A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sự ngu xuẩn


Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

Albert Einstein        2937 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh nhân - Danh ngôn Mark Twain - Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự

Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

Mark Twain        1185 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài - và thật nhiều dũng khí - để biến chuyển ngược lại.

Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius - and a lot of courage - to move in the opposite direction.

Albert Einstein        1138 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn.

The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.

Albert Einstein        1117 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trước Chúa chúng ta đều thông thái và ngu xuẩn như nhau.

Before God we are all equally wise - and equally foolish.

Albert Einstein        727 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine        634 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thà không mở miệng và để người ta nghĩ bạn là kẻ ngu ngốc còn hơn là mở miệng và xóa hết mọi sự nghi ngờ.

It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt.

Mark Twain        533 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.

Kẻ ngu dốt cho là mình thông thái, nhưng người thông thái thì biết mình là ngu dốt.

William Shakespeare        460 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Anh ta nghĩ anh ta thông thái, ôi trời ạ! một tên ngốc!

He who thinks himself wise, O heavens! is a great fool.

Voltaire        371 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.

Voltaire        301 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Danh nhân - Danh ngôn Edward Young - Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.

Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.

Tomorrow is the day when idlers work, and fools reform.

Edward Young        267 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Tôi chưa bao giờ cầu nguyện Chúa câu nào ngoài một câu rất ngắn: "Ôi thưa Cha, hãy biến kẻ thù của con thành nực cười." Và Chúa thực hiện nguyện vọng đó.

I have never made but one prayer to God, a very short one: "O Lord make my enemies ridiculous." And God granted it.

Voltaire        254 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta đều sinh ra dốt nát, nhưng phải nỗ lực lắm mới giữ nguyên được là kẻ ngu xuẩn.

We are all born ignorant, but one must work hard to remain stupid.

Benjamin Franklin        246 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi thà có năm kẻ thù mạnh mẽ và tài giỏi hơn là một người bạn ngu xuẩn.

I would rather have five energetic and competent enemies than one fool friend.

Edward Bulwer Lytton        231 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kẻ ngu dốt nghĩ mình thông thái, nhưng người thông thái biết mình ngu dốt.

The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself a fool.

Anatole France        167 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thiên đường của kẻ khờ là địa ngục của người khôn!

A fool's paradise is a wise man's hell!

Thomas Fuller        160 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người sáng suốt không cần lời khuyên. Kẻ ngu ngốc không chịu nhận lời khuyên.

Wise men don't need advice. Fools won't take it.

Benjamin Franklin        150 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ.

It is difficult to free fools from the chains they revere.

Voltaire        149 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu ngạo.

Ngạn ngữ Anh        139 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đi nhiều khiến kẻ khôn càng khôn hơn, kẻ khờ càng khờ tệ hại.

Travel makes a wise man better, and a fool worse.

Thomas Fuller        134 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ sự ngu ngốc.

Our wisdom comes from our experience, and our experience comes from our foolishness.

Sacha Guitry        124 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người là loài động vật thông minh hành xử một cách ngu dại.

Man is a clever animal who behaves like an imbecile.

Albert Schweitzer        117 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trái tim của kẻ khờ khạo nằm ở cửa miệng, nhưng cái miệng của người sáng suốt lại ngự ở trong tim.

The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart.

Benjamin Franklin        107 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thiên nhiên chỉ tạo ra động vật ngu xuẩn. Xã hội mới tạo ra con người ngu xuẩn.

Nature makes only dumb animals. We owe the fools to society.

Balzac        99 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kinh nghiệm là người thầy đắt đỏ, nhưng kẻ ngu ngốc sẽ không chịu học ai khác.

Experience is a dear teacher, but fools will learn at no other.

Benjamin Franklin        99 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Có lằn ranh mỏng giữa can đảm và ngu xuẩn. Thật tiếc nó không phải hàng rào.

There's a fine line between courage and foolishness. Too bad its not a fence.

Khuyết danh        78 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hắn có thể trông như một thằng ngu và nói như một thằng ngu, nhưng đừng để điều đó lừa bạn. Hắn thực sự là thằng ngu đấy.

He may look like an idiot and talk like an idiot but don't let that fool you. He really is an idiot.

Groucho Marx        75 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người thông minh bao giờ cũng đồng ý với người thông minh khác, còn kẻ ngu ngốc thì thường không đồng ý với cả người thông minh lẫn người ngu ngốc. Cũng tương tự như vậy, tất cả những đường thẳng luôn luôn trùng lên nhau, còn những đường cong thì không bao giờ trùng nhau, cũng không bao giờ trùng với đường thẳng.

Aristotle        74 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.

If I decide to be an idiot, then I'll be an idiot on my own accord.

Johann Sebastian Bach        72 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai cũng có quyền tỏ ra ngu ngốc, nhưng một số người lạm dụng đặc quyền đó.

Everyone is entitled to be stupid, but some abuse the privilege.

Khuyết danh        71 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bí ẩn là sự thông thái của những kẻ ngu dốt.

Mystery is the wisdom of blockheads.

Horace Walpole        66 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người khôn học từ sai lầm của người khác, kẻ ngu xuẩn mới muốn tự phạm sai lầm.

The wise learn from the mistakes of others, it's the fool that wants to make their own mistakes.

Tony Gaskins        61 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bản chất của con người là nghĩ sáng suốt và hành động lố bịch.

It is human nature to think wisely and act in an absurd fashion.

Anatole France        59 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự ngu xuẩn không thể được chữa trị. Sự ngu xuẩn là tội tử hình chung duy nhất; hình phạt là cái chết. Không thể kháng án, và bản án được tự động thi hành, không hề khoan thứ.

Stupidity cannot be cured. Stupidity is the only universal capital crime; the sentence is death. There is no appeal, and execution is carried out automatically and without pity.

Robert A Heinlein        58 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi học được từ lâu rằng đừng bao giờ giằng co với con lợn. Bạn sẽ bẩn, và hơn nữa, con lợn thích thế.

I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it.

George Bernard Shaw        47 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người sáng suốt lên tiếng khi họ có điều cần nói, kẻ khờ lên tiếng bởi vì họ phải nói gì đó.

Wise men speak when they have something to say, fools speak because they have to say something.

Aristotle        41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không gì tồi tệ hơn sự ngu xuẩn hung hăng.

There is nothing worse than aggressive stupidity.

Johann Wolfgang von Goethe        29 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng chỉ kẻ ngu mới khăng khăng giữ sai lầm.

Any man can make mistakes, but only an idiot persists in his error.

Marcus Tullius Cicero        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Quyền lực không tha hóa con người; tuy nhiên những kẻ ngu xuẩn, nếu lên được vị trí quyền lực, làm tha hóa quyền lực.

Power does not corrupt men; fools, however, if they get into a position of power, corrupt power.

George Bernard Shaw        25 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi kẻ ngu xuẩn làm điều gì đó khiến mình xấu hổ, anh ta luôn tuyên bố rằng đó là nghĩa vụ của anh ta.

When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it is his duty.

George Bernard Shaw        21 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Kẻ ngu xuẩn chẳng tha thứ cũng chẳng quên; kẻ ngây thơ tha thứ và quên; kẻ sáng suốt tha thứ nhưng không quên.

The stupid neither forgive nor forget; the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget.

Thomas Szasz        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Phẩm chất đặc biệt của kẻ ngu xuẩn là chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà quên đi của bản thân.

It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own.

Marcus Tullius Cicero        17 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những chế độ độc tài ấp ủ sự phản kháng, nuôi dưỡng sự nô dịch, nuôi dưỡng sự tàn nhẫn; ghê tởm hơn là chúng nuôi dưỡng sự ngu dốt.

Dictatorships foster oppression, dictatorships foster servitude, dictatorships foster cruelty; more abominable is the fact that they foster idiocy.

Jorge Luis Borges        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự ngu xuẩn là một khái niệm không giới hạn.

Stupid is a boundless concept.

Khuyết danh        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lòng can đảm là đối mặt với nỗi sợ.
Sự ngu xuẩn là chẳng sợ cái gì.

Courage is facing your fears.
Stupidity is fearing nothing.

Todd Bellemare        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kẻ ngu thích tự ý làm, kẻ thấp kém thích chuyên quyền; sống ở đời nay mà làm ngược với đạo thời xưa. Như thế là chuốc họa vào thân.

愚而好自用,賤而好自專。生乎今之世,反古之道。如此者,災及 其身者也。
Ngu nhi hảo tự dụng, tiện nhi hảo tự chuyên. Sinh hồ kim chi thế, phản cổ chi đạo. Như thử giả, tai cập kì thân giả dã.

Khổng Tử        11 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những kẻ ngu dốt không biết mình nắm trong tay điều tốt đẹp gì cho tới khi họ ném nó đi.

Ignorant men don't know what good they hold in their hands until they've flung it away.

Sophocles        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người phụ nữ ngốc nghếch nhất cũng có thể chế ngự được người đàn ông thông minh; nhưng chỉ người phụ nữ hết sức thông minh mới chế ngự được gã đàn ông ngu xuẩn.

The silliest woman can manage a clever man; but it needs a very clever woman to manage a fool.

Rudyard Kipling        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kẻ ngu ngốc không thấy cùng một cái cây với người sáng suốt.

A fool sees not the same tree that a wise man sees.

William Blake        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những giờ ngu ngốc có thể dùng đồng hồ để đếm; nhưng những giờ sáng suốt, không chiếc đồng hồ nào đo được.

The hours of folly are measured by the clock; but of wisdom, no clock can measure.

William Blake        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thà im lặng còn hơn làm tên ngốc.

It's better to be silent than to be a fool.

Harper Lee        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bài học lớn nhất trong đời là biết rằng thậm chí ngay cả kẻ ngu xuẩn đôi khi cũng đúng.

The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.

Winston Churchill        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nửa sau cuộc đời con người minh tuệ được dùng để xóa bỏ những điều ngu xuẩn, những định kiến và quan điểm sai lầm mà họ đã phạm phải trước đó.

The latter part of a wise person's life is occupied with curing the follies, prejudices and false opinions they contracted earlier.

Jonathan Swift        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chỉ kẻ ngu xuẩn mới không chịu thay đổi suy nghĩ.

Only idiots refuse to change their minds.

Brigitte Bardot        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tội lỗi có thể được tha thứ, nhưng sự ngu ngốc là vĩnh viễn.

Sin can be forgiven, but stupid is forever.

Coco Chanel        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có phòng ngự nào chống nổi sự ngu xuẩn.

There's no defense against stupidity.

Friedrich Nietzsche        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người thông thái nói vì họ có điều cần nói; kẻ ngu xuẩn nói bởi họ phải nói gì đó.

Wise men speak because they have something to say; fools because they have to say something.

Plato        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất cứ khi nào có người làm chuyện hoàn toàn cực kỳ ngu xuẩn, nó thường luôn là vì những động cơ cao cả nhất.

Whenever a man does a thoroughly stupid thing, it is always from the noblest motives.

Oscar Wilde        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự ngu xuẩn là thứ gì đó không thể phá vỡ; không gì tấn công nó mà đập vào nó chính mình không bị vỡ tan; nó bản chất làm từ đá hoa cương, chắc và bền.

Stupidity is something unshakable; nothing attacks it without breaking itself against it; it is of the nature of granite, hard and resistant.

Gustave Flaubert        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái gì kẻ ngu xuẩn không thể học được thì hắn ta cười nhạo, nghĩ rằng bằng tiếng cười, hắn ta thể hiện sự vượt trội thay vì sự ngu xuẩn tiềm tàng.

What a fool cannot learn he laughs at, thinking that by his laughter he shows superiority instead of latent idiocy.

Marie Corelli        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.