Danh ngôn vần t

~♥~♥~♥~

Tài chính (9)

Tài năng (69)

Tài sản (11)

Tai tiếng (3)

Tạm biệt (16)

Tàn nhẫn (5)

Táo bạo (15)

Tâm hồn (102)

Tầm nhìn (43)

Tận hưởng (31)

Tận lực (24)

Tập thể (10)

Tập trung (19)

Tiềm ẩn (3)

Tiềm năng (42)

Tiền bạc (106)

Tiến bộ (58)

Tiết kiệm (22)

Tìm kiếm (14)

Tin tưởng (64)

Tình bạn (175)

Tính cách (52)

Tình cờ (9)

Tình dục (13)

Tình yêu (650)

Tình yêu buồn (56)

Tò mò (19)

Tỏ tình (5)

Toán học (17)

Toàn vẹn (4)

Tổ chức (3)

Tổ quốc (7)

Tổ tiên (1)

Tội ác (16)

Tội lỗi (26)

Tôn giáo (96)

Tồn tại (22)

Tổn thương (104)

Tu dưỡng (14)

Tuổi tác (93)

Tuổi trẻ (100)

Tuyệt vọng (24)

Từ bi (14)

Từ chối (7)

Tự chủ (7)

Tự do (127)

Tự do tư tưởng (16)

Tư duy (57)

Tự hào (4)

Tự lực (57)

Tự mãn (4)

Tự nhiên (21)

Tự sát (10)

Tự ti (11)

Tự tin (69)

Tư tưởng (44)

Từ thiện (11)

Tự trọng (18)

Tương lai (129)

Tưởng tượng (75)

Tha thứ (72)

Thái độ (116)

Tham lam (16)

Tham nhũng (1)

Tham vọng (38)

Than khóc (24)

Than vãn (7)

Thành công (314)

Thành tựu (83)

Thanh thản (5)

Thay đổi (191)

Thắc mắc (9)

Thẳng thắn (4)

Thăng trầm (18)

Thầm lặng (2)

Thận trọng (26)

Thấp kém (9)

Thất bại (137)

Thất vọng (25)

Thấu hiểu (7)

Thầy thuốc (13)

Thế giới (124)

Thế hệ (4)

Thi ca (32)

Thích nghi (14)

Thiện ác (63)

Thiển cận (1)

Thiện chí (15)

Thiên nhiên (42)

Thiên tài (27)

Thiết kế (2)

Thỏa hiệp (12)

Thỏa mãn (40)

Thói quen (70)

Thông tin (12)

Thông thái (30)

Thở dài (5)

Thờ ơ (25)

Thời điểm (16)

Thời gian (154)

Thời thế (15)

Thời trang (16)

Thuế (3)

Thư từ (5)

Thử thách (62)

Thực hành (25)

Thực tế (10)

Thực tiễn (4)

Trả giá (57)

Trả thù (13)

Trách móc (16)

Trách nhiệm (58)

Trái đất (4)

Trải nghiệm (71)

Trái tim (136)

Trang điểm (3)

Tranh chấp (3)

Tranh luận (17)

Trắc ẩn (10)

Trật tự (12)

Trẻ con (71)

Trì hoãn (26)

Trí nhớ (22)

Trí tuệ (109)

Tri thức (132)

Triết học (22)

Trốn tránh (8)

Trống rỗng (19)

Trở ngại (48)

Trung thành (9)

Trung thực (19)

Trực giác (11)

Trừng phạt (9)

Trường đời (6)

Trưởng thành (66)

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Tôn giáo


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Tất cả tôn giáo chỉ dựng lên từ lừa lọc, sợ hãi, tham lam, tưởng tượng và thi ca.

Edgar Allan Poe

 0 người thích      Thích

- Nghệ thuật là gì?
- Là căn bệnh.
- Tình yêu là gì?
- Là ảo ảnh.
- Tôn giáo là gì?
- Là thứ thay thế phong cách cho Đức tin.
- Anh đúng là kẻ ưa hoài nghi.
- Không bao giờ! Hoài nghi là điểm bắt đầu của Tin tưởng.
- Vậy anh là gì?
- Định nghĩa là giới hạn.

Oscar Wilde

 4 người thích      Thích

Tôn giáo giống như một người mù đi tìm con mèo đen không tồn tại trong căn phòng tối, và tìm thấy nó.

Oscar Wilde

 0 người thích      Thích

Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất.

God always takes the simplest way.

Albert Einstein1019 người thíchthích danh ngôn Thích

Trước Chúa chúng ta đều thông thái và ngu xuẩn như nhau.

Before God we are all equally wise - and equally foolish.

Albert Einstein733 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi là người vô đạo tới sâu sắc - điều này có phần như là một thứ tôn giáo mới.

I am a deeply religious nonbeliever - this is a somewhat new kind of religion.

Albert Einstein592 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhưng ai sẽ cầu nguyện cho Satan? Trong suốt mười tám thế kỷ, ai là người có lòng nhân ái để cầu nguyện cho kẻ tội đồ cần nó nhất?

But who prays for Satan? Who, in eighteen centuries, has had the common humanity to pray for the one sinner that needed it most?

Mark Twain578 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng.

Science without religion is lame, religion without science is blind.

Albert Einstein564 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không bao giờ tin vào vị Chúa chơi xúc xắc với thế gian này.

I shall never believe that God plays dice with the world.

Albert Einstein496 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa trời rất khó hiểu, nhưng không ma mãnh.

God may be subtle, but he isn't plain mean.

Albert Einstein407 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính là trải nghiệm về những điều bí ẩn - thậm chí ngay cả khi lẫn trong niềm kính sợ - đã sản sinh ra tôn giáo.

It was the experience of mystery - even if mixed with fear - that engendered religion.

Albert Einstein395 người thíchthích danh ngôn Thích

Mê tín dị đoan đối với tôn giáo cũng giống như chiêm tinh học đối với thiên văn học, đứa con gái điên dại của bà mẹ thông minh. Những đứa con gái này đã thống trị thế giới quá lâu.

Superstition is to religion what astrology is to astronomy the mad daughter of a wise mother. These daughters have too long dominated the earth.

Voltaire359 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa là một vòng tròn mà tâm điểm ở mọi nơi và đường viền không ở nơi nào cả.

God is a circle whose center is everywhere and circumference nowhere.

Voltaire285 người thíchthích danh ngôn Thích

Tha thứ là mệnh lệnh của Chúa.

Forgiveness is God's command.

Martin Luther256 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thích sự im lặng trong nhà thờ trước khi buổi lẽ bắt đầu hơn bất kỳ sự rao giảng nào.

I like the silent church before the service begins, better than any preaching.

Ralph Waldo Emerson247 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa là một diễn viên hài diễn trước đám khán giả quá sợ hãi không dám cười.

God is a comedian, playing to an audience too afraid to laugh.

Voltaire244 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu Chúa không tồn tại thì cần phải phát minh ra ông ta.

Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer.

Voltaire240 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi vấn đề là về tiền bạc, tất cả đều có chung một tôn giáo như nhau.

When it is a question of money, everybody is of the same religion.

Voltaire225 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thích Chúa Giê xu của các anh, tôi không thích người Thiên chúa các anh. Người Thiên chúa các anh chẳng giống Chúa Giê xu chút nào.

I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.

Mahatma Gandhi204 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.

Religion is the opium of the masses.

Karl Marx193 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều kiện tất yếu đầu tiên cho hạnh phúc của nhân dân là sự bãi bỏ tôn giáo.

The first requisite for the happiness of the people is the abolition of religion.

Karl Marx190 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.

I reject any religious doctrine that does not appeal to reason and is in conflict with morality.

Mahatma Gandhi172 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi người đều sinh ra với một cái mũi và mười ngón tay, nhưng không ai sinh ra có sẵn nhận thức về Chúa.

All men are born with a nose and ten fingers, but no one was born with a knowledge of God.

Voltaire166 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó.

Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it.

John Adams165 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới không có tôn giáo hẳn sẽ là thế giới tốt đẹp nhất có thể có được.

This would be the best of all possible worlds, if there were no religion in it.

John Adams158 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa không thể dối trá không đem lại sức nặng cho lí lẽ của anh, bởi vì chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ rằng thầy tu hay Kinh thánh không thể dối trá.

That God cannot lie, is no advantage to your argument, because it is no proof that priests can not, or that the Bible does not.

Thomas Paine126 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn.

All who call on God in true faith, earnestly from the heart, will certainly be heard, and will receive what they have asked and desired.

Martin Luther125 người thíchthích danh ngôn Thích

Dưới mắt tôi, máu của chúa Giê xu có thể bao phủ vô số tội lỗi.

The blood of Jesus Christ can cover a multitude of sins, it seems to me.

Denis Diderot118 người thíchthích danh ngôn Thích

Mây tượng trưng cho những tấm màn bao phủ quanh Chúa.

Clouds symbolize the veils that shroud God.

Balzac113 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng khoe khoang rằng mình ngoan đạo chừng nào chưa có lòng thiện tâm đối với những người xung quanh.

Flatter not thyself in thy faith in God if thou hast not charity for thy neighbor.

Francis Quarles112 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo là sự bất lực của trí óc con người trong việc xử lý những sự kiện nó không hiểu được.

Religion is the impotence of the human mind to deal with occurrences it cannot understand.

Karl Marx109 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo của tôi dựa trên chân lý và bất bạo lực. Chân lý là Chúa của tôi. Bất bạo lực là cách để nhận thức Người.

My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God. Non-violence is the means of realising Him.

Mahatma Gandhi109 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuồng tín là sự bồi thường quá đà cho ngờ vực.

Fanaticism is overcompensation for doubt.

Robertson Davies107 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi tôn giáo đều nên được chấp nhận... vì mỗi người phải tới thiên đường theo cách của mình.

All religions must be tolerated... for every man must get to heaven in his own way.

Friedrich II106 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai hiểu chân lý của tôn giáo hơn những người đã mất đi quyền năng của lý trí.

The truths of religion are never so well understood as by those who have lost the power of reason.

Voltaire103 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả tôn giáo trên thế giới, dù khác nhau về nhiều mặt, đều tuyên bố rằng không gì ngoài Chân lý tồn tại trên thế gian này.

All the religions of the world, while they may differ in other respects, unitedly proclaim that nothing lives in this world but Truth.

Mahatma Gandhi101 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã giữ nhiều điều trong đôi bàn tay này, và tôi đã mất đi tất cả; nhưng những gì tôi đặt vào tay của Chúa, tôi vẫn còn có chúng.

I have held many things in my hands, and I have lost them all; but whatever I have placed in God's hands, that I still possess.

Martin Luther101 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức tin cho phép chúng ta được nắm giữ trong những điều chúng ta không thấy được.

Faith is permitting ourselves to be seized by the things we do not see.

Martin Luther101 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai nói rằng tôn giáo không liên quan gì với chính trị, người đó chẳng biết gì về tôn giáo.

Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is.

Mahatma Gandhi98 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa viết nên Phúc âm không chỉ ở trong Kinh thánh mà còn ở trên cỏ cây, trong những nụ hoa, mây và sao trời.

God writes the Gospel not in the Bible alone, but also on trees, and in the flowers and clouds and stars.

Martin Luther92 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu anh có hai tôn giáo trên cùng một mảnh đất, họ sẽ cắt cổ lẫn nhau; nhưng nếu anh có ba mươi tôn giáo, họ sẽ chung sống hòa bình.

If you have two religions in your land, the two will cut each other’s throats; but if you have thirty religions, they will dwell in peace.

Voltaire88 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời cầu nguyện là tường và thành trì vững chắc của nhà thờ; nó là vũ khí mạnh mẽ của người Cơ đốc.

Prayer is a strong wall and fortress of the church; it is a goodly Christian weapon.

Martin Luther85 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhưng tôi luôn cho rằng cách tốt nhất để hiểu được Chúa là yêu thật nhiều điều.

But I always think that the best way to know God is to love many things.

Vincent Van Gogh82 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu Chúa không nghỉ vào Chủ Nhật, Người đã có đủ thời gian để hoàn thiện thế giới rồi.

If God hadn't rested on Sunday, He would have had time to finish the world.

Gabriel Garcia Marquez82 người thíchthích danh ngôn Thích

Bản chất của mọi tôn giáo đều là một. Chỉ cách tiếp cận là khác nhau.

The essence of all religions is one. Only their approaches are different.

Mahatma Gandhi81 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đặt đức tin của mình vào lời của Chúa, và không phải vào nhà thờ.

I ground my faith upon God's word, and not upon the church.

Jane Grey80 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức tin là sự tin tưởng sống động và táo bạo vào ơn Chúa, chắc chắn và vững bền tới mức một người có thể cược cả đời mình cho nó hàng nghìn lần.

Faith is a living, daring confidence in God's grace, so sure and certain that a man could stake his life on it a thousand times.

Martin Luther76 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin vào Chúa, nhưng không phải như một thứ, không phải như một ông già trên trời cao. Tôi tin rằng điều mọi người gọi là Chúa là thứ gì đó nằm trong tất cả chúng ta. Tôi tin rằng điều mà Giê-xu và Mohammed và Phật và tất cả những vị thần khác nói đều là đúng. Chỉ có điều cách dịch bị sai lệch mà thôi.

I believe in God, but not as one thing, not as an old man in the sky. I believe that what people call God is something in all of us. I believe that what Jesus and Mohammed and Buddha and all the rest said was right. It's just that the translations have gone wrong.

John Lennon75 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có nơi nào trong linh hồn tôi, không ngóc ngách nào trong con người tôi không có Chúa.

There is no place in my soul, no corner of my character, where God is not.

Evelyn Underhill71 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật tuyệt vời khi trèo lên những ngọn núi trong trẻo của bầu trời. Đằng sau tôi và trước tôi là Chúa, và tôi không sợ hãi.

It's wonderful to climb the liquid mountains of the sky. Behind me and before me is God and I have no fears.

Helen Keller71 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thà sống cả đời tin có thần linh và rồi chết mà phát hiện hoàn toàn không có, còn hơn sống cả đời không tin tưởng và rồi chết mà phát hiện có thần linh.

I would rather live my life as if there is a god and die to find out there isn't, than live my life as if there isn't and die to find out there is.

Albert Camus69 người thíchthích danh ngôn Thích

Nền văn minh nhân loại sẽ không thể đạt được sự hoàn hảo cho tới khi viên đá cuối cùng từ ngôi nhà thờ cuối cùng rơi lên tu sĩ cuối cùng.

Civilisation will not attain to its perfection until the last stone from the last church falls on the last priest.

Emile Zola69 người thíchthích danh ngôn Thích

Tổ quốc tôi là thế giới, và tôn giáo tôi là làm điều tốt.

My country is the world, and my religion is to do good.

Thomas Paine67 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong tất cả những tên bạo chúa ảnh hưởng tới nhân loại, bạo chúa về tôn giáo là tồi tệ nhất.

Of all the tyrannies that affect mankind, tyranny in religion is the worst.

Thomas Paine66 người thíchthích danh ngôn Thích

Thậm chí ngay cả các vị vua và hoàng đế vô cùng giàu sang và quyền lực cũng không thể bằng một con kiến ngập tràn lòng yêu kính Chúa trời.

Even Kings and emperors with heaps of wealth and vast dominion cannot compare with an ant filled with the love of God.

Guru Nanak65 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ông bố tốt nào lại muốn giống như Chúa Trời của chúng ta.

There is no good father who would want to resemble our Heavenly Father.

Denis Diderot63 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa luôn là cái cống ngầm mà mọi mâu thuẫn đều chảy vào đó.

God is, as it were, the sewer into which all contradictions flow.

Hegel63 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo đã giúp đỡ cho tình yêu rất nhiều khi coi nó là tội lỗi.

Religion has done love a great service by making it a sin.

Anatole France61 người thíchthích danh ngôn Thích

Từ nay về sau hãy tuyên bố với thế giới rằng tín ngưỡng của con người được tạo ra một cách tự do; rằng anh ta không còn phải chịu trách nhiệm trước người khác vì quan điểm tôn giáo của mình, và do đó, chỉ chịu trách nhiệm trước Đấng tối cao của mình mà thôi.

Let it, then, be henceforth proclaimed to the world, that man's conscience was created free; that he is no longer accountable to his fellow man for his religious opinions, being responsible therefore only to his God.

John Tyler61 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo là công cụ khai thác mà kẻ mạnh áp đặt lên kẻ yếu; tôn giáo là vỏ bọc cho sự tham vọng, bất công và đồi bại.

Religion is a means of exploitation employed by the strong against the weak; religion is a cloak of ambition, injustice and vice.

Georges Bizet58 người thíchthích danh ngôn Thích

Thuyết vô thần là lời cuối cùng của thuyết hữu thần.

Atheism is the last word of theism.

Heinrich Heine57 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi càng nghiên cứu về tôn giáo, tôi càng tin rằng con người chẳng bao giờ tôn thờ cái gì khác ngoài chính mình.

The more I study religions the more I am convinced that man never worshiped anything but himself.

Richard Francis Burton57 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo là thần tượng của dân chúng; nó tôn sùng mọi thứ nó không hiểu.

Religion is the idol of the mob; it adores everything it does not understand.

Friedrich II57 người thíchthích danh ngôn Thích

Tín ngưỡng vào Thần thánh tàn nhẫn làm nên người tàn nhẫn.

Belief in a cruel God makes a cruel man.

Thomas Paine56 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng tìm cách mang tôn giáo đến cho người khác, chính chúng ta hãy sống nó.

Let us not seek to bring religion to others, but let us endeavor to live it ourselves.

Paul Tournier55 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ hệ thống tôn giáo nào chứa đựng những điều gây chấn động cho tâm hồn con trẻ đều không thể là sự thật.

Any system of religion that has anything in it that shocks the mind of a child, cannot be true.

Thomas Paine53 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự xáo trộn trong xã hội không bao giờ đáng sợ hơn khi những người khuấy động náo loạn có thể viện cớ tôn giáo để che dấu mưu đồ thực sự của mình.

Disturbances in society are never more fearful than when those who are stirring up the trouble can use the pretext of religion to mask their true designs.

Denis Diderot50 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin vào sự bình đẳng của con người, và tôi tin rằng nghĩa vụ của tôn giáo bao hàm việc hành động vì công lý, sự khoan dung yêu thương và nỗ lực để mang hạnh phúc tới cho đồng loại.

I believe in the equality of man; and I believe that religious duties consist in doing justice, loving mercy, and endeavoring to make our fellow-creatures happy.

Thomas Paine46 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không cần phải là người đặc biệt để tìm được Chúa.

You don't have to be peculiar to find God.

Edward Young37 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự khác biệt giữa Socrates và Giê-xu? Ý thức vĩ đại và vô thức vĩ đại vô cùng.

The difference between Socrates and Jesus? The great conscious and the immeasurably great unconscious.

Thomas Carlyle18 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người chẳng bao giờ gây điều ác hoàn toàn và một cách vui vẻ như khi họ làm điều đó vì niềm tin tôn giáo.

Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.

Blaise Pascal17 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn tìm thấy Phật Pháp, bạn sẽ nhận thấy Phật Pháp không ở trong rừng sâu hay trên núi cao. Phật Pháp cũng không ở trong hang động hay trong tu viện. Phật Pháp ở ngay trong tâm.

Ajahn Chah14 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi tôn giáo giống như những chiếc xe khác nhau tất cả đều di chuyển về một hướng. Người không thấy được điều này không có ánh sáng trong tâm.

All religions are like different cars all moving in the same direction. People who don't see it have no light in their hearts.

Ajahn Chah14 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.