A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sự ngụy biện


Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.

To the wicked, everything serves as pretext.

Voltaire        154 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Số phận là một quan niệm sai, nó chỉ bao che cho sự thật rằng bạn không tự kiểm soát được cuộc đời mình.

Fate is a misconception, it's only a cover-up for the fact you don't have control over your own life.

Khuyết danh        103 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người giỏi bao biện hiếm khi giỏi bất cứ điều gì khác.

He that is good for making excuses is seldom good for anything else.

Benjamin Franklin        62 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự lạm dụng ngôn từ là công cụ lớn nhất của lối mánh khóe và ngụy biện, của các đảng phái, bè lũ và phe cánh trong xã hội.

Abuse of words has been the great instrument of sophistry and chicanery, of party, faction, and division of society.

John Adams        52 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những kẻ thiếu lòng can đảm luôn luôn tìm ra triết lý để thanh minh cho điều đó.

Those who lack the courage will always find a philosophy to justify it.

Albert Camus        46 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lợi ích của nhân dân luôn luôn là chứng cớ ngoại phạm của bạo chúa.

The welfare of the people in particular has always been the alibi of tyrants.

Albert Camus        39 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kỷ luật là điều bạn phải có để kháng cự lại sự cám dỗ của lý lẽ ngụy biện.

Discipline is what you must have to resist the lure of excuses.

Brian Tracy        18 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thất bại thực sự không cần lí lẽ ngụy biện. Bản thân nó đã là kết thúc.

A real failure does not need an excuse. It is an end in itself.

Gertrude Stein        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng đầu hàng lý lẽ ngụy biện. Hãy quay lại sửa chữa sai lầm và hình thành những thói quen sẽ khiến mục tiêu của bạn có thể đạt được.

Don't succumb to excuses. Go back to the job of making the corrections and forming the habits that will make your goal possible.

Vince Lombardi        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn có thể tạo ra lý lẽ ngụy biện, hoặc bạn có thể tạo ra tiến bộ. Lựa chọn là của bạn.

You can make excuses or you can make progress. You choose.

Brian Tracy        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Mong muốn có tiền và sự thống khổ của tên trộm không bao giờ có thể được coi là cái cớ cho sự trộm cắp, vì có nhiều người trung thực chịu đựng những gian khổ nặng nề hơn một cách kiên cường. Bởi vậy chúng ta phải tìm cái cớ ở chỗ khác ngoài sự mong muốn có tiền, vì đó là đam mê của kẻ bủn xỉn, không phải của tên trộm.

Want of money and the distress of a thief can never be alleged as the cause of his thieving, for many honest people endure greater hardships with fortitude. We must therefore seek the cause elsewhere than in want of money, for that is the miser's passion, not the thief's.

William Blake        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hai điều sai không làm thành một điều đúng, nhưng chúng có thể thành cái cớ tốt.

Two wrongs don't make a right, but they make a good excuse.

Thomas Szasz        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người được khen thưởng hay bị trừng phạt không phải vì điều họ làm, và vì cách mà hành động của họ được định nghĩa. Đó là vì sao mà con người ưa thanh minh cho mình hơn là ưa tự mình hành động tốt đẹp hơn.

Men are rewarded or punished not for what they do but for how their acts are defined. That is why men are more interested in better justifying themselves than in better behaving themselves.

Thomas Szasz        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những cái cớ là đinh được sử dụng để xây nên ngôi nhà của thất bại.

Excuses are the nails used to build a house of failure.

Khuyết danh        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngày xửa ngày xưa họ gặp chút vận rủi, và họ đổ lỗi mọi thứ cho điều đó.

Once upon a time they had some bad luck, and they blame everything on that.

Herta Müller        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vào thời khắc chân lý, hoặc có lý lẽ ngụy biện, hoặc có kết quả.

At the moment of truth, there are either reasons or results.

Chuck Yeager        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.