A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Bí mật


Những nụ cười tươi tắn nhất giấu đi những bí mật sâu kín nhất.
Những đôi mắt xinh đẹp nhất đã từng rơi nhiều lệ nhất.
Và những trái tim nhân hậu nhất phải chịu đựng nhiều đau khổ nhất.

The prettiest smiles hide the deepest secrets.
The prettiest eyes have cried the most tears.
And the kindest hearts have felt the most pain.

Khuyết danhloading240 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì làm chúng ta cô đơn hơn những bí mật của mình.

Nothing makes us so lonely as our secrets.

Paul Tournierloading129 người thíchthích danh ngôn Thích

Giữ bí mật của chính mình là khôn ngoan; nhưng hy vọng người khác giữ nó là khờ dại.

To keep your secret is wisdom; but to expect others to keep it is folly.

Samuel Johnsonloading103 người thíchthích danh ngôn Thích

Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.

The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.

Horace Walpoleloading66 người thíchthích danh ngôn Thích

Ba người có thể giữ được bí mật, nếu hai người đã chết.

Three can keep a secret, if two of them are dead.

Benjamin Franklinloading51 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tự đại rằng mình được tin tưởng giao phó một bí mật thường là một trong những động lực chính thúc đẩy tiết lộ nó.

The vanity of being known to be trusted with a secret is generally one of the chief motives to disclose it.

Samuel Johnsonloading33 người thíchthích danh ngôn Thích

 

Trong đời ai cũng có những chương bí mật mà họ hy vọng không bao giờ được biết tới.

In everybody's life there are hidden chapters which they hope may never be known.

Agatha Christieloading22 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ để tính cách và giá trị đặc biệt của bạn, bí mật mà chỉ bạn mà không còn ai khác biết, sự thật - đừng để nó bị lòng tự phụ ngấu nghiến nuốt.

Don't let your special character and values, the secret that you know and no one else does, the truth - don't let that get swallowed up by the great chewing complacency.

Aesoploading22 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những bí mật của cuộc sống: tất cả những gì thực sự đáng làm đều là những gì ta làm vì người khác.

One of the secrets of life is that all that is really worth the doing is what we do for others.

Lewis Carrollloading22 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả con người có ba cuộc đời: công khai, riêng tư, và bí mật.

All human beings have three lives: public, private, and secret.

Gabriel Garcia Marquezloading18 người thíchthích danh ngôn Thích

Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ.

Secrets are things we give to others to keep for us.

Elbert Hubbardloading17 người thíchthích danh ngôn Thích

Trên thế gian này, bí mật chỉ cần nhiều hơn một người biết thì không còn là bí mật.

Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Tân Di Ổloading8 người thíchthích danh ngôn Thích

Người muốn giữ bí mật phải che giấu sự thật rằng mình đang có một bí mật.

Whoever wishes to keep a secret must hide the fact that he possesses one.

Johann Wolfgang von Goetheloading8 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc kín mới thành, chuyện lộ hay hỏng.

Hàn Phi Tửloading4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải mọi thứ đều nên bóc mẽ; rất nhiều thứ tốt hơn cứ nằm nguyên ẩn giấu.

Not all things are to be discovered; many are better concealed.

Sophoclesloading2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có sự thống khổ nào đau đớn hơn là giữ kín câu chuyện không được kể trong mình.

There is no greater agony than bearing an untold story inside you.

Maya Angelouloading1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta sống trong một thế giới bẩn thỉu và nguy hiểm. Có những điều mà quần chúng bình thường không cần biết, và không nên biết. Tôi cho rằng nền dân chủ phồn thịnh khi mà chính phủ có thể có những bước đi hợp pháp để giữ bí mật của mình, và khi báo chí có thể quyết định có in điều mình biết hay không.

We live in a dirty and dangerous world. There are some things the general public does not need to know, and shouldn't. I believe democracy flourishes when the government can take legitimate steps to keep its secrets and when the press can decide whether to print what it knows.

Katharine Grahamloading1 người thíchthích danh ngôn Thích

 

Nếu bạn muốn giữ một bí mật, bạn cũng phải giấu nó đi trước cả chính mình. Bạn luôn luôn phải biết bí mật có ở đó, nhưng trừ phi nó bị cần đến, bạn không bao giờ được để nó trồi lên trong ý thức dưới bất kỳ hình dạng nào có thể gọi tên.

If you want to keep a secret, you must also hide it from yourself. You must know all the while that it is there, but until it is needed you must never let it emerge into your consciousness in any shape that can be given a name.

George Orwellloading0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.