A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Sự phục tùng


Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng.

Innovation distinguishes between a leader and a follower.

Steve Jobsloading119 người thíchthích danh ngôn Thích

Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo.

Lead, follow, or get out of the way.

Thomas Paineloading94 người thíchthích danh ngôn Thích

Lý do tại sao người ta không phục tùng chúng ta là bởi họ thấy bùn trong đáy mắt chúng ta.

The reason why men do not obey us, is because they see the mud at the bottom of our eye.

Ralph Waldo Emersonloading72 người thíchthích danh ngôn Thích

Lí lẽ tự phục tùng chính nó, còn ngu dốt thì phục tùng bất cứ thứ gì nó được ra lệnh.

Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it.

Thomas Paineloading69 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu anh lãnh đạo tài tình, anh sẽ có được sự vui vẻ phục tùng.

If you command wisely, you'll be obeyed cheerfully.

Thomas Fullerloading46 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ để người không sở hữu sức mạnh để nói có bảo bạn không.

Never allow a person to tell you no who doesn't have the power to say yes.

Eleanor Rooseveltloading38 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thà phục tùng một con hổ lớn, mạnh hơn tôi nhiều, hơn là hai trăm con chuột cùng giống nòi.

I would rather obey a fine lion, much stronger than myself, than two hundred rats of my own species.

Voltaireloading22 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh không cần phải muốn làm, anh chỉ cần thực hiện.

You don't have to want to, you just have to do it.

Andrew Bonar Lawloading21 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật đáng buồn cho ai cúi đầu khi chưa đến lúc; thật đáng buồn cho ai từ chối khi đến lúc phải phục tùng.

Woe to him that claims obedience when it is not due; woe to him that refuses it when it is.

Thomas Carlyleloading12 người thíchthích danh ngôn Thích

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.