A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Kinh nghiệm


Con người trưởng thành qua kinh nghiệm nếu họ đối diện với cuộc đời trung thực và can đảm. Đây là cách tính cách hình thành.

People grow through experience if they meet life honestly and courageously. This is how character is built.

Eleanor Roosevelt        641 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn cuộc sống, danh ngôn về kinh nghiệm, danh ngôn về hy vọng, danh ngôn về hiện tại, danh ngôn về bản thân

Bốn ý tưởng hay cho cuộc sống:
   Nhìn lại phía sau & Có kinh nghiệm!
   Nhìn lên phía trước & Thấy hy vọng!
   Nhìn ra xung quanh & Tìm được thực tại!
   Nhìn vào bên trong & Tìm thấy chính mình!

Four beautiful thoughts of life:
   Look back & Get experience!
   Look forward & See hope!
   Look around & Find reality!
   Look within & Find yourself.

Khuyết danh        592 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Hôm nay là học trò của hôm qua.

Today is yesterday's pupil.

Thomas Fuller        263 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nguồn tri thức duy nhất là kinh nghiệm.

The only source of knowledge is experience.

Albert Einstein        221 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thất bại không chết người. Thất bại nên là thầy của ta, không phải người làm tang lễ. Nó nên là thách thức để ta vươn tới những tầm cao thành tựu mới, không phải để lôi ta xuống vực thẳm tuyệt vọng. Từ thất bại, ta có thể có được những trải nghiệm đáng giá.

Failure is not fatal. Failure should be our teacher, not our undertaker. It should challenge us to new heights of accomplishments, not pull us to new depths of despair. From honest failure can come valuable experience.

William Arthur Ward        177 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sáng tạo chỉ là việc kết nối các vấn đề. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng tạo về cách họ làm điều gì đó, họ cảm thấy hơi gượng gập bởi họ thực sự không làm gì, họ chỉ thấy một số việc. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Đó là bởi vì họ có thể kết nối những kinh nghiệm mình có và tổng hợp thành những thứ mới. Và lý do khiến họ có thể làm điều đó là họ có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc họ đã suy nghĩ nhiều về kinh nghiệm của mình hơn người khác.

Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That’s because they were able to connect experiences they’ve had and synthesize new things. And the reason they were able to do that was that they’ve had more experiences or they have thought more about their experiences than other people.

Steve Jobs        163 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn không thể để thất bại định hình mình. Bạn phải để thất bại dạy mình.

You can’t let your failures define you. You have to let your failures teach you.

Barack Obama        162 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thất bại là kẻ vấp ngã, nhưng không thể hưởng lợi từ kinh nghiệm đó.

A failure is a man who has blundered, but is not able to cash in the experience.

Elbert Hubbard        130 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ sự ngu ngốc.

Our wisdom comes from our experience, and our experience comes from our foolishness.

Sacha Guitry        124 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không gì lãng phí thời gian nếu bạn biết sử dụng kinh nghiệm đó.

Nothing is a waste of time if you use the experience wisely.

Auguste Rodin        121 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Kinh nghiệm là người thầy đắt đỏ, nhưng kẻ ngu ngốc sẽ không chịu học ai khác.

Experience is a dear teacher, but fools will learn at no other.

Benjamin Franklin        99 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chỉ qua niềm vui và đau khổ mà con người thấu hiểu bản thân và vận mệnh của mình. Người ta học được cần phải làm gì và cần phải tránh gì.

Only by joy and sorrow does a person know anything about themselves and their destiny. They learn what to do and what to avoid.

Johann Wolfgang von Goethe        88 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bản lĩnh là sức mạnh hợp nhất của kinh nghiệm, trí tuệ và đam mê trong guồng hành động.

Skill is the unified force of experience, intellect and passion in their operation.

John Ruskin        69 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có ai sáng suốt đến mức học hỏi được từ kinh nghiệm của người khác không?

Is there anyone so wise as to learn by the experience of others?

Voltaire        58 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kinh nghiệm là trường học tốt. Nhưng cái giá quá đắt.

Experience is a good school. But the fees are high.

Heinrich Heine        50 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Quá khứ là nơi tôi luôn ngoảnh lại chiêm nghiệm, rút ra bài học từ lỗi lầm để rồi không ngừng vun đắp cho mình tình yêu và sự trân trọng đối với tương lai.

Khuyết danh        49 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn không học hỏi được gì từ những sai lầm của mình, thật uổng phí khi bạn phạm phải sai lầm đó.

Khuyết danh        34 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kinh nghiệm chỉ dạy cho những ai có thể dạy dỗ.

Experience teaches only the teachable.

Aldous Huxley        31 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn không thể tạo ra kinh nghiệm, bạn trải qua nó.

You can't create experience, you undergo it.

Albert Camus        31 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kinh nghiệm không phải là điều xảy ra với một con người. Mà nó là điều mà người đó làm với những gì đã xảy ra với anh ta.

Experience is not what happens to you; it's what you do with what happens to you.

Aldous Huxley        30 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có bí mật nào cho sự thành công. Thành công là kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng, sự chăm chỉ và học hỏi từ thất bại.

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

Colin Powell        21 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đón nhận những kinh nghiệm tiêu cực và nhìn chúng một cách tích cực, bạn sẽ học được rất nhiều điều từ những chuyện đã qua. Đừng để người khác mãi phán xét bạn chỉ dựa vào một lỗi lầm nào đó. Hãy để quá khứ lại phía sau lưng, nhưng đừng lãng quên nó.

Khuyết danh        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Phán đoán đúng đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm – chà, nó đến từ phán đoán tồi.

Good judgment comes from experience, and experience--well, that comes from poor judgment.

Khuyết danh        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thành công là kết quả của những phán đoán đúng, phán đoán đúng là kết quả của kinh nghiệm, và kinh nghiệm thường là kết quả của phán đoán sai!

Success is the result of good judgment, good judgment is the result of experience, and experience is often the result of bad judgment!

Tony Robbins        17 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Từ trải nghiệm của quá khứ chúng ta ta rút ra bài học dẫn đường cho tương lai.

From the experience of the past we derive instructive lessons for the future.

John Quincy Adams        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Thành công trong đời là kết quả của phán đoán đúng. Phán đoán đúng thường là kết quả của kinh nghiệm. Kinh nghiệm thường là kết quả của phán đoán sai.

Success in life is the result of good judgment. Good judgment is usually the result of experience. Experience is usually the result of bad judgment.

Tony Robbins        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kinh nghiệm là biển chỉ đường tốt hơn lời nói của người khác.

Experience is a truer guide than the words of others.

Leonardo da Vinci        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta học được qua kinh nghiệm rằng con người chẳng bao giờ học được gì từ kinh nghiệm.

We learn from experience that men never learn anything from experience.

George Bernard Shaw        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Quyết định tốt đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ quyết định tồi.

Good decisions come from experience, and experience comes from bad decisions.

Khuyết danh        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người sáng suốt đi theo lý trí, người bình thường đi theo kinh nghiệm, người ngu ngốc đi theo nhu cầu, và kẻ vũ phu đi theo bản năng.

The wise are instructed by reason, average minds by experience, the stupid by necessity and the brute by instinct.

Marcus Tullius Cicero        7 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mọi thứ đều có bài học răn dạy, nếu bạn tìm được nó.

Everything has a moral, if only you can find it.

Lewis Carroll        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tuổi già và dòng chảy thời gian dạy ta mọi thứ.

Old age and the passage of time teach all things.

Sophocles        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng nhìn xem bạn ngã xuống đâu, hãy tìm xem bạn trượt ngã tại đâu.

Do not look where you fell, but where you slipped.

Tục ngữ Châu Phi        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Học từ sai lầm của bản thân là rất quan trọng, nhưng TỐT HƠN là học từ sai lầm của người khác, và TỐT NHẤT là học từ thành công của người khác. Điều đó đẩy nhanh thành công của chính bạn.

It's important to learn from your mistakes, but it is BETTER to learn from other people's mistakes, and it is BEST to learn from other people's successes. It accelerates your own success.

Jim Rohn        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kinh nghiệm là người thầy hà khắc. Nó bắt ta thi trước, và dạy dỗ sau.

Experience is a hard teacher. She gives the test first and the lessons afterwards.

Khuyết danh        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trực giác là kinh nghiệm tích tụ trong vô thức hình thành phán đoán trong hiện thực.

Intuition is unconscious accumulated experience informing judgement in real time.

Alain de Botton        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng đổ lỗi cho ai trong đời. Người tốt cho bạn hạnh phúc. Người xấu cho bạn kinh nghiệm. Người tồi tệ nhất cho bạn bài học. Và người tốt đẹp nhất cho bạn kỷ niệm.

Never blame anyone in your life. Good people give you happiness. Bad people give you experience. Worst people give you a lesson. And the best people give you memories.

Zig Ziglar        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sai lầm thực sự duy nhất là sai lầm mà chúng ta không học được gì từ nó.

The only real mistake is the one from which we learn nothing.

Henry Ford        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn có thể thất bại vài lần, nhưng chuyện đó cũng không sao. Cuối cùng bạn vẫn sẽ làm được điều gì đó đáng giá giúp bạn học hỏi được nhiều.

You might fail a few times, but that’s OK. You end up doing something worthwhile which you learn a great deal from.

Sundar Pichai        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy ngừng làm đứa trẻ bất trị trong ngôi trường kinh nghiệm, và bắt đầu học với sự nhún nhường và kiên nhẫn những bài học được đặt ra cho sự hoàn hảo tối thượng của bạn.

Cease to be a disobedient child in the school of experience, and begin to learn, with humility and patience, the lessons that are set for your ultimate perfection.

James Allen        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Nghiên cứu sách vở không quan trọng lắm. Dĩ nhiên kinh điển là đúng nhưng không diễn đạt hết chân lý. Kinh điển là ngôn từ, chữ viết mà khả năng diễn đạt có giới hạn. Chẳng hạn như danh từ “sân hận” không thể diễn tả được trạng thái nóng nảy, giận hờn cũng như nghe tên một người khác với gặp được người ấy. Chỉ có kinh nghiệm của chính bạn mới đem lại đức tin thực sự.

Outward scriptural study is not important. Of course, the Dhamma books are correct,, but they are not right. They cannot give you right understanding. To see the word "anger" in print is not the same as experiencing anger. Only experiencing for yourself can give you true faith.

Ajahn Chah        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghịch cảnh sẽ luôn xuất hiện, vậy nên hãy đi qua gian khó và học được từ chúng.

Things will always go wrong so ride through your difficulties and learn from them.

Jim Rohn        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kinh nghiệm là thứ có giá trị siêu phàm.

Experience is the thing of supreme value.

Henry Ford        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự bảo đảm duy nhất mà con người có thể có trên thế gian này là nguồn dự trữ tri thức, kinh nghiệm và khả năng.

The only real security that a man can have in this world is a reserve of knowledge, experience and ability.

Henry Ford        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cái giá của kinh nghiệm là gì? Liệu người đàn ông có mua nó bằng một bài hát? Hay đổi lấy sự sáng suốt bằng một điệu nhảy trên phố? Không, nó được mua bằng tất cả những gì mà anh ta có, ngôi nhà của anh ta, vợ anh ta, con cái anh ta.

What is the price of experience? Do men buy it for a song? Or wisdom for a dance in the street? No, it is bought with the price of all the man hath, his house, his wife, his children.

William Blake        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy bỏ thời gian thu thập quá khứ để bạn có thể học được từ kinh nghiệm và đầu tư chúng vào tương lai.

Take time to gather up the past so that you will be able to draw from your experience and invest them in the future.

Jim Rohn        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kinh nghiệm chỉ đơn giản là cách mà ta gọi sai lầm của mình.

Experience is simply the name we give our mistakes.

Oscar Wilde        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Suy nghĩ tích cực sẽ cho phép bạn sử dụng khả năng, những gì đã được đào tạo và kinh nghiệm mình có.

Positive thinking will let you use the abilities, training and experience you have.

Zig Ziglar        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu Chúa trời ban phước cho bạn bằng cách dạy bạn một bài học thảm khốc, bạn sẽ không bao giờ quên nó.

If God treats you well by teaching you a disastrous lesson, you never forget it.

Ray Bradbury        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy để thất bại là thầy của bạn, chứ không phải kẻ lo tang lễ.

Make failure your teacher, not your undertaker.

Zig Ziglar        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.