A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Hành động


Trang 1 trên 3123»

Danh ngôn mới

Tôi tiến lên trước trong từng ngày tôi sống, thậm chí dù chỉ là một bước nhỏ, bởi tôi biết rằng những điều lớn lao được tạo nên từ những bước đi nhỏ bé, nhưng không gì có thể đạt được nếu đứng yên.

Zig Ziglar

 0 người thích     thích danh ngôn Thích

Lý trí sẽ không thay đổi cảm xúc, nhưng hành động thì có thể.

Zig Ziglar

 0 người thích     thích danh ngôn Thích

Hãy quyết tâm không lười nhác. Không ai sẽ rơi vào cảnh phải phàn nàn mình thiếu thời gian khi mà mình chưa bao giờ đánh mất thời gian. Thật kỳ diệu rằng ta có thể làm được nhiều đến thế nào, nếu ta luôn luôn hành động.

Thomas Jefferson

 2 người thích     thích danh ngôn Thích

Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết hối hả trong khi chờ đợi.

Everything comes to him who hustles while he waits.

Thomas Edison        414 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn cảm thấy sợ hãi về điều sẽ xảy ra, đừng sợ. Hãy ôm lấy sự không chắc chắn. Để nó dẫn bạn đi. Hãy cản đảm khi đời thách thức bạn sử dụng cả con tim và trí óc để mở ra con đường dẫn tới hạnh phúc của riêng mình, đừng lãng phí thời gian trong tiếc nuối. Bật mạnh mẽ vào hành động tiếp theo. Hưởng thụ hiện tại khi nó tới, từng giây phút; bởi bạn sẽ không bao giờ có lại thời khắc đó đâu. Và nếu có lúc nào bạn ngước lên và thấy mình lạc lối, hãy hít thở sâu và bắt đầu lại. Đi ngược theo bước chân mình và quay trở về nơi tinh khiết nhất trong trái tim... nơi hy vọng tồn tại. Bạn sẽ lại tìm thấy con đường.

If you're feeling frightened about what comes next, don't be. Embrace the uncertainty. Allow it to lead you places. Be brave as it challenges you to exercise both your heart and your mind as you create your own path towards happiness, don't waste time with regret. Spin wildly into your next action. Enjoy the present, each moment, as it comes; because you'll never get another one quite like it. And if you should ever look up and find yourself lost, simply take a breath and start over. Retrace your steps and go back to the purest place in your heart... where your hope lives. You'll find your way again.

Khuyết danh        303 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.

Mark Twain        292 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại.

Books are but waste paper unless we spend in action the wisdom we get from thought.

Edward Bulwer Lytton        247 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy nắm lấy cơ hội! Tất cả cuộc đời là cơ hội. Người tiến xa nhất thường là người sẵn sàng hành động và chấp nhận thách thức.

Take a chance! All life is a chance. The man who goes farthest is generally the one who is willing to do and dare.

Dale Carnegie        232 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy hành động như thể bạn tạo được sự khác biệt. Đúng đấy.

Act as if what you do makes a difference. It does.

William James        231 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười nhác.

This is a world of action, and not for moping and droning in.

Charles Dickens        226 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.

The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.

William Arthur Ward        211 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Phần thưởng khi làm tốt một việc là ta đã làm nó.

The reward of a thing well done is having done it.

Ralph Waldo Emerson        209 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều, người ta càng có thể làm được nhiều, và càng biết đánh giá chân thực về những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.

The more one does and sees and feels, the more one is able to do, and the more genuine may be one's appreciation of fundamental things like home, and love, and understanding companionship.

Amelia Earhart        207 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm.

No one knows what he can do till he tries.

Publilius Syrus        205 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Yêu là hành động.

To love is to act.

Victor Hugo        186 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hành động hiển hiện, cho dù động cơ bị che dấu.

Actions are visible, though motives are secret.

Samuel Johnson        180 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đảo ngược cách bạn đối xử với người bạn đã làm điều sai trái tốt hơn là xin sự tha thứ của anh ta.

Reversing your treatment of the man you have wronged is better than asking his forgiveness.

Elbert Hubbard        176 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là thử nghiệm.

Don't be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.

Ralph Waldo Emerson        163 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngôn từ có thể cho thấy sự sắc sảo của một người, nhưng hành động mới thể hiện ý nghĩa của anh ta.

Words may show a man's wit but actions his meaning.

Benjamin Franklin        158 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.

Every step of real movement is more important than a dozen programmes.

Karl Marx        132 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai chờ đợi để làm nhiều điều tốt đẹp cùng một lúc sẽ chẳng bao giờ làm gì cả.

He who waits to do a great deal of good at once will never do anything.

Samuel Johnson        131 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy nhắm tới mặt trăng. Dù có trượt bạn cũng sẽ hạ cánh giữa những vì sao.

Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars.

Les Brown        127 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hành động có thể không mang tới hạnh phúc, nhưng không có hạnh phúc nào lại thiếu hành động.

Action may not bring happiness but there is no happiness without action.

William James        116 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sấm thì tốt, sấm thì gây ấn tượng lắm; nhưng sét mới làm nên chuyện.

Thunder is good, thunder is impressive; but it is lightning that does the work.

Mark Twain        109 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thay vì lo lắng người khác nói gì về mình, sao bạn không bỏ thời gian cố đạt được điều khiến họ phải khâm phục.

Instead of worrying about what people say of you, why not spend time trying to accomplish something they will admire.

Dale Carnegie        109 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng - vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

Do what you feel in your heart to be right- for you'll be criticized anyway. You'll be damned if you do, and damned if you don't.

Eleanor Roosevelt        104 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Giá như giới trẻ nhận ra họ sẽ sớm trở thành một mớ thói quen di động nhanh như thế nào, họ sẽ cẩn thận hơn trong hành động của mình khi vẫn còn là chất dẻo.

Could the young but realize how soon they will become mere walking bundles of habits, they would give more heed to their conduct while in the plastic state.

William James        99 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng.

All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsion, habit, reason, passion, and desire.

Aristotle        98 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Luôn nhắm tới sự hài hòa tuyệt đối giữa tư tưởng, lời nói và hành động. Luôn luôn nhắm tới sự trong sạch trong tư tưởng và mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.

Mahatma Gandhi        98 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo.

Lead, follow, or get out of the way.

Thomas Paine        94 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chủ động là làm điều đúng mà không cần phải bảo.

Initiative is doing the right thing without being told.

Victor Hugo        87 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới bằng các phương thức khác nhau, vấn đề là ở chỗ thay đổi thế giới.

The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it.

Karl Marx        84 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi phát hiện ra may mắn có thể dự đoán được khá tốt. Nếu bạn muốn may mắn nhiều hơn, hãy chấp nhận nhiều cơ hội hơn. Hãy chủ động hơn. Xuất hiện nhiều hơn.

I've found that luck is quite predictable. If you want more luck, take more chances. Be more active. Show up more often.

Brian Tracy        84 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tổ tiên của mọi hành động là suy nghĩ.

The ancestor of every action is a thought.

Ralph Waldo Emerson        82 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.

We have too many high sounding words, and too few actions that correspond to them.

Abigail Adams        74 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thần linh sẽ giúp những người tự giúp mình.

The gods help them that help themselves.

Aesop        73 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.

Whatever fortune brings, don't be afraid of doing things.

A. A. Milne        70 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nói không phải là làm. Nói lời hay cũng là điều tốt; thế nhưng lời nói vẫn không phải là hành động.

Talking isn't doing. It is a kind of good deed to say well; and yet words are not deeds.

William Shakespeare        69 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném hòn đá lên mặt nước để tạo nhiều con sóng.

I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.

Mẹ Teresa        64 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngồi dậy và để ý thì dễ lắm, điều khó là đứng dậy và hành động.

It is easy to sit up and take notice, What is difficult is getting up and taking action.

Balzac        61 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng bao giờ nhầm lẫn chuyển động và hành động.

Never confuse motion with action.

Benjamin Franklin        60 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Làm tốt tốt hơn là nói hay.

Well done is better than well said.

Benjamin Franklin        58 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm nay.

Never leave that till tomorrow which you can do today.

Benjamin Franklin        56 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Cứ trông chờ lời cầu nguyện của ta được nghe thấy chỉ là vô vọng nếu ta chỉ cầu nguyện mà không phấn đấu.

It is in vain to expect our prayers to be heard, if we do not strive as well as pray.

Aesop        55 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thường thì sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không nằm ở việc ai có khả năng hay ý tưởng tốt hơn, mà ở lòng can đảm để đánh cược cho ý tưởng của mình, để chấp nhận rủi ro đã được tính kỹ, và hành động.

Often the difference between a successful man and a failure is not one's better abilities or ideas, but the courage that one has to bet on his ideas, to take a calculated risk, and to act.

Maxwell Maltz        55 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hành động tưởng chừng đi sau cảm xúc, nhưng thực ra hành động và cảm xúc đi cùng nhau; và bằng cách điều chỉnh hành động, thứ mà ý chí có thể trực tiếp điều khiển, chúng ta có thể gián tiếp điều chỉnh cảm xúc, thứ mà ý chí không thể.

Action seems to follow feeling, but really action and feeling go together; and by regulating the action, which is under the more direct control of the will, we can indirectly regulate the feeling, which is not.

William James        51 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi bắt đầu cho rằng mọi giây phút của cuộc đời đều không cần đến sự bình lặng. Con người sinh ra để hành động, và cả sự ồn ào nữa.

I begin to think, that a calm is not desirable in any situation in life. Man was made for action and for bustle too, I believe.

Abigail Adams        49 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng.

It is by acts and not by ideas that people live.

Anatole France        48 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái nhìn đầu tiên vào Lịch sử cho chúng ta thấy rằng hành động của con người xuất phát từ nhu cầu, lòng nhiệt huyết, tính cách và tài năng; và khiến chúng ta tin rằng những nhu cầu, lòng nhiệt huyết và mối quan tâm đó là nguồn động cơ duy nhất của hành động.

The first glance at History convinces us that the actions of men proceed from their needs, their passions, their characters and talents; and impresses us with the belief that such needs, passions and interests are the sole spring of actions.

Hegel        46 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hầu như mọi thứ bạn làm đều không quan trọng, nhưng điều quan trọng là bạn đã làm.

Nearly everything you do is of no importance, but it is important that you do it.

Mahatma Gandhi        45 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều khó khăn nhất là quyết định hành động, phần còn lại chỉ là sự bền bỉ. Nỗi sợ hãi là những con hổ giấy. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mình quyết định làm. Bạn có thể hành động để thay đổi và chi phối cuộc đời mình; và con đường, quá trình chính nó đã là phần thưởng.

The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. The fears are paper tigers. You can do anything you decide to do. You can act to change and control your life; and the procedure , the process is its own reward.

Amelia Earhart        44 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi nằm ngủ và mơ thấy cuộc đời là Niềm vui.
Tôi thức giấc và nhìn thấy cuộc đời là Bổn phận.
Tôi hành động và, ô kìa, Bổn phận chính là Niềm vui.

I slept and dreamed that life was Joy
I awoke and saw that life was Duty
I acted, and behold Duty was Joy.

Rabindranath Tagore        44 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả loài người được chia làm ba loại: những người bất di bất dịch, những người có thể xê dịch, và những người hành động.

All mankind is divided into three classes: those that are immovable, those that are movable, and those that move.

Benjamin Franklin        43 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta không thể làm tất cả, và có vài người không làm gì cả. Chuyện chỉ có vậy.

We can’t all and some of us don’t. That’s all there is to it.

A. A. Milne        42 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thà thắp nến còn hơn nguyền rủa bóng tối.

It is better to light a candle than curse the darkness.

Eleanor Roosevelt        42 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc sống không dài lâu, và không nên tiêu tốn nó quá nhiều ngồi không mà suy tính nên sống thế nào.

Life is not long, and too much of it must not pass in idle deliberation how it shall be spent.

Samuel Johnson        41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những hành động của ta nằm trong tay ta, nhưng hậu quả của chúng thì không. Hãy nhớ điều đó, và nghĩ hai lần trước khi định làm bất cứ điều gì.

Our actions are in our own hands, but the consequences of them are not. Remember that, my dear, and think twice before you do anything.

Louisa May Alcott        41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Biết mà không làm là không biết.

To know and not to do is not to know.

Ngạn ngữ        41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Phần thưởng lớn nhất cho một việc được hoàn tất suôn sẻ là ta đã thực hiện nó.

The biggest reward for a thing well done is to have done it.

Voltaire        41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chẳng gì xảy ra cho tới khi có thứ gì đó động.

Nothing happens until something moves.

Albert Einstein        40 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn không muốn ai làm gì, hãy bảo anh ta nói về điều đó; bởi người ta càng nói nhiều, người ta càng có khuynh hướng chẳng làm gì cả.

If you do not wish a man to do a thing, you had better get him to talk about it; for the more men talk, the more likely they are to do nothing else.

Thomas Carlyle        40 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sống không chỉ là thở; nó là hành động, là sử dụng những cơ quan, cảm giác, tài năng của mình - tất cả mọi thành phần sẽ cho ta cảm giác tồn tại.

To live is not merely to breathe; it is to act; it is to make use of our organs, senses, faculties - of all those parts of ourselves which give us the feeling of existence.

Jean Jacques Rousseau        39 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

Doubt, of whatever kind, can be ended by action alone.

Thomas Carlyle        38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hành động là phiên dịch tốt nhất cho suy nghĩ.

The actions of men are the best interpreters of their thoughts.

James Joyce        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hành động của con người, cuối cùng cũng chỉ là công cụ vô thức của tư tưởng.

The men of action are, after all, only the unconscious instruments of the men of thought.

Heinrich Heine        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy nhớ điều này, những con người của hành động đầy kiêu hãnh! Các anh ở đây, rốt cục cũng chỉ là công cụ vô thức cho những con người của tư duy.

Mark this well, you proud men of action! you are, after all, nothing but unconscious instruments of the men of thought.

Hegel        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngôn từ cũng là hành động, và hành động cũng là một loại ngôn từ.

Words are also actions, and actions are a kind of words.

Ralph Waldo Emerson        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một ao-xơ hành động đáng giá bằng cả tấn lý thuyết.

An ounce of action is worth a ton of theory.

Ralph Waldo Emerson        34 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mọi hành động của chúng ta đều có khả năng gây ra đau khổ, và mọi điều chúng ta làm đều có hệ quả với tiếng vang vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng ra. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên hành động. Nó có nghĩa là chúng ta nên hành động cẩn thận. Mọi chuyện đều có ý nghĩa.

Every single act we do has the potential of causing pain, and every single thing we do has consequences that echo way beyond what we can imagine. It doesn't mean we shouldn't act. It means we should act carefully. Everything matters.

Sylvia Boorstein        32 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mọi hành động đều cần được thúc đẩy bằng động lực.

Every action needs to be prompted by a motive.

Leonardo da Vinci        31 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự thật rằng, để có thể làm bất cứ thứ gì đáng làm trên thế giới này, chúng ta không thể chỉ đứng yên run rẩy và nghĩ về sự lạnh lẽo và nguy hiểm. Chúng ta phải xông tới và giành giật, dùng hết sức của mình.

The fact is, that to do anything in the world worth doing, we must not stand back shivering and thinking of the cold and danger, but jump in and scramble through as well as we can.

Robert Cushing        28 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghĩ thì dễ lắm, hành động mới khó, và biến suy nghĩ thành hành động là điều khó khăn nhất trên thế gian này.

Thinking is easy, acting is difficult, and to put one's thoughts into action is the most difficult thing in the world.

Johann Wolfgang von Goethe        28 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều bạn không làm có thể trở thành một thế lực hủy diệt.

What you don't do can be a destructive force.

Eleanor Roosevelt        27 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Về thành tựu, tôi chỉ làm điều tôi phải làm khi nó đến.

As for accomplishments, I just did what I had to do as things came along.

Eleanor Roosevelt        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất bạo động không có nghĩa là không hành động. Bất bạo động có nghĩa là chúng ta hành động với tình thương và lòng từ bi. Giây phút mà chúng ta ngừng hành động, chúng ta phá hoại nguyên tắc bất bạo động.

Thích Nhất Hạnh        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con đường dẫn tới thành công cần hành động lớn lao và quả quyết.

The path to success is to take massive, determined action.

Tony Robbins        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nhiều người có ý tưởng hay, nhưng chẳng có gì rẻ rúng trên thế gian này hơn là ý tưởng hay không đi kèm hành động.

A lot of people have great ideas, but nothing in the world is cheaper than a good idea with no action.

Khuyết danh        25 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Suy nghĩ là mẹ của hành động.

Thought is the parent of the deed.

Thomas Carlyle        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sẽ chẳng có gì được thực hiện nếu đầu tiên ta phải vượt qua mọi sự phản đối.

Nothing will ever be attempted if all possible objections must first be overcome.

Samuel Johnson        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn phải khiến nó xảy ra.

You have to make it happen.

Denis Diderot        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng trông vào tuổi tác của con người mà hãy nhìn vào những hành động của anh ta.

You should not consider a man's age but his acts.

Sophocles        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người muốn phụng sự đất nước mình phải không chỉ có năng lực để suy nghĩ mà còn có ý chí để hành động.

He who wishes to serve his country must have not only the power to think, but the will to act.

Plato        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hành động của quá mạnh mẽ đối với con người. Hãy chỉ cho tôi ai đã hành động mà không trở thành nạn nhân và nô lệ của hành động chính mình.

Men's actions are too strong for them. Show me a man who has acted, and who has not been the victim and slave of his action.

Ralph Waldo Emerson        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang 1 trên 3123»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.