A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Lao động


Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing.

William Arthur Ward        655 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn về tận hưởng, danh ngôn thời gian, danh ngôn tuổi trẻ, danh ngôn cuộc sống, danh ngôn thành công, danh ngôn Louisa May Alcott

Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.

Have regular hours for work and play; make each day both useful and pleasant, and prove that you understand the worth of time by employing it well. Then youth will be delightful, old age will bring few regrets, and life will become a beautiful success.

Louisa May Alcott        596 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Tôi chưa bao giờ vô tình làm điều gì, cũng như không phát minh nào của tôi đến từ sự vô tình; chúng đến từ lao động.

I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident; they came by work.

Thomas Edison        574 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta giàu vì biết lao động, giàu hơn nữa vì biết tiết kiệm chi tiêu.

Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ        535 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.

John Adams        461 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.

Dale Carnegie        337 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lao động xua đuổi ba sự xấu xa kinh khủng, nỗi buồn chán, thói trụy lạc và sự nghèo đói.

Work banishes those three great evils, boredom, vice, and poverty.

Voltaire        320 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lý luận mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa. Vì vậy, cho nên các cháu trong lúc học lý luận cũng phải kết hợp với thực hành và tất cả các ngành khác đều phải: lý luận kết hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao động.

Hồ Chí Minh        261 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh nhân - Danh ngôn Benjamin Franklin - Hãy lao động như thể mình sẽ sống cả trăm năm. Hãy cầu nguyện như thể

Hãy lao động như thể mình sẽ sống cả trăm năm. Hãy cầu nguyện như thể ngày mai mình sẽ chết.

Work as if you were to live a hundred years. Pray as if you were to die tomorrow.

Benjamin Franklin        237 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Người ta không lười biếng chỉ vì người ta chăm chú. Có lao động vô hình và lao động hữu hình. Suy tưởng là cần cù, nghỉ ngợi là thực hiện. Khoanh tay vẫn là làm việc và siết chặt tay vẫn là hành động. Đôi mắt ngước lên Thiên đường là sáng tạo.

One is not idle because one is absorbed. There is both visible and invisible labor. To contemplate is to toil, to think is to do. The crossed arms work, the clasped hands act. The eyes upturned to Heaven are an act of creation.

Victor Hugo        237 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Làm nhiều hơn chỉ có mặt: hãy tham gia.
Làm nhiều hơn chỉ quan tâm: hãy giúp đỡ.
Làm nhiều hơn chỉ tin tưởng: hãy thực hành.
Làm nhiều hơn chỉ biết điều: hãy tử tế.
Làm nhiều hơn chỉ tha thứ: hãy biết quên.
Làm nhiều hơn chỉ ước mong: hãy lao động.

Do more than belong: participate.
Do more than care: help.
Do more than believe: practice.
Do more than be fair: be kind.
Do more than forgive: forget.
Do more than dream: work.

William Arthur Ward        228 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người chìm trong suy nghĩ không phải là người nhàn rỗi. Có sự lao động hữu hình, và có sự lao động vô hình.

A man is not idle because he is absorbed in thought. There is a visible labor and there is an invisible labor.

Victor Hugo        192 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người nghệ sĩ chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếu không có lao động.

The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work.

Emile Zola        183 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người ta không được trả lương vì có đầu và tay, mà vì sử dụng chúng.

A man is not paid for having a head and hands, but for using them.

Elbert Hubbard        167 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Anh phải lao động và táo bạo nếu anh thực sự muốn sống.

One must work and dare if one really wants to live.

Vincent Van Gogh        156 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thời đại chúng ta bây giờ là thời đại vệ tinh nhân tạo, nghĩa là thời đại của khoa học phát triển rất mạnh, thời đại xã hội chủ nghĩa, thời đại anh hùng; mỗi người lao động tốt đều có thể trở nên anh hùng (không phải là anh hùng cá nhân). Vậy mong các cháu cũng làm người thanh niên anh hùng trong thời đại anh hùng.

Hồ Chí Minh        137 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Con người hình thành nên phong cách của mình trên cái đe khủng khiếp của các hạn cuối mỗi ngày.

One forges one's style on the terrible anvil of daily deadlines.

Emile Zola        133 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Rất nhiều những điều vĩ đại trên thế giới được xây dựng bởi những con người mệt mỏi và chán nản nhưng vẫn tiếp tục lao động.

Many of the great achievements of the world were accomplished by tired and discouraged men who kept on working.

Khuyết danh        131 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai lầm. Chỉ có những kẻ ngồi không mới không sai lầm mà thôi. Nhưng làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai lầm mà khoanh tay ngồi không.

Hồ Chí Minh        129 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi có một tham vọng lớn, đó là chết vì kiệt sức thay vì buồn chán.

I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom.

Thomas Carlyle        124 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng, bởi tất cả đều đạt được bằng sự chăm chỉ và lao động.

He who labors diligently need never despair, for all things are accomplished by diligence and labor.

Menander        121 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cũng giống như có ăn thì mới ngon miệng, công việc đem lại cảm hứng, nếu cảm hứng không cảm nhận được ngay từ đầu.

Just as appetite comes from eating, so work brings inspiration, if inspiration is not discernible at the beginning.

Igor Stravinsky        100 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.

Without work, all life goes rotten. But when work is soulless, life stifles and dies.

Albert Camus        100 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Muốn ăn quả phải trèo cây.

One that would have the fruit must climb the tree.

Thomas Fuller        94 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tư duy là quá trình lao động, niềm vui là sản phẩm của lao động.

Thought is a process of work, joy is an issue of work.

Robert Creeley        89 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Công việc luôn là sự cứu rỗi của tôi, và tôi cảm ơn Chúa vì điều đó.

Work is and always has been my salvation and I thank the Lord for it.

Louisa May Alcott        79 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lao động không phải là hình phạt của con người. Đó là phần thưởng, sức mạnh và lạc thú.

Work is not man's punishment. It is his reward and his strength and his pleasure.

George Sand        74 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và phải hy sinh nhiều tính cá nhân.

The better work men do is always done under stress and at great personal cost.

William Carlos Williams        71 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người trèo lên cây cao có quyền được hưởng quả.

He that climbs the tall tree has won right to the fruit.

Walter Scott        69 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta lao động để trở thành, không phải để nắm giữ.

We work to become, not to acquire.

Elbert Hubbard        69 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi cần nhiều thời gian để chẳng làm gì cả đến nỗi tôi chẳng còn thời gian cho công việc nữa.

I need so much time for doing nothing that I have no time for work.

Pierre Reverdy        63 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Làm việc 8 giờ, ngủ 8 giờ; nhưng không phải 8 giờ trùng nhau.

Work 8 hours, sleep 8 hours; but not the same 8 hours.

Khuyết danh        62 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thật đáng tiếc rằng điều duy nhất con người có thể làm tám giờ một ngày là lao động. Anh không thể ăn cả tám giờ. Anh không thể uống cả tám giờ. Anh không thể làm tình cả tám giờ. Điều duy nhất con người có thể làm trong cả tám giờ là lao động.

It's a shame that the only thing a man can do for eight hours a day is work. He can't eat for eight hours; he can't drink for eight hours; he can't make love for eight hours. The only thing a man can do for eight hours is work.

William Faulkner        56 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có nghề nào là bần hèn, nghề nào là thanh cao, quý phái. Phàm là lao động, tuân theo luật pháp, chí ít cứu đói được cái dạ dày, sau có thêm đam mê thì càng tốt, đều được gọi là nghề cả.

Khói bay Về Trời - Bão & Hà Mạnh Luân        41 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Danh ngôn về sự chăm chỉ, danh ngôn về lao động, những câu nói về sự chăm chỉ

Chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình.

Nobody ever drowned in his own sweat.

Ann Landers        38 người thích    thích danh ngôn Thích

Thích danh ngôn

 

 

Người nào từ thuở thơ ấu biết lao động là quy luật của cuộc sống; người nào từ thuở thanh niên đã biết bánh mì chỉ có thể kiếm bằng mồ hôi, người đó có khả năng lập nên kỳ công.

Khuyết danh        35 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Công việc sáng tạo là loại lao động tuyệt vời, cực kỳ nặng nề, và vô cùng sung sướng.

Khuyết danh        29 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trong xã hội loài người, cái quý nhất là lao động. Người đáng quý nhất là người lao động.

Phạm Văn Đồng        29 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi là người rất tin vào may mắn, và tôi phát hiện ra tôi càng làm việc, tôi càng có nhiều may mắn.

I’m a greater believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it.

Thomas Jefferson        28 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thiên tài có thể đặt nền móng, nhưng hoàn tất công việc phải là lao động kiên nhẫn.

Khuyết danh        27 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Con người sinh ra để lao động, giống như con chim sinh ra là để bay.

Tục ngữ Đức        27 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thất nghiệp là sự mở đầu của tất cả những thói hư tật xấu.

Tục ngữ Latin        27 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai. Biết cách làm việc, biết cách lao động - đó cũng chính là tài năng. Và là một tài năng lớn lao. Kết quả là sẽ nẩy sinh cảm hứng. Chứ không phải là ngược lại.

Khuyết danh        25 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúa trời bán cho chúng ta mọi thứ với cái giá là lao động.

God sells us all things at the price of labor.

Leonardo da Vinci        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy hiểu rằng được lao động là một món quà. Tình yêu công việc là thành công. Hãy biết ơn rằng mỗi sáng khi thức dậy bạn có điều gì đó cần phải làm (dù bạn thích hay không).

Realize that the privilege to work is a gift. Love of work is success. Be thankful that every morning that you get up that you have some thing that must be done (whether you like it or not).

Richard L Evans        24 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng thương tiếc ai vì anh ta phải lao động – có thể lao động là hạnh phúc của anh ta.

Give no man sympathy because he has to work - it is his blessing that he can.

Richard L Evans        23 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thật ngu ngốc tột cùng khi lao động chỉ để không phải lao động nữa.

Such is the supreme folly of man that he labours so as to labour no more.

Leonardo da Vinci        22 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hạnh phúc chủ yếu phụ thuộc vào khả năng lao động của con người và cách con người lao động.

Happiness mainly depends on man's ability to work and the way in which he does it.

Richard L Evans        17 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cách tốt nhất để giữ gìn tuổi trẻ là tiếp tục làm bất cứ điều gì giữ bạn hoạt động. Với tôi, đó là công việc, rất nhiều công việc. Và khi xong việc, hãy thư giãn và vui vẻ.

The best way to keep young is to keep going in whatever it is that keeps you going. With me that's work, and a lot of it. And when a job is finished, relax and have fun.

Ingrid Bergman        16 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Học vấn là cái kho, và lao động là chìa khóa để mở cái kho ấy.

Khuyết danh        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai kiên trì, dũng cảm, hăng say lao động.

Khuyết danh        15 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai lao động nhiều, người đó sẽ hạnh phúc.

Khuyết danh        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tất cả những người tôi từng thấy yêu quý công việc của mình đều rất giỏi việc đó.

Everybody that I've ever seen that enjoyed their job was very good at it.

Chuck Yeager        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngoài những cái lợi khác, lao động còn có cái lợi làm cho ngày ngắn lại và đời dài ra.

Khuyết danh        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lao động làm ta khuây khỏa được nỗi buồn, tiết kiệm được thời gian, chữa khỏi được bệnh lười biếng.

Khuyết danh        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy ngừng chờ đợi và bắt đầu công việc. Hãy ngừng ước ao và bắt đầu bước đi.

Stop waiting and start working. Stop wishing and start walking.

Israelmore Ayivor        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lao động không có sự thay thế.

There is no substitute for work.

Vince Lombardi        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Muốn làm người giàu, hãy làm người làm công ăn lương trước.

부자 되려면 샐리러맨을 거치게 하라.

Danh ngôn tiếng Hàn        13 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Hãy nắm rõ công việc mình làm, hãy thông thạo công việc, đừng để công việc lôi kéo, hãy lôi kéo công việc.

자기가 하는 일을 잘 파악하라, 일에 통달하라, 일에 끌려 다니지 말고 일을 끌고 다녀라.

Danh ngôn tiếng Hàn        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người yêu lao động bao giờ cũng thấy công việc của mình chưa hoàn hảo.

Khuyết danh        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn dậy sớm vào buổi sáng và bạn làm việc cả ngày. Đó là bí mật duy nhất.

You get up early in the morning and you work all day. That’s the only secret.

Philip Glass        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có lao động, không có sự thịnh vượng.

Without labor nothing prospers.

Sophocles        8 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bận rộn không phải luôn luôn nghĩa là lao động thật sự. Mục tiêu của tất cả sự lao động là sản xuất, hoặc thành tựu, và với hai điều này, phải có suy tính trước, có hệ thống, kế hoạch, trí tuệ, và mục đích chính đáng, cũng như cả mồ hôi. Có vẻ như đang làm việc không có nghĩa là làm việc.

Being busy does not always mean real work. The object of all work is production or accomplishment and to either of these ends there must be forethought, system, planning, intelligence, and honest purpose, as well as perspiration. Seeming to do is not doing.

Thomas Edison        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bằng cách chăm chỉ làm việc tám giờ một ngày, bạn có thể cuối cùng sẽ trở thành sếp và làm việc mười hai giờ một ngày.

By working faithfully eight hours a day you may eventually get to be boss and work twelve hours a day.

Robert Frost        5 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không có gì thay thế được sự vất vả lao động.

There is no substitute for hard work.

Thomas Edison        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có niềm vui trong công việc. Không có hạnh phúc trừ khi nhận ra chúng ta đã đạt được thành tựu nào đó.

There is joy in work. There is no happiness except in the realization that we have accomplished something.

Henry Ford        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cơ hội bị hầu hết mọi người bỏ lỡ vì nó mặc áo khoác làm việc và trông giống như công việc.

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work.

Thomas Edison        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lý do tại sao lo âu lại giết nhiều người hơn sự lao động là vì nhiều người lo âu hơn là lao động.

The reason why worry kills more people than work is that more people worry than work.

Robert Frost        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lao động sản sinh ra ý tưởng.

Labor gives birth to ideas.

Jim Rohn        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Bạn phải học cách chuyển dịch sự hiểu biết và những cảm xúc sâu sắc thành lao động.

You must learn to translate wisdom and strong feelings into labor.

Jim Rohn        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Việc tự nhiên cần làm là lao động - để nhận ra rằng sự thịnh vượng và hạnh phúc chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực thực sự.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

Henry Ford        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Cảm hứng tồn tại thật, nhưng nó phải tìm thấy ta khi ta đang làm việc.

Inspiration exists, but it has to find us working.

Pablo Picasso        3 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lao động là thiết yếu đối với con người. Con người phát minh ra đồng hồ báo thức.

Work is a necessity for man. Man invented the alarm clock.

Pablo Picasso        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi kiệt sức nếu tôi không lao động.

I am exhausted if I don't work.

Pablo Picasso        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ngôn ngữ phải là tạo phẩm chung của thi sĩ và người lao động chân tay.

Language ought to be the joint creation of poets and manual workers.

George Orwell        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Với tôi, lao động là một loại nhu cầu tất yếu, giống như thức ăn hay nước uống, và quan trọng gần như thế.

To me, working is a form of sustenance, like food or water, and nearly as essential.

Katharine Graham        2 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một giờ làm việc cường độ cao đáng giá bằng cả một ngày mơ mộng.

One intense hour is worth a dreamy day.

Mary Kay Ash        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.