi.

Khổng Tử53 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta chỉ có thể cho bạn những gì họ có. Và khi bạn muốn người khác dành điều gì đó cho mình, trước hết hãy tự hỏi, mình có xứng đáng để nhận điều đó hay không.

Khuyết danh51 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự ngầm hiểu tạo nên cách phối hợp nhịp nhàng nhất, sự ăn ý mang đến giai điệu hoàn hảo nhất. Sự đối xử giữa người với người tựa như một bản sonata, mỗi âm vực đều có liên hệ mật thiết đến nhau.

Tình muộn - Dạ Vi Lan50 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu người, người yêu lại; kính người, người kính lại.

Mạnh Tử47 người thíchthích danh ngôn Thích

Biết người là khôn, biết mình là sáng.

Lão Tử47 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.