A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sự phê bình


Chấp nhận thất bại với lòng kiêu hãnh, chấp nhận lời phê bình bằng tư thế đĩnh đạc, nhận vinh dự với sự nhún nhường - đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và độ lượng.

To bear defeat with dignity, to accept criticism with poise, to receive honors with humility - these are marks of maturity and graciousness.

William Arthur Wardloading217 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nghệ sĩ không có thời gian để nghe các nhà phê bình. Người muốn trở thành nhà văn đọc phê bình, người muốn viết không có thời gian để đọc phê bình.

The artist doesn't have time to listen to the critics. The ones who want to be writers read the reviews, the ones who want to write don't have the time to read reviews.

William Faulknerloading111 người thíchthích danh ngôn Thích

Bằng chứng cuối cùng của sự lớn lao nằm ở việc có thể chịu đựng được sự phê bình mà không oán trách.

The final proof of greatness lies in being able to endure criticism without resentment.

Elbert Hubbardloading44 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ người biết coi trọng sự phê bình mới có lợi từ lời khen.

He only profits from praise who values criticism.

Heinrich Heineloading43 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh do dự không muốn đâm tôi bằng ngôn từ, và không biết rằng sự im lặng còn là thanh kiếm sắc bén hơn.

You hesitate to stab me with a word, and know not - silence is the sharper sword.

Samuel Johnsonloading31 người thíchthích danh ngôn Thích

Để tránh bị phê bình, đừng làm gì cả, đừng nói gì cả, đừng trở thành gì cả.

To avoid criticism, do nothing, say nothing, and be nothing.

Elbert Hubbardloading26 người thíchthích danh ngôn Thích

 

Nhiệm vụ chính trị thực sự trong một xã hội như của chúng ta là phê bình hoạt động của các thể chế tỏ ra vừa trung lập vừa độc lập, chỉ trích và công kích làm sao để bóc trần thứ bạo lực chính trị luôn được che dấu thực hiện qua chúng, để ta có thể chiến đấu chống lại chúng.

The real political task in a society such as ours is to criticize the workings of institutions that appear to be both neutral and independent, to criticize and attack them in such a manner that the political violence that has always exercised itself obscurely through them will be unmasked, so that one can fight against them.

Michel Foucaultloading20 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả chúng ta nên học được bài học từ thời tiết. Nó chẳng quan tâm tới lời chỉ trích.

All of us could take a lesson from the weather. It pays no attention to criticism.

Khuyết danhloading9 người thíchthích danh ngôn Thích

Hiển nhiên chính những người sợ mình sai mới lảng tránh phê bình. Người chắc chắn mình đúng chào đón điều đó. Nó chỉ soi sáng sức mạnh của niềm tin và khiến chúng thêm sẵn sàng cho những người khác.

Surely it is the one who fears he is wrong who avoids criticism. The one who is sure he is right invites it. It only illuminates the strength of beliefs and makes them more available to others.

David L Wolfeloading7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tỏ ra căm ghét khi bị phê bình là thừa nhận rằng mình đáng bị như vậy.

To show resentment at a reproach is to acknowledge that one may have deserved it.

Tacitusloading6 người thíchthích danh ngôn Thích

Để tránh bị phê bình, đừng nói gì cả, đừng làm gì cả, đừng trở thành gì cả.

To avoid criticism say nothing, do nothing, be nothing.

Aristotleloading5 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự phê bình là thứ chúng ta có thể tránh một cách dễ dàng bằng việc không nói gì, không làm gì, không trở thành gì cả.

Criticism is something we can avoid easily by saying nothing, doing nothing, and being nothing.

Aristotleloading4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thích những lời phê bình. Nó khiến ta trở nên mạnh mẽ.

I like criticism. It makes you strong.

LeBron Jamesloading3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy dẫm lên cổ nỗi sợ hãi sợ bị phê bình bằng cách đi tới quyết định sẽ không lo lắng về điều người khác nghĩ, làm hay nói.

Put your foot upon the neck of the fear of criticism by reaching a decision not to worry about what other people think, do, or say.

Napoleon Hillloading1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tạo ra tin tức thì tốt hơn là đón nhận nó; làm người hành động thì tốt hơn là làm người phê bình.

It is better to be making the news than taking it; to be an actor rather than a critic.

Winston Churchillloading1 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời phê bình nào cũng nên được kẹp giữa hai lớp lời khen.

Sandwich every bit of criticism between two layers of praise.

Mary Kay Ashloading1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy phê bình hành động, chứ đừng phê bình con người.

Criticize the act, not the person.

Mary Kay Ashloading1 người thíchthích danh ngôn Thích

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.