A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Nghệ thuật


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Chính nghệ thuật làm nên cuộc sống, làm nên các mối quan tâm, làm nên tầm quan trọng, cho chúng ta khi cân nhắc và ứng dụng chúng, và tôi không biết có thứ gì thay thế được cho lực lượng và cái đẹp mà nó mang đến.

Henry James

 0 người thích     thích danh ngôn Thích

Nghệ thuật là hình thức mãnh liệt nhất của chủ nghĩa cá nhân mà thế gian từng chứng kiến.

Oscar Wilde

 0 người thích     thích danh ngôn Thích

Chúng tôi làm việc trong bóng tối - chúng tôi làm điều mình có thể - chúng tôi trao đi điều mình có. Sự nghi ngờ của chúng tôi là đam mê, và đam mê của chúng tôi là nhiệm vụ. Phần còn lại là sự điên rồ của nghệ thuật.

Henry James

 0 người thích     thích danh ngôn Thích

Không có văn hóa và thứ tự do tương đối nó gợi lên, xã hội ngay cả khi hoàn hảo cũng chỉ là rừng rậm. Vì vậy mọi sáng tạo đích thực đều là món quà gửi tới tương lai.

Without culture, and the relative freedom it implies, society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation is a gift to the future.

Albert Camus        256 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả nghệ thuật đều là sự bắt chước tự nhiên.

All art is but imitation of nature.

Seneca        218 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người nghệ sĩ chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếu không có lao động.

The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work.

Emile Zola        183 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi khoa học, nghệ thuật, văn học và triết học chỉ đơn thuần là sự biểu lộ của tính cách, chúng lên tới mức có thể đạt được những thành tựu huy hoàng và chói mắt, có thể khiến cái tên của một người được truyền tụng cả ngàn năm.

When science, art, literature, and philosophy are simply the manifestation of personality they are on a level where glorious and dazzling achievements are possible, which can make a man's name live for thousands of years.

Denis Diderot        170 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vai trò của tôi trong xã hội, hay của bất cứ nghệ sĩ hay thi nhân nào, là cố gắng và thể hiện điều mà tất cả chúng ta cảm nhận. Không phải để dạy người khác cảm nhận. Không phải như nhà rao giảng hay lãnh đạo mà như hình ảnh phản chiếu của tất cả chúng ta.

My role in society, or any artist's or poet's role, is to try and express what we all feel. Not to tell people how to feel. Not as a preacher, not as a leader, but as a reflection of us all.

John Lennon        156 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi.

Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things.

Elbert Hubbard        146 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật.

Love of beauty is taste. The creation of beauty is art.

Ralph Waldo Emerson        131 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi không có nhiều kiên nhẫn với vật đẹp đẽ cần phải giải thích mới hiểu được. Nếu nó cần thêm diễn giải từ ai khác ngoài người tạo ra nó, thì tôi tự hỏi liệu nó đã làm trọn mục đích của nó chưa?

I do not have much patience with a thing of beauty that must be explained to be understood. If it does need additional interpretation by someone other than the creator, then I question whether it has fulfilled its purpose.

Charlie Chaplin        118 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người nghệ sĩ không có thời gian để nghe các nhà phê bình. Người muốn trở thành nhà văn đọc phê bình, người muốn viết không có thời gian để đọc phê bình.

The artist doesn't have time to listen to the critics. The ones who want to be writers read the reviews, the ones who want to write don't have the time to read reviews.

William Faulkner        110 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu, bản năng là đủ.

In art as in love, instinct is enough.

Anatole France        103 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Tôi thấy rằng không có gì mang tính nghệ thuật hơn là yêu người khác.

I feel that there is nothing more truly artistic than to love people.

Vincent Van Gogh        102 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kiên nhẫn là nghệ thuật hy vọng.

Patience is the art of hoping.

Flavius Vegetius Renatus        87 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật! Ai hiểu được nàng? Ta có thể gặp ai để hỏi về vị nữ thần vĩ đại này?

Art! Who comprehends her? With whom can one consult concerning this great goddess?

Beethoven        83 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lương tâm tội lỗi cần thú tội. Một tác phẩm nghệ thuật chính là một lời thú tội.

A guilty conscience needs to confess. A work of art is a confession.

Albert Camus        77 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật là sự lừa gạt đẹp nhất giữa mọi điều dối trá.

Art is the most beautiful deception of all.

Claude Debussy        65 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sáng tạo là cho phép chính mình phạm sai lầm. Nghệ thuật là biết được sai lầm nào nên giữ lại.

Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.

Scott Adams        65 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đua tranh là giành cho ngựa chứ không phải nghệ sĩ.

Competitions are for horses, not artists.

Bela Bartok        54 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật không phải điều bạn thấy mà là điều bạn khiến người khác thấy.

Art is not what you see, but what you make others see.

Edgar Degas        54 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn dùng gương để ngắm gương mặt mình; bạn dùng nghệ thuật để ngắm tâm hồn mình.

You use a glass mirror to see your face; you use works of art to see your soul.

George Bernard Shaw        50 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật.

Every science begins as philosophy and ends as art.

Will Durant        48 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có tự do, không có nghệ thuật; nghệ thuật chỉ sống dựa vào sự gò bó nó tự tạo nên cho mình, và sẽ chết dưới mọi dạng khác.

Without freedom, no art; art lives only on the restraints it imposes on itself, and dies of all others.

Albert Camus        48 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chủ nghĩa hiện thực duy nhất trong nghệ thuật là của trí tưởng tượng.

The only realism in art is of the imagination.

William Carlos Williams        44 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi tâm hồn không hợp tác cùng đôi tay, không có nghệ thuật.

Where the spirit does not work with the hand, there is no art.

Leonardo da Vinci        43 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi thấy hình vẽ và tranh trong túp lều của những kẻ khốn cùng nhất và trong những góc dơ dáy nhất.

I see drawings and pictures in the poorest of huts and the dirtiest of corners.

Vincent Van Gogh        41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có thi nhân, không có nghệ sĩ, con người sẽ sớm chán ngấy sự đơn điệu của tự nhiên.

Without poets, without artists, men would soon weary of nature's monotony.

Guillaume Apollinaire        36 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Có lẽ đau khổ lại tốt cho con người. Nhà nghệ sĩ có thể làm gì nếu anh ta hạnh phúc? Anh ta liệu có muốn làm bất cứ điều gì không? Nghệ thuật, rốt cuộc chính là chống lại sự khắc nghiệt của cuộc đời.

Perhaps it's good for one to suffer. Can an artist do anything if he's happy? Would he ever want to do anything? What is art, after all, but a protest against the horrible inclemency of life?

Aldous Huxley        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thiên hướng của người nghệ sĩ là đưa ánh sáng vào trái tim con người.

The artist vocation is to send light into the human heart.

George Sand        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trong nghệ thuật chỉ có sự tiến bộ nhanh hay chậm. Về cơ bản, nó là vấn đề về sự tiến hóa chứ không phải là cách mạng.

In art there are only fast or slow developments. Essentially it is a matter of evolution, not revolution.

Bela Bartok        33 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kỹ sư: "Nó sẽ hoạt động như thế nào?"
Khoa học: "Tại sao nó hoạt động?"
Quản lý: "Khi nào thì nó hoạt động?"
Nghệ thuật: "Bạn muốn món rán kèm nó không?"

Engineering: "How will this work?"
Science: "Why will this work?"
Management: "When will this work?"
Liberal Arts: "Do you want fries with that?"

Khuyết danh        32 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Với nghệ thuật, không thể đạt được điều gì đúng mà thiếu đi lòng nhiệt huyết.

Nothing right can be accomplished in art without enthusiasm.

Robert Schumann        31 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trong nghệ thuật, bàn tay không bao giờ có thể tạo ra điều gì cao hơn điều trái tim có thể tưởng tượng.

In art, the hand can never execute anything higher than the heart can imagine.

Ralph Waldo Emerson        31 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mục tiêu của mọi người nghệ sĩ là nắm bắt cái động, chính là cuộc đời, bằng những phương thức nhân tạo và giữ nó tĩnh lặng để một trăm năm sau, khi người lạ nhìn vào nó, nó lại chuyển động vì nó là cuộc đời.

The aim of every artist is to arrest motion, which is life, by artificial means and hold it fixed so that a hundred years later, when a stranger looks at it, it moves again since it is life.

William Faulkner        30 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật là trụy lạc. Anh không cưới nó hợp pháp, anh cưỡng ép nó.

Art is vice. You don't marry it legitimately, you rape it.

Edgar Degas        30 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bên trong nhà nghệ sĩ có hai con người, thi sĩ và nghệ nhân. Anh sinh ra là thi sĩ. Anh trở thành nghệ nhân.

There are two men inside the artist, the poet and the craftsman. One is born a poet. One becomes a craftsman.

Emile Zola        30 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người nghệ sĩ là sinh vật bị ma quỷ ám. Anh ta không biết tại sao chúng lại chọn mình, và thường thì anh ta quá bận để phân vân về chuyện đó.

An artist is a creature driven by demons. He doesn't know why they choose him and he's usually too busy to wonder why.

William Faulkner        28 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ thoát ra từ những kiếp lầm than, vang dội lên mạnh mẽ trong lòng.

Nam Cao        28 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người trí thức nói điều đơn giản theo cách phức tạp. Người nghệ sĩ nói điều phức tạp theo cách đơn giản.

An intellectual says a simple thing in a hard way. An artist says a hard thing in a simple way.

Charles Bukowski        25 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều khiến tôi ngạc nhiên là trong xã hội của chúng ta, nghệ thuật đã trở thành một thứ chỉ liên quan tới sự vật mà không phải là cá nhân, hay cuộc sống. Nghệ thuật đó là thứ được đặc trưng hay được xây dựng bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cuộc đời của con người lại không thể là một tác phẩm nghệ thuật sao? Tại sao cái đèn hay ngôi nhà lại có thể là một tạo vật nghệ thuật, nhưng không phải cuộc đời của chúng ta?

What strikes me is the fact that in our society, art has become something which is related only to objects and not to individuals, or to life. That art is something which is specialized or which is done by experts who are artists. But couldn't everyone's life become a work of art? Why should the lamp or the house be an art object, but not our life?

Michel Foucault        25 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đem ánh sáng vào bóng tối trong trái tim con người - đó là nghĩa vụ của người nghệ sĩ.

To send light into the darkness of men's hearts - such is the duty of the artist.

Robert Schumann        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tính chân thực trong mọi tác phẩm của trí tưởng tượng: điêu khắc, hội họa và tiểu thuyết đều hoàn toàn chỉ nằm trong tưởng tượng; người nghệ sĩ không bao giờ tìm cách miêu tả sự thật hiển nhiên mà miêu tả hình ảnh sự thật được lý tưởng hóa.

The real truthfulness of all works of imagination, sculpture, painting, and written fiction, is so purely in the imagination, that the artist never seeks to represent positive truth, but the idealized image of a truth.

Edward Bulwer Lytton        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Tôi ghét những nghệ sĩ không đi cùng thời đại của mình.

I hate artists who are not of their time.

Guillaume Apollinaire        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thật may mắn nghệ thuật là một nỗ lực cộng đồng - một cộng đồng nhỏ nhưng tinh túy sống trong thế giới tâm linh hóa nỗ lực để giải nghĩa những cuộc chiến và sự cô độc của xác thịt.

Fortunately art is a community effort - a small but select community living in a spiritualized world endeavoring to interpret the wars and the solitudes of the flesh.

Allen Ginsberg        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Anh phải lặp đi lặp lại cùng một chủ đề cả mười lần, cả trăm lần. Trong nghệ thuật không có điều giống như sự tình cờ, thậm chí cả chuyển động.

One must do the same subject over again ten times, a hundred times. In art nothing must resemble an accident, not even movement.

Edgar Degas        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có nghệ thuật, sự thô bạo của hiện thực sẽ khiến thế giới này không thể chịu nổi.

Without art, the crudeness of reality would make the world unbearable.

George Bernard Shaw        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người nghệ sĩ phải tạo ra một tia lửa trước khi có thể nhóm lên ngọn lửa và trước khi nghệ thuật sinh ra, người nghệ sĩ phải sẵn sàng để ngọn lửa sáng tạo của chính mình nuốt trọn.

The artist must create a spark before he can make a fire and before art is born, the artist must be ready to be consumed by the fire of his own creation.

Auguste Rodin        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đối với người nghệ sĩ, mọi điều trong tự nhiên đều đẹp, bởi vì đôi mắt không sợ hãi chấp nhận tất cả sự thật bên ngoài của anh ta đọc ở đó như đọc trong một cuốn sách để ngỏ mọi sự thật bên trong.

To any artist, worthy of the name, all in nature is beautiful, because his eyes, fearlessly accepting all exterior truth, read there, as in an open book, all the inner truth.

Auguste Rodin        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Văn hóa của chúng ta định hình bởi nghệ thuật và khoa học nhân văn hơn là bởi chính trị.

Our culture is more shaped by the arts and humanities than it often is by politics.

Jim Leach        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một chức năng chính của nghệ thuật và tư duy là giải phóng cá nhân khỏi sự chuyên chế của nền văn hóa môi trường xung quanh và cho phép anh ta vượt ra khỏi nó và có sự tự chủ về nhận thức và phán đoán.

A primary function of art and thought is to liberate the individual from the tyranny of his culture in the environmental sense and to permit him to stand beyond it in an autonomy of perception and judgment.

Beverly Sills        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhà hát là nơi nước mắt của người đức hạnh cũng như kẻ tàn ác đều trộn lẫn vào nhau.

The pit of a theatre is the one place where the tears of virtuous and wicked men alike are mingled.

Denis Diderot        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chỉ bởi vì không ai hiểu bạn, không có nghĩa bạn là nghệ sĩ.

Just because no one understands you, doesn't make you an artist.

Khuyết danh        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người có nghệ thuật và khoa học có tôn giáo; người không có chúng cần tới tôn giáo.

He who possesses art and science has religion; he who does not posses them needs religion.

Johann Wolfgang von Goethe        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật là cây sự sống. Khoa học là cây cái chết.

Art is the tree of life. Science is the tree of death.

William Blake        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thứ trong tự nhiên mà người ta thường coi là xấu xí, trong nghệ thuật có thể trở thành đầy đẹp đẽ.

What is commonly called ugliness in nature can in art become full of beauty.

Auguste Rodin        9 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật là dấu hiệu đặc trưng của nền văn minh.

Art is the signature of civilizations.

Beverly Sills        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chậc, Nghệ thuật là Nghệ thuật, đúng không? Nhưng mặt khác, nước là nước. Và đông là đông, và tây là tây, và nếu bạn đem nam việt quất ra ninh như táo thắng nước đường thì nó có vị giống mận khô hơn nhiều cây đại hoàng. Giờ thì nói cho tôi bạn biết cái gì.

Well, Art is Art, isn't it? Still, on the other hand, water is water. And east is east and west is west and if you take cranberries and stew them like applesauce they taste much more like prunes than rhubarb does. Now you tell me what you know.

Groucho Marx        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật không tồn tại chỉ để giải trí - mà còn để thách thức trí tuệ, để khơi dậy, thậm chí để làm nhiễu loạn trong cuộc tìm kiếm sự thực không ngơi nghỉ.

Art does not exist only to entertain - but also to challenge one to think, to provoke, even to disturb, in a constant search for the truth.

Barbra Streisand        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mục đích tối thượng của nghệ thuật là tăng cường, thậm chí nếu cần thiết, trầm trọng hóa ý thức đạo đức của con người.

The final purpose of art is to intensify, even, if necessary, to exacerbate, the moral consciousness of people.

Norman Mailer        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật liên hệ với cuộc đời chẳng khác nào một cái găng tay lộn trái. Nó dường như có cùng hình dáng và đường nét, nhưng nó không bao giờ có thể được dùng cho cùng mục đích. Nghệ thuật chẳng dạy ta gì về cuộc đời, cũng như cuộc đời chẳng dạy ta gì về nghệ thuật.

Art in relation to life is nothing more than a glove turned inside out. It seems to have the same shapes and contours, but it can never be used for the same purpose. Art teaches nothing about life, just as life teaches us nothing about art.

Morton Feldman        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sao lại bắt cuộc đời giống như nghệ thuật.

Tế Hanh        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có khoa học vì khoa học, không có nghệ thuật vì nghệ thuật. Khoa học nghệ thuật tồn tại để phục vụ xã hội, để làm con người hạnh phúc hơn, cao thượng hơn, có kiến thức phong phú hơn và có nhiều tiện nghi vật chất hơn trong đời sống...

Khuyết danh        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Muốn vẽ được cây trúc phải có cây trúc trong bụng.

Tô Đông Pha        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu nó là nghệ thuật, nó không dành cho tất cả, và nếu nó dành cho tất cả, nó không phải là nghệ thuật.

If it is art, it is not for all, and if it is for all, it is not art.

Arnold Schoenberg        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật là niềm lạc thú của một linh hồn bước vào tự nhiên và phát hiện tự nhiên cũng có linh hồn.

Art is the pleasure of a spirit that enters nature and discovers that it too has a soul.

Auguste Rodin        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kẻ ăn cắp trộm từ một người. Người nghệ sĩ chân chính trộm từ tất cả mọi người.

A plagiarist steals from one person. A true artist steals from everybody.

Pablo Picasso        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mục đích của nghệ thuật là rửa trôi bụi bặm của cuộc sống đời thường khỏi tâm hồn của chúng ta.

The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls.

Pablo Picasso        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật là hình thức giao tiếp hữu hiệu nhất.

Art is the most effective mode of communications that exists.

John Dewey        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có truyền thống, nghệ thuật là bầy cừu không có người chăn. Không có đổi mới, đó là con cừu chết.

Without tradition, art is a flock of sheep without a shepherd. Without innovation, it is a corpse.

Winston Churchill        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ta có nghệ thuật để ta không bị hiện thực giết chết.

We have art so that we shall not die of reality.

Friedrich Nietzsche        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có nghệ thuật trừu tượng. Bạn luôn phải bắt đầu với một thứ gì đó. Sau đó bạn có thể loại bỏ tất cả dấu vết của hiện thực.

There is no abstract art. You must always start with something. Afterward you can remove all traces of reality.

Pablo Picasso        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Âm nhạc và nghệ thuật là những luồng sáng dẫn lối thế giới này.

Music and art are the guiding lights of the world.

Pablo Picasso        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tại sao bạn lại cố hiểu được nghệ thuật? Bạn có cố hiểu được tiếng hót của con chim không?

Why do you try to understand art? Do you try to understand the song of a bird?

Pablo Picasso        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai nhìn được đúng gương mặt của con người: nhiếp ảnh gia, cái gương, hay người họa sĩ?

Who sees the human face correctly: the photographer, the mirror, or the painter?

Pablo Picasso        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi các nhà phê bình nghệ thuật gặp nhau, họ nói về Hình thái và Kết cấu và Ý nghĩa. Khi các nhà họa sĩ gặp nhau, họ nói về việc có thể mua nhựa thông rẻ ở đâu.

When art critics get together they talk about Form and Structure and Meaning. When artists get together they talk about where you can buy cheap turpentine.

Pablo Picasso        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật là sự xóa bỏ những điều không cần thiết.

Art is the elimination of the unnecessary.

Pablo Picasso        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy học các định luật như một chuyên gia, để bạn có thể phá vỡ chúng như một người nghệ sĩ.

Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist.

Pablo Picasso        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật là bước nhảy vào bóng tối.

Art is a leap into the dark.

Pablo Picasso        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta đều biết Nghệ thuật không phải là sự thật. Nghệ thuật là lời nói dối khiến chúng ta nhận ra sự thật, ít nhất là sự thật được trao cho ta để hiểu được.

We all know that Art is not truth. Art is a lie that makes us realize the truth, at least the truth that is given to us to understand.

Pablo Picasso        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người nghệ sĩ là vật chứa những cảm xúc đến từ khắp nơi: từ bầu trời, từ mặt đất, từ một mẩu giấy, từ một hình thù thoáng qua, từ mạng nhện.

The artist is a receptacle for emotions that come from all over the place: from the sky, from the earth, from a scrap of paper, from a passing shape, from a spider’s web.

Pablo Picasso        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghệ thuật là sự cụ thể hóa cảm xúc.

Art is the objectification of feeling.

Herman Melville        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điêu khắc là nghệ thuật của trí tuệ.

Sculpture is the art of the intelligence.

Pablo Picasso        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.