A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Khả năng


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Người đổ rác vào tâm trí bạn gây hại cho bạn hơn nhiều người đổ rác lên sàn nhà bạn, bởi mỗi khối rác trong tâm tưởng đều gây tác động tiêu cực đến các khả năng của bạn và làm hạ thấp kỳ vọng của bạn.

Zig Ziglar

 0 người thích     thích danh ngôn Thích

Mỗi chúng ta đều có thể làm điều không ai khác có thể làm - có thể yêu những gì không ai khác có thể yêu. Chúng ta giống những cây đàn vi-ô-lông. Ta có thể được dùng làm vật chặn cửa, hoặc ta có thể làm tiếng nhạc vang lên. Bạn biết mình cần làm gì.

Barbara Sher

 0 người thích     thích danh ngôn Thích

Người không biết khả năng của bản thân không hiểu được chính mình.

Xenophon

 2 người thích     thích danh ngôn Thích

Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm.

Don't let your will roar when your power only whispers.

Thomas Fuller        288 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.

Sooner or later, those who win are those who think they can.

Paul Tournier        263 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm.

No one knows what he can do till he tries.

Publilius Syrus        205 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi chỉ là một, nhưng tôi vẫn là một. Tôi không thể làm mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể làm gì đó; và bởi vì tôi không thể làm tất cả, tôi sẽ không từ chối làm điều tôi có thể.

I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do.

Helen Keller        95 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.

One may miss the mark by aiming too high as too low.

Thomas Fuller        75 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn về lạc quan, danh ngôn về bi quan, danh ngôn về khả năng vô tận, danh ngôn William Arthur Ward

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đảo của những do dự vô cùng.

The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision.

William Arthur Ward        69 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Khi bạn tin mình có thể... bạn có thể!

When you believe you can... you can!

Maxwell Maltz        65 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trừ phi một người đảm nhận nhiều hơn những gì mình có thể làm, anh ta sẽ không bao giờ làm được tất cả những gì mình có thể.

Unless a man undertakes more than he possibly can do, he will never do all he can do.

Henry Drummond        49 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự khác biệt giữa điều chúng ta làm và điều chúng ta có thể làm là đủ để giải quyết phần lớn những vấn đề của thế giới.

The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world's problem.

Mahatma Gandhi        44 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn có thể đi, bạn cũng có thể chạy.

If you can walk, you can run.

Publilius Syrus        41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Bạn thân thiết của tôi, hãy loại bỏ "không thể" ra khỏi đầu.

My dear friend, clear your mind of can't.

Samuel Johnson        38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tốt không phải là tốt nếu bạn có thể làm được tốt hơn.

Good is not good, where better is expected.

Thomas Fuller        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người chỉ có thể làm những điều trong khả năng. Nhưng nếu ngày nào anh ta cũng làm được điều đó thì anh ta sẽ ngủ ngon buổi đêm và tiếp tục công việc của mình ngày hôm sau.

A man can do only what he can do. But if he does that each day he can sleep at night and do it again the next day.

Albert Schweitzer        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai cũng giữ được bánh lái khi biển lặng yên.

In tranquillo esse quisque gubernator potest.

Publilius Syrus        36 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không thể có thiên tài nếu không có nghị lực đặc biệt và khả năng làm việc đặc biệt. Cái thứ thiên tài không cần nghị lực đặc biệt và khả năng làm việc đặc biệt chỉ là một cái bong bóng xà phòng đẹp đẽ hoặc một văn tự cho hưởng những phúc lợi tương lai ở một nơi nào đó trên mặt trăng.

Khuyết danh        31 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta chỉ có thể rút ra lý lẽ từ hiện thực; chúng ta có thể đặt lý lẽ trên thực tế chứ không thể trên khả năng.

We can only reason from what is; we can reason on actualities, but not on possibilities.

Thomas Paine        26 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Điều ta có thể hay không thể thực hiện, điều ta coi là khả thi hay bất khả thi, hiếm khi là biểu hiện của khả năng thực sự ta có. Đúng hơn, nó là biểu hiện của niềm tin của ta về con người bản thân ta.

What we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rarely a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs about who we are.

Tony Robbins        21 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bởi vì bạn đang sống, tất cả mọi thứ là có thể

Thích Nhất Hạnh        21 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta có thể thay đổi cuộc đời mình. Chúng ta có thể thực hiện, có và trở thành chính xác điều gì mình muốn.

We can change our lives. We can do, have, and be exactly what we wish.

Tony Robbins        19 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mọi thứ mở rộng quyền năng của con người, cho con người thấy mình có thể làm được điều mình nghĩ mình không thể, đều đáng giá.

Everything that enlarges the sphere of human powers, that shows man he can do what he thought he could not do, is valuable.

Samuel Johnson        17 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi tin vào hai nguyên tắc: Thái độ của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn. Cũng tương tự, quyết định của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn.

I believe in two principles: Your attitude is more important than your capabilities. Similarly, your decision is more important than your capabilities!

Jack Ma        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một số người nhìn mọi thứ đang có và hỏi “Tại sao?” Một số người khác mơ về những thứ chưa bao giờ có và hỏi “Tại sao không?”

Some men see things as they are and ask “Why?” Others dream things that never were and ask “Why not?”

George Bernard        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Mọi thành quả lớn lao ban đầu đều tưởng chừng bất khả thi.

Every noble work is at first impossible.

Thomas Carlyle        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hứng thú chỉ là hứng thú, không phải mọi hứng thú đều có thể phát triển thành tài hoa của cao nhân được, mọi chuyện không phải vì bạn đã cố gắng và nhiệt tình bao nhiêu mà có hồi đáp, khả năng của bạn chỉ đến đây, có trả giá thêm cũng chỉ vô ích.

Luyện yêu - Hoàng Mặc Kỳ        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự khác biệt giữa bất khả thi và khả thi nằm ở sự quyết tâm của con người.

The difference between the impossible and the possible lies in a person’s determination.

Tommy Lasorda        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Đôi khi việc phát hiện ra ta không thể làm gì quan trọng hơn phát hiện ra ta có thể làm gì.

Sometimes it is more important to discover what one cannot do, than what one can do.

Lâm Ngữ Đường        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cách duy nhất để tìm ra giới hạn của những điều có thể là vượt qua chúng để tiến vào những điều không thể.

The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible.

Arthur C. Clarke        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ta sống, không phải như ta muốn, mà như ta có thể.

We live, not as we wish to, but as we can.

Menander        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đây là thời gian tuyệt vời để sống. Chưa bao giờ có nhiều khả năng và cơ hội hơn cho bạn để đạt được nhiều mục tiêu hơn ngày hôm nay.

This is a wonderful time to be alive. There have never been more possibilities and opportunities for you to achieve more of your goals than exist today.

Brian Tracy        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ta có thể làm được nhiều chuyện hơn nhiều nếu ta không coi chúng là bất khả thi.

Many more things would be accomplished if we didn't consider them impossible.

Vince Lombardi        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đôi khi tôi tin vào tận sáu điều bât khả thi trước bữa sáng.

Sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast.

Lewis Carroll        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi không nghĩ có gì phi thực tế nếu bạn tin rằng mình làm được điều đó.

I don't think anything is unrealistic if you believe you can do it.

Richard L Evans        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy cố gắng chắc chắn rằng không phải chỉ ở trong phim bạn mới thấy được một Nhiệm vụ Bất khả thi. Trong đời thực, bạn cũng phải khiến nhiệm vụ trở thành khả thi.

Try to make sure that it’s not only in the movies you see a Mission Impossible. In real life, you have to make a mission possible.

Jack Ma        6 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất cứ điều gì nằm trong khả năng ta có thể làm cũng nằm trong khả năng ta có thể không làm.

Whatever lies within our power to do lies also within our power not to do.

Aristotle        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ý chí hành động đến từ biết rằng ta có thể làm được.

The will to do springs from the knowledge that we can do.

James Allen        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người có khả năng to lớn để đạt được chính điều họ phải đạt được. Nhưng có sự khác biệt giữa 'phải' và 'muốn'.

Humans have the remarkable ability to get exactly what they must have. But there is a difference between a ‘must’ and a ‘want.

Jim Rohn        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi bạn đã vắt kiệt tất cả các khả năng, hãy nhớ điều này: chưa phải thế đâu.

When you have exhausted all possibilities, remember this: you haven’t.

Thomas Edison        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn có thể làm được bất cứ chuyện gì, nhưng không phải là mọi chuyện.

You can do anything, but not everything.

David Allen        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất khả thi là một từ nằm trong từ điển.

Impossibility is a dictionary word.

Sri Chinmoy        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn là người duy nhất trên thế gian có thể sử dụng khả năng của bạn. Đó là một trách nhiệm lớn lao.

You are the only person on earth who can use your ability. It’s an awesome responsibility.

Zig Ziglar        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Khả năng có thể đưa bạn tới đỉnh cao, nhưng nghị lực mới giúp bạn ở lại đó.

Ability can take you to the top, but it takes character to keep you there.

Zig Ziglar        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta không được để điều ta không thể làm ngăn ta làm điều ta có thể làm.

We must not let the things we can't do keep us from doing the things we can do.

Richard L Evans        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hầu hết con người không có khái niệm về khả năng khổng lồ mà chúng ta có thể lập tức điều khiển khi chúng ta tập trung tất cả nguồn lực vào để làm chủ một lĩnh vực trong đời.

Most people have no idea of the giant capacity we can immediately command when we focus all of our resources on mastering a single area of our lives.

Tony Robbins        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn phải thử điều bất khả thi để đạt được điều khả thi.

You have to try the impossible to achieve the possible.

Hermann Hesse        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Alice: Điều này không thể làm được.
Thợ làm mũ: Chỉ nếu cô tin là thế.

Alice: This is impossible.
The Mad Hatter: Only if you believe it is.

Lewis Carroll        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không gì dễ say hơn bầu rượu của những khả năng.

Nothing is as heady as the wine of possibility.

Soren Kierkegaard        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng tự giới hạn bản thân. Nhiều người tự giới hạn mình với điều họ nghĩ họ có thể làm được. Bạn có thể đi xa hết chừng nào mà tâm trí bạn cho phép bạn. Hãy nhớ rằng bạn có thể đạt được điều bạn tin.

Don’t limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What you believe, remember, you can achieve.

Mary Kay Ash        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Phần lớn những lần chúng ta thất bại trong đời đều bởi vì chúng ta thậm chí không từng thử. Đừng lãng phí cuộc đời băn khoăn với những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, và tin vào câu 'Tôi không thể', bởi vì bạn CÓ THỂ.

A majority of the time that we fail in life is because we never even tried. Don't waste your life obsessing over negative thoughts and feelings and believing 'I can't', because you CAN!

Jack Canfield        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người không biết khả năng của bản thân không hiểu được chính mình.

The man who doesn't know his own ability is ignorant of himself.

Xenophon        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có hai loại người hành động: người đủ thông minh để biết việc có thể làm, và người quá ngu xuẩn đến nỗi không biết việc không thể làm.

There are two types of doers: those smart enough to know it can be done, and those too foolish to know that it cannot.

Khuyết danh        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn nghĩ mình có thể làm điều gì, hay nghĩ mình không thể làm được điều gì, bạn đều đúng.

If you think you can do a thing or think you can't do a thing, you're right.

Henry Ford        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi chúng ta tiến lên trong đời, ta học được về giới hạn của những khả năng mình có.

As we advance in life we learn the limits of our abilities.

Henry Ford        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu xét theo khí động lực học, ong nghệ hẳn không thể bay được, nhưng ong nghệ không biết điều đó, cho nên nó cứ bay thôi.

Aerodynamically, the bumble bee shouldn't be able to fly, but the bumble bee doesn't know it so it goes on flying anyway.

Mary Kay Ash        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Vấn đề ô nhiễm lớn nhất mà ngày nay ta phải đối mặt là sự tiêu cực. Hãy tiêu diệt thái độ tiêu cực và tin rằng mình có thể làm mọi chuyện.

The greatest pollution problem we face today is negativity. Eliminate the negative attitude and believe you can do anything.

Mary Kay Ash        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn có thể làm được mọi điều mà bạn muốn làm trên thế gian này, nếu bạn mong muốn đủ mãnh liệt.

You can do anything in this world that you want to do, if you want to do it badly enough.

Mary Kay Ash        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta là những vần thơ mở đầu trên trang đầu của chương truyện về những khả năng vô tận.

We are the opening verse of the opening page of the chapter of endless possibilities.

Rudyard Kipling        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nếu bạn nghĩ mình có thể, bạn đúng. Và nếu bạn nghĩ mình không thể, bạn cũng đúng.

If you think you can, you can. And if you think you can’t, you’re right.

Mary Kay Ash        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có hai loại người: Người nghĩ mình có thể, và người nghĩ mình không thể, và họ đều đúng.

There are two kinds of people: Those who think they can, and those who think they can't, and they're both right.

Henry Ford        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn phải tin vào các khả năng. Bạn phải tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay. Và đây là điều quan trọng. Hãy tin vào chính mình.

You've got to believe in the possibilities. You've got to believe that tomorrow can be better than today. And here's the big one. Believe in yourself.

Jim Rohn        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy đi và làm điều bạn không thể. Đó là cách bạn làm được điều đó.

Go and do the things you can't. That is how you get to do them.

Pablo Picasso        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi luôn làm điều tôi không thể làm, để tôi có thể học cách làm được điều đó.

I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it.

Pablo Picasso        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Biết bao điều ngày hôm nay bị phủ nhận, chỉ để trở thành hiện thực vào ngày mai!

How many things have been denied one day, only to become realities the next!

Jules Verne        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả những điều bất khả thi đều đang chờ được thực hiện.

All that is impossible remains to be accomplished.

Jules Verne        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy chỉ cho tôi người có khả năng tầm tầm nhưng lại có khát vọng mãnh liệt, và tôi sẽ luôn chỉ cho bạn thấy một người thành công.

Show me a man of average ability but extraordinary desire and I'll show you a winner every time.

Andrew Carnegie        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có quá nhiều người không biết mình có thể làm gì vì tất cả những gì họ được nghe là điều họ không thể làm.

Far too many people have no idea what they can do because all they’ve been told is what they can’t do.

Zig Ziglar        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy ném tất cả cái cớ sang bên và nhớ lấy điều này: Bạn có khả năng.

Put all excuses aside and remember this: You are capable.

Zig Ziglar        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội không nằm trong công việc; cơ hội nằm trong con người nhìn vào các khả năng thay vì nhìn vào các rắc rối.

Opportunity does not lie in the job; it lies in the individual who looks at the possibilities instead of the problems.

Zig Ziglar        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy ném đi những từ, nếu tôi có thể, tôi hy vọng thế, và có lẽ, và hãy thay thế chúng bằng những từ, tôi có thể, tôi sẽ, tôi phải.

Throw out the words, if I can, I hope, and maybe, and replace them with I can, I will, I must.

Mary Kay Ash        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một trong những phát hiện vĩ đại nhất của con người, phát hiện khiến anh ta kinh ngạc, là nhận thấy mình có thể làm được điều mà mình sợ mình không làm được.

One of the greatest discoveries a man makes, one of his great surprises, is to find he can do what he was afraid he couldn’t do.

Henry Ford        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự bảo đảm duy nhất mà con người có thể có trên thế gian này là nguồn dự trữ tri thức, kinh nghiệm và khả năng.

The only real security that a man can have in this world is a reserve of knowledge, experience and ability.

Henry Ford        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi không thấy có cái biết đủ nhiều để nói chắc chắn điều gì có thể và điều gì không thể.

I cannot discover that anyone knows enough to say definitely what is and what is not possible.

Henry Ford        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Suy nghĩ tích cực sẽ cho phép bạn sử dụng khả năng, những gì đã được đào tạo và kinh nghiệm mình có.

Positive thinking will let you use the abilities, training and experience you have.

Zig Ziglar        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không ai có thể làm được nhiều hơn điều mình nghĩ mình có thể.

There is no man living that can not do more than he thinks he can.

Henry Ford        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khi bạn tập trung vào rắc rối, bạn gặp nhiều rắc rối hơn. Khi bạn tập trung vào khả năng, bạn gặp nhiều cơ hội hơn.

When you focus on problems, you get more problems. When you focus on possibilities, you have more opportunities.

Zig Ziglar        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thế gian chia làm hai loại người, người tin vào điều không thể tin, và người làm điều không chắc sẽ thành.

The world is divided into two classes, those who believe the incredible, and those who do the improbable.

Oscar Wilde        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng nói, 'Giá tôi có thể, tôi sẽ làm.' Hãy nói, 'Nếu tôi có thể, tôi sẽ làm.'

Don’t say, ‘If I could, I would.’ Say, ‘If I can, I will.’

Jim Rohn        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Luật Khả Năng: Bạn càng thử nhiều, càng có khả năng một lần thử sẽ thành công.

The Law of Probabilities: the more things you try, the more likely one of them will work.

Jack Canfield        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người có khả năng đáng nể trong việc biến không gì cả thành có gì đó. Họ có thể biến cỏ dại thành khu vườn, và những đồng xu thành cả gia tài.

Human beings have the remarkable ability to turn nothing into something. They can turn weeds into gardens and pennies into fortunes.

Jim Rohn        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta phải nhắc bản thân nhớ rằng để làm điều khả thi, đôi khi ta phải tự thách thức bản thân với điều bất khả thi.

We must remind ourselves that to do what is possible we must sometimes challenge ourselves with the impossible.

Jim Rohn        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người đổ rác vào tâm trí bạn gây hại cho bạn hơn nhiều người đổ rác lên sàn nhà bạn, bởi mỗi khối rác trong tâm tưởng đều gây tác động tiêu cực đến các khả năng của bạn và làm hạ thấp kỳ vọng của bạn.

The person who dumps garbage into your mind will do you considerably more harm than the person who dumps garbage on your floor, because each load of mind garbage negatively impacts your possibilities and lowers your expectations.

Zig Ziglar        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.