A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn hay về Lời khen


Hãy luôn cố để làm người đầu tiên: người đầu tiên gật đầu, người đầu tiên cười, người đầu tiên khen ngợi, và người đầu tiên tha thứ.

Strive to be first: first to nod, first to smile, first to compliment, and first to forgive.

Khuyết danh        331 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Thật may mắn cho ai học được cách khâm phục mà không ghen tị, đi theo mà không bắt chước, khen ngợi mà không tâng bốc, và dẫn đường mà không thao túng.

Blessed is he who has learned to admire but not envy, to follow but not imitate, to praise but not flatter, and to lead but not manipulate.

William Arthur Ward        252 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lời khen chẳng tốn một xu, nhưng nhiều người sẵn sàng trả giá cao cho nó.

Compliments cost nothing, yet many pay dear for them.

Thomas Fuller        222 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai khen tất cả mọi người, người đó chẳng khen ai cả.

He who praises everybody, praises nobody.

Samuel Johnson        161 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một lượng nhỏ lời khen đáng giá bằng cả mớ khinh miệt. Một giọt khuyến khích có ích hơn cả gàu bi quan. Một chén lòng tốt tốt hơn cả tủ phê phán.

A pinch of praise is worth a pound of scorn. A dash of encouragement is more helpful than a dipper of pessimism. A cup of kindness is better than a cupboard of criticism.

William Arthur Ward        116 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, người nịnh ta là kẻ hại ta.

Tuân Tử        113 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Kẻ thù tồi tệ nhất là kẻ thù biết ca ngợi.

Pessimus inimicorum genus, laudantes.

Tacitus        83 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nguyên lý sâu xa nhất trong bản tính con người là sự khao khát được tán thưởng.

The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated.

William James        80 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Một người phụ nữ sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng.

A woman will doubt everything you say except it be compliments to herself.

Elbert Hubbard        77 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

 

 

Những lời khen ngợi đến từ tình yêu thương không khiến ta trở nên kiêu căng, mà khiến ta biết tự khiêm hơn.

The praise that comes from love does not make us vain, but more humble.

James M. Barrie        63 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Khen đúng mức khó hơn là đổ lỗi.

It is more difficult to praise rightly than to blame.

Thomas Fuller        53 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lời khen giống như một nụ hôn qua tấm mạng.

A compliment is like a kiss through a veil.

Victor Hugo        52 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Câu khen quá đáng của người bạn còn hại hơn câu chê quá đáng của kẻ thù.

Lôi Mã Bảo        50 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lời khen, cũng giống như vàng và kim cương, đáng quý vì nó hiếm.

Praise, like gold and diamonds, owes its value only to its scarcity.

Samuel Johnson        44 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chỉ người biết coi trọng sự phê bình mới có lợi từ lời khen.

He only profits from praise who values criticism.

Heinrich Heine        43 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Sự khác biệt giữa tán thưởng và tâng bốc là như thế nào? Đơn giản lắm. Một bên là chân tình, và bên kia thì không. Một bên đi ra từ trái tim; bên kia đi ra từ hàm răng. Một bên không vị kỷ; một bên ích kỷ. Một bên thường được tán đồng; một bên thường bị phê phán.

The difference between appreciation and flattery? That is simple. One is sincere and the other insincere. One comes from the heart out; the other from the teeth out. One is unselfish; the other selfish. One is universally admired; the other universally condemned.

Dale Carnegie        38 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Phụ nữ lúc nào chẳng thích được khen đẹp. Nếu thiếu mất lời khen, người phụ nữ dù đẹp đến đâu cũng không biết được điều đó.

Bị Độc Thân - Triệu Cách Vũ        37 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Những lời tâng bốc cũng chẳng sao, miễn là bạn không hít chúng vào.

Flattery is all right so long as you don't inhale.

Adlai Stevenson        32 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tán thưởng là một điều tuyệt vời. Nó khiến những gì hay ho ở người khác cũng thuộc về chúng ta.

Appreciation is a wonderful thing: It makes what is excellent in others belong to us as well.

Voltaire        28 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Đừng sợ những kẻ thù tấn công bạn. Hãy sợ những người bạn tâng bốc bạn.

Don't be afraid of enemies who attack you. Be afraid of the friends who flatter you.

Dale Carnegie        25 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lời khen tốt nhất mà bạn có thể cho tôi là nói rằng tôi đã chăm chỉ mỗi ngày.

The highest compliment that you can pay me is to say that I work hard every day.

Wayne Gretzky        14 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lời khen có thể là tài sản quý giá nhất của bạn miễn là bạn không nhắm nó vào bản thân mình.

Praise can be your most valuable asset as long as you don't aim it at yourself.

Orlando Aloysius Battista        12 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Chúng ta đều lấy động lực từ mong muốn được khen ngợi, và người càng cao đẹp càng khao khát danh tiếng. Chính bản thân những triết gia, thậm chí trong cuốn sách phê phán danh tiếng, ghi lại tên mình.

We are motivated by a keen desire for praise, and the better a man is the more he is inspired by glory. The very philosophers themselves, even in those books which they write in contempt of glory, inscribe their names.

Marcus Tullius Cicero        10 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Nghe lời chê bai mà giận là ngồi cho người gièm pha. Nghe câu khen ngợi mà mừng làm mồi cho người nịnh hót.

Khuyết danh        4 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

 

Điều gì mà ai cũng có thể làm? Ca ngợi và oán trách. Đây là đức hạnh của con người, đây là sự điên rồ của con ngườil

What can everyone do? Praise and blame. This is human virtue, this is human madness.

Friedrich Nietzsche        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Ai cũng muốn được tán thưởng, vậy nên nếu bạn tán thưởng ai đó, đừng giữ bí mật.

Everyone wants to be appreciated, so if you appreciate someone, don't keep it a secret.

Mary Kay Ash        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Có hai thứ mà người ta mong muốn hơn là tình dục và tiền bạc... đó là sự công nhận và lời khen ngợi.

There are two things people want more than sex and money... recognition and praise.

Mary Kay Ash        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Tôi tin rằng bạn nên khen ngợi người khác bất cứ khi nào có thể; nó khiến người ta phản ứng như cây khô gặp nước.

I believe that you should praise people whenever you can; It causes them to respond as a thirsty plant responds to water.

Mary Kay Ash        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Lời phê bình nào cũng nên được kẹp giữa hai lớp lời khen.

Sandwich every bit of criticism between two layers of praise.

Mary Kay Ash        1 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Không gì có thể thay thế tốt cho một vài lời khen khéo chọn, đúng lúc và chân thành. Chúng hoàn toàn miễn phí - và đáng giá cả gia tài.

Nothing else can quite substitute for a few well-chosen, well-timed, sincere words of praise. They’re absolutely free - and worth a fortune.

Sam Walton        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Âm thanh ngọt ngào nhất là lời khen ngợi.

The sweetest of all sounds is praise.

Xenophon        0 người thích    thích danh ngôn Thích

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2015 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.